Publications




Není porucha učení jako porucha učení
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neobvyklý nález v oblasti duodena a vaterské papily - kazuistika 2 případů
Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Fádi Fakhouri
Year: 2014
abstract in proceedings

Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma
Hana Svachova, Fedor Kryukov, Elena Kryukova, Sabina Sevcikova, Pavel Nemec, Henrieta Greslikova, Lucie Rihova, Lenka Kubiczkova, Roman Hájek
Year: 2014, British Journal of Haematology
journal article

Neurologická symptomatologie onemocnění selární oblasti
Michal Bar
Year: 2014, Tobiáš
specialist book chapter

Niektoré komplikácie po bariatrických operáciách a ich riešenie
Pavol Holéczy, M Bolek, L Havrlentová, M Hanousek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No causal association identified for human papillomavirus infections in lung cancer
D. Anantharaman, T. Waterboer, G. Halec, Vladimír Janout, Lenka Foretová
Year: 2014, Cancer Research
journal article

Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS
Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Petr Vávra, Pavel Zonča, Vladimír Janout
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Novinky ve stanovení chloridů v potu
A. Gajdová, O. Michnová, I. Faruzelová, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Michal Hladík, Radka Šigutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obstrukce dýchacích cest u dětí z pohledu otorinolaryngologa
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2014, Pediatrie pro praxi
journal article

Obtížná intubace a následná forenzní kalvárie
Michal Hladík
Year: 2014
abstract in proceedings

Od komorek do robotów w chirurgii
Stanislav Czudek, J Dzielicki
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odhad zdravotních rizik
Vítězslav Jiřík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Operační výkony v axille před a po neoadjuvantní chemoterapii - jaké jsou výhody, nevýhody, kontroverze
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oponentský disertační práce MUDr. Martina Hály ?Pooperační delirium?
Pavel Ševčík
Year: 2014
others

Organizace mezinárodního kongresu
Leopold Pleva
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostrava v urgentní péči 2014
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Ostravské dny forenzních věd 2014
Igor Dvořáček, Margita Smatanová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice
A. Horčičáková, Ilona Plevová
Year: 2014, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Ošetřovatelská péče v neonatologii
Lucie Sikorová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelská terminologie a její význam kardiologické praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelství založené na důkazech
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2014, Grada
specialist book

Oxid uhelnatý
Michal Hájek, Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra
Year: 2014, Galén
specialist book chapter

Pancreatic pain
Hana Nechutová, Petr Dítě, Marketa Hermanova, Ivo Novotny, Arnošt Martínek, Pavel Klvaňa, Bohumil Kianicka, Miroslav Soucek
Year: 2014, Wiener Medizinische Wochenschrift
journal article

Pancreatic paraganglioma - a rare and dangerous entity. Vascular anatomy and impact on management
M. Straka, Renata Soumarová, M. Migrová, C. Vojtek
Year: 2014, Surg Case Rep
journal article

Papilomatóza hrtanu u pacientů dětského věku
Lucia Staníková, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Pathogenicity and virulence of Plesiomonas shigelloides.
Ivan Čižnár, S. Dumontet, V. Pasquale, C. González-Rey, A. Pavlová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, Eva Krejčí
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patologie hypofýzy a selární oblasti
Radim Lipina, Petr Matoušek, Petr Buzrla
Year: 2014,
specialist book chapter

Péče o rizikového novorozence po propuštění do domácí péče
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pediatric Basal Stimulation In ICU
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Renáta Zoubková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pediatric Intensive Care Units in the University Hospital in Ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Renáta Zoubková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception of effectiveness of evidence-based practice courses by Czech nursing and midwifery students
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Perception of the effectiveness of evidence-based practice courses by Czech nursing and midwifery students
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Periferní žilní katétr
Ilona Plevová, Marketa Babičová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspectives in genetic prediction of Alzheimer's disease
Omar Šerý, Jana Povová, Vladimír J. Balcar
Year: 2014, NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS
journal article

Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Ďuricová, J. Zahálková, I. Kacířová, H. Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2014
abstract in proceedings

Pilotní studie karcinomu močového měchýře
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2014
abstract in proceedings

Plate for Treatment of distal Radius Fractures Strength Analyses
Karel Frydrýšek, Gunther Theinz, Luděk Pliska, Marián Smolár, Zdeněk Poruba, Leopold Pleva
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plovdiv Medical University
Radka Kozáková
Year: 2014
work experience abroad

Podtlaková terapie u Compartment syndromu
Andrea Vilímková
Year: 2014
abstract in proceedings

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polohování kriticky nemocných z hlediska prevence sepse v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2014
abstract in proceedings

Polytrauma
Leopold Pleva
Year: 2014, Galén
specialist book chapter

Polytrauma - ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics
Milan Šír, Leopold Pleva, Václav Procházka
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Poranenia hrudníku. Zbierka Jána Bauera
Leopold Pleva
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Porovnání cytologického a bioptického vyšetření v diagnostice GIST z pohledu patologa
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě, J. Šímová, M. Kliment
Year: 2014
abstract in proceedings


