Publications
Patomorfologické nálezy v plicní tkáni po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patomorfologické nálezy v plicní tkání po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
abstract in proceedings

PCA u pacientu v pooperační péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2015
abstract in proceedings

Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě
D. Václavík, G. Solná, N. Lasotová, Z. Lebedová, J. Hofmanová, E. Baborová, Pavel Komínek, F. Novák, K. Neubauer
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Year: 2015, BIOL RHYTHM RES
journal article

Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová, D. Petrášová
Year: 2015, Ateroskleróza
journal article

Perception of nursing behaviour by surgery nurses and patients in a chosen region of the Czech Republic
Lenka DRAHOŠOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2015, Kontakt
journal article

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Personalizovaná farmakoterapie digoxinem
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, Vnitřní lékařství
journal article

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, nakladatelství Mladá fronta a.s.
specialist book chapter

PERZISTENCE NA LÉČBĚ HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (OAB) MIRABEGRONEM V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII
A Martan, J Mašata, K Švabík, T Hanuš, Jan Krhut
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů
Renáta Zeleníková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plasma cell leukemia: from biology to treatment
Tomáš Jelínek, Fedor Kryukov, Lucie Říhová, Roman Hájek
Year: 2015, EUR J HAEMATOL
journal article

Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida
Petr Dítě, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek, MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr. Miroslav Souček, MUDr. Kateřina Kapounková
Year: 2015, ACTA MEDICINAE
journal article

Poranění pánve
Jan Filipinský, Vladimír Ječmínek, Peter Wendsche
Year: 2015, Galén
specialist book chapter

Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postirradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
Pavel Svoboda, Petr Dítě
Year: 2015, Interní medicína pro praxi
journal article

Potíže se stanovením příčiny hemolýzy
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozitivní vliv pravidelné fyzické aktivity u zdravých lidí na snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Viktor Talafa, Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Dalibor Pastucha
Year: 2015, Medicína pro pravi
journal article

Pozvaný diskutující na Universitatis Disputationes na téma Máme právo na smrť?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost českých a slovenských porodních asistentek
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Predictive validity of the Braden scale, Norton scale and Waterlow scale in Slovak Republic
Lenka Šáteková, Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Preeklampsie
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Year: 2015, Maxdorf
specialist book

Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jana Povová, Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Hygiena
journal article

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů
Renáta Zoubková, I Chwalková
Year: 2015, Florence
journal article

Preventive use of Lactobacillus plantarum LS/07 and inulin to relieve symptoms of acute colitis
Emília Hijová, Alena Šoltésová, Rastislav Salaj, Jozef Kuzma, Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Kristína Gregová
Year: 2015, Acta Biochimica Polonica
journal article

Príčiny smrti v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2015
abstract in proceedings

Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně
Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ
Jakub Lasák, Jan Neiser
Year: 2015
abstract in proceedings

Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii
I. Bubrínová, J. Ondruš, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Profesionalita v ošetřovatelství II
Darja Jarošová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Programování energetické homeostázy
Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha, Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Year: 2015, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
journal article

Pruritus ani
M Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
journal article

Přechod z intenzivní péče na paliativní
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přechod z intenzivní péče na péči paliativní - pohled lékaře intenzivní medicíny
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu
P. Reimer, M. Adamus, Peter Sklienka, Pavel Ševčík
Year: 2015, Anesteziologoe a intenzivní medicína
journal article

Předpové? úspéšnosti a selhání endoskopické ventrikulocistemostomie III. Komory
Martin Večerek
Year: 2015, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. Komory
Tomáš Krejčí, Michael Mrůzek, Zdeněk Večeřa, Ondřej Krejčí, Martin Chlachula, Radim Lipina
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

Přehled potracených plodů ve FNO s VVV srdce za rok 2014
Beáta Ostárková, Jan Pavlíček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty
Josef Kopecký, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2015, Urologie pro praxi
journal article

Příprava ZZS OK na řešení MU s hromadným postižením zdraví
Petr Matouch, Josef Škroch
Year: 2015
abstract in proceedings


