Publications
Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Renáta Zálejská, Kateřina Richterová
Year: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

předsedající bloku: Péče o ženy s poruchami hemostázy v graviditě a šestinedělí
Ondřej Šimetka
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace
Pavel Zonča, Vít Unzeitig
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková
Year: 2013
stať ve sborníku

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přeočkování proti tetanu na traumatologických ambulancích
Vladimír Janout, Jana Povová
Year: 2013, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J. Prokop, P. Jelínek, P. Ostruszka
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2013
stať ve sborníku

Přínos nukleární medicíny pro onkologickou diagnostiku a terapii. CD Projekt Jesenius
Otakar Kraft
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příprava bakalářské práce
Jana Vyskotová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příprava dítěte k plánovanému operačnímu zákroku
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístrojová technika v rehabilitaci
Jana Vyskotová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace
Petr Dítě, H. Nechutová, Pavel Svoboda, Bohumil Kianička, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Arnošt Martínek
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Radiofrequency energy in surgery: state of the art
Peter Ihnát, L. Ihnát Rudinská, Pavel Zonča
Year: 2013, SURG TODAY
článek v odborném periodiku

REACT MI trial: preliminary results
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

recenze monografie Ošetřovatelská péče v gastroenterologii a hepatologii
Darja Jarošová, Jana Marečková
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

recenzní posudek monografie Kardiologie pro obor ošetřovatelství
Darja Jarošová, Eliška Sovová
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

recenzní posudek monografie Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví
Darja Jarošová, Jiří Vévoda
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

recenzní posudek na publikaci Zdravotní tělesná výchova
Petra Dobešová
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Refluxní choroba jícnu
Petr Dítě, Tomáš Kupka, Bohumil Kianička, Martina Bojková, Pavel Svoboda, Pavel Klvaňa, Martin Rydlo, Arnošt Martínek
Year: 2013, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Rehabilitační propedeutika 1
Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rehabilitační propedeutika 2
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS.
Vladimír Teplan
Year: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku

Renální sympatektomie v léčbě závažné hypertenze: katetrizační denervace, farmakoterapie a renální funkce
Vladimír Teplan
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Retroperitoneoskopická adrenalektomie
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Marcel Mitták, Petra Guňková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rhabdomyolýza
Nadežda Petejová
Year: 2013
stať ve sborníku

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizika torakoskopie
Marcel Mitták
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, Igor Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petra Guňková, Matúš Peteja, P. Havránek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja
Year: 2013, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky
Jana Povová, Hana Tomášková, Omar Šerý, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky
Jana Povová, Hana Tomášková, Omar Šerý, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2013, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky výzkumného projektu
Jana Povová, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová, Vladimír Janout
Year: 2013
stať ve sborníku

Rizikové faktory v etiopatogenezi chronické pankreatitidy
Petr Dítě, Hana Nechutová
Year: 2013, Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Roux-Y gastrický bypass
Pavol Holéczy
Year: 2013, -
článek v odborném periodiku

Rozsah resekce a laparoskopie u divertikulární choroby colon sigmoideum
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke
M. Kuliha, M. Roubec, Tomáš Jonszta, J. Krajča, D. Czerny, A. Krajina, K. Langová, R. Herzig, Václav Procházka, David Školoudík
Year: 2013, AM J NEURORADIOL
článek v odborném periodiku

Screening ROP ve FN Ostrava
Renáta Poláčková, Dalibor Cholevik, J. Timkovič, J. Němčanský, V. Kolarčíková, P. Mašek, M. Pokrývková
Year: 2013, Česká a slovenská oftalmologie
článek v odborném periodiku

Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou - závažný problém medicínský i sociální
Jan Lužný, Blanka Skopalová, Milan Dedek
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
článek v odborném periodiku

Sekundárne nádory tenkého čreva
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár
Year: 2013
stať ve sborníku

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
článek v odborném periodiku

Sexuální dysfunkce u osob s arteriální hypertenzí z pohledu plánovaného rodičovství.
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální dysfunkce u žen s léčenou arteriální hypertenzí
Yvetta Vrublová, Mgr. Bohdana Břegová
Year: 2013
stať ve sborníku

Show must go on
Stanislav Czudek, Z Farnik
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis
Bohuslav Kianička, Jan Lata, Ivo Novotný, Petr Dítě, Jiří Vaníček
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Year: 2013
stať ve sborníku


