Publications
Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu seniorů s chronickou bolestí
Ivana KABAROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014, Bolest
journal article

Hodnocení kvality života u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2014, Geriatrie a gerontologie
journal article

Hodnocení kvality života, úzkosti a deprese u terminálních pacientů v LDN
Radka Bužgová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014, Lekársky obzor
journal article

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studi
Radka Bužgová, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková
Year: 2014, Galen
specialist book chapter

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Horečka v Intenzivní péči
K Hášová, Andrea Vilímková
Year: 2014
abstract in proceedings

HPV Typization in Vaccinated Women with Cervical Lesions
J. Kobikova, JE. Jirasek, M. Drazdakova, M. Janousek, M. Strunova, V. Hejda, Jaroslav Horáček
Year: 2014, Journal of Cytology & Histology
journal article

Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Tomáš Adamus
Year: 2014, Praktická gynekologie
journal article

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014.Sborník přednášek z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DÚKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNÚ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY.
Michal Hájek, Michal Hájek, F. Novomeský, F. Novomeský, Vladimír Beran, Vladimír Beran, M. Klugar, M. Klugar
Year: 2014
editorial work

Hyperbarická oxygenoterapie efektivní v mnoha indikacích
Michal Hájek, M. Klugar
Year: 2014, Zdravotnické noviny, příloha Kongresový list 7
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentní medicíně a intenzívní péči
Michal Hájek, Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra
Year: 2014, Galén
specialist book chapter

Hypertrofie jater po 1. fázi ALPPS v porovnání s chemoembolizací
P Ostruzska, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles
H. Bielniková, Jana Dvořáčková, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Jana Kukutschová
Year: 2014
abstract in proceedings

Impact of infection on the prognosis of critically ill cirrhotic patiens
Thierry Gustot, Peter Felleiter, Peter Pickkers, Yasser Sakr, Jordi Rello, Dimitrios Velissaris, Charalampos Pierrakos, Fabio S. Taccone, Pavel Ševčík, Christophe Moreno, Jean-Louis Vincent
Year: 2014, LIVER INT
journal article

Incidence of dysphagia in acute stroke patiens
Michal Bar, B. Kurková, B. Kopecká, M. Kaniová, A. Goldirová, K. Zeleník
Year: 2014
abstract in proceedings

Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis
Jan Krhut, P. Hradílek, D. Němec, Josef Tvrdík, O. Zapletalová, Peter Zvara
Year: 2014, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Indikace a přežívání nemocných
Petr Hůlek, Š. Šembera, V. Jirkovský, A. Krajina
Year: 2014, Gastroent Hepatol
journal article

Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery
Pavel Szturz, Roman Kula, Jiří Tichý, Jan Máca, Jan Neiser, Pavel Ševčík
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Infekce Clostridium difficile - dojde ke změně paradigmatu léčby?
Petr Vítek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence reminiscence therapy on quality of life of patients in the long-term hospital
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Injekční larygoplastika substrátem Radiesse voice: první výsledky
Katerina Smatanová, Jakub Dršata, Michal Černý, Viktor Chrobok, Marek Frič, Karol Zeleník, Hana Kučová, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Intenzivní medicína
Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra, Michal Hájek, Václav Chýlek, Roman Kula, Jan Lata, Jan Máca, Luděk Rožnovský, Jiří Tichý, Tomáš Zaoral, Renáta Zoubková, a. kol.
Year: 2014, Galén
specialist book

International Myeloma Working Group Consensus Statement for the Management, Treatment, and Supportive Care of Patients With Myeloma Not Eligible for Standard Autologous Stem-Cell Transplantation
Antonio Palumbo, S. Vincent Rajkumar, Jesus F. San Miguel, Alessandra Larocca, Ruben Niesvizky, Gareth Morgan, Ola Landgren, Roman Hájek, Hermann Einsele, Kenneth C. Anderson, Meletios A. Dimopoulos, Paul G. Richardson, Michele Cavo, Andrew Spencer, A. Keith Stewart, Kazuyuki Shimizu, Sagar Lonial, Pieter Sonneveld, Brian G.M. Durie, Philippe Moreau, Robert Z. Orlowski
Year: 2014, Journal of Clinical Oncology
journal article

International Myeloma Working Group recommendations for global myeloma care
H. Ludwig, JS Miguel, MA Dimopoulos, A Palumbo, R Garcia Sanz, R Powles, S Lentzsch, W Ming Chen, J Hou, A Jurczyszyn, K Romeril, Roman Hájek, E Terpos, K Shimizu, D Joshua, V Hungria, A Rodriguez Morales, D Ben-Yehuda, P Sondergeld, E Zamagni, B Durie
Year: 2014, Leukemia
journal article

Inter-Rater Reliability of Carotid Atherosclerotic Plaque Quantification by 3-Dimensional Sonography
Michal Bar, Martin Roubec, Radim Farana, Lacezar Ličev, Hana Tomášková, David Školoudík
Year: 2014, J ULTRAS MED
journal article

Inter-rater Variability of CT Angiography Evaluation between Neurologist and Neuroradiologist in Acute Stroke Patients
J. Král, T. Jonszta, V. Marcián, M. Kuliha, Michal Bar
Year: 2014
abstract in proceedings

Intervenční rehabilitace
Stanislav Horák, Petr Konečný, Dalibor Pastucha, Naděžda Calabová, Radka Filipčíková, Petr Hubáček
Year: 2014, Medicína pro praxi
journal article

Is cardiovascular disease a risk factor for Alzheimer's disease?
Jana Povová, Dalibor Pastucha, Omar Šerý, Martina Matějková, Vladimír Janout
Year: 2014, Experimental & Clinical Cardiology
journal article

Is physical activity a protective factor against pancreatic cancer?
H. Kollárová, K. Azeem, Hana Tomášková, D. Horáková, V. Procházka, A. Martínek, O. Shonova, J. Sevcikova, V. Sevcikova, Vladimír Janout
Year: 2014, Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy
journal article

Is previous respiratory disease a risk factor for lung cancer?.
R. Denholm, J. Schüz, K. Straif, I. Stücker, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Am J Respir Crit Care Med
journal article

Jaký a jak silný UV filtr na cestách?
Radek Litvik
Year: 2014, Praktické lékárenství
journal article

Je komunikace mezi pediatry a ORL lékaři opravdu vždy ideální?
Martin Formánek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Je obezita rizikovým faktorem vybraných nádorových onemocnění?
D. Šubová, Kateřina Azeem, J. Ševčíková, Dana Horáková, J. Vlčková, Hana Tomášková, V. Žídková, Helena Kollárová
Year: 2014, Praktický lékař
journal article

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče?
Eva Zacharová
Year: 2014, Interni Medicina pro Praxi
journal article

Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?
Renáta Zoubková, Jan Máca, Petr Handlos, Lenka Rudinská, Ivana Nytra, Václav Chýlek, Jana Vavrošová
Year: 2014, Časopis lékařů českých
journal article

Jednonukleotidové polymorfismy vybraných genů u astrogliálních tumorů.
H. Bielniková, I. Mazura, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, J. Šímová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Job satisfaction and subjective well-being among Czech nurses
Elena Gurkova, Silvie HAROKOVÁ, J. Džuka, K. Žiaková
Year: 2014, International Journal of Nursing Practice
journal article

Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida
Tomáš Pískovský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida -kazuistiky
Tomáš Pískovský, H. Strmeňová, V. Matušková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Juvenilní idiopatická artritida
Tomáš Pískovský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
Tomáš Pískovský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
Tomáš Pískovský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K čemu lze použít radiojód
Pavel Širůček, Martin Havel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K čemu lze použít radiojód
Pavel Širůček, Martin Havel
Year: 2014
abstract in proceedings

Karcinom močového měchýře-pilotní studie
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2014
abstract in proceedings

Karcinom nejasné primární lokalizace
Peter Ihnát, P Jelínek, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karcinom sinonazální oblasti s detrukcí patra - ošetřovatelská péče
Brigita Bohušová, Jana Ottová, Martin Paciorek, Petr Matoušek
Year: 2014
abstract in proceedings


