Publications
Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
Petr Urbánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z anatomie III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém
František Dorko, Eva Výborná, Ján Tokarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství
Martin Rydlo, P. Stejskal, Arnošt Martínek, Tomáš Kupka, K. Martínková, Jiří Plášek, Radka Benešová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, M. Kliment, O. Urban
Year: 2014
abstract in proceedings

Výkony v axille před a po neoadjuvantní chemoterapii - výhody, nevýhody, kontroverze
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky hodnocení klinických doporučených postupů prevence pádů seniorů
Renáta Zeleníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Praktický lékař
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při MU
Stanislav Jelen
Year: 2014
others

Využití epitéz u pooperačních defektů v ORL oblasti
Lenka Čábalová, Jana Boleslavská, Petr Matoušek, Jiří Rosický, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití imunomodulačních léků u amyloidózy
Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2014, Mnohočetný myelom
journal article

Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu
Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská, J. Cvek, O. Motyka, H. Bielniková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava
Jana Pometlová, Leopold Pleva, Jiří Szeliga, Milan Šír
Year: 2014, Úrazová chirurgie
journal article

Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam ošetřovatelských standardů: prvky pro vytvoření standardu k dekanylaci sheathu dle EBP
Ludmila Klemsová, K. Žiaková
Year: 2014, Kontakt
journal article

Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu
Martin Formánek, Pavel Komínek, Petr Matoušek, Lenka Čábalová, Karol Zeleník
Year: 2014
abstract in proceedings

Why to study in the Czech Republic ?
Renáta Zoubková, Jana Vavrošová, Dana Streitová, Eva Lapčíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Yonsei medical journal (IF) - externí reviewer
Pavel Zonča
Year: 2014
editorial work

Základy anatomie pro nelékařské obory
František Dorko, Eva Výborná, Ján Tokarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy onkologické hematologie pro zdravotní laboranty
Milan Matuška
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy Pilates metody
Petra Dobešová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy vyšetření
Tomáš Pískovský, Michal Hladík
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Zdravotnický záchranář v saúdskoarabském království
Ivana Veselá, Michal Radvak
Year: 2014
abstract in proceedings

Zentrum für Viszeral und Minimal Invasive Chirurgie, Wesseling
Pavel Zonča
Year: 2014
work experience abroad

Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp? 150 při operacích štítné žlázy - soubor 1047 operací
Martin Formánek, Tomáš Pniak, Petr Matoušek, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte
Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zmeny elektrofyziologických parametrov aplikáciou rozdielnych anestetík v chronobiologickej závislosti
Ivana Bačová, Monika Nováková, Soňa Grešová, Judita Štimmelová, A. Galovičová, I. Jochmanová, Pavol Švorc
Year: 2014, Ateroskleróza
journal article

Zmeny na žalúdku po bariatrických operáciách
Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny na žaludku po bariatrických/metabolických operacích
Pavol Holéczy, M Hanousek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací
Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Ztrátové střelné poranění proximálního femoru - léčba a komplikace
Stanislav Jelen, Jiří Demel, Vladimír Ječmínek
Year: 2014
others

Zvládání bolesti u onkologických pacientů v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2014, Onkologie
journal article

Život ohrožující poranění ledvin
Stanislav Jelen, Jiří Vašík, Vladimír Ječmínek, Renáta Ječmínková, Henryk Fikoczek
Year: 2014
others

10. ostravské dny miniinvazivní chirurgie - Komplikace laparoskopie a torakoskopie
Jan Dostalík
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

1 000 TIPS ve FN Hradec Králové: indikace a přežívání nemocných
Š. Šembera, V. Jirkovský, A. Krajina, T. Fejfar, J. Žižka, V. Chovanec, M. Lojík, J. Raupach, V. Šafka, T. Vaňásek, O. Renc, Petr Hůlek
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta
Peter Ihnát, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

3D models for teaching anatomy
Ján Tokarčík, František Dorko
Year: 2014
abstract in proceedings


