Publications




Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty
Josef Kopecký, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2015, Urologie pro praxi
journal article

Příprava ZZS OK na řešení MU s hromadným postižením zdraví
Petr Matouch, Josef Škroch
Year: 2015
abstract in proceedings

Příprava ZZS Olomouckého
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2015
abstract in proceedings

Psychogenní poruchy vidění u dětí
L. Vaculová, Juraj Timkovič, Dalibor Cholevik, H. Medrická, K. Panacková
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Neuroendocrinology Letters
journal article

Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích
Renáta Kohoutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome
Pavel Širůček, Astrid Šuláková, Milan Jirsa, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Otakar Kraft
Year: 2015, PEDIATR INT
journal article

Raritní poranění hráze a anorekta - kazuistika
Milan Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rat animal model for preclinical testing of microparticle urethral bulking agents
Travis K Mann-Gow, Jerry G Blaivas, Benjamin J King, Ahmed El-Ghannam, Christine Knabe, Michael K Lam, Masatoshi Kida, Cameron S Sikavi, Mark K Plante, Jan Krhut, Peter Zvara
Year: 2015, INT J UROL
journal article

Recenze knihy Miroslava Průchy et al. Sepse
Pavel Ševčík
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Recenze rukopisu knihy Průcha M. a kol. Sepse
Pavel Ševčík
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Recenzní posudek rukopisu článku Harazim H et al. Zapojení interaktivní výuky do negraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů
Pavel Ševčík
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

Refluxní choroba jícnu u osob s metabolickým syndromem
Pavel Svoboda, Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Martin Rydlo
Year: 2015, Gastroenterológia pre prax
journal article

Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Year: 2015, OBES SURG
journal article

Retroperitoneum - přítel nejen onko-gynekologa, aneb anatomie pro praxi
Jaroslav Klát
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riga Medical College, University of Latvia, Riga
Renáta Zeleníková
Year: 2015
work experience abroad

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Role mentora na ošetřovatelské praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role metabolického syndromu v gastroenterologii
Petr Dítě, Jana PŘINOSILOVÁ, L. Dovrtělová, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička, Bohdana Břegová, J. Konovský, Arnošt Martínek, M. Souček
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
journal article

Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Psychiatrie pro praxi
journal article

Rozhodování na konci života v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SCHIZOFRENIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
Pavel Hanáček, Andrea Vilímková
Year: 2015
abstract in proceedings

Science fiction bez kalhotek
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
specialist book

Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků
MUDr. Eva Havlíková, MUDr. R. Poláčková, MUDr. T. Vítečková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let
Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, J. Kuchař, J. Platoš, P. Řeha
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Sekundární nádory v prsu - výskyt, diagnostika a léčba
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.
Petr Vávra, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Martina Škrobánková, Michal Crha, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Jan Grepl, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Miša Škorič, Petr Raušer, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2015, TECHNOL CANCER RES T
journal article

Septické stavy v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwalková, Kateřina Cvernová, Jana Vavrošová, Tomáš Glac, Andrea Vylíčilová, Jan Neiser, Lucie Issufi
Year: 2015, Grada Publishing
specialist book

Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord-correlation with birth length and weight
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2015, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc
journal article

Sexualita seniorů s léčenou arteriální hypertenzí a edukace zdravotnickými pracovníky
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Geriatrie a gerontologie
journal article

Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection
Ondřej Urban, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Martin Kliment
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Short-term results of gastric endoscopic submucosal dissection in country with low incidence of gastric cancer
Ondřej Urban, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Vincent D. Zoundjiekpon
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Single Coronary Artery
Tomáš Jonszta, Leoš Pleva, K Křivánková, Anton Pelikán
Year: 2015, Radiology Research and Practice
journal article

Smyslové vnímání a potápění.
Miroslav Rozložník
Year: 2015, Medicina Sportiva Bohemica &Slovaca
journal article

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v prubéhu kardiochirurgické operace pomoci sonolýzy - Pilotní výsledky
Eva Hurtíková, M. Roubec, M. Kuliha, Andrea Goldírová, J. Havelka, R. Brát, M. Bortlíček, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Somatické mutace v IDH1 a IDH2 genech u gliomů
Irena Urbanovská, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, B. Kubová, D. Konvalinka, R. Měch, L. Kalábová, I. Žebráková, T. Paleček, P. Buzrla, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná pozice kombinovaných analgetik v léčbě bolesti
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současné možnosti terapie juvenilní recidivující respirační papilomatózy
Martin Formánek, MUDr. H. Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petr Vávra, Lubomír Tulinský, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
journal article

Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice
O. Kalita, F. Kramář, E. Neumann, Tomáš Hrbáč, M. Bolcha, R. Brabec, R. Jančálek, D. Štěpánek, M. Bláha, P. Jurek, D. Malúšková, J. Strenková
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním
Lucie Sikorová
Year: 2015, Pediatrie pro praxi
journal article

Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním
Lucie Sikorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory
Lucie Sikorová, Sandra Plačková
Year: 2015, Pediatrie pro praxi
journal article

Souvislost mezi kvalitou života dětí s diabetes mellitus a rodinnými faktory
Lucie Sikorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau
Evžen Machytka, Gerge Marinos, Rouf Kerdahi, E.D. Srivastava, Abed Al Lehibi, John Mason, Marek Bužga, Jeffrey Brooks
Year: 2015
abstract in proceedings

Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau
Evžen Machytka, Gerge Marinos, Raouf F. Kerdahi, E.D. Srivastava, Abed Al Lehibi, John Mason, Marek Bužga, Jeffrey Brooks
Year: 2015
abstract in proceedings

Specifika bolestivého chování u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
journal article


