Publications
Comparison of DOS and Windows version of the MWpharm - a pharmacokinetic software for pk/pd monitoring of digoxin
Tibor Porubän, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2020, Klinická Farmakologie a Farmacie
journal article

Comparison of lung cancer risk in black-coal miners based on mortality and incidence
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Zdeněk Jirák
Year: 2020, Medycyna Pracy
journal article

Compliance a kvalita života u pacientů s antikoagulační léčbou: první výsledky pilotní studie
Anna Zatloukalová, Miroslav Homza, Martina Kovalová
Year: 2020, Profese online
journal article

Correlation between ADR of screening and all colonoscopies
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Jan Kuchar, Jiří Platos, Pavel Řeha, Pavel Klvana jr.
Year: 2020, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
journal article

Cost and cost-effectiveness of early inpatient rehabilitation after stroke varies with initial disability: the Czech Republic perspective
Yvona Angerová, Pavel MAršálek, Irina Chmelová, Tereza Gueye, Štěpán Uherek, Jan Briza, Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz
Year: 2020, INT J REHABIL RES
journal article

Current Status of Cell-Based Therapy in Patients with Critical Limb Ischemia
František Jalůvka, Peter Ihnát, Juraj Maderic, Václav Procházka
Year: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
journal article

Cyberknife boost 5-10 Gy u lokálně pokročilých karcinomů nazofaryngu
Zuzana Čermáková, Jakub Cvek, L. Knýbl, Eva Skácelíková, T. Paračková
Year: 2020, Klinická onkologie
journal article

Cystatin C may be better than creatinine for digoxin dosing in older adults with atrial fibrillation
Tomáš Šálek, Martin Vodička, Martin Gřiva
Year: 2020, JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS
journal article

Časná a pozdní morbidita a mortalita u dvojčat narozených mezi 24. A 36. gestačním týdnem v perinatologickém centru a mimo něj
D. Bařinová, Jan Pavlíček, I. Matyáštíková, V. Sobolová, A. Střídová, K. Sitárová, P. Zárubová, Hana Wiedermannová, H. Burčková, A. Piegzová
Year: 2020, Česko-Slovenská Pediatrie
journal article

Často nemocné dítě
Jaromír Bystroň
Year: 2020, Pediatrie pro praxi
journal article

Čtyřleté zkušenosti s monitorováním farmakokinetiky infliximabu a adalimumabu u pacientů s idiopatickými střevními záněty
Pavel Svoboda, Tomáš Kupka, Andrea Krnáčová
Year: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Dermatomykologie
Radek Litvik
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of monoclonal free light chains by immunofixation electrophoresis and isoelectric focusing - comparison with the quantitative method of determination
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Kamila Revendová, Ondřej Dlouhý
Year: 2020, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

Dětské Polytrauma
Michal Frelich, Jan Divák, Martin Novák
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Development and psychometric evaluation of a new tool for measuring the attitudes of patients with progressive neurological diseases to ethical aspects of end-of-life care
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2020, BMC MEDICAL ETHICS
journal article

Diferenciální diagnostika proteinurie
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Jozef Zadražil
Year: 2020, Urologie pro praxi
journal article

Diferenciální diagnostika sekrece nosu
Petr Matoušek, Michaela Masárová, Jakub Lubojacký, Petr Čelakovský, Stanislav Konštacký, Pavla Hromádková, Alena Šebková, Ilona Hulleová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dlhodobé sledovanie a manažmen pacientov s RASopatiami
Michal Hladík, Denisa Weis, Andrea Hladíková
Year: 2020, Mladá fronta
specialist book chapter

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva
Vítězslav Jiřík, Barbara Hermanová, Andrea Dalecká, Irena Pavlíková, Jan Bitta, Petr Jančík, Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Franciszek Sladeczek, Grzegorz Siemiatkowski, Katarzyna Kiprian, Ewa Glodek Bucyk
Year: 2020, neuvedeno
specialist book

Doporučená očkování pro diabetiky
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Year: 2020, Vnitřní lékařství
journal article

Dotazníky pro hodnocení kvality života pacientů s progresivním neurologickým onemocněním
Radka Bužgová, Magdaléna Kozáková
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dynamics of tumor-specific cfDNA in response to therapy in multiple myeloma patients
David Vrabel, Lenka Sedlaříková, Lenka Besse, Lucie Říhová, Renata Bezděková, Martina Almasi, Veronika Kubaczková, Lucie Brožová, Jiří Jarkovský, Hana Plonková, Tomáš Jelínek, Viera Sandecká, Martin Stork, Luděk Pour, Sabina Ševčíková, Roman Hájek
Year: 2020, European Journal of Haematology
journal article

Early and late pregnancy rate after myomectomy among women with symptomatic uterine fibroids
Michal Mára, R. Hudeček, E. Obeiromah, Jaroslav Klát, P. Kaščák, B. Sehnal, Z. Lisá, S. Pánková
Year: 2020, J REPROD MED
journal article

Educational Interventions for Teaching Evidence-Based Practice to Undergraduate Nursing Students: A Scoping Review
A.E. Pateralou, E. A. Mechili, M. Ruzafa-Martinez, Jakub Doležel, J. Gotlib, B. Skela-Savič, A. Jesús Ramos-Morcillo, S. Finotto, Darja Jarošová, M. Smodiš, D. Mecugni, M. Panczyk, E. Patelarou
Year: 2020, International journal of environmental research and public health
journal article

Efekt snížených plicních funkcí ve vztahu mezi expozicí znečištěnému ovzduší a kardiopulmonální mortalitou u stárnoucích žen
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of a neuropalliative care intervention on quality of Life and symptoms intensity in patients with progressive Neurological disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of Air Pollution and Lung Function on Cardiopulmonary Mortality in Aging Women
Tamara Schikowski, Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J Abramson
Year: 2020
abstract in proceedings

Effect of antibiotic therapy on proton MR spectroscopy findings in human pyogenicbrain abscesses
Zdeněk Večeřa, Tomáš Krejčí, Jan Krajča, Martin Kanta, Radim Lipina
Year: 2020, Journal of Neurosurgical Sciences
journal article

Effect of voice therapy with or without transcutaneous electrical stimulation on recovery of injured macroscopically intact recurrent laryngeal nerve after thyroid surgery
Martin Formánek, Radana Walderová, Šárka Baniková, Irina Chmelová, Debora Formánková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2020, EUR ARCH OTO-RHINO-L
journal article

EFFECTIVENESS OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN NEUROPATHIC AND NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT ULCERS: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Milostav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miroslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová
Year: 2020, Zdravotnické listy
journal article

EFFECTIVENESS OF NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN NEUROPATHIC DIABETIC FOOT ULCERS: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Miloslav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miloslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová
Year: 2020, Zdravotnické listy
journal article

Efficacy and Safety of ABP 798: Results from the JASMINE Trial in Patients with Follicular Lymphoma in Comparison with Rituximab Reference Product
Niederwieser Dietger, Hamm Caroline, Cobb Patrick, Mo Mindy, Forsyth Cecily, Tucci Alessandra, Hanes Vladimir, Delwail Vincent, Roman Hájek, Chien David
Year: 2020, Targeted Oncology
journal article

Emoliencia s obsahem komplexu I-modulia (XeraCalm AD) v péči o atopickou kůži
Radek Litvik
Year: 2020, Farmakoterapie
journal article

Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I
Bohuslav Kianička, Lumír Kunovský, Martin Blaho, Vladimír Kojecký, Alena Ondrejková, Hana Nechutová, Miroslav Souček, Filip Šustr, Markéta Musilová, Jan Novák, Petr Piskač, Petr Dítě
Year: 2020, Vnitřní lékařství
journal article

Endoskopické vs. skríninkové vyšetření polykání a jejich vliv na výsledný stav u pacientů po akutní cévní mozkové příhod?
G. Solná, Daniel Václavík, O. Pavlík, B. Gwardová, L. Staníková, Pavel Komínek
Year: 2020, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Endoskopie horních dýchacích cest v léky navozeném spánku (Dise)
Michaela Masárová, Jana Seko, Martin Formánek, Jaroslava Kubíčková, Petr Matoušek, Ondřej Jor, Jan Štembírek, Jana Slonková, Karel Šonka, Jaroslav Betka
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Eozinofilní ezofagitida - současný pohled na dia­gnostiku a léčbu
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek
Year: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Epidemiologické důkazy vlivu znečištění ovzduší na zdraví jako podklad pro vyhodnocení zdravotních dopadů na exponovanou populaci
Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Vítězslav Jiřík, Tomáš Janoš
Year: 2020, Hygiena
journal article

Eras na chirurgické jednotce intenzivní péče- výsledky klinické studie
Jana Richtarová, Eva Mrázková, I. Satinský
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Estimated glomerular filtration rate in patients overdosed with gentamicin
Tomáš Šálek, Martin Vodička, Tomáš Gabrhelík
Year: 2020, JOURNAL OF LABORATORY MEDICINE
journal article

European intensive care nurses? cultural competency: An international cross-sectional survey
Beata Dobrowolska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, Eva Barkestad, Julie Benbenishty, Kristijan Breznik, Bojana Filej, Darja Jarošová, Boris Miha Kaučič, Ivana Nytra, Barbara Smrke, Renáta Zeleníková, Bronagh Blackwood
Year: 2020, Intensive and Critical Care Nursing
journal article

Evaluation of spine structure stability at different locations during SBRT
Lukáš Knybel, Jakub Cvek, Zuzana Čermáková, Jaroslav Havelka, Michaela Pomaki, Kamila Resová
Year: 2020, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Experimental use of flow cytometry to detect bacteria viability after hyperbaric oxygen exposure: Work in progress report
Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Karin Korytková, Monika Cisáriková
Year: 2020, Diving and Hyperbaric Medicine
journal article

External validation of International Prognostic Score for asymptomatic early stage chronic lymphocytic leukaemia and proposal of an alternative score
Lukas Smolej, Peter Turcsanyi, Zuzana Kubova, Jana Zuchnicka, Jana Fečková Mihályová, Martin Simkovic, Pavel Vodarek, Maria Krcmeryova, Heidi Mocikova, Martin Brejcha, Martin Spacek
Year: 2020, British Journal of Haematology
journal article

Extreme diet without calcium may lead to hyperoxaluria and kidney stone recurrence - A case study
Tomáš Šálek
Year: 2020, J CLIN LAB ANAL
journal article

Factors Influencing Health-Related Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis and Their Caregivers
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Monika Škutová
Year: 2020, EUR NEUROL
journal article

Factors influencing the burden and stress of parents, who take care of children with disability
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Factors influencing therapy choice and clinical outcome in cerebral venous sinus thrombosis
Dagmar Krajíčková, Jiří Král, Ludovít Klzo, Antonín Krajina, Jaroslav Havelka, Libor Šimůnek, Oldřich Vyšata, Tran Van Quang, Michal Bar, Martin Vališ
Year: 2020, Scientific Reports
journal article

Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů se srdečním selháním
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Year: 2020, Praktický lékař
journal article

FGF23 a alfa-Klotho - nové prognostické a prediktivní markery u dětí s chronickým onemocnění ledvin.
Kateřina Andelová, Zdeněk Švagera, David Stejskal, Terezie Šuláková, A. Bosáková, O. Novikova
Year: 2020
abstract in proceedings


