Publications
Problematika chronické bolesti u dětí
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Year: 2014, -Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie
journal article

Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu
Petr Dítě, M. Uvírová, Martina Bojková, I. Novotný, Jana Dvořáčková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Dovrtělová, K. Floreánová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Problematika negativních konusů u cytologicky, kolposkopicky nebo histologicky pozitivních lézí děložního hrdla
S. Ďurianová, Libor Ševčík, Jaroslav Horáček, Jana Vaculová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proč je pitva důležitá
Beáta Ostárková, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, H. Bielniková, Jana Vaculová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profil ambulantních pacientů se schizofrenií ve FN Ostrava
Martin Hýža
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii
Petr Kessler, Leopold Pleva, Jindřich Dvořák, Jaromír Gumulec
Year: 2014, Úrazová chirurgie
journal article

Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel, J. Srovnalová, V. Bartoš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proteasome inhibitors - molecular basis and current perspectives in multiple myeloma
Lenka Kubiczkova, Ludek Pour, Lenka Sedlarikova, Roman Hájek, Sabina Sevcikova
Year: 2014, Journal of Cellular and Molecular Medicine
journal article

První zkušenosti s kurzy Správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

předsedající bloku Sekce Horní GIT
Z Kala, R Aujeský, Pavel Zonča
Year: 2014
organizing conference, workshop

předsedající bloku: Sekce Kolorektální chirurgie I
A Ferko, Lubomír Martínek, J Örhalmi
Year: 2014
organizing conference, workshop

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přesnost měření cév v 3D CT angiografii
Karol Korhelík, Andrea Vašková, Zuzana Bučková, Hana Plačková, Petr Novobilský
Year: 2014, Praktická radiologie
journal article

Působení chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie.
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Působení dětského chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Působení refluxu na horní cesty dýchací - shrnutí současných poznatků
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy
Marie Balíková, Radka Bužgová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Rabdomyolýza intoxikovaných a akutní poškození ledvin - editorial
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article

Radiofarmaka
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik
Petr Vávra, J Nowaková, P Jelínek, M Hasal, J Jurčíková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiofrequency energy in surgery: state of the art
Peter Ihnát, L. Ihnat Rudinska, Pavel Zonča
Year: 2014, Surgery Today
journal article

Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques
Petr Vávra, J Nowakova, P Jelínek, M Hasal, J Jurčková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques
Petr Vávra, Jana Nowáková, Petr Jelínek, Martin Hasal, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Jana Jurčíková, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2014, HEPATO-GASTROENTEROL
journal article

Radioterapie karcinomu pankreatu
Renata Soumarová, R. Kotásek, M. Straka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer.
Y. Wang, MD. McKay, T. Rafnar , Z. Wang, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, NATURE
journal article

Recenze rukopisu článku Vlčková K. Eutanazie
Pavel Ševčík
Year: 2014
editorial work

Reference intervals for thyroid markers in early pregnancy determined by 7 different analytical systems
Drahomíra Springer, Vladimír Bartoš, Tomáš Zima
Year: 2014, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relationship between episiotomy and prevalence of urinary incontinence in women 2-5 years after childbirth
Petra Langrová, Yvetta Vrublová
Year: 2014, Cent Eur J Nurs Midw
journal article

Relationship of mismatch repair proteins and survivin in colon polyps and carcinomas
Marian Adamkov, Martina Furjelová, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Peter Kružliak
Year: 2014, ACTA HISTOCHEM
journal article

Resekce pro pahýlový karcinom žaludku
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petra Guňková, P Ostruszka, P Jelínek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Respektování principů Family Centered Care - strategie zvyšování kvality poskytované péče dětem a jejich rodinám
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rešeršní strategie a vyhledávání KDP podle definovaných kritérií
Renáta Zeleníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Retroperitoneal bronchogenic cyst: prenatal diagnosis of cystoid formation, its progression and surgery
T. Maly, V. Mihal, K. Michalkova, T. Tichy, C. Neoral, Pavel Zonča
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Rinolikvorea - management léčby
Petr Matoušek, Radim Lipina, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Riziko osteoporotických zlomenin u seniorů a možnosti rehabilitační intervence
Zdeňka Krhutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu
Pavel Svoboda, Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Martina Bojková, Jana Žmolíková, Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article

Rodina a pacient s alzheimerovou chorobou
Ján Tokarčík, M. Tokarčíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Rehabilitacia
journal article

Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník, Jana Kukutschová
Year: 2014
abstract in proceedings

Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role porodních asistentek ve výchově ke zdravému rodičovství
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role porodních asistentek ve výchově ke zdravému rodičovství
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
abstract in proceedings

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní a paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Řešení mimořádné události - Letiště Bratislava 2013
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Dagmar Tomčányová
Year: 2014
abstract in proceedings

Samostatná kurativní HDR brachyterapie karcinomu prostaty u pacientů po předchozí radiaci v oblasti pánve
T. Blažek, Renata Soumarová, L. Homola
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Second primary malignancies with lenalidomide therapy for newly diagnosed myeloma: a meta-analysis of individual patient data
Antonio Palumbo, Sara Bringhen, Shaji K. Kumar, Giulia Lupparelli, Saad Usmani, Anders Waage, Alessandra Larocca, Bronno van der Holt, Pellegrino Musto, Massimo Offidani, Maria T Petrucci, Andrea Evangelista, Sonja Zweegman, Ajay K Nooka, Andrew Spencer, Meletios A Dimopoulos, Roman Hájek, Michele Cavo, Paul Richardson, Sagar Lonial, Giovannino Ciccone, Mario Boccadoro, Kenneth Anderson, Bart Barlogie, Pieter Sonneveld, Philip L McCarthy
Year: 2014, LANCET ONCOL
journal article

Sedace a analgezie u nemocných s abusem návykových látek.
Pavel Ševčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


