Publications
Cukrovka a pohybový aparát: Praktický pohled
Petra Dobešová, PhDr. Miroslav Dobeš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček, Hana Reichelová, V. Kinčeková
Year: 2015
abstract in proceedings

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časné a pozdní důsledky císařského řezu
Ondřej Šimetka, P Velebil, E Doležálková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časově modifikovaná Constraint-Induced Movement Therapy - možnosti klinické aplikace.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, M. Havlová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čepobití nebytí
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
specialist book

Čestné předsednictvo
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

člen redakční rady časopisu Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Karel Karpaš
Year: 2015
editorial work

člen redakční rady časopisu Ortopedie
Karel Giampaoli
Year: 2015
editorial work

člen redakční rady časopisu Ortopedie
Karel Karpaš
Year: 2015
editorial work

Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie
Marcela Káňová, Jana Povová, Jan Neiser, Michal Burda
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Delirium v intenzivní péči a jak se s ním vypořádat
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den první pomoci 2015
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Year: 2015
abstract in proceedings

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné; stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, P. Filip, K. Zeleník, Pavel Komínek, M. Uvírová, Jana Pradna, Zuzana Čermáková, Igor Dvořáček
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

Detekce a typizace Clostridium difficile a stanovení citlivosti na antimikrobní látky
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Céline Harmanus, Ingrid Sanders
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2015, INT J PEDIATR OTORHI
journal article

Diagnostické postupy u nádorů neznámé primární lokalizace
Peter Ihnát, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dialyzační léčba u seniorů
Ivo Valkovský
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Early and mid-term outcomes of the aortic arch surgery: experience from the low-volume centre
Radim Brát, Jaroslav Gaj, Jiří Bárta
Year: 2015, CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
journal article

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Year: 2015, TRANSFUS APHER SCI
journal article

EDUKACE JAKO SOUČÁST PREVENCE TERMICKÝCH ÚRAZŮ
Dominika Hruboňová, Pavlína Blahutová
Year: 2015
abstract in proceedings

Effect of cigarette smoking on the quality of hearing
Eva Mrázková, Petra Sachová, M. Hrabovicova, Martina Kovalová, Kristýna Vojkovská, Jana Povová, Petr Ambroz, Vladimír Janout, Hana Tomášková, D. Kunc, E. Zathurecky, P. Molinkova, J. Stavova, A. Prokopova, J. Schnirch, P. Rafcik, K. Adamcova, M. Turonova, L. Bardonova
Year: 2015
abstract in proceedings

Effect of gut dysbiosis on the development of metabolic diseases
Jozef Kuzma, Rastislav Salaj, Alojz Bomba, Emília Hijová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of physical activity in treatment of paediatric obesity
Dalibor Pastucha, Jana Malinčíková, Stanislav Horák, Jana Povová, Petr Konečný
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
journal article

Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.
Miroslav Janura, Jiří Gallo, Zdeněk Svoboda, Dagmar Švidernochová, Jarmila Kristiníková
Year: 2015, Journal of Physical Education and Sport (JPES)
journal article

Ektopie srdce - kazuistika
J Pannová, H Kováčová, David Matura, Tomáš Gruszka, Jan Pavlíček, Patricie Delongová
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Elipse (Tm): a Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur
Year: 2015, OBES SURG
journal article

Elipse (Tm): The First Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur
Year: 2015
abstract in proceedings

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech Republic
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Céline Harmanus, Ingrid Sanders, Sofie van Dorp, Wilco Knetsch, Jana Janečková, Andrea Tylšová, Lucie Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

End-of-life decision
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endoskopická léčba tříselné kýly
Lumír Tomala, Vladimír Janout
Year: 2015, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia současnosti
journal article

Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty
Markéta Nowaková, Peter Kordoš, Michal Hladík, Hana Medřická, Bc. Eva Kaleta, Radim Lipina
Year: 2015, Pediatrie pro Praxi
journal article

Endothelial Progenitor Cells and Asymmetric Dimethylarginine After Renal Transplantation
Vladimír Teplan, Andrea Mahrova, Ivana Králová-Lesná, Jaroslav Racek, Ivo Valkovský, Milena Štollová
Year: 2015, J RENAL NUTR
journal article

Enterální bypass pomocí magnetické komprese - endoskopicko/laparoskopický přístup
Marek Bužga, Christopher Thomson, Marvin Ryou, Evžen Machytka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Epidemiological study of bone density in male and female medical students in Ostrava
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Estimated Glomerular Filtration Rate in Oncology Patients before Cisplatin Chemotherapy
Tomáš Šálek, P. Veselý, J. Bernatek
Year: 2015, Klinická onkologie
journal article

Eurocytology - Výsledky projektu Leonardo v oblasti gynekologické cytologie
J. Dušková, Jaroslav Horáček, O. Ondič
Year: 2015
abstract in proceedings

Eurocytology - Výsledky projektu Leonardo v oblasti negynekologické cytologie
J. Dušková, Jaroslav Horáček, O. Ondič
Year: 2015
abstract in proceedings

European Myeloma Network. European Myeloma Network Guidelines for the Management of Multiple Myeloma-related Complications
Evangelos Terpos, Martin Kleber, Monika Engelhardt, Sonja Zweegman, Francesca Gay, Efstathios Kastritis, Niels W.C.J. van de Donk, Benedetto Bruno, Orthan Sezer, Annemiek Broijl, Sara Bringhen, Meral Beksac, Alessandra Larocca, Roman Hájek, Pellegrino Musto, Hans Erik Johnsen, Fortunato Morabito, Heinz Ludwig, Michele Cavo, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Meletion A. Dimopoulos, Antonio Palumbo
Year: 2015, HAEMATOL-HEMATOL J
journal article

Evaluace a diseminace výsledků implementace
Darja Jarošová, Jana Marečková, Jitka Klugarová
Year: 2015, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Evaluating the needs of children with cancer
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Year: 2015
abstract in proceedings

Evidence-Based Practice Beliefs and Implementation Scales: Czech versions of the instruments
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


