Publications
Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, J. Michalík
Year: 2015
abstract in proceedings

Waterhouse - Friderichsenův syndrom
Lucia Ihnát Rudinská, Margita Smatanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar
Year: 2015, AM Review
journal article

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.
Michal Hájek, D. Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu
Michal Hájek, David Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
abstract in proceedings

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, M. Klugar, F. Novomeský, Pavel Zonča, E. Hrnčíř, Vladimír Beran
Year: 2015, Pracovní lékařství
journal article

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" -pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2015
others

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" ve Fakultní nemocnici Ostrava
Stanislav Jelen, Luděk Rožnovský, Marie Hegarová, Jaroslav Chovanec, Tomáš Přinosil, Hana Šebáková, Šárka Matlerová
Year: 2015
others

Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu
Vladislava Mizerová, Marek Bužga, Evžen Machytka, Adéla Seidlerová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová
Year: 2015
abstract in proceedings

Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZNT8 (Zinc Transporter) - marker k diagnostice DMIT (diabetes mellitus I. typu)
Alexandra Lochmanová, J. Martinek, V. Novák, A. Kloudová
Year: 2015, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Zobrazování cizích těles ve výpočetní tomografii
Andrea Vašková, Karol Korhelík
Year: 2015,
journal article

Zpráva z odborné konference - XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar, F. Novomeský
Year: 2015, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.
journal article

Ztrátové střelné poranění proximálního femuru-léčba a komplikace
Stanislav Jelen
Year: 2015
others

1. medzinárodná vedecká konferencia
Kateřina Macháčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2015
organizing conference, workshop

200 resekcí karcinomu slinivek laparoskopicky - zkušenosti
Stanislav Czudek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

3D HR anorektální manometrie
Peter Ihnát, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

3D Navigation in Liver Surgery
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

A genome-wide association study of anorexia nervosa
V. Boraska, CS Franklin, JA. Floyd, LM. Thornton, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Mol Psychiatry
journal article

A new program for highly reproducible automatic evaluation of the substantia nigra from transcranial sonographic images
Jiri Blahuta, Tomas Soukup, Monika Jelinkova, Petra Bártová, Petr Cermak, Roman Herzig, David Školoudík
Year: 2014, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

A New Technique for Liver Resection - Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study
Petr Vávra, M Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Prokinetic Agent with a Dual Effect - Itopride - In the Treatment of Dysmotility
Petr Dítě, Martin Rydlo, Milan Dočkal, Arnošt Martínek
Year: 2014, EMJ Gastroenterology
journal article

Abuzus tianeptinu
Martin Hýža, M. Čechová
Year: 2014, Psychiatrie pro praxi
journal article

Acetylcholínesterazova - ACHE pozitívna inervácia BURSA CLOACALIS (Fabricii) kurčiat
František Dorko, Ján Tokarčík, Vladimír Holibka
Year: 2014
abstract in proceedings

Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adaptation of clinical guideline, preventing falls in hospital.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2014
abstract in proceedings

ADDENBROOKE?S COGNITIVE EXAMINATION: NORMATIVE STUDY FOR CZECH POPULATION
D. Beránková, P. Krulová, M. Mračková, I. Eliášová, M. Košťálová, E. Janoušová, I. Stehnová, P. Nilius, Pavel Ressner, Michal Bar, Hana Zákopčanová Srovnalová, K. Rektorová, K. Coufalová
Year: 2014
abstract in proceedings

Adipocyte Size Determination
Vojtěch Kamarád, Viktor Palla, Jaroslava Chyliková, Aleš Keprt
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adiponektinémie a predikce kardiometabolického rizika
D. Horáková, K. Azeem, D. Pastucha, Radka Benešová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
journal article

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, rudolf Vronský
Year: 2014
others

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2014
others

Aktualizované doporučení IMS k hormonální léčbě
Peter Koliba
Year: 2014, Klimakterická medicína
journal article

Aktuální gastroenteritidy nejen na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2014, Očkování a cestovní medicína
journal article

Akutní pankreatitida - validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory
K. Floreanová, Petr Dítě, B. Kianička, L. Dovrtělová, M. Přecechtělová
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article

Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání
Alice Bosáková, Jaroslav Havelka, Dana Šalounová, Otakar Kraft, Pavel Širůček, Helena Strmeňová, Astrid Šuláková, Michal Hladík
Year: 2014, Aktuality v nefrologii
journal article

Ameloblastom dolní čelisti - kazuistika
Jana Boleslavská, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

An isolated metastasis to the heart from a malignant phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation
Jirka Mačák, P. Hurník, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková
Year: 2014, Cesk.patol.
journal article

An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report
Klara Struzkova, Petr Stourac, Jan Kanovsky, Ivo Krikava, Michaela Toukalkova, Pavel Ševčík
Year: 2014, Biomedical Papers
journal article

Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study
Filip Burša, Leopold Pleva
Year: 2014, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
journal article

ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ ORAZ JEJ ZWIĄZKU Z SUBIEKTYWNIE OCENIANĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA POŁOŻNYCH
Beata Babiarczyk, Małgorzata Fras, Izabela Ulman-Włodarz, Darja Jarošová
Year: 2014, Medycyna pracy
journal article

Anesteziolog - spokojený lékař nebo štvaná zvěř?
Pavel Ševčík, V Černý
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Angiografické stanovení mozkové smrti
Hana Plačková, Karol Korhelík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antikoncepce u mladistvých - aktuální pohled, rizika a právní aspekty
Peter Koliba
Year: 2014, Pediatrie pro praxi
journal article

Aplikace injekcí
Ilona Plevová, Marketa Babičová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


