Publications
Nealkoholová tuková choroba jater
Petr Hůlek, Irma Dresslerová, Tomáš Fejfar, Štěpán Šembera
Year: 2019, Farmakoterapeutická revue
článek v odborném periodiku

Neobvyklá manifestace tuberkulózy u pacienta s ulcerózní kolitidou léčebného infliximabem
Vladimír Hrabovský, Martina Škrobánková, Pavel Svoboda, K. Dombrovská, Z. Štefaňáková
Year: 2019, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

Neuroleptický maligní syndrom
Eva Češková, Libor Ustohal
Year: 2019, Česká a Slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Nitroděložní tělíska a LNG-IUS
Petr Kovář, J. Daňková Kučerová, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2019, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Nové poznatky o geneticky podmíněných nádorech tlustého střeva a polypózách gastroinstinálního traktu
Pavlína Plevová
Year: 2019, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Nové rozdělení vestibulárních syndromů
Eva Mrázková, Jakub Šichnárek, MUDr. Evald Záthurecký, Jana VYSKOTOVÁ
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing research in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NURSING STUDENTS? ATTITUDES TOWARDS THE ELDERLY IN THE CZECH REPUBLIC
Radka Bužgová, Adéla Nečková
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Nutrice u konzervativní léčby chronického onemocnění ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční deficity po bariatrickém výkonu
Karin Petřeková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční diety u gastroenterologických nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková
Year: 2019, Gastroentrologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Nutriční změny v klíčených obilovinách a luštěninách - dílčí výsledky.
Renáta Dlouhá, Ivo Hartman, Jaroslav Šimek, Karin Petřeková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obiloviny a luštěniny v bezlepkové stravě
Karin Petřeková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obstrukce sluchové trubice
Martin Formánek, Debora Formánková, Lukáš Školoudík
Year: 2019, Merck
odborná kniha

Off label léčba antidepresivy a antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Onkologie nádorů ORL oblasti v Havířově
Eva Mrázková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče
Eva Mynaříková, Andrea Polanská, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Andrea Polanská, Eva Janíková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann
Year: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Osteosynthesis of the calcaneus with a C-nail
F. Sejda, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, M. Pompach, Roman Litner
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osteosynthesis of the fractured fifth metatarsus with headless screw
K. Šimečková, K. Frydrýšek, K. Machalla, Jiří Demel, Leopold Pleva, V. Bajtek
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Pacient s metastatickým postižením jater při kolorektálním karcinomu po úspěšně provedeném alpps
Matúš Peteja, Milan Lerch, Jan ŽATECKÝ, Lubomír Martínek, Petr Vávra
Year: 2019, Ošetřovatelské perspektivy
článek v odborném periodiku

Paliativní medicína u neurodegenerativních onemocnění: workshop
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jarmila Kušnírová, Petr Ridzoň, Michal Bar
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer
Petr Dítě, Ivo Novotný, Jana Dvořáčková, Bohuslav Kianicka, Martin Blaho, Pavel Svoboda, Magdalena Uvirova, Tomáš Rohan, Hana Mašková, Lumír Kunovský
Year: 2019, DIGESTIVE DISEASES
článek v odborném periodiku

Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Jitka Macháčková
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Perinatal palliative care education: An integrative review
Kateřina Ratislavová, Radka Bužgová, Jana Vejvodová
Year: 2019, Nurse Education Today
článek v odborném periodiku

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perorální léčba u roztroušené sklerózy, adherence a perzistence ve vztahu k dlouhodobé léčbě
Olga Zapletalová
Year: 2019, Remedia
článek v odborném periodiku

Personalizovaná léčba antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Acta Medicinae
článek v odborném periodiku

Plasma levels and leucocyte RNA expression of adipokines in young patients with coronary artery disease, in metabolic syndrome and healthy controls
David Stejskal, Jan Vaclavík, Klára Benešová, Aleg Smekal, Jiff Jarkovský, Gabriela Svobodová, Radmila Richterová, Milog Táborský, Marek Švesták
Year: 2019, CYTOKINE
článek v odborném periodiku

Podiatrie, problematika zarůstajícího nehtu a její řešení - metoda Arkady
Jaroslav Lux, Jakub Šichnárek, Eva Mrázková
Year: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Polohové a polohovací paroxysmální vertigo
Eva Mrázková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění pánve
J Filipínský, Vladimír Ječmínek, P. Wendsche
Year: 2019, Galén
kapitola v odborné knize

Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek® Pro II a koagulačními analyzátory cobat t 511 a Sysmex CS-5100
Martin Pulcer, Ondře Hývnar
Year: 2019, LABOR AKTUELL
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků kalorického vyšetření a vHIT u jednostranné periferní vestibularni léze
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Hana Tomášková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek a žen s diabetes mellitus - hodnotící nástroje
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Year: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči
Markéta Biskupová, Lenka Šáteková, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Postavení MR v aktivním sledování karcinomu prostaty
Pavla Hanzlíková
Year: 2019, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Postoje k život udržující léčbě na konci života pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jarmila SIVEROVÁ
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postupy preventívneho uvoľňovania lavín v podmienkach horskej záchrannej služby
Karol Korhelík
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřebuje hlasový profesionál fyzioterapeuta?
Jana Vyskotová, T. Vernerová, Eva Mrázková, Jitka Fluksová, Kristýna Vojkovská, Jakub Šichnárek, Evald Záthurecký
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová, Vladimíra Majdyšová, Martina Hermannová
Year: 2019, Grada Publishing
odborná kniha

Práh sluchu populace v produktivním věku
Martina Kovalová, Eva Mrázková, K. Kozelská
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Precizní psychiatrie - reálná možnost?
Eva Češková
Year: 2019, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

PREDICTIVE VALUE OF PRIMA?PROGNOSTIC INDEX (PRIMA?PI) IN FIRST RELAPSE OF FOLLICULAR LYMPHOMA
Juraj Ďuraš, V. Procházka, D. Belada, A. Janíková, H. Móciková, Roman Hájek, M. Trněný
Year: 2019
stať ve sborníku

Preliminary data on the Influence of the Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation on Memory
Veronika Vašendová, Julian Koenig, Marta Jackowska, Vera Kristýna Jandačková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preliminary data on the influence of transcutaneous vagus nerve stimulation on memory
Veronika Vašendová, Julian Koenig, Marta Jackowská, Vera Kristýna Jandačková
Year: 2019
stať ve sborníku

Prevalence of wound infection on trauma ward
Jana Pometlová, T. Várady-Brázová, Milan Šír, Leopold Pleva
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevence tromboembolických komplikací v urologii
Jaromír Gumulec, Jan Krhut, Martin Porzer, Kateřina Ryšánková
Year: 2019, Česká urologie
článek v odborném periodiku


