Publications
Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou - závažný problém medicínský i sociální
Jan Lužný, Blanka Skopalová, Milan Dedek
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
článek v odborném periodiku

Sekundárne nádory tenkého čreva
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár
Year: 2013
stať ve sborníku

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
článek v odborném periodiku

Sexuální dysfunkce u osob s arteriální hypertenzí z pohledu plánovaného rodičovství.
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální dysfunkce u žen s léčenou arteriální hypertenzí
Yvetta Vrublová, Mgr. Bohdana Břegová
Year: 2013
stať ve sborníku

Show must go on
Stanislav Czudek, Z Farnik
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis
Bohuslav Kianička, Jan Lata, Ivo Novotný, Petr Dítě, Jiří Vaníček
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Year: 2013
stať ve sborníku

Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Soběstačnost seniorů s mírnou a středně těžkou demencí a její vliv na subjektivně vnímanou kvalitu života
Jan Lužný, Petr Ambroz, Jan Chalany
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
článek v odborném periodiku

Sociální determinanty zdraví
Vera Kristýna Jandačková, Kateřina Vařechová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem
Jana Dvořáčková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, David Konvalinka, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Radek Měch, Iveta Žebráková, Andrea Hopenštoková, Jana Mazurová, Trombík Leszek
Year: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Somatické mutace v PIK3CA genu u pacientek s karcinomem prsu
Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, Radek Měch, Iveta Žebráková, Dušan Žiak, Robert Ondruššek
Year: 2013
stať ve sborníku

Současné pohledy na etiopatogenezu chronické pankreatitidy
Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek, I. Novotný, B. Kianička, H. Nechutová, M. Bojková, A. Bodai, A. Souček
Year: 2013, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
článek v odborném periodiku

Soudní lékařství
Igor Dvořáček
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální a aplikovaná kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické ošetřovatelské postupy v praxi. Perkutánní transluminální angioplastika
Ilona Plevová, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., Mgr. Adriana Hořčičáková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika ošetřovatelské péče na denním kardiostacionáři
Jakub Doležel
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

spolupráce při organizaci konference
Lubomír Martínek
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

spoluřešitel SGS projektu - Chirurgicko-patologická studie resekátů kolorektrálního karcinomu
Peter Ihnát
Year: 2013
ostatní

Stačí před IV trombolýzou pouze vyšetření glykemie? Kontroverze
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staging? u neurodegenerativních demencí
Jan Lužný
Year: 2013, Geriatrie a Gerontologie
článek v odborném periodiku

Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy
Pavlína Kušnierová, František Všianský, Pavlína Plevová, Leoš Pleva, Zdeněk Švagera
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staplerová linie u sleeve resekce žaludku
Pavel Zonča, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Aleš Foltys, Marek Bužga, Ca Jacobi
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v České republice
Miloslav Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stavanger - Simulační a vzdělávací centrum SAFER, Záchranná služba Stavanger
Petr Matouch
Year: 2013
působení v zahraničí

Stevensův-Johnsonův syndrom - kazuistika
L. Čabalová, Karol Zeleník, P. Komínek
Year: 2013, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením
Patricie Delongová, H. Kováčová, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, David Matura
Year: 2013
stať ve sborníku

Subanalýzy studie ARISTOTLE
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SUBJEKTIVNÍ POHODA A KVALITA ŽIVOTA SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM - VZTAH OBOU KONSTRUKTŮ U PACIENTŮ S BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Suicidium propanbutanem
Petr Handlos, Marie Staňková, Igor Dvořáček
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světla a stíny minigastrického bypassu
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syfilis
Renáta Poláčková
Year: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize

Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních
Pavla Prokelová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Štúdium vývinu sleziny v embryonálnom období klasickými histologickými metódami
Katarína Jurková, Ivan Varga, Štefan Polák, Martina Furjelová, Mária Kovalská, Jaroslava Chyliková, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
článek v odborném periodiku

Takayasu arteritis in a 10-month-old boy
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, Jana Čermáková, Katarína Miklošová
Year: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
článek v odborném periodiku

Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers.
KA Phillips , RL Milne, MA Rookus, MB Daly, Lenka Foretová
Year: 2013, J Clin Oncol
článek v odborném periodiku

TDM of aminoglycoseide antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hoispital Ostrava:results of the 3-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Pavel Šištík
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze
Jana Ďuricová, Nadežda Petejová, Doc.MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Evžen Machytka
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TeleSurgery IRCAD Strasbourg
Stanislav Czudek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teoretické předpoklady pro léčbu kanabinoidy u neurodegenerativních chorob
Jan Lužný, Jana Povová
Year: 2013, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Teorie ergoterapie 1
Jolana Kondziolková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu se zaměřením na kombinaci s bortezomibem
Roman Hájek, Jaromír Gumulec
Year: 2013, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku


