Publications
Neurologie pro speciální pedagogy
Pavel Ressner, M. Král, David Školoudík, Petra Bártová, A. Bártková, D. Šaňák, R. Obereignerů, T. Veverka
Year: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Neurologie-Obrazový atlas
Pavel Ressner, Michal Bar, Vilém Novák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH
Hana Hronzová, Ján Tokarčík, František Dorko, Vojtěch Jarkuliš, Richard Novobilský, Eliška Franková, Daniela Hahnová, Jana Pražanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii)
František Dorko, Jaroslav Horáček, Ján Tokarčík, I. Sulla
Year: 2013
abstract in proceedings

NEW ONSET REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS- ?NORSE?-A CASE REPORT
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy
Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva, Pavlína Plevová, Michal Karpišek, Jana Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nukleární medicína - výukové CD
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecné komplikace laparoskopické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Obezita u dětí ve školním věku
Gabriela Gongolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas neurologie
Michal Bar, Pavel Ressner
Year: 2013, Ostravská universita
specialist book

Occupational exposure to immunologically active agents and risk for lymphoma: The European Epilymph case-control study
A. Espinoza, JP Zock, Y. Benavente, Lenka Foretová
Year: 2013, CANCER EPIDEMIOL.
journal article

Occupational exposure to trichloroethylene and risk of non-Hodgkin lymphoma and its major subtypes: A pooled IinterLlymph analysis
P. Cocco, R. Vermulen, V. Flore, Lenka Foretová, Vladimír Janout, A. Kol.
Year: 2013, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Occurence of Sexual Dysfuncion Among Men and Woman with chronical disease
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová, Hana Tomášková
Year: 2013
abstract in proceedings

Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?
Michal Hladík
Year: 2013
abstract in proceedings

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 1
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 2
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná němčina pro studenty se spec. potřebami při studiu
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.
Michal Hájek, M. Sázel, B. Oniščenko
Year: 2013, Hojení ran
journal article

Ohlédnutí za trilaterálním sympoziem miniinvazivní chirurgie v Ostravě 2012
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
abstract in proceedings

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastické operace prsu pro karcinom
J Krištof, J Heroková, Pavol Holéczy, A Humeňanská, E Sadílková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Operace varixů - efekt tkáňových lepidel při uzávěru ran (studie)
Miloslav Mazur
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace léčby akutní CMP v České republice
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Ošetřovatelská péče o pacienta s mimojícnovými projevy refluxní choroby
Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, Jana Škvrňáková, Arnošt Pellant
Year: 2013, Tobiáš
specialist book chapter

Ošetřovatelská péče v chirurgii
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Grada
specialist book

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.
Ilona Plevová, Bc. Emílie Chrenšťová, Melánie Ossová, Bc. Jiří Štěrba
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelské výkony a intervence 1
Renáta Zeleníková, Eva Janíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelské výkony a intervence 2
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský proces a dokumentování
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
editorial work

Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Pavlína Blahutová, Bohdana Břegová, Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Andrea Vilímková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Our experience with laparoscopic greater curvature plication
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence
Jan Krhut, Roman Zachoval, Phillip P. Smith, Peter F.W.M. Rosier, Ladislav Valanský, Alois Martan, Peter Zvara
Year: 2013, NEUROUROL URODYNAM
journal article

Patrová mandle: Vývoj morfologického studia lymfatické tkáně malt v přehledu
Eva Výborná, M. Kutal
Year: 2013
abstract in proceedings

Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Darja Jarošová
Year: 2013
work experience abroad

PCA u pacientů v pooperační péči
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings


