Publications
Fyziologie člověka I. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie člověka II. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gastric stimulation in treatment in type 2 diabetes mellitus
Pavel Zonča, C. Hoppe, M. Cambal, CA Jacob
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Gastrointestinální stromální nádory - slovo úvodem
Petr Dítě
Year: 2014, Onkologie
journal article

Gastrointestinální stromální tumory, morfologická a imunohistochemická vyšetření z pohledu bioptického a cytologického odběru
D. Žiak, Jana Dvořáčková, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šimová, M. Uvírová, R. Tomanová, M. Kliment, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě
Year: 2014, Onkologie
journal article

Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for follicular lymphoma outside the HLA region.
J. Skibola, J. Berndt, J. Vijai, L. Conde, Lenka Foretová
Year: 2014, Am J Hum Genet
journal article

Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience
Jan Smetana, Jan Frohlich, Romana Zaoralova, Vladimira Vallova, Henrieta Greslikova, Renata Kupska, Pavel Nemec, Aneta Mikulasova, Martina Almasi, Ludek Pour, Zdenek Adam, Viera Sandecka, Lenka Zahradová, Roman Hájek, Petr Kuglik
Year: 2014, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
journal article

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Granulomatóza s polyangiitidou
K. Martinková, Ivo Valkovský, Petr Handlos
Year: 2014, Interní medicína pro praxi
journal article

Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2014, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
journal article

HELLP syndrom - diagnostika a léčba - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Year: 2014, Česká gynekologie
journal article

Hemangiom hrtanu u dítěte kazuistika
Lucia Staníková, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Heterogenita a plasticita mnohočetného myelomu, aneb existuje skutečně myelomová kmenová buňka?
H. Šváchová, S. Okubote, Roman Hájek
Year: 2014
abstract in proceedings

Historie a současnost Lékařské fakulty a Ústavu anatomie LF OU v Ostravě
František Dorko
Year: 2014
abstract in proceedings

Historie babictví
Daniela Nedvědová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlasová analýza pedagogů
Kristýna Vojkovská, Petra Sachová, Eva Mrázková
Year: 2014
abstract in proceedings

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie při užívání hormonální antikoncepce
P Křepelka, Vít Unzeitig
Year: 2014, Kardiologická revue (internet)
journal article

Hluk ve školách
Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení dostupných informací pro zajištění první pomoci z internetových zdrojů
Peter Šlesarík, Sabina Psennerová
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení efektivity tyreoeliminace radiojódem u diferencovaného karcinomu štítné žlázy
Vladimír Dedek, Martin Formánek, Petr Matoušek
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Kejčí, Kateřina Macháčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Krejčí, Kateřina Macháčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu seniorů s chronickou bolestí
Ivana KABAROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014, Bolest
journal article

Hodnocení kvality života u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2014, Geriatrie a gerontologie
journal article

Hodnocení kvality života, úzkosti a deprese u terminálních pacientů v LDN
Radka Bužgová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014, Lekársky obzor
journal article

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studi
Radka Bužgová, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková
Year: 2014, Galen
specialist book chapter

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Horečka v Intenzivní péči
K Hášová, Andrea Vilímková
Year: 2014
abstract in proceedings

HPV Typization in Vaccinated Women with Cervical Lesions
J. Kobikova, JE. Jirasek, M. Drazdakova, M. Janousek, M. Strunova, V. Hejda, Jaroslav Horáček
Year: 2014, Journal of Cytology & Histology
journal article

Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Tomáš Adamus
Year: 2014, Praktická gynekologie
journal article

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014.Sborník přednášek z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DÚKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNÚ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY.
Michal Hájek, Michal Hájek, F. Novomeský, F. Novomeský, Vladimír Beran, Vladimír Beran, M. Klugar, M. Klugar
Year: 2014
editorial work

Hyperbarická oxygenoterapie efektivní v mnoha indikacích
Michal Hájek, M. Klugar
Year: 2014, Zdravotnické noviny, příloha Kongresový list 7
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentní medicíně a intenzívní péči
Michal Hájek, Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra
Year: 2014, Galén
specialist book chapter

Hypertrofie jater po 1. fázi ALPPS v porovnání s chemoembolizací
P Ostruzska, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles
H. Bielniková, Jana Dvořáčková, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Jana Kukutschová
Year: 2014
abstract in proceedings

Impact of infection on the prognosis of critically ill cirrhotic patiens
Thierry Gustot, Peter Felleiter, Peter Pickkers, Yasser Sakr, Jordi Rello, Dimitrios Velissaris, Charalampos Pierrakos, Fabio S. Taccone, Pavel Ševčík, Christophe Moreno, Jean-Louis Vincent
Year: 2014, LIVER INT
journal article

Incidence of dysphagia in acute stroke patiens
Michal Bar, B. Kurková, B. Kopecká, M. Kaniová, A. Goldirová, K. Zeleník
Year: 2014
abstract in proceedings

Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis
Jan Krhut, P. Hradílek, D. Němec, Josef Tvrdík, O. Zapletalová, Peter Zvara
Year: 2014, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Indikace a přežívání nemocných
Petr Hůlek, Š. Šembera, V. Jirkovský, A. Krajina
Year: 2014, Gastroent Hepatol
journal article

Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery
Pavel Szturz, Roman Kula, Jiří Tichý, Jan Máca, Jan Neiser, Pavel Ševčík
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Infekce Clostridium difficile - dojde ke změně paradigmatu léčby?
Petr Vítek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence reminiscence therapy on quality of life of patients in the long-term hospital
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Injekční larygoplastika substrátem Radiesse voice: první výsledky
Katerina Smatanová, Jakub Dršata, Michal Černý, Viktor Chrobok, Marek Frič, Karol Zeleník, Hana Kučová, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Intenzivní medicína
Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra, Michal Hájek, Václav Chýlek, Roman Kula, Jan Lata, Jan Máca, Luděk Rožnovský, Jiří Tichý, Tomáš Zaoral, Renáta Zoubková, a. kol.
Year: 2014, Galén
specialist book

International Myeloma Working Group Consensus Statement for the Management, Treatment, and Supportive Care of Patients With Myeloma Not Eligible for Standard Autologous Stem-Cell Transplantation
Antonio Palumbo, S. Vincent Rajkumar, Jesus F. San Miguel, Alessandra Larocca, Ruben Niesvizky, Gareth Morgan, Ola Landgren, Roman Hájek, Hermann Einsele, Kenneth C. Anderson, Meletios A. Dimopoulos, Paul G. Richardson, Michele Cavo, Andrew Spencer, A. Keith Stewart, Kazuyuki Shimizu, Sagar Lonial, Pieter Sonneveld, Brian G.M. Durie, Philippe Moreau, Robert Z. Orlowski
Year: 2014, Journal of Clinical Oncology
journal article


