Publications
Méně obvyklá diagnostika závažného průběhu leptospirózy
Luděk Rožnovský, J. Sagan, Nadežda Petejová, J. Mrázek, D. Vaňková
Year: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2014
journal article

Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel, K. Bukovanský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicke cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodické cvičení ZZS OK Hrubá Voda - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metodické cvičení ZZS OK Velké Losiny - Methane
Josef Škroch
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metodologická a obsahová kvalita KDP - nástroje AGREE, ADAPTE
Renáta Zeleníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodologie adaptace klinických doporučených postupů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, M. Klugar
Year: 2014, Kazuistiky v alergologii,pneumologii a ORL
journal article

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech; IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran, M. Klugar
Year: 2014
organizing conference, workshop

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
abstract in proceedings

Midwives´job satisfaction and subjective wellbeing - an international study
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mimořádná událost z pohledu zdravotnického operačního střediska zzs
Petr Matouch
Year: 2014
abstract in proceedings

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
Pavel Zonča
Year: 2014
editorial work

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová
Year: 2014, University Review
journal article

Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů
Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, B. Kubová, Jana Žmolíková, Irena Urbanovská, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, D. Žiak, Petr Dítě
Year: 2014, Onkologie
journal article

Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů
Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, B. Kubová, Jana Žmolíková, Irena Urbanovská, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, D. Žiak, Petr Dítě
Year: 2014, Onkologie
journal article

Molekulární genetika v onkologii
Lenka Foretová, M. Svoboda, O. Slabý
Year: 2014, Mladá fronta
specialist book

Možná rizika předčasného propuštění novorozence
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti bariatrické/metabolické chirurgie a nová evropská závazná doporučení pro metabolickou chirurgii
Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti chirurgického řešení sinonazálních tumorů, mezioborová spolupráce
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Možnosti farmaceuta v léčbě vulvo-vaginální kandidózy
Peter Koliba, V. Příhodová
Year: 2014, Praktické lékařství
journal article

Možnosti fyzioterapie v léčení bolestivých stavů zad a páteře.
Petra Dobešová, Miroslav Dobeš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti nehormonální anikoncepce pro mladistvé v ČR
Peter Koliba
Year: 2014
abstract in proceedings

Možnosti standardizace specializované ošetřovatelské léče po srdeční katetrizaci
Ludmila Klemsová, Katarína Žiaková
Year: 2014, Profese online
journal article

Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran
Year: 2014, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví.
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidiscipolinary cooperation of health specialists and cartographers as approach to cancer survivors
R. Stampach, E. Geryk, M. Konečný, P. Kubíček, Petr Dítě, T. Horvath
Year: 2014
abstract in proceedings

Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD
Ilona Plevová, Eva Janíková, Marketa Babičová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Můžeme se společně podílet na léčbě pacienta?
J. Karkoška, M. Kalalb, Petr Handlos, Igor Dvořáček, J. Peprla, V. Lonsky
Year: 2014
abstract in proceedings

Mykotické a pseudomykotické nálezy v cytohistologických odběrech
Jaroslav Horáček, Petr Buzrla, Marian Adamkov, Hana Hronzová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison
Martin Havel, Michal Kolacek, Milan Kaminek, Vladimir Dedek, Otakar Kraft, Pavel Širůček
Year: 2014, Hellenic Journal of Nuclear Medicine
journal article

Myozitidy - léčba a rehabilitace
Tomáš Pískovský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mýty polopravdy a lži o očkování nesmí ovlivnit kvalitu preventivní zdravotní péče
Rastislav Maďar
Year: 2014, Medicína pro praxi
journal article

Myxoidní degenerace srdečních chlopní jako příčina náhlého úmrtí
Petr Handlos, Igor Dvořáček
Year: 2014
abstract in proceedings

Nádory očnice - endoskopický přístup
Petr Matoušek, Radim Lipina, Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Jan Němčanský
Year: 2014
abstract in proceedings

Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT8CT
Pavel Širůček, Martin Havel, Pavel Koscielnik
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nanočástice a mikročástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky
Lenka Čábalová, K. Čabanová, Hana Bielniková, Pavel Komínek, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Nanočástice a mikročástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky
Lenka Čábalová, K. Čabanová, Hana Bielniková, Pavel Komínek, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Nanočástice a mirkočástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky
Lenka Čábalová, Kristina Čabanová, Hana Bielniková, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Leopold Pleva
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Následná péče o rizikového novorozence - multioborový přístup
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návrh postupu péče o dysfagického pacienta po CMP
Daniel Václavík, a kol.
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

navrhovatel 2 SGS projektů (studie anální inkontinence a implementace databáze pacientů s kolorektálním karcinomem
Peter Ihnát
Year: 2014
others

Nemocné nebo zdravotně postižené dítě v rodině
Eva Zacharová, Z. Římovská
Year: 2014, Pediatrie pro Praxi
journal article


