Publications
Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí
MUDr. J. Hybášková, MUDr. T. Vítečková, MUDr. R. Poláčková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavel Zonča
Year: 2015, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
journal article

Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Martin Bolek
Year: 2015
abstract in proceedings

Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity with natural orifice specimen extraction (NOSE)
Petra Guňková, I Guňka, Pavel Zonča, J Dostalík, Peter Ihnát
Year: 2015, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus
Marek Bužga
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická resekce jícnu
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Marcel Mitták, CA Jacobi
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj, zejména pro jaterní resekce
Ladislav Karník, Petr Vávra
Year: 2015
patent

Leiomyosarkom pravé síně s tumorózní masou dolní duté žíly projevující se srdečním selháním u 70letého muže - kasuistika
Pavel Kukla, Leoš Pleva, Martin Porzer, Radim Brát, Petr Handlos, Petr Buzrla, Jiří Plášek, Jan Mrózek, Miroslav Homza
Year: 2015, Cor et Vasa
journal article

Levels of metabolites of phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons and Bisphenol a in the urine of Czech students (pilot study)
Anna Pinkr Grafnetterová, Karel Vrbík, Marek Malý, Jana Pavloušková, Andrea Krsková, Anna Drgáčová, Vítězslav Jiřík, Sylva Rödlová, Milena Černá
Year: 2015, Hygiena
journal article

Lipid metabolism, atherosclerosis and probiotics
Alojz Bomba, Rastislav Salaj, Radomíra Nemcová, Jozef Kuzma, Beata Pramuková, Ladislav Strojný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lived experience of parents of children with life-limiting and life-threatening disease
Radka Bužgová, Andrea Kubeczka Páleníková
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Lokoregionální recidiva karcinomu prsu a management chirurgického výkonu v axile - disekce, sampling či sentinelová biopsie?
Otakar Kubala, Petr Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Low heart rate variability in unemployed men: The possible mediating effects of life satisfaction
Vera Kristýna Jandačková, Marta Jackowska
Year: 2015, Psychology Health & Medicine
journal article

Lze použít NLR k predikci gestačního diabetu mellitu?
Igor Michalec, M Trávníková, D Šalounová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?
Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Martina Kovalová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout, E. Zathurecký, P. Molinková, M. Hrabovcinova, Z. Slezakova, J. Stavova, A. Prokopova
Year: 2015
abstract in proceedings

Management akutní léčby bolesti ve FNO
Renáta Zoubková, H Vavrlová
Year: 2015
abstract in proceedings

Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku
MUDr. J. Hybášková, Karol Zeleník, Ondřej Urban, Petr Vítek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Masivní transfuzní protokol a co dál?
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Jakub Foldyna, Jiří Bílek
Year: 2015
others

Measuring preoperative anxiety in patients undergoing elective surgery in Czech Republic
Pavlína Homzová, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

MEDEVAC - první zkušenosti v popáleninové medicíně
Zdeňka Němečková Crkvenjaš, H Klosová, J Štětinský
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medial plate for treatment of distal tibia fractures
G. Theisz, K. Frydrýšek, F. Fojtík, T. Kubín, L. Pečenka, Jiří Demel, Roman Madeja, M. Sadílek, J. Kratochvíl, Leopold Pleva
Year: 2015
abstract in proceedings

Meningokové infekce a jejich prevence
Rastislav Maďar
Year: 2015, Očkování a cestovní medicína
journal article

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Metabolický syndrom a onemocnění slinivky břišní
Petr Dítě, Ivo Novotný, Martina Bojková, Martin Liberda, Alice Bártková, Kateřina Kapunková, Bohuslav Kianička, Hana Nechutová
Year: 2015, Gastroenterológia pre praxi
journal article

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny
Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny
Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny
Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metodologie tvorby systematických review; Efekt hyperbarické oxygenoterapie na úmrtnost pacientů po kraniotraumatu: dílčí výsledky systematického review.
J. Klugarová, M. Klugar, J. Marečková , Michal Hájek
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study
Lenka Čábalová, Mgr. Kristina Čabanová, Mgr. Hana Bielniková, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková, Mgr. Kateřina Dědková, PhD, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
journal article

MicroRNAs in urine are not biomarkers of multiple myeloma
Lenka Sedlaříková, Lenka Bešše, Soňa Novosadová, Veronika Kubaczková, Lenka Radová, Michal Staník, Marta Krejčí, Roman Hájek, Sabina Ševčíková
Year: 2015, Journal of Negative Results in BioMedicine
journal article

Miniinvasive Oesophagus Resection - Our Experience
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, M Mittrk, C.A. Jacobi
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Minimal Residual Disease Detection by Droplet Digital PCR in Multiple Myeloma, Mantle Cell Lymphoma, and Follicular Lymphoma A Comparison with Real-Time PCR
Daniela Drandi, Lenka Kubiczkova-Besse, Simone Ferrero, Nadia Dani, Roberto Passera, Barbara Mantoan, Manuela Gambella, Luigia Monitillo, Elona Saraci, Paola Ghione, Elisa Genuardi, Daniela Barbero, Paola Omede, Davide Barberio, Roman Hájek, Umberto Vitolo, Antonio Palumbo, Sergio Cortelazzo, Mario Boccadoro, Giogio Inghirami, Marco Ladetto
Year: 2015, J MOL DIAGN
journal article

Misodel - nová možnost indukce porodu - sponzorované sdělení
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Močová inkontinence indukovaná antidepresivy - kazuistické sdělení
Jan Krhut, M. Gärtner
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Modern Nursing in the Process of Ethical Changes in Surgery
Anton Pelikán, I Pelikánová, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015, Journal of Nursing & Care
journal article

Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas
Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Radim Lipina
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas
Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Radim Lipina
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem
Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Radim Lipina
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene
Jana Vaculová, P. Hurník, D. Žiak, J. Gallo, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene
Jana Vaculová, P. Hurník, D. Žiak, J. Gallo, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
abstract in proceedings

Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců
Jiří Hyjánek, Dalibor Pastucha, Radek Vodička
Year: 2015, Medicína pro praxi
journal article


