Publications
Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku non-compliance
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
kapitola v odborné knize

Vzdělávání v oboru intenzivní medicína - čas na změnu?
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, J. Michalík
Year: 2015
stať ve sborníku

Waterhouse - Friderichsenův syndrom
Lucia Ihnát Rudinská, Margita Smatanová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar
Year: 2015, AM Review
článek v odborném periodiku

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.
Michal Hájek, D. Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu
Michal Hájek, David Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
stať ve sborníku

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, M. Klugar, F. Novomeský, Pavel Zonča, E. Hrnčíř, Vladimír Beran
Year: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
stať ve sborníku

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" -pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2015
ostatní

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" ve Fakultní nemocnici Ostrava
Stanislav Jelen, Luděk Rožnovský, Marie Hegarová, Jaroslav Chovanec, Tomáš Přinosil, Hana Šebáková, Šárka Matlerová
Year: 2015
ostatní

Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu
Vladislava Mizerová, Marek Bužga, Evžen Machytka, Adéla Seidlerová
Year: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová
Year: 2015
stať ve sborníku

Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ZNT8 (Zinc Transporter) - marker k diagnostice DMIT (diabetes mellitus I. typu)
Alexandra Lochmanová, J. Martinek, V. Novák, A. Kloudová
Year: 2015, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Zobrazování cizích těles ve výpočetní tomografii
Andrea Vašková, Karol Korhelík
Year: 2015,
článek v odborném periodiku

Zpráva z odborné konference - XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar, F. Novomeský
Year: 2015, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.
článek v odborném periodiku

Ztrátové střelné poranění proximálního femuru-léčba a komplikace
Stanislav Jelen
Year: 2015
ostatní

1. medzinárodná vedecká konferencia
Kateřina Macháčková
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

200 resekcí karcinomu slinivek laparoskopicky - zkušenosti
Stanislav Czudek
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D HR anorektální manometrie
Peter Ihnát, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera, Pavel Zonča
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D Navigation in Liver Surgery
Petr Vávra
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

A genome-wide association study of anorexia nervosa
V. Boraska, CS Franklin, JA. Floyd, LM. Thornton, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Mol Psychiatry
článek v odborném periodiku

A new program for highly reproducible automatic evaluation of the substantia nigra from transcranial sonographic images
Jiri Blahuta, Tomas Soukup, Monika Jelinkova, Petra Bártová, Petr Cermak, Roman Herzig, David Školoudík
Year: 2014, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

A New Technique for Liver Resection - Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study
Petr Vávra, M Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Prokinetic Agent with a Dual Effect - Itopride - In the Treatment of Dysmotility
Petr Dítě, Martin Rydlo, Milan Dočkal, Arnošt Martínek
Year: 2014, EMJ Gastroenterology
článek v odborném periodiku

Abuzus tianeptinu
Martin Hýža, M. Čechová
Year: 2014, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Acetylcholínesterazova - ACHE pozitívna inervácia BURSA CLOACALIS (Fabricii) kurčiat
František Dorko, Ján Tokarčík, Vladimír Holibka
Year: 2014
stať ve sborníku

Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptation of clinical guideline, preventing falls in hospital.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2014
stať ve sborníku

ADDENBROOKE?S COGNITIVE EXAMINATION: NORMATIVE STUDY FOR CZECH POPULATION
D. Beránková, P. Krulová, M. Mračková, I. Eliášová, M. Košťálová, E. Janoušová, I. Stehnová, P. Nilius, Pavel Ressner, Michal Bar, Hana Zákopčanová Srovnalová, K. Rektorová, K. Coufalová
Year: 2014
stať ve sborníku

Adipocyte Size Determination
Vojtěch Kamarád, Viktor Palla, Jaroslava Chyliková, Aleš Keprt
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adiponektinémie a predikce kardiometabolického rizika
D. Horáková, K. Azeem, D. Pastucha, Radka Benešová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
článek v odborném periodiku

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, rudolf Vronský
Year: 2014
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2014
ostatní

Aktualizované doporučení IMS k hormonální léčbě
Peter Koliba
Year: 2014, Klimakterická medicína
článek v odborném periodiku

Aktuální gastroenteritidy nejen na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2014, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Akutní pankreatitida - validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory
K. Floreanová, Petr Dítě, B. Kianička, L. Dovrtělová, M. Přecechtělová
Year: 2014, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání
Alice Bosáková, Jaroslav Havelka, Dana Šalounová, Otakar Kraft, Pavel Širůček, Helena Strmeňová, Astrid Šuláková, Michal Hladík
Year: 2014, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Ameloblastom dolní čelisti - kazuistika
Jana Boleslavská, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

An isolated metastasis to the heart from a malignant phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation
Jirka Mačák, P. Hurník, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková
Year: 2014, Cesk.patol.
článek v odborném periodiku

An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report
Klara Struzkova, Petr Stourac, Jan Kanovsky, Ivo Krikava, Michaela Toukalkova, Pavel Ševčík
Year: 2014, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study
Filip Burša, Leopold Pleva
Year: 2014, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
článek v odborném periodiku

ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ ORAZ JEJ ZWIĄZKU Z SUBIEKTYWNIE OCENIANĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA POŁOŻNYCH
Beata Babiarczyk, Małgorzata Fras, Izabela Ulman-Włodarz, Darja Jarošová
Year: 2014, Medycyna pracy
článek v odborném periodiku

Anesteziolog - spokojený lékař nebo štvaná zvěř?
Pavel Ševčík, V Černý
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


