Publications
Kulturní specifika v porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kuřáctví jako rizikové chování u studentů medicíny
Andrea Dalecká , Martina Kováčová, Jana Povová
Year: 2014
abstract in proceedings

Kvalita péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života u pacientů s onkologickým onemocněním
Jana ZÁLEŠÁKOVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života u žen po spontánním porodu a císařském řezu
Jana Seidlerová, Bohdana Dušová
Year: 2014, Zdravotnictví a medicína
journal article

Kyselina listová a prevence rozštěpových vad centrálního nervového systému
E Doležálková, Vít Unzeitig
Year: 2014, Česká gynekologie
journal article

Laboratorní prediktory tíže aterosklerotického postižení karotické bifurkace
Daniel Václavík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lacrimal sac dacryoliths (86 samples): chemical and mineralogic analyses
Pavel Komínek, Šárka Doškářová, Zdeněk Švagera, Karel Lach, Stanislav Červenka, Karol Zeleník, Petr Matoušek
Year: 2014, GRAEF ARCH CLIN EXP
journal article

Lap. right colectomy vs. lap.-assisted colonoscopic polypectomy for difficult polyp a RCT
Lubomír Martínek, R Bergamaschi
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic greater curvature plication impact of technique on results.
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Martin Bolek, Lucia Havrlentová, J Kristof, A Navrátilová, J Gazdicko
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic Liver Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Martin Bolek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická plikácia žalúdka-vplyv operačnej techniky na výsledky
L Havrrlentová, Pavol Holéczy, M Bolek, J Krišfof, A Navrátilová, J Gazdičko, Miloslav Mazur
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická resekce jícnu
Pavel Zonča, Vladimír Richter, Marcel Mitták, CA Jacobi
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická resekcia pre kolorektálny karcinóm- zlatý štandard?
L Havrlentová, S Jackanin, M Lerch, Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba pooperační bolesti
Jiří Málek, Pavel Ševčík, David Bejšovec, Tomáš Gabrhelík, Michaela Hnilicová, Ivo Křikava, Viktor Kubrycht, Jan Lejčko, Dušan Mach, Vladimír Mixa
Year: 2014, Mladá fronta, a.s.
specialist book

Léčba portální hypertenze pomocí transjugulární intrahepatální portosystémové spojky - prvních 1 000 výkonů ve FN Hradec Králové
A. Krajina, Petr Hůlek, M. Lojík, V. Chovanec, O. Renc, J. Raupach, T. Fejfar, V. Jirkovský, V. Šafka, Š. Šembera, T. Vaňásek
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Léčba portální hypertenze pomocí transjugulární intrahepatální portosystémové spojky ? prvních 1000 výkonů ve FN Hradec Králové
A. Krajina, Petr Hůlek, M. Lojik
Year: 2014, Gastroent Hepatol
journal article

Léčba subglotických stenóz
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Léčebná rehabilitace I, II
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Liečba diabetes mellitus pomocou perorálních antidiabetík
Ján Tokarčík, M Tokarčíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Lokální recidiva po onkoplastické resekci prsu - rizika, možnosti řešení
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies
D. Consonni, SD Mattes, AC. Pesatori, PA. Bertazzi, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Int J Cancer
journal article

Lymfadenopatia
Ján Tokarčík, František Dorko, Vladimír Holibka
Year: 2014
abstract in proceedings

Lymphangiogenesis and Its Correlation with the VEGF Expression and the Sentinel Lymph Node in Cutaneous Melanomas
P. Buzrla, Jana Dvořáčková, O. Motyka
Year: 2014, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
journal article

Lze střevo selektivně dekontaminovat?
Pavel Ševčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Management kvality v klinických laboratořích
Vladimír Bartoš
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management of Surgical Procedures in Patients with Inherited F VII Deficiency: Six Years of Experience
Radomira Hrdlickova, Sarka Blahutova, Roman Hájek, Zuzana Čermáková
Year: 2014, Journal of Blood Disorders & Transfusion
journal article

Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy)
J Daňková Kučerová, Petr Kovář, D Smetanová, M Hynek, T Adamus
Year: 2014, Praktická gynekologie
journal article

Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy)
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Tomáš Adamus
Year: 2014, Praktická gynekologie
journal article

Manažerské metody a techniky
Ilona Plevová, Marketa Babičová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mapování sentinelové uzliny u karcinomu prsu
Jiří Prokop, Vladimír Janout, O. Kubala, P. Jelínek, A. Pelikán, J. Gatěk, O. Kraft, M. Havel, I. Zedníková
Year: 2014, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Mechanická srdeční masáž přístrojem autopulse - naše zkušenosti
Pavlína Štěpánová, Lenka Vařeková, Jiří Bílek
Year: 2014
abstract in proceedings

Medical University of Plovdiv
Renáta Zeleníková
Year: 2014
work experience abroad

Medicína katastrof
Vlasta Neklapilová, Leopold Pleva
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
specialist book

Medzinárodné Európske závazné odporúčania pre metabolickú a bariatrickú chirurgiu
Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Méně obvyklá diagnostika závažného průběhu leptospirózy
Luděk Rožnovský, J. Sagan, Nadežda Petejová, J. Mrázek, D. Vaňková
Year: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2014
journal article

Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel, K. Bukovanský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodické cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metodologická a obsahová kvalita KDP - nástroje AGREE, ADAPTE
Renáta Zeleníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodologie adaptace klinických doporučených postupů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, M. Klugar
Year: 2014, Kazuistiky v alergologii,pneumologii a ORL
journal article

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech; IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran, M. Klugar
Year: 2014
organizing conference, workshop

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


