Publications
Cigarette smoking and risk of hodgkin lymphoma and its subtypes: A pooled analysis from the international lymphoma epidemiology consortium (InterLymph)
M. Kamper-Jorgensen, K. Rostgaard, SL Glser, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, ANN ONCOL
journal article

Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, L Ihnát Rudinská, Marcel Mitták, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Citlivost kmenů Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům
Vladimír Beran
Year: 2013
research reports and final reports of opposed grants

Citlivost na antibiotika u českých kmenů Clostridium difficile
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Citlivost toxigenních kmenů Clostridium difficile k antibiotikům v České republice
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař, Jana Vobejdová, Adéla Konigová, Jakub Němec, Josef Tvrdík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Claude Bernardův - Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna
Michal Hladík, Tomáš Zaoral, Hana Medřická
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

Claude Bernardův-Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna
Michal Hladík, Jiří Duda, Tomáš Zaoral, Peter Kordoš, Hana Medřická
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

Clinically important interaction between metoprolol and propafenone
Jana Duricova, Ilona Perinova, Nikola Jurckova, Ivana Kacirova, Milan Grundmann
Year: 2013, CAN FAM PHYSICIAN
journal article

Colorectal Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová
Year: 2013
abstract in proceedings

Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová
Year: 2013, Revista Argentina de Anatomía Clínica
journal article

Complications of Laparoscopic Colorectal Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Complications of Miniinvasive Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation in Stroke and Alzheimer?s Disease - a Pilot Study
Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Hana Zákopčanová Srovnalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Věra Ploticová, František Všianský, Zdeněk Švagera
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Controlled nursing practice of medical students at the University of Ostrava
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová, Hana Lukšová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cool water vs warm water immersion for minimal sedation colonoscopy: a double-blind randomized trial
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Year: 2013, COLORECTAL DIS
journal article

Cooperation between East nad West Medicine
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, P. Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja
Year: 2013
abstract in proceedings

Cytochrome P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients on long-term therapy with metoprolol
Jana Ďuricová, Ivana Peřinová, N. Jurckova, I. Jeziskova, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2013, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Cytologie pankreatu
Jana Dvořáčková
Year: 2013, Maxdorf
specialist book

člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen Čestné rady České lékařské komory
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků - Brusel
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen redakční rady Moderní gynekologie a porodnictví
Vít Unzeitig
Year: 2013
editorial work

člen redakční rady Česká gynekologie
Vít Unzeitig
Year: 2013
editorial work

člen redakční rady The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care
Vít Unzeitig
Year: 2013
editorial work

člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

členem dvou komisí pro obhajobu disertační práce na VŠB TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Defekt síňového septa- opomíjená diangóza
Ivo Oral
Year: 2013
abstract in proceedings

Defekt síňového septa- opomíjená diangóza
Ivo Oral, J. Novotný, J. Januška
Year: 2013
abstract in proceedings

Dekompresní kraniektomie
Michal Bar
Year: 2013, Maxdorf
specialist book chapter

Delormeho operácia renesancia perineálnej platiky prolapsu rekta?
Peter Ihnát, T. Posolda, Anton Pelikán, Marcel Mitták, Pavel Zonča
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Delormeho operácia renesancia perineální plastiky rekta?
Peter Ihnát, Tomáš Posolda, A Pelikán, M Mitták, Pavel Zonča
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Den první pomoci
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Nikola Adamczyková
Year: 2013
abstract in proceedings

DEN PRVNÍ POMOCI - DPP
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Nikola Adamczyková
Year: 2013
abstract in proceedings

DEN PRVNÍ POMOCI 2012 - ZÁŽITKOVÁ ETAPA
Petr Matouch, Sabina Psennerová, Karel Doležal
Year: 2013
abstract in proceedings

DEN PRVNÍ POMOCI 2012 zážitková etapa
Petr Matouch, Sabina Psennerová, Karel Doležal
Year: 2013
abstract in proceedings

DENVERSKÝ VÝVOJOVÝ SCREENINGOVÝ TEST II K POSOUZENÍ VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Lucie Sikorová, Petra Benešová
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article


