Publications
Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera
Year: 2014, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.
Vladimír Beran, E. Kuijpier, C. Harmanus, I. Sanders, S. van Dorp, J. Janečková, O. Kopecký, L. Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emoční poruchy u žen v postnatálním období
Vendula Svachová, Bohdana Dušová
Year: 2014, Zdravotnictví a medicína
článek v odborném periodiku

Endoskopická chirurgie spodiny lební
Petr Buzrla, Jakub Cvek, Jan Čáp, Martin Formánek, Martin Chovanec, Naďa Jirásková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, Petr Matoušek, Jan Mejzlík, Petr Vacek, Richard Salzman, Martin Sičák, Jan Žižka, Michal Bar, Lenka Čábalová, Petr Čelakovský, Tomáš Česák, Jitka Dvořáková, Jaroslav Fabčin, David Feltl, Břetislav Gál, Jiří Hoza, Tomáš Hrbáč, Viktor Chrobok, Jan Kastner, Pavel Komínek, Lukáš Knybel, Břetislav Otáhal, Slavomír Potičný, Arnošt Pellant, Štefan Reguli, Jana Škvrňáková, Miloš Šteffl, Pavel Štrympl, Karol Zeleník, Francesco Zegna
Year: 2014, Tobiáš
odborná kniha

Epidemiologie a diagnostika larvální toxokarózy
Hana Bílková Fránková, Aleš Hozák, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2014, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy
Jana Povová, R. Zlámalová, Aleš Hozák, I. Martínková, Martina Matějková, Vladimír Janout
Year: 2014, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologie střevních infekcí vyvolaná Clostridium difficile
Jana Štěpánová, Hana Tomášková
Year: 2014, Hygiena
článek v odborném periodiku

Epidemiology of acute pancreatitis in the Czech Republic-the South Moravia region in 2OO9-2O1O
K. Floreanová, Petr Dítě, Martina Bojková, B. Kianicka
Year: 2014, Gastroenterologia Polska
článek v odborném periodiku

Establishment and evaluation of a post caesarean acute pain service in a perinatological center:retrospective observational study
P. Šťourač, E. Kuchařová, I. Křikava, R. Malý, M. Kosinová, H. Harazim, O. Smékalová, I. Bártíková, R. Štoudek, P. Janků, M. Huser, K. Wágnerová, O. Haklová, L. Hakl, D. Schwarz, H. Zelinková, S. Littnerová, J. Jarkovský, R. Gál, Pavel Ševčík
Year: 2014, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Etika v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Myeloma Network recommendations on the evaluation and treatment of newly diagnosed patients with multiple myeloma
Monika Engelhardt, Evangelos Terpos, Martina Kleber, Francesca Gay, Ralph Wäsch, Gareth Morgan, Michele Cavo, Niels van de Donk, Andreas Beilhack, Benedetto Bruno, Hans Erik Johnsen, Roman Hájek, Christoph Driessen, Heinz Ludwig, Meral Beksac, MArio Boccadoro, Christian Straka, Sara Brighen, Martin Gramatzki, Alessandra Larocca, Henk Lokhorst, Valeria Magarotto, Fortunato Morabito, Meletios A. Dimopoulos, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Antonio Palumbo
Year: 2014, Haematologica
článek v odborném periodiku

European Perspective on Multiple Myeloma Treatment Strategies in 2014
Heinz Ludwig, Pieter Sonneveld, Faith Davies, Joan Blade, Mario Boccadoro, Michele Cavo, Gareth Morgan, Javier de la Rubia, Michel Delforge, Meletios Dimopoulos, Hermann Einsele, Thierry Facon, Hartmut Goldschmidt, Philippe Moreau, Hareth Nahi, Torben Plesner, Jesus San-Miguel, Roman Hájek, Pia Sondergeld, Antonio Palumbo
Year: 2014, Oncologist
článek v odborném periodiku

Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: A pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium (ILCCO).
Ch. Kim, YC. Lee, RJ Hung, SR McNallan, Ml. Cote, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Int. J. Cancer
článek v odborném periodiku

Extenzívní resekce jater pro malignitu
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Factors that influence health-related quality of life in newly diagnosed patients with multiple myeloma aged >= 65 years treated with melphalan, prednisone and lenalidomide followed by lenalidomide maintenance: results of a randomized trial
Meletios A. Dimopoulos, Antonio Palumbo, Roman Hájek, Martin Kropff, Maria Teresa Petrucci, Philip Lewis, Stefanie Millar, Jingshan Zhang, Jay Mei, Michel Delforge
Year: 2014, Leukemia & Lymphoma
článek v odborném periodiku

Faculty Perception of the Effectiveness of EBP Courses for Graduate Nursing Students
Renáta Zeleníková, M. Beach, D. Ren, E. Wolff, P. Sherwood
Year: 2014, WORLDV EVID-BASED NU
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl, Milan STOLIČKA
Year: 2014, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňujících door-to-needle-time u pacientů s akutním mozkovým infarktem léčených intravenózní trombolýzou v ČR a SR
V. Weiss, P. Kadlecová, R. Mikulík, Michal Bar
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Falls risk factors in an acute-care setting: a retrospective study
Kamila Majkusová, Darja Jarošová
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

First human experience with the elipse: a novel, swallowed, self-emptying, and excreted intragastric balloon for weight loss.
Evžen Machytka, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, K Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku
Tomáš Krčík, Radim Lipina, Tomáš Paleček, Tomáš Hrbáč, Martin Smrčka
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Foot kinematic analysis in children with clinical flatfoot
Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Miroslav Janura
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FRENŠTÁT...
Igor Dvořáček, Luboš Valerián
Year: 2014
stať ve sborníku

Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziológia kože In Lékarska fyziológia
Pavol Švorc
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie člověka I. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie člověka II. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gastric stimulation in treatment in type 2 diabetes mellitus
Pavel Zonča, C. Hoppe, M. Cambal, CA Jacob
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Gastrointestinální stromální nádory - slovo úvodem
Petr Dítě
Year: 2014, Onkologie
článek v odborném periodiku

Gastrointestinální stromální tumory, morfologická a imunohistochemická vyšetření z pohledu bioptického a cytologického odběru
D. Žiak, Jana Dvořáčková, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šimová, M. Uvírová, R. Tomanová, M. Kliment, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě
Year: 2014, Onkologie
článek v odborném periodiku

Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for follicular lymphoma outside the HLA region.
J. Skibola, J. Berndt, J. Vijai, L. Conde, Lenka Foretová
Year: 2014, Am J Hum Genet
článek v odborném periodiku

Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience
Jan Smetana, Jan Frohlich, Romana Zaoralova, Vladimira Vallova, Henrieta Greslikova, Renata Kupska, Pavel Nemec, Aneta Mikulasova, Martina Almasi, Ludek Pour, Zdenek Adam, Viera Sandecka, Lenka Zahradová, Roman Hájek, Petr Kuglik
Year: 2014, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Granulomatóza s polyangiitidou
K. Martinková, Ivo Valkovský, Petr Handlos
Year: 2014, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2014, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
článek v odborném periodiku

HELLP syndrom - diagnostika a léčba - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Year: 2014, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Hemangiom hrtanu u dítěte kazuistika
Lucia Staníková, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Heterogenita a plasticita mnohočetného myelomu, aneb existuje skutečně myelomová kmenová buňka?
H. Šváchová, S. Okubote, Roman Hájek
Year: 2014
stať ve sborníku

Historie a současnost Lékařské fakulty a Ústavu anatomie LF OU v Ostravě
František Dorko
Year: 2014
stať ve sborníku

Historie babictví
Daniela Nedvědová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlasová analýza pedagogů
Kristýna Vojkovská, Petra Sachová, Eva Mrázková
Year: 2014
stať ve sborníku

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie při užívání hormonální antikoncepce
P Křepelka, Vít Unzeitig
Year: 2014, Kardiologická revue (internet)
článek v odborném periodiku

Hluk ve školách
Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková
Year: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení dostupných informací pro zajištění první pomoci z internetových zdrojů
Peter Šlesarík, Sabina Psennerová
Year: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení efektivity tyreoeliminace radiojódem u diferencovaného karcinomu štítné žlázy
Vladimír Dedek, Martin Formánek, Petr Matoušek
Year: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Kejčí, Kateřina Macháčková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


