Publications
Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému Medischeduler
Stanislav Jelen
Year: 2014
others

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Twins and the paradox of dental-age estimations: A caution for researchers and clinicians
Markéta Pechníková, D. De Angelis, D. Gibelli, V. Vecchio, R. Cameriere, B. Zeqiri, C. Cattaneo
Year: 2014, HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY
journal article

Úloha krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v kauze Metanol
Helena Šebáková, Roman Letošník, Ladislava Michálková
Year: 2014, Hygiena
journal article

Úloha sentinelovej uzliny u vybratých tumorov
L Havrlentová, E Havrlentová, E Iker, A Džupina, Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úrazová chirurgie
Leopold Pleva, Leopold Pleva
Year: 2014
editorial work

Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců
T. Vítečková, Renáta Poláčková, E. Havlíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová
Year: 2014
abstract in proceedings

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do klinické imunologie
Alexandra Lochmanová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vaginální kandidóza - současné možnosti diagnostiky a léčby
Peter Koliba
Year: 2014, Dermatologie pro praxi
journal article

Validity of pressure ulcer risk assessment scales: review
Lenka Šáteková, Katarína Žiaková
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Jiří Plášek, Ivana Kacířová
Year: 2014, Biomedical Papers
journal article

Variability of pressure distribution during gait in children with heel valgus
Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST V ČESKÉ CHIRURGII
Pavel Zonča
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Velmi dobrá míra shody mezi intervenčním radiologem a neurologem v hodnocení okluze intrakraniální cévy
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Velmi pozdní následky radioterapie - limitující faktor současných radioterapeutických technik
Renata Soumarová
Year: 2014, Klinická onkologie
journal article

Víceúčelový serologický přehled (spalničky, příušnice, petruse, virová hepatitida B)
Hana Bílková Fránková, Alena Kloudová, Hana Zelená, Hana Tomášková, Helena Šebáková, Irena Martinková, Šárka Matlerová, Daniela Fránová
Year: 2014, ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, SZÚ
journal article

Videoendoskopie polykacího aktu (FEES) na ORL klinice FN Ostrava.
Lucia Staníková, Marie Kaniová, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Videokonference Strasbourg - Ostrava, New Techniques in Surgery
Stanislav Czudek, J Marescaux, L Soler
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2014
editorial work

Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů
Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře
Z. Svoboda, A. Heckel, J. Gallo, Jarmila Kristiníková, M. Janura
Year: 2014, Rehabilitácia
journal article

Vliv znečištění ovzduší na středoušní záněty
Karol Zeleník, Martin Formánek, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
Petr Urbánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z anatomie III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém
František Dorko, Eva Výborná, Ján Tokarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství
Martin Rydlo, P. Stejskal, Arnošt Martínek, Tomáš Kupka, K. Martínková, Jiří Plášek, Radka Benešová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, M. Kliment, O. Urban
Year: 2014
abstract in proceedings

Výkony v axille před a po neoadjuvantní chemoterapii - výhody, nevýhody, kontroverze
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky hodnocení klinických doporučených postupů prevence pádů seniorů
Renáta Zeleníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Praktický lékař
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při MU
Stanislav Jelen
Year: 2014
others

Využití epitéz u pooperačních defektů v ORL oblasti
Lenka Čábalová, Jana Boleslavská, Petr Matoušek, Jiří Rosický, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití imunomodulačních léků u amyloidózy
Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2014, Mnohočetný myelom
journal article

Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu
Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská, J. Cvek, O. Motyka, H. Bielniková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava
Jana Pometlová, Leopold Pleva, Jiří Szeliga, Milan Šír
Year: 2014, Úrazová chirurgie
journal article


