Publications
Quality of life of Czech patients with diabetic foot ulcers
Radka Vymětalová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, KONTAKT - Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Year: 2019
stať ve sborníku

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Year: 2019,
článek v odborném periodiku

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková
Year: 2019
stať ve sborníku

Rationing-missed nursing care in the Czech Republic - national research project
Darja Jarošová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roztroušená skleróza, těhotenství, mateřství a kojení
Olga Zapletalová, Jan Krejsek
Year: 2019, ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Sborník - XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Š. Novotný
Year: 2019
ediční a redakční práce

Screeningové metody pro detekci obstrukčního syndromu spánkové apnoe
J. Betka, Šárka Solecka
Year: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients
Roman Hájek, A. Jurczyszyn, J.J. Castillo, I. Avivi, J. Czepiel, J. Davila, R. Vij, M.A. Fiala, A. Gozzetti, N. Grzaśko, V. Milunovic, I. Hus, K. Madry, A. Waszcuk-Gajda, L. Usnarska-Zubkiewicz, J. Debski, E. Atilla, M. Beksac, G. Mele, W. Sawicki, D. Jaybalan, G. Charliński, A.G. Szabo, M. Delforge, A. Kopacz, D. Fantl, A. Waage, E. Crusoe, V. Hungria, P. Richardson, J. Laubach, T. Guerrero-Garcia, J. Liu, D.H. Vesole
Year: 2019, Leukemia & Lymphoma
článek v odborném periodiku

See and Treat Hysteroscopy
D Kužel, Petr Kovář, L Švábíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Settled iron-based road dust and its characteristics and possible association with detection in human tissues
Kristina Čabanová, Kamila Hrabovská, Petra Matějková, Kateřina Dědková, Vladimír Tomášek, Jana Dvořáčková, Jana Kukutschová
Year: 2019, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
článek v odborném periodiku

Simplified novel prognostic score for real-life older adults with multiple myelomaregistry-based analysis
Roman Hájek, J. Radocha, L. Brožová, L. Pour, I. Spicka, J. Minařík, E. Gregorová, A. Jungová, Tomáš Jelínek, A. Heindorfer, M. Sykora, V. Maisnar
Year: 2019, ANN HEMATOL
článek v odborném periodiku

Simultánní použití BCI k detekci dynamiky kortikální aktivity během rehabilitace na Armeo Spring a první zkušenosti s Armeo Senso.
Šárka Daňková, Tereza Fialová
Year: 2019
stať ve sborníku

Single agent daratumumab in advanced multiple myeloma possesses significant efficacy even in an unselected 'real-world' population
Roman Hájek, Jiří Minařík, Luděk Pour, Vladimír Maisnar, Ivan Špička, Alexandra Jungová, Tomáš Jelínek, Lucie Brožová, Petra Krhovská, Vlastimil Scudla
Year: 2019, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Single-agent venetoclax induces MRD-negative response in relapsed primary plasma cell leukemia with t(11;14)
Roman Hájek, Tomáš Jelínek, Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Tereza Popková, Kateřina Benková, Hana Plonková, Jana Zuchnická, Lucie Broskevičová, Lucie Huvarová, Lucie Černá, Kateřina Growková, Michal Šimíček, Martin Havel, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Bruno Paiva, Petra Richterová, Milan Navrátil, Michal Kascák
Year: 2019, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Sluchová trubice
Michal Hájek, Martin Formánek, Lukáš Školoudík, Pavel Komínek
Year: 2019, Tobiáš
odborná kniha

Smíšený duktální/lobulární karcinom prsní žlázy - vzácný a zajímavý mamární tumor (kazuistika)
R. Ondruššek, Dušan Žiak, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smrtící meningokok
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, Pavel Hurník, Radoslava Tomanová, J. Horáček
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma, M. Klugar
Year: 2019, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
Petr Vávra, Roman Vávra, Tereza Ekrtová, Eva Skácelíková, Peter Ihnát, Jakub Cvek, Markéta Papalová, Svatava Řehořková
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plže Achatina reticulata
Dittmar Chmelař, R. Hinštová, Jozef Kuzma, Michal Hájek
Year: 2019, Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie
článek v odborném periodiku

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapiev kombinaci a s antibiotiky
Jana Kociánová, Simona Havlíková, Miroslav Rozložník, Michal Hájek, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2019
stať ve sborníku

Studium nutričních terapeutů v Belgie
Hana Holišová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symptomatic cysts of the cavum septi pellucidi, cavum vergae and cavum veli interpositi: A retrospective duocentric study of 10 patients
Tomáš Krejčí, Ondřej Krejčí, Petr Vacek, Martin Chlachula, Silvie Szathmaryová, Radim Lipina
Year: 2019, CLIN NEUROL NEUROSUR
článek v odborném periodiku

Těhotenství, porod a šestinedělí
Bohdana Dušová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Těhotenství, porod a šestinedělí
Bohdana Dušová, Marketa Babičová, Mgr. Pavla Dušová
Year: 2019
ediční a redakční práce

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Year: 2019
stať ve sborníku

Terapie chronického sekretorického středoušního zánětu balónkovou dilatací Eustachovy tuby
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Debora Formánková
Year: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie /
článek v odborném periodiku

The Czech Republic and role of Dietitian, Dietary habits
Hana Holišová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of educational intervention by nurses on home environmental risk factors for falls
Pavlína Tiefenbachová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

The Preferences of Patients with Parkinson´s Disease and their Family Members for Place of End-of-Life Care
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The preferences of patients with Parkinson´s disease and their family members. Movement Disorders
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová
Year: 2019
stať ve sborníku

The prevalence of maternal hypothyroidism in first trimester screening from 11 to 14 weeks of gestation
Tomáš Šálek, Dagmar Langová, Jana Havalová, Ishraq Dhaifalah
Year: 2019, Bio Pap Med Fac Univerzita Palackého Olomouc
článek v odborném periodiku

The reliability of the czech version of the Richards-Campbell sleep questionnaire
Dagmar Šerková, Hana Locihová, Katarína Žiaková, Simona Černochová, Nikola Rajtrová, Vendula Pončíková
Year: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku

The role of third ventricle bowing in the success of endoscopic third ventriculostomy in pediatric and adult patients
Tomáš Krejčí, Ondřej Krejčí, Zdeněk Večeřa, Martin Chlachula, Dana Šalounová, Radim Lipina
Year: 2019, Elsevier BV
článek v odborném periodiku

The significance of intraoperative fluorescence angiography in miniinvasive low rectal resections
Lubomír Martínek, Matěj Skrovina, Vladimír Benčurík, Maria Macháčková, Jiří Bartoš, Petr Anděl, Erika Štěpánková, Michaela Buňáková, Kateřina Vomáčková
Year: 2019,
článek v odborném periodiku

The University of Ostrava and the Nutrition&Dietetics Programme
Zuzana Ritzová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The unmet needs of family members of patients with progressive neurological disease in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Year: 2019, Plos One
článek v odborném periodiku

The Unmet Needs of Patients With Progressive Neurological Diseases in the Czech Republic: A Qualitative Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Year: 2019, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

Timing plánované chirurgické léčby divertikulární choroby
Daniel Toman, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Petr Vávra
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Treatment of Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-World Data from the Czech Republic and Slovakia
Zdeněk Král, Jozef Michalka, Heidi Mociková, Jana Marková, Alice Sýkorová, David Belada, Alexandra Jungová, Samuel Vokurka, Marie Lukášová, Vít Procházka, Juraj Ďuraš, Roman Hájek, Ladislav Dušek, Luhos Drgona, Miriam Ladická, Veronika Ballová, Andrei Vranovský
Year: 2019, JOURNAL OF CANCER
článek v odborném periodiku

Tumor endolymfatického vaku jako komplikace VHL
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, V. Židlík, Š. Reguli, P. Hanzlíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba a ověření ošetřovatelského standardu edukace pacientů po infarktu myokardu
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2019, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Tvorba důvěryhodných klinických doporučených postupů v České republice v hyperbarické medicíně
Miloslav Klugar, Michal Hájek, Andrea Pokorná, Jitka Klugarová, Radim Ličeník, Miroslav Ryska, Ladislav Dušek
Year: 2019
stať ve sborníku

Tvorba důvěryhodných klinických doporučených postupů v ČR a v hyperbarické medicíně
Miloslav Klugar, Michal Hájek, Jitka Klugarová, Andrea Pokorná, Radim Ličeník, Miroslav Ryska, Ladislav Dušek
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Understanding the concept of missed nursing care from a cross-cultural perspective
Renáta Zeleníková, Anat Drach-Zahavy, Elena Gurková, Evridiki Papastavrou
Year: 2019, Journal of Advanced Nursing
článek v odborném periodiku

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou
Year: 2019, Journal of Nursing Management
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200