Publications
Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Year: 2015, OBES SURG
journal article

Retroperitoneum - přítel nejen onko-gynekologa, aneb anatomie pro praxi
Jaroslav Klát
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riga Medical College, University of Latvia, Riga
Renáta Zeleníková
Year: 2015
work experience abroad

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Role mentora na ošetřovatelské praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role metabolického syndromu v gastroenterologii
Petr Dítě, Jana PŘINOSILOVÁ, L. Dovrtělová, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička, Bohdana Břegová, J. Konovský, Arnošt Martínek, M. Souček
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
journal article

Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Psychiatrie pro praxi
journal article

Rozhodování na konci života v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SCHIZOFRENIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
Pavel Hanáček, Andrea Vilímková
Year: 2015
abstract in proceedings

Science fiction bez kalhotek
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
specialist book

Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků
MUDr. Eva Havlíková, MUDr. R. Poláčková, MUDr. T. Vítečková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let
Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, J. Kuchař, J. Platoš, P. Řeha
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Sekundární nádory v prsu - výskyt, diagnostika a léčba
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.
Petr Vávra, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Martina Škrobánková, Michal Crha, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Jan Grepl, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Miša Škorič, Petr Raušer, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2015, TECHNOL CANCER RES T
journal article

Septické stavy v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwalková, Kateřina Cvernová, Jana Vavrošová, Tomáš Glac, Andrea Vylíčilová, Jan Neiser, Lucie Issufi
Year: 2015, Grada Publishing
specialist book

Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord-correlation with birth length and weight
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2015, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc
journal article

Sexualita seniorů s léčenou arteriální hypertenzí a edukace zdravotnickými pracovníky
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Geriatrie a gerontologie
journal article

Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection
Ondřej Urban, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Martin Kliment
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Short-term results of gastric endoscopic submucosal dissection in country with low incidence of gastric cancer
Ondřej Urban, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Vincent D. Zoundjiekpon
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Single Coronary Artery
Tomáš Jonszta, Leoš Pleva, K Křivánková, Anton Pelikán
Year: 2015, Radiology Research and Practice
journal article

Smyslové vnímání a potápění.
Miroslav Rozložník
Year: 2015, Medicina Sportiva Bohemica &Slovaca
journal article

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v prubéhu kardiochirurgické operace pomoci sonolýzy - Pilotní výsledky
Eva Hurtíková, M. Roubec, M. Kuliha, Andrea Goldírová, J. Havelka, R. Brát, M. Bortlíček, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Somatické mutace v IDH1 a IDH2 genech u gliomů
Irena Urbanovská, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, B. Kubová, D. Konvalinka, R. Měch, L. Kalábová, I. Žebráková, T. Paleček, P. Buzrla, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná pozice kombinovaných analgetik v léčbě bolesti
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současné možnosti terapie juvenilní recidivující respirační papilomatózy
Martin Formánek, MUDr. H. Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petr Vávra, Lubomír Tulinský, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
journal article

Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice
O. Kalita, F. Kramář, E. Neumann, Tomáš Hrbáč, M. Bolcha, R. Brabec, R. Jančálek, D. Štěpánek, M. Bláha, P. Jurek, D. Malúšková, J. Strenková
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním
Lucie Sikorová
Year: 2015, Pediatrie pro praxi
journal article

Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním
Lucie Sikorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory
Lucie Sikorová, Sandra Plačková
Year: 2015, Pediatrie pro praxi
journal article

Souvislost mezi kvalitou života dětí s diabetes mellitus a rodinnými faktory
Lucie Sikorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau
Evžen Machytka, Gerge Marinos, Rouf Kerdahi, E.D. Srivastava, Abed Al Lehibi, John Mason, Marek Bužga, Jeffrey Brooks
Year: 2015
abstract in proceedings

Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau
Evžen Machytka, Gerge Marinos, Raouf F. Kerdahi, E.D. Srivastava, Abed Al Lehibi, John Mason, Marek Bužga, Jeffrey Brooks
Year: 2015
abstract in proceedings

Specifika bolestivého chování u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Specifika ošetřovatelské péče o ženu s HELLP-syndromem
Jana Šálková, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Praktická gynekologie
journal article

Spolehlivost klinických ukazatelů novorozenecké sepse
P. Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Spolehlivost klinických ukazatelů novorozenecké sepse
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Spolupráce dětského chirurga a pediatrra
Vladimír Richter
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SPOLUPRÁCE LPS A ZZS
Sabina Psennerová, Daniela Čajčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Správně prováděná základní resuscitace dětí
Michal Hladík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srdeční ektopie jako součást inkompletní varianty Cantrellovy pentalogie
Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Beáta Ostárková, J. Pannová, J. Pavlíček
Year: 2015
abstract in proceedings

Srovnání rizika z kouření cigaret a vodní dýmky
Jana Povová, Andrea Dalecká, Lenka Hývnarová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Srovnání sialendoskopie, ultrasonografie a sialografie v diagnostice duktogenních onemocnění slinných žláz (79 případů).
P. Štrympl, L. Staníková, Tomáš Jonszta, Petr Matoušek, T. Pniak, Hana Tomášková, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorhinolaryngology & Phoniatrics
journal article

Standardizace ošetřovatelské péče k dekanylaci sheathu na intervenčních pracovištích v České republice
Ludmila Klemsová, Katarína Žiaková
Year: 2015, Kardiol Rev Int Med
journal article

STANDARDY ZZS PRO NEODKLADNOU RESUSCITACI
Jan Lasovský, Petr Matouch
Year: 2015
abstract in proceedings

Stárnutí hemofilické populace - hledání nodpovědí na nové otázky
Radomíra Hrdličková, Šárka Blahutová, Zuzana Čermáková
Year: 2015, remedia
journal article

State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Radka Bužgová
Year: 2015, Wulfenia
journal article

Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol
Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková, Petra Sachová, Martina Kovalová, Vladimír Janout, Zdeňka Hajduková
Year: 2015, Pracovní lékařství
journal article

Stav screeningu sluchu novorozenců v ČR
MUDr. Eva Havlíková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Structural Properties of Potential Synthetic Vaccine Adjuvants - TLR Agonists
Jan Honegr, Ondřej Soukup, Rafael Doležal, Dávid Maliňák, Marek Penhaker, Roman Prymula, Kamil Kuča
Year: 2015, CURR MED CHEM
journal article


