Publications
Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku
Petra Halvová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2015
abstract in proceedings

Vliv operačního přístupu a BMI na komplikace chirurgické léčby karcinomu těla děložního
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů
Igor Michalec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdenek Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Rosicky
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů
Igor Michalec, M Navrátilová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vrodené malformácie a anomálie močových ciest.
František Dorko
Year: 2015
abstract in proceedings

Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture)
Vít Unzeitig
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vulvovaginální dyskomfort
Vít Unzeitig
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výhody kombinovaných analgetik
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výhody transdermálních forem HTR z pohledu gynekologa
Peter Koliba
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Vytautas Magnus University
Hana Sochorová
Year: 2015
work experience abroad

Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu
L. Staníková, H. Kučová, R. Walderová, Karol Zeleník, J. Šatanková, Pavel Komínek
Year: 2015, Klinická onkologie
journal article

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice
Radka Bužgová, Milan Stolička
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Využití 2,6mm rigidních endoskopů a nástrojů 3Fr. v ambulantní hysteroskopii - 12 měsíců zkušeností
Petr Kovář, J Daňková Kučerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.
Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, D. Žiak, P. Hurník, R. Doležílek, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondrušek, M. Kliment, O. Urban, P. Klvaňa
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
abstract in proceedings

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku non-compliance
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
specialist book chapter

Vzdělávání v oboru intenzivní medicína - čas na změnu?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, J. Michalík
Year: 2015
abstract in proceedings

Waterhouse - Friderichsenův syndrom
Lucia Ihnát Rudinská, Margita Smatanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar
Year: 2015, AM Review
journal article

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.
Michal Hájek, D. Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu
Michal Hájek, David Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
abstract in proceedings

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, M. Klugar, F. Novomeský, Pavel Zonča, E. Hrnčíř, Vladimír Beran
Year: 2015, Pracovní lékařství
journal article

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" -pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2015
others

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" ve Fakultní nemocnici Ostrava
Stanislav Jelen, Luděk Rožnovský, Marie Hegarová, Jaroslav Chovanec, Tomáš Přinosil, Hana Šebáková, Šárka Matlerová
Year: 2015
others

Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu
Vladislava Mizerová, Marek Bužga, Evžen Machytka, Adéla Seidlerová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová
Year: 2015
abstract in proceedings

Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZNT8 (Zinc Transporter) - marker k diagnostice DMIT (diabetes mellitus I. typu)
Alexandra Lochmanová, J. Martinek, V. Novák, A. Kloudová
Year: 2015, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Zobrazování cizích těles ve výpočetní tomografii
Andrea Vašková, Karol Korhelík
Year: 2015,
journal article

Zpráva z odborné konference - XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar, F. Novomeský
Year: 2015, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.
journal article

Ztrátové střelné poranění proximálního femuru-léčba a komplikace
Stanislav Jelen
Year: 2015
others

1. medzinárodná vedecká konferencia
Kateřina Macháčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2015
organizing conference, workshop

200 resekcí karcinomu slinivek laparoskopicky - zkušenosti
Stanislav Czudek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

3D HR anorektální manometrie
Peter Ihnát, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

3D Navigation in Liver Surgery
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

A genome-wide association study of anorexia nervosa
V. Boraska, CS Franklin, JA. Floyd, LM. Thornton, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Mol Psychiatry
journal article

A new program for highly reproducible automatic evaluation of the substantia nigra from transcranial sonographic images
Jiri Blahuta, Tomas Soukup, Monika Jelinkova, Petra Bártová, Petr Cermak, Roman Herzig, David Školoudík
Year: 2014, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

A New Technique for Liver Resection - Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study
Petr Vávra, M Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Prokinetic Agent with a Dual Effect - Itopride - In the Treatment of Dysmotility
Petr Dítě, Martin Rydlo, Milan Dočkal, Arnošt Martínek
Year: 2014, EMJ Gastroenterology
journal article


