Publications
Ponatinib v liečbe leukémií s pozitivitou Filadelfského chromozómu
Elena Tóthová, Adriana Kafková
Year: 2016, Farmakoterapia
journal article

Ponatinib v liečbe Ph-poztívnej chronickej myelocytovej leukémie rezistentnej voči inhibítorom tyrozínkinázy 1. a 2. generácie
A. Kafková, Elena Tóthová
Year: 2016, Farmakoterapia
journal article

Pooperační nauzea a zvracení u dětí.
Michal Frelich, Jan Divák, Roman Kula
Year: 2016, Anesteziologie a Intenzivni Medicina
journal article

Popis familiární formy Creutzfeldt-Jakobovy nemoci
Jana Janoutová, L. Siváková, L. Máslová, Aleš Hozák, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2016, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Poranění jater - transplantace
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jaroslav Jackanin
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porodní poranění hráze a jeho vliv na pánevní dno a močovou inkontienci u žen
Petra Kramná, Yvetta Vrublová
Year: 2016, Profese Online
journal article

Porovnání laparoskopické tubulizace žaludku a gastrické plikace ? 18 měsíční prospektivní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Karel Hauptman, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání účinku hloubkové oscilace a kombinované terapie na latentní spoušťový bod
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Ondřej Jelínek
Year: 2016, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Poruchy vnitřního prostředí, tekutiny, aki, eliminační metody u dětí
Michal Hladík, O Petrík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poruchy vnitřního prostředí u dětí
Michal Hladík
Year: 2016, Československá pediatrie
journal article

Postanalytická fáze a interpretace laboratorního testu (post-postanalytická fáze)
Tomáš Šálek, Janka Franeková, Antonín Jabor, Bedřich Friedecký
Year: 2016, Klinická Biochemie a Metabolismus
journal article

Potentials of computerized adaptive testing in high school physics knowledge assessment of 1st year medical school students
M. Komarc, J. Kymplová, E. Kvašňák, V. Mornstein, Z. Kubeš, J. Zeman, Hana Sochorová, P. Heřman, I. Harbichová, J. Běláček
Year: 2016
abstract in proceedings

Použití digitálních technologii v plastické chirurgii
Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Povědomí mladých lidí o těhotenství a vlivu rizikových faktorů na vývoj plodu
Jana Němečková, Bohdana Dušová
Year: 2016, Zdravotnictví a medicína
journal article

Požadavky traumatologa na anesteziologa při damage control surgery - 'Damage kontrol anesthesia'
Novák Martin, Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Krajčíková Michaela
Year: 2016
others

Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství
Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktické informace k horečce Zika
Rastislav Maďar
Year: 2016, Pediatrie pro praxi
journal article

Praktické poznámky k otužování
Jiří Šatník
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preparace aktivních bodů na meridián plic
František Dorko, Radka Durďáková, Radomír Durďák, Kryštof Švub
Year: 2016
abstract in proceedings

Preparace arterie maxillaris a jejich větví
Tomáš Pindur, Jiří Stach, Martina Červeňová, Martin Jasiok, Erik Rumpel, David Škrda, Ján Tokarčík, František Dorko, Eva Výborná
Year: 2016
abstract in proceedings

Preparace orbity
Martin Jasiok, Martina Červeňová, Tomáš Pindur, Erik Rumpel, Jiří Stach, David Škrda, Ján Tokarčík, Eva Výborná, František Dorko
Year: 2016
abstract in proceedings

Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study
Manu N. Capoor, Filip Ruzicka, Tana Machackova, Radim Jancalek, Martin Smrcka, Jonathan E. Schmitz, Marketa Hermanova, Jiri Sana, Elleni Michu, John C. Baird, Fahad S. Ahmed, Karel Maca, Radim Lipina, Todd F. Alamin, Michael F. Coscia, Jerry L. Stonemetz, Timothy Witham, Garth D. Ehrlich, Ziya L. Gokaslan, Konstantinos Mavrommatis, Christof Birkenmaier, Vincent A. Fischetti, Ondřej Slabý
Year: 2016, PLOS ONE
journal article

Prevence pádů seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
journal article

Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu
Jan RATAJ, Miroslav Janura, Z. Svobodová, Zdeňka Krhutová, M. Elfmark
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

Profesionální rizika u karcinomu močového měchýře-přehled problematiky a výsledky pilotní studie
Kateřina Vařechová, Lucie Provazníková, Jana Janoutová, Peter Dančík, Vladimír Janout
Year: 2016, Pracovní lékařství
journal article

Projekce akupunkturních bodů plicní dráhy na povrch těla
František Dorko, Radka Durďáková, Radomír Durďák, Kryštof Švub
Year: 2016
abstract in proceedings

Propojení anatomie s klinickými pracovišti
František Dorko
Year: 2016
others

PRP a laserterapie - inovativní metody redukce jizvení po termickém traumatu
Hana Klosová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průkaz nanočástic v bioptickém a cytologickém materiálu pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu SEM-EDS a Ramanovy mikrospektroskopie
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Karol Zeleník, K. Čabanová, H. Barošová, M. Uvírová, Jana Kukutschová
Year: 2016
abstract in proceedings

Přednášky: Nursing student competences during the practical placement
Darja Jarošová
Year: 2016
work experience abroad

Přednášky: Work environment of Czech nurses and nursing care
Darja Jarošová
Year: 2016
work experience abroad

Předoperační 3D vizualizace jater
Petr Vávra, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, J Roman, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled současných metod screeningu kolorektálního karcinomu
Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí.
Jan Pavlíček, J. Strnadel, Tomáš Gruszka, Terezie Šuláková
Year: 2016, Pediatrie pro praxi
journal article

Přínos MRI v diagnostice poranění kolenního kloubu.
Jiří Demel, Roman Madeja
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika
H,. Bielniková, M. Kadalová, D. Žiak, P. Hurník, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika
H,. Bielniková, M. Kadalová, D. Žiak, P. Hurník, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2016, PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE
journal article

Psychometric properties of the Slovak and Czech versions of the evidence-based practice beliefs and implementation scales
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Katarína Žiaková, Martina Tomagová, Darja Jarošová, Ellen Fineout-Overholt
Year: 2016, Worldviews on Evidence-Based Nursing
journal article

Psychometrické vlastnosti škály Přesvědčení o praxi založené na důkazech a Škály implementace EBP
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Racionální diagnostika cholangiokarcinomu
Martin Rydlo, Jana Dvořáčková, Tomáš Kupka, Pavel Klvaňa, J. Havelka, M. Uvírová, E. Geryk, Daniel Czerný, Tomáš Jonszta, Martina Bojková, Vladimír Hrabovský, Veronika Jelínková, Arnošt Martínek, Petr Dítě
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

Rádce školní jídelny 3
Dana Hrnčířová, Olga Johanidesová, Alexandra Košťálová, Jana Křečková, Anna Niklová, Anna Packová, Karin Petřeková, Jana Spáčilová, Veronika Suchodolová
Year: 2016, Státní zdravotní ústav
specialist book

Radical Robotic Prostatectomy
Stanislav Czudek, Pavel Zonča, V Študent
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Randomized evaluation of fibrinogen vs placebo in complex cardiovascular surgery (REPLACE): a double-blind phase III study of haemostatic therapy
Rahe-Meyer N., Levy JH, Mazer CD, Schramko A., Klein AA, Radim Brát, Okita Y, Ueda Y, Schmidt DS, Ranganath R., Gill R.
Year: 2016, BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
journal article

RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA ? KAZUISTIKA
Milan Lerch, Matúš Peteja, A Zatloukal, P Ostruzska, Peter Ihnát, J Polovko, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
journal article

Rationing v ošetřovatelství
Darja Jarošová, Michaela Gehrová
Year: 2016
abstract in proceedings

Reaminace obličeje u parézy n. facialis
Libor Streit, Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recovery of somatosensory and motor functions of the paretic upper limb in patients after stroke: Comparison of two therapeutic approaches
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský
Year: 2016, Acta Gymnica
journal article


