Publications
Traumatologie
Peter Wendsche
Year: 2015, Galén
specialist book

Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: Which way to go?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2015, Praktická radiologie
journal article

Týrané dítě a zdravotníci - syndrom CAN
Stanislav Jelen
Year: 2015
others

University of Trnava, Faculty of Health Sciences and Social Work, Department of Nursing
Ilona Plevová
Year: 2015
work experience abroad

Urolitiáza a obezita
P. Dančík, Jana Povová, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Urologie pro praxi
journal article

Urologie pro studenty všeobecného lékařství
Jan Krhut
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Use of specific methods for assessment of pain in children with severe multiple disabilities
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

USE OF THE PREBIOTIC INULIN IN THE PREVENTION OF ADVERSE SIGNS OF ACUTE COLITIS
Emília Hijová, Alenka Šoltésová, Rastislav Salaj, Jozef Kuzma, Ladislav Strojný, Alojz Bomba
Year: 2015, ACTA VET-BEOGRAD
journal article

Ústav anatomie Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Eva Výborná
Year: 2015
others

Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu?) k léčbě recidivující stresové incontinence moči po selhání efektu páskových operací
A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, R. El-Haddad , P. Hubka, Jan Krhut
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion
M Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion
M Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
abstract in proceedings

Vacuum-assisted vaginal delivery is not associated with a significantly higherincidence of levator ani avulsion
Igor Michalec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures
Marian Kacerovský, Ivana Musilova, Bo Jacobsson, Marcela Drahosova, Helena Hornychova, Petr Janku, Martin Prochazka, Ondřej Šimetka, Ctirad Andrys
Year: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
journal article

Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
Igor Michalec, M. Navrátilová, M. Tomanová, M. Kacerovský, D. Šalounová, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
M Raszyková Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
M Raszyková Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
abstract in proceedings

Validating of a novel method for electronically recording overactive bladder symptoms in men.
J Krhut, M Gärtner, K Zvarová, M Desarno, Peter Zvara
Year: 2015, Low Urin Tract Symptoms
journal article

Validity of Asthma Control Test in Assessing Asthma Control in Czech Outpatient Setting
Elena Gurková, Patrice Popelková
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
journal article

Vedomosti sestier o problematike bolesti u seniorov
Lenka Maniaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Věkové a genderové rozdíly v hodnocení preference a saturace potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.
Mária Gamratová, I. Trúchliková, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, D. Žiak, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Via crucis
Stanislav Czudek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření poruch rovnováhy
J. Šichránek, Eva Mrázková
Year: 2015
abstract in proceedings

Vliv antihypertenzní terapie na lidskou sexualitu
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku
Petra Halvová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2015
abstract in proceedings

Vliv operačního přístupu a BMI na komplikace chirurgické léčby karcinomu těla děložního
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů
Igor Michalec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdenek Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Rosicky
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů
Igor Michalec, M Navrátilová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vrodené malformácie a anomálie močových ciest.
František Dorko
Year: 2015
abstract in proceedings

Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture)
Vít Unzeitig
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vulvovaginální dyskomfort
Vít Unzeitig
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výhody kombinovaných analgetik
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výhody transdermálních forem HTR z pohledu gynekologa
Peter Koliba
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Vytautas Magnus University
Hana Sochorová
Year: 2015
work experience abroad

Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu
L. Staníková, H. Kučová, R. Walderová, Karol Zeleník, J. Šatanková, Pavel Komínek
Year: 2015, Klinická onkologie
journal article

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice
Radka Bužgová, Milan Stolička
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Využití 2,6mm rigidních endoskopů a nástrojů 3Fr. v ambulantní hysteroskopii - 12 měsíců zkušeností
Petr Kovář, J Daňková Kučerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.
Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, D. Žiak, P. Hurník, R. Doležílek, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondrušek, M. Kliment, O. Urban, P. Klvaňa
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
abstract in proceedings

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku non-compliance
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
specialist book chapter

Vzdělávání v oboru intenzivní medicína - čas na změnu?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


