Publications
Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně
Michal Hájek
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ
Jakub Lasák, Jan Neiser
Year: 2015
stať ve sborníku

Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii
I. Bubrínová, J. Ondruš, Jaroslav Horáček
Year: 2015
stať ve sborníku

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
stať ve sborníku

Profesionalita v ošetřovatelství II
Darja Jarošová
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Programování energetické homeostázy
Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha, Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Year: 2015, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
článek v odborném periodiku

Pruritus ani
M Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Přechod z intenzivní péče na paliativní
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přechod z intenzivní péče na péči paliativní - pohled lékaře intenzivní medicíny
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu
P. Reimer, M. Adamus, Peter Sklienka, Pavel Ševčík
Year: 2015, Anesteziologoe a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Předpové? úspéšnosti a selhání endoskopické ventrikulocistemostomie III. Komory
Martin Večerek
Year: 2015, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. Komory
Tomáš Krejčí, Michael Mrůzek, Zdeněk Večeřa, Ondřej Krejčí, Martin Chlachula, Radim Lipina
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Přehled potracených plodů ve FNO s VVV srdce za rok 2014
Beáta Ostárková, Jan Pavlíček
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty
Josef Kopecký, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2015, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Příprava ZZS OK na řešení MU s hromadným postižením zdraví
Petr Matouch, Josef Škroch
Year: 2015
stať ve sborníku

Příprava ZZS Olomouckého
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2015
stať ve sborníku

Psychogenní poruchy vidění u dětí
L. Vaculová, Juraj Timkovič, Dalibor Cholevik, H. Medrická, K. Panacková
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Neuroendocrinology Letters
článek v odborném periodiku

Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích
Renáta Kohoutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome
Pavel Širůček, Astrid Šuláková, Milan Jirsa, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Otakar Kraft
Year: 2015, PEDIATR INT
článek v odborném periodiku

Raritní poranění hráze a anorekta - kazuistika
Milan Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rat animal model for preclinical testing of microparticle urethral bulking agents
Travis K Mann-Gow, Jerry G Blaivas, Benjamin J King, Ahmed El-Ghannam, Christine Knabe, Michael K Lam, Masatoshi Kida, Cameron S Sikavi, Mark K Plante, Jan Krhut, Peter Zvara
Year: 2015, INT J UROL
článek v odborném periodiku

Recenze knihy Miroslava Průchy et al. Sepse
Pavel Ševčík
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze rukopisu knihy Průcha M. a kol. Sepse
Pavel Ševčík
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek rukopisu článku Harazim H et al. Zapojení interaktivní výuky do negraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů
Pavel Ševčík
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
článek v odborném periodiku

Refluxní choroba jícnu u osob s metabolickým syndromem
Pavel Svoboda, Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Martin Rydlo
Year: 2015, Gastroenterológia pre prax
článek v odborném periodiku

Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Year: 2015, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Retroperitoneum - přítel nejen onko-gynekologa, aneb anatomie pro praxi
Jaroslav Klát
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riga Medical College, University of Latvia, Riga
Renáta Zeleníková
Year: 2015
působení v zahraničí

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Year: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Role mentora na ošetřovatelské praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role metabolického syndromu v gastroenterologii
Petr Dítě, Jana PŘINOSILOVÁ, L. Dovrtělová, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička, Bohdana Břegová, J. Konovský, Arnošt Martínek, M. Souček
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
článek v odborném periodiku

Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Rozhodování na konci života v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SCHIZOFRENIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
Pavel Hanáček, Andrea Vilímková
Year: 2015
stať ve sborníku

Science fiction bez kalhotek
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
odborná kniha

Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků
MUDr. Eva Havlíková, MUDr. R. Poláčková, MUDr. T. Vítečková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let
Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, J. Kuchař, J. Platoš, P. Řeha
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Sekundární nádory v prsu - výskyt, diagnostika a léčba
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.
Petr Vávra, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Martina Škrobánková, Michal Crha, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Jan Grepl, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Miša Škorič, Petr Raušer, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2015, TECHNOL CANCER RES T
článek v odborném periodiku

Septické stavy v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwalková, Kateřina Cvernová, Jana Vavrošová, Tomáš Glac, Andrea Vylíčilová, Jan Neiser, Lucie Issufi
Year: 2015, Grada Publishing
odborná kniha

Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord-correlation with birth length and weight
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2015, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Sexualita seniorů s léčenou arteriální hypertenzí a edukace zdravotnickými pracovníky
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Geriatrie a gerontologie
článek v odborném periodiku

Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection
Ondřej Urban, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Martin Kliment
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Short-term results of gastric endoscopic submucosal dissection in country with low incidence of gastric cancer
Ondřej Urban, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Vincent D. Zoundjiekpon
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


