Publications
Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pitva
Jana Dvořáčková, Igor Dvořáček
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Plasma cell leukemia: consensus statement on diagnostic requirements, response criteria and treatment recommendations by the International Myeloma Working Group
C. Fernández de Larrea, R A. Kyle, B G M. Durie, H. Ludwig, S. Usmani, D H. Vesole, Roman Hájek, J F. San Miguel, O. Sezer, P. Sonneveld, S K. Kumar, A. Mahindra, R. Comenzo, A. Palumbo, A. Mazumber, K C. Anderson, P G. Richardson, A Z. Badros, J. Caers, M. Cavo, X. LeLeu, M A. Dimopoulos, C S. Chim, R. Schots, A. Noeul, D. Fantl, U-H. Mellqvist, O. Landgren, A. Chanan-Khan, P. Moreau, R. Fonseca, G. Merlini, J J. Lahuerta, J. Blade, R Z. Orlowski, J J. Shah
Year: 2013, LEUKEMIA
článek v odborném periodiku

Podobnost čistě náhodná?
Luboš Valerián, Antonín Řezníček
Year: 2013
stať ve sborníku

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Václav Procházka, Pavlína Kušnierová, Jana Zapletalová, Šárka Hilscherová, Leoš Pleva
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
stať ve sborníku

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Lekársky obzor
článek v odborném periodiku

Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny
Radka Bužgová, Štěpánka Šmotková
Year: 2013, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Poruchy rytmu - antikoagulační léčba
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poruchy rytmu - indikace antikoagulační léčby
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poruchy rytmu - mám se jich bát? Kdy?
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poskytování první pomoci při popáleninách pracovníky Integrovaného záchranného systému
R Salomon, Pavlína Blahutová
Year: 2013
stať ve sborníku

Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study
Karol Zeleník, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Pavlína Peikertová, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2013, EUR ARCH OTO-RHINO-L
článek v odborném periodiku

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
stať ve sborníku

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom
Ondřej Šimetka
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posudky na doktorské práce pro VŠB - TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Year: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
stať ve sborníku

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková
Year: 2013
stať ve sborníku

PRACOVNÍ SPOKOJENOST JAKO PREDIKTOR SETRVÁNÍ SESTER NA PRACOVIŠTI - LITERÁRNÍ PŘEHLED
Silvie Haroková, Elena Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
stať ve sborníku

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
stať ve sborníku

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní spokojenost porodních asistentek v ČR
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z fyziologie I.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z fyziologie II.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Preclinical data and early clinical experience supporting the use of histone deacetylase inhibitors in multiple myeloma
Paul G. Richardson, Constantine S. Mitsiades, Jacob P. Laubach, Roman Hájek, Ivan Spicka, Meletios A. Dimopoulos, Philippe Moreau, David S. Siegel, Sundar Jagannath, Kenneth C. Anderson
Year: 2013, LEUKEMIA RES
článek v odborném periodiku

Predictors of Symptomatic Intracerebral Hemorhage after Thrombolysis in Nation wide Sample
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

prezident konference 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie
Jan Dostalík
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Primární maligní meningeální melanom kazuistika
Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, J. Zuchnická, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Jirka Mačák
Year: 2013
stať ve sborníku

Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře
Jirka Mačák, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, David Němec
Year: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika sociální nerovnosti v porodní asistenci
Veronika Sopuchová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Problematika stanovení glukosy glukometry a hexokinasou
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Proč se zabývat komunikací s cizincem v češtině?
Jana Vavrošová
Year: 2013
stať ve sborníku

Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures
Alois Martan, Jan Krhut, Jaromír Mašata, Kamil Švabík, Michael Halaška, Lukáš Horčička, Roman Zachoval
Year: 2013, LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms
článek v odborném periodiku

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
stať ve sborníku

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
stať ve sborníku

Prožívání těhotenství po perinatální ztrátě
Pavla KASPARKOVÁ, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


