Publications
Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Velmi pozdní následky radioterapie - limitující faktor současných radioterapeutických technik
Renata Soumarová
Year: 2014, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Víceúčelový serologický přehled (spalničky, příušnice, petruse, virová hepatitida B)
Hana Bílková Fránková, Alena Kloudová, Hana Zelená, Hana Tomášková, Helena Šebáková, Irena Martinková, Šárka Matlerová, Daniela Fránová
Year: 2014, ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, SZÚ
článek v odborném periodiku

Videoendoskopie polykacího aktu (FEES) na ORL klinice FN Ostrava.
Lucia Staníková, Marie Kaniová, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Videokonference Strasbourg - Ostrava, New Techniques in Surgery
Stanislav Czudek, J Marescaux, L Soler
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2014
ediční a redakční práce

Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu
Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů
Lucie Sikorová
Year: 2014
stať ve sborníku

Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře
Z. Svoboda, A. Heckel, J. Gallo, Jarmila Kristiníková, M. Janura
Year: 2014, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Vliv znečištění ovzduší na středoušní záněty
Karol Zeleník, Martin Formánek, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2014
stať ve sborníku

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
Petr Urbánek
Year: 2014
stať ve sborníku

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z anatomie III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém
František Dorko, Eva Výborná, Ján Tokarčík
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství
Martin Rydlo, P. Stejskal, Arnošt Martínek, Tomáš Kupka, K. Martínková, Jiří Plášek, Radka Benešová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, M. Kliment, O. Urban
Year: 2014
stať ve sborníku

Výkony v axille před a po neoadjuvantní chemoterapii - výhody, nevýhody, kontroverze
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky hodnocení klinických doporučených postupů prevence pádů seniorů
Renáta Zeleníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při MU
Stanislav Jelen
Year: 2014
ostatní

Využití epitéz u pooperačních defektů v ORL oblasti
Lenka Čábalová, Jana Boleslavská, Petr Matoušek, Jiří Rosický, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Využití imunomodulačních léků u amyloidózy
Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2014, Mnohočetný myelom
článek v odborném periodiku

Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu
Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská, J. Cvek, O. Motyka, H. Bielniková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
stať ve sborníku

Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava
Jana Pometlová, Leopold Pleva, Jiří Szeliga, Milan Šír
Year: 2014, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2014
stať ve sborníku

Význam ošetřovatelských standardů: prvky pro vytvoření standardu k dekanylaci sheathu dle EBP
Ludmila Klemsová, K. Žiaková
Year: 2014, Kontakt
článek v odborném periodiku

Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu
Martin Formánek, Pavel Komínek, Petr Matoušek, Lenka Čábalová, Karol Zeleník
Year: 2014
stať ve sborníku

Why to study in the Czech Republic ?
Renáta Zoubková, Jana Vavrošová, Dana Streitová, Eva Lapčíková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Yonsei medical journal (IF) - externí reviewer
Pavel Zonča
Year: 2014
ediční a redakční práce

Základy anatomie pro nelékařské obory
František Dorko, Eva Výborná, Ján Tokarčík
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy onkologické hematologie pro zdravotní laboranty
Milan Matuška
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy Pilates metody
Petra Dobešová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy vyšetření
Tomáš Pískovský, Michal Hladík
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zdravotnický záchranář v saúdskoarabském království
Ivana Veselá, Michal Radvak
Year: 2014
stať ve sborníku

Zentrum für Viszeral und Minimal Invasive Chirurgie, Wesseling
Pavel Zonča
Year: 2014
působení v zahraničí

Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp? 150 při operacích štítné žlázy - soubor 1047 operací
Martin Formánek, Tomáš Pniak, Petr Matoušek, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte
Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte
Lucie Sikorová
Year: 2014
stať ve sborníku

Zmeny elektrofyziologických parametrov aplikáciou rozdielnych anestetík v chronobiologickej závislosti
Ivana Bačová, Monika Nováková, Soňa Grešová, Judita Štimmelová, A. Galovičová, I. Jochmanová, Pavol Švorc
Year: 2014, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Zmeny na žalúdku po bariatrických operáciách
Pavol Holéczy
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


