Publications
Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014
J. Neumann, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, Daniel Václavík, Michal Bar, D. Šaňák
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Dose escalation with HDR brachytherapy in high risk patients - five year results
Renata Soumarová, L. Homola, T. Blažek, H. Perková
Year: 2014
abstract in proceedings

Dušnost u dětí z pohledu ORL lékaře
Lenka Čábalová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti
I. Orságová, L. Rožnovský, L. Petroušová, M. Konečná, L. Kabieszová, Kristian Šafarčík, A. Kloudová
Year: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Early exercise training after renal transplantation and asymmetric dimethylarginine: the effect of obesity
Vladimír Teplan, Andrea Mahrova, Jan Piťha, Jaroslav Racek, Robert Gürlich, Vladimír Teplan Jr, Ivo Valkovský, Milena Štollova
Year: 2014, KIDNEY BLOOD PRESS R
journal article

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský
Year: 2014, TRANSFUS APHER SCI
journal article

Edukace kardiaků ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukační centrum pro kardiaky ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, I. Neuwirtová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Vladimír Beran, J. Štěrba, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský
Year: 2014
abstract in proceedings

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Effect modification of the association of cumulative exposure and cancer risk by intensity of exposure and time since exposure cessation: a flexible method applied to cigarette smoking and lung cancer in the SYNERGY Study.
J. Vlaanderen , L. Portengen, J. Schüz, A. Olsson, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Am J Epidemiol
journal article

Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica
Kristian Brat, Zdeněk Merta, Pavel Ševčík
Year: 2014, Czech Polar Reports
journal article

Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera
Year: 2014, OBES SURG
journal article

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.
Vladimír Beran, E. Kuijpier, C. Harmanus, I. Sanders, S. van Dorp, J. Janečková, O. Kopecký, L. Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emoční poruchy u žen v postnatálním období
Vendula Svachová, Bohdana Dušová
Year: 2014, Zdravotnictví a medicína
journal article

Endoskopická chirurgie spodiny lební
Petr Buzrla, Jakub Cvek, Jan Čáp, Martin Formánek, Martin Chovanec, Naďa Jirásková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, Petr Matoušek, Jan Mejzlík, Petr Vacek, Richard Salzman, Martin Sičák, Jan Žižka, Michal Bar, Lenka Čábalová, Petr Čelakovský, Tomáš Česák, Jitka Dvořáková, Jaroslav Fabčin, David Feltl, Břetislav Gál, Jiří Hoza, Tomáš Hrbáč, Viktor Chrobok, Jan Kastner, Pavel Komínek, Lukáš Knybel, Břetislav Otáhal, Slavomír Potičný, Arnošt Pellant, Štefan Reguli, Jana Škvrňáková, Miloš Šteffl, Pavel Štrympl, Karol Zeleník, Francesco Zegna
Year: 2014, Tobiáš
specialist book

Epidemiologie a diagnostika larvální toxokarózy
Hana Bílková Fránková, Aleš Hozák, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2014, Praktický lékař
journal article

Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy
Jana Povová, R. Zlámalová, Aleš Hozák, I. Martínková, Martina Matějková, Vladimír Janout
Year: 2014, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Epidemiologie střevních infekcí vyvolaná Clostridium difficile
Jana Štěpánová, Hana Tomášková
Year: 2014, Hygiena
journal article

Epidemiology of acute pancreatitis in the Czech Republic-the South Moravia region in 2OO9-2O1O
K. Floreanová, Petr Dítě, Martina Bojková, B. Kianicka
Year: 2014, Gastroenterologia Polska
journal article

Establishment and evaluation of a post caesarean acute pain service in a perinatological center:retrospective observational study
P. Šťourač, E. Kuchařová, I. Křikava, R. Malý, M. Kosinová, H. Harazim, O. Smékalová, I. Bártíková, R. Štoudek, P. Janků, M. Huser, K. Wágnerová, O. Haklová, L. Hakl, D. Schwarz, H. Zelinková, S. Littnerová, J. Jarkovský, R. Gál, Pavel Ševčík
Year: 2014, Česká Gynekologie
journal article

Etika v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

European Myeloma Network recommendations on the evaluation and treatment of newly diagnosed patients with multiple myeloma
Monika Engelhardt, Evangelos Terpos, Martina Kleber, Francesca Gay, Ralph Wäsch, Gareth Morgan, Michele Cavo, Niels van de Donk, Andreas Beilhack, Benedetto Bruno, Hans Erik Johnsen, Roman Hájek, Christoph Driessen, Heinz Ludwig, Meral Beksac, MArio Boccadoro, Christian Straka, Sara Brighen, Martin Gramatzki, Alessandra Larocca, Henk Lokhorst, Valeria Magarotto, Fortunato Morabito, Meletios A. Dimopoulos, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Antonio Palumbo
Year: 2014, Haematologica
journal article

European Perspective on Multiple Myeloma Treatment Strategies in 2014
Heinz Ludwig, Pieter Sonneveld, Faith Davies, Joan Blade, Mario Boccadoro, Michele Cavo, Gareth Morgan, Javier de la Rubia, Michel Delforge, Meletios Dimopoulos, Hermann Einsele, Thierry Facon, Hartmut Goldschmidt, Philippe Moreau, Hareth Nahi, Torben Plesner, Jesus San-Miguel, Roman Hájek, Pia Sondergeld, Antonio Palumbo
Year: 2014, Oncologist
journal article

Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: A pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium (ILCCO).
Ch. Kim, YC. Lee, RJ Hung, SR McNallan, Ml. Cote, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Int. J. Cancer
journal article

Extenzívní resekce jater pro malignitu
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Factors that influence health-related quality of life in newly diagnosed patients with multiple myeloma aged >= 65 years treated with melphalan, prednisone and lenalidomide followed by lenalidomide maintenance: results of a randomized trial
Meletios A. Dimopoulos, Antonio Palumbo, Roman Hájek, Martin Kropff, Maria Teresa Petrucci, Philip Lewis, Stefanie Millar, Jingshan Zhang, Jay Mei, Michel Delforge
Year: 2014, Leukemia & Lymphoma
journal article

Faculty Perception of the Effectiveness of EBP Courses for Graduate Nursing Students
Renáta Zeleníková, M. Beach, D. Ren, E. Wolff, P. Sherwood
Year: 2014, WORLDV EVID-BASED NU
journal article

Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl, Milan STOLIČKA
Year: 2014, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Faktory ovlivňujících door-to-needle-time u pacientů s akutním mozkovým infarktem léčených intravenózní trombolýzou v ČR a SR
V. Weiss, P. Kadlecová, R. Mikulík, Michal Bar
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Falls risk factors in an acute-care setting: a retrospective study
Kamila Majkusová, Darja Jarošová
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

First human experience with the elipse: a novel, swallowed, self-emptying, and excreted intragastric balloon for weight loss.
Evžen Machytka, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, K Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku
Tomáš Krčík, Radim Lipina, Tomáš Paleček, Tomáš Hrbáč, Martin Smrčka
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Foot kinematic analysis in children with clinical flatfoot
Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Miroslav Janura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

FRENŠTÁT...
Igor Dvořáček, Luboš Valerián
Year: 2014
abstract in proceedings

Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziológia kože In Lékarska fyziológia
Pavol Švorc
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie člověka I. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie člověka II. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gastric stimulation in treatment in type 2 diabetes mellitus
Pavel Zonča, C. Hoppe, M. Cambal, CA Jacob
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Gastrointestinální stromální nádory - slovo úvodem
Petr Dítě
Year: 2014, Onkologie
journal article

Gastrointestinální stromální tumory, morfologická a imunohistochemická vyšetření z pohledu bioptického a cytologického odběru
D. Žiak, Jana Dvořáčková, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šimová, M. Uvírová, R. Tomanová, M. Kliment, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě
Year: 2014, Onkologie
journal article

Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for follicular lymphoma outside the HLA region.
J. Skibola, J. Berndt, J. Vijai, L. Conde, Lenka Foretová
Year: 2014, Am J Hum Genet
journal article

Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience
Jan Smetana, Jan Frohlich, Romana Zaoralova, Vladimira Vallova, Henrieta Greslikova, Renata Kupska, Pavel Nemec, Aneta Mikulasova, Martina Almasi, Ludek Pour, Zdenek Adam, Viera Sandecka, Lenka Zahradová, Roman Hájek, Petr Kuglik
Year: 2014, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
journal article


