Publications
New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy
Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva, Pavlína Plevová, Michal Karpišek, Jana Zapletalová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nukleární medicína - výukové CD
Otakar Kraft
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami
Otakar Kraft
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecné komplikace laparoskopické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Obezita u dětí ve školním věku
Gabriela Gongolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazový atlas neurologie
Michal Bar, Pavel Ressner
Year: 2013, Ostravská universita
odborná kniha

Occupational exposure to immunologically active agents and risk for lymphoma: The European Epilymph case-control study
A. Espinoza, JP Zock, Y. Benavente, Lenka Foretová
Year: 2013, CANCER EPIDEMIOL.
článek v odborném periodiku

Occupational exposure to trichloroethylene and risk of non-Hodgkin lymphoma and its major subtypes: A pooled IinterLlymph analysis
P. Cocco, R. Vermulen, V. Flore, Lenka Foretová, Vladimír Janout, A. Kol.
Year: 2013, OCCUP ENVIRON MED
článek v odborném periodiku

Occurence of Sexual Dysfuncion Among Men and Woman with chronical disease
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová, Hana Tomášková
Year: 2013
stať ve sborníku

Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?
Michal Hladík
Year: 2013
stať ve sborníku

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 1
Markéta Poštulková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 2
Markéta Poštulková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odborná němčina pro studenty se spec. potřebami při studiu
Markéta Poštulková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.
Michal Hájek, M. Sázel, B. Oniščenko
Year: 2013, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Ohlédnutí za trilaterálním sympoziem miniinvazivní chirurgie v Ostravě 2012
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
stať ve sborníku

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastické operace prsu pro karcinom
J Krištof, J Heroková, Pavol Holéczy, A Humeňanská, E Sadílková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Operace varixů - efekt tkáňových lepidel při uzávěru ran (studie)
Miloslav Mazur
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace léčby akutní CMP v České republice
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2013
stať ve sborníku

Ošetřovatelská péče o pacienta s mimojícnovými projevy refluxní choroby
Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, Jana Škvrňáková, Arnošt Pellant
Year: 2013, Tobiáš
kapitola v odborné knize

Ošetřovatelská péče v chirurgii
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Grada
odborná kniha

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.
Ilona Plevová, Bc. Emílie Chrenšťová, Melánie Ossová, Bc. Jiří Štěrba
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelské výkony a intervence 1
Renáta Zeleníková, Eva Janíková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelské výkony a intervence 2
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelský proces a dokumentování
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
ediční a redakční práce

Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Pavlína Blahutová, Bohdana Břegová, Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Andrea Vilímková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Our experience with laparoscopic greater curvature plication
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence
Jan Krhut, Roman Zachoval, Phillip P. Smith, Peter F.W.M. Rosier, Ladislav Valanský, Alois Martan, Peter Zvara
Year: 2013, NEUROUROL URODYNAM
článek v odborném periodiku

Patrová mandle: Vývoj morfologického studia lymfatické tkáně malt v přehledu
Eva Výborná, M. Kutal
Year: 2013
stať ve sborníku

Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Darja Jarošová
Year: 2013
působení v zahraničí

PCA u pacientů v pooperační péči
Renáta Zoubková
Year: 2013
stať ve sborníku

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, H Zamastilová
Year: 2013
stať ve sborníku

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2013
stať ve sborníku

Péče všeobecných sester o své zdraví
Silvie Madziová, Eva Janíková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Pedagog a školní prostředí
Petra Sachová, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
stať ve sborníku

Pediatrie dnes 2
Michal Hladík, Tomáš Kuhn
Year: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
odborná kniha


