Publications
Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou
J. Syrovátka, Pavel Komínek, Petr Matoušek, R. Tomanová, Karol Zeleník, Martin Formánek
Year: 2014, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou (prezentace nových diagnostických metod a vlastních výsledků)
Martin Formánek, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2014
abstract in proceedings

Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou
Karol Zeleník, Martin Formánek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů
V. Zoundjiekpon, Ondřej Urban, M. Rydlo, D. Žiak, P. Falt, E. Kundrátová, M. Hanousek, P. Fojtík, O. Mikolajek
Year: 2014, Onkologie
journal article

Diagnostika lézí hrtanu pomoci NBI
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Didaktika TV - přednáška
Petra Dobešová
Year: 2014
others

Didaktika TV - přednášky
Petra Dobešová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika TV 1 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
others

Didaktika TV 1 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika TV 2 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
others

Didaktika TV 2 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dietary habits of colorectal neoplasia patients in comparison to their first-degree relatives
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Petr Dítě
Year: 2014, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Aleš Foltys, Pavel Zonča
Year: 2014, VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES
journal article

Diferenciální diagnostika první psychotické epizody
Martin Hýža
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differentiating autoimmune pancreatitis from pancreatic cancer
Petr Dítě, M. Uvírová, Martina Bojková, I. Novotný, Jana Dvořáčková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Dovrtělová, K. Floreánová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Minerva gastroenterologica e dietologica
journal article

Dispenzarizace nemocných po zavedení transjugulární intrahepatální portosystémové spojky - diagnostika dysfunkce zkratu a možnosti intervence
V. Jirkovský, Petr Hůlek, A. Krajina, T. Fejfar, J. Žižka, V. Chovanec, M. Lojík, J. Raupach, Š. Šembera, V. Šafka, T. Vaňásek, O. Renc
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Dispenzarizace nemocných po zavedení transjugulární intrahepatální portosystémové spojky ? diagnostika dysfunkce zkratu a možnosti intervence
V. Šafka, Petr Hůlek, A. Krajina
Year: 2014, Gastroent Hepatol
journal article

Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo
Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Lucie Sikorová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Dopady tělesného postižení na psychickou pohodu rodičů
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie
journal article

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
Radek Pudil, Pavel Macura, Michal Hájek, Kryštof Slabý
Year: 2014, Medicina sportiva Bohemica et Slovaca
journal article

Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014
Daniel Václavík, J. Neumann, A. Tomek, D. Školoudík, a kol.
Year: 2014, Česká a Slovenská Neurologie
journal article

Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014
J. Neumann, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, Daniel Václavík, Michal Bar, D. Šaňák
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Dose escalation with HDR brachytherapy in high risk patients - five year results
Renata Soumarová, L. Homola, T. Blažek, H. Perková
Year: 2014
abstract in proceedings

Dušnost u dětí z pohledu ORL lékaře
Lenka Čábalová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti
I. Orságová, L. Rožnovský, L. Petroušová, M. Konečná, L. Kabieszová, Kristian Šafarčík, A. Kloudová
Year: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Early exercise training after renal transplantation and asymmetric dimethylarginine: the effect of obesity
Vladimír Teplan, Andrea Mahrova, Jan Piťha, Jaroslav Racek, Robert Gürlich, Vladimír Teplan Jr, Ivo Valkovský, Milena Štollova
Year: 2014, KIDNEY BLOOD PRESS R
journal article

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský
Year: 2014, TRANSFUS APHER SCI
journal article

Edukace kardiaků ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukační centrum pro kardiaky ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, I. Neuwirtová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Vladimír Beran, J. Štěrba, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský
Year: 2014
abstract in proceedings

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Effect modification of the association of cumulative exposure and cancer risk by intensity of exposure and time since exposure cessation: a flexible method applied to cigarette smoking and lung cancer in the SYNERGY Study.
J. Vlaanderen , L. Portengen, J. Schüz, A. Olsson, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Am J Epidemiol
journal article

Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica
Kristian Brat, Zdeněk Merta, Pavel Ševčík
Year: 2014, Czech Polar Reports
journal article

Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera
Year: 2014, OBES SURG
journal article

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.
Vladimír Beran, E. Kuijpier, C. Harmanus, I. Sanders, S. van Dorp, J. Janečková, O. Kopecký, L. Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emoční poruchy u žen v postnatálním období
Vendula Svachová, Bohdana Dušová
Year: 2014, Zdravotnictví a medicína
journal article

Endoskopická chirurgie spodiny lební
Petr Buzrla, Jakub Cvek, Jan Čáp, Martin Formánek, Martin Chovanec, Naďa Jirásková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, Petr Matoušek, Jan Mejzlík, Petr Vacek, Richard Salzman, Martin Sičák, Jan Žižka, Michal Bar, Lenka Čábalová, Petr Čelakovský, Tomáš Česák, Jitka Dvořáková, Jaroslav Fabčin, David Feltl, Břetislav Gál, Jiří Hoza, Tomáš Hrbáč, Viktor Chrobok, Jan Kastner, Pavel Komínek, Lukáš Knybel, Břetislav Otáhal, Slavomír Potičný, Arnošt Pellant, Štefan Reguli, Jana Škvrňáková, Miloš Šteffl, Pavel Štrympl, Karol Zeleník, Francesco Zegna
Year: 2014, Tobiáš
specialist book

Epidemiologie a diagnostika larvální toxokarózy
Hana Bílková Fránková, Aleš Hozák, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2014, Praktický lékař
journal article

Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy
Jana Povová, R. Zlámalová, Aleš Hozák, I. Martínková, Martina Matějková, Vladimír Janout
Year: 2014, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Epidemiologie střevních infekcí vyvolaná Clostridium difficile
Jana Štěpánová, Hana Tomášková
Year: 2014, Hygiena
journal article

Epidemiology of acute pancreatitis in the Czech Republic-the South Moravia region in 2OO9-2O1O
K. Floreanová, Petr Dítě, Martina Bojková, B. Kianicka
Year: 2014, Gastroenterologia Polska
journal article

Establishment and evaluation of a post caesarean acute pain service in a perinatological center:retrospective observational study
P. Šťourač, E. Kuchařová, I. Křikava, R. Malý, M. Kosinová, H. Harazim, O. Smékalová, I. Bártíková, R. Štoudek, P. Janků, M. Huser, K. Wágnerová, O. Haklová, L. Hakl, D. Schwarz, H. Zelinková, S. Littnerová, J. Jarkovský, R. Gál, Pavel Ševčík
Year: 2014, Česká Gynekologie
journal article

Etika v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

European Myeloma Network recommendations on the evaluation and treatment of newly diagnosed patients with multiple myeloma
Monika Engelhardt, Evangelos Terpos, Martina Kleber, Francesca Gay, Ralph Wäsch, Gareth Morgan, Michele Cavo, Niels van de Donk, Andreas Beilhack, Benedetto Bruno, Hans Erik Johnsen, Roman Hájek, Christoph Driessen, Heinz Ludwig, Meral Beksac, MArio Boccadoro, Christian Straka, Sara Brighen, Martin Gramatzki, Alessandra Larocca, Henk Lokhorst, Valeria Magarotto, Fortunato Morabito, Meletios A. Dimopoulos, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Antonio Palumbo
Year: 2014, Haematologica
journal article

European Perspective on Multiple Myeloma Treatment Strategies in 2014
Heinz Ludwig, Pieter Sonneveld, Faith Davies, Joan Blade, Mario Boccadoro, Michele Cavo, Gareth Morgan, Javier de la Rubia, Michel Delforge, Meletios Dimopoulos, Hermann Einsele, Thierry Facon, Hartmut Goldschmidt, Philippe Moreau, Hareth Nahi, Torben Plesner, Jesus San-Miguel, Roman Hájek, Pia Sondergeld, Antonio Palumbo
Year: 2014, Oncologist
journal article

Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article


