Publications
V ÚVN se opět diskutovalo o kvalitě a bezpečí v praxi
Ilona Plevová, Lenka Gutová
Year: 2016, Florence
článek v odborném periodiku

Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, Marie Navrátilová, Michaela Tomanova, Marcel Gartner, Dana Salounova, Martin Procházka, Marian Kacerovsky
Year: 2016, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
článek v odborném periodiku

Vaginal fluid interleukin-6 concentrations as a point-of-care test is of value in women with preterm prelabor rupture of membranes
Ivana Musilova, Tomáš Bestvina, Martina Hudečková, Igor Michalec, Teresa Cobo, Bo Jacobsson, Marian Kacerovsky
Year: 2016, AM J OBSTET GYNECOL
článek v odborném periodiku

Validating of a Novel Method for Electronically Recording Overactive Bladder Symptoms in Men
Jan Krhut, Marcel Gärtner, Kateřina Zvarová, Michael Desarno, Peter Zvara
Year: 2016, LUTS-LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS
článek v odborném periodiku

Virová hepatitida A s desítkami kontaktů po návratu ze Zanzibaru
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Vitamin D u bariatrických operací
Marek Bužga, Karin Petřeková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv hyperbaroxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis.
Dittmar Chmelař
Year: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, J. Janečková, J. Vobejdová, P. Martineková, Adéla Kašíková
Year: 2016, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Vliv reminescenční terapie na depresivitu a kognitivní funkce u seniorů v dlouhodobé péči
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Poláková
Year: 2016, Geriatrie a gerontologie
článek v odborném periodiku

Vnímej své tělo
Petra Dobešová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vplyv vybraných parametrov lavín na prežívanie osôb zasiahnutých lavínou
Karol Korhelík, Šárka Mayerová, Josef Navrátil, František Božek
Year: 2016
stať ve sborníku

Výhody transdermálních forem HTR
František Koliba
Year: 2016, Praktické lékarenství
článek v odborném periodiku

Výkony v axile při chirurgické léčbě karcinomu prsu ? současný pohled
Otakar Kubala
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt formy, a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v České republice
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt mutace genu BRAF (V600E) u melanomu v závislosti na věku pacienta v době diagnózy
J. Šimová, B. Kubová, Irena Urbanovská, Jana Žmolíková, Magdalena Uvírová, Nina Dvořáčková, O. Motyka, D. Žiak, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Výsledky pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA
Year: 2016
stať ve sborníku

Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Milan Šír
Year: 2016
ostatní

Využití dotazníku KDQOL-SFTM pro hodnocení kvality života dialyzovaných seniorů
Klára Maralíková, Radka Bužgová
Year: 2016, Aktuaility v nefrologii
článek v odborném periodiku

Využití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Petr Jelínek, Jiří Prokop, P Ostruszka
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj zobrazovacího 3d softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů
Petr Vávra, M Jaroš, J Roman, M Škrobánková, I Pavlů, Tomáš Jonszta, Petr Krupa, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum a bariatrická léčba obezity: Kam dnes kráčíme
Marek Bužga
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum zátěže pečovatelů v České a Slovenské republice
Taťána Kršíková, Renáta Zeleníková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum zátěže pečovatelů v České a Slovenské republice
Taťána Kršíková, Renáta Zeleníková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2016
stať ve sborníku

Význam mezioborové spolupráce u pitev plodů s diagnózoz vrozených vývojových vad srdce ve FNO
B. Štefunko, Patricie Delongová, Jan Pavlíček, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Význam mezioborové spolupráce u pitev plodů s diagnózoz vrozených vývojových vad srdce ve FNO
B. Štefunko, Patricie Delongová, Jan Pavlíček, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Waldenströmova makroglobulinémie v roce 2016: optimalizace imunochemoterapie s cílem minimalizace nežádoucích účinků
Michal Kaščák, Zuzana Kufová, Kateřina Growková, Roman Hájek
Year: 2016, Onkologia pre prax
článek v odborném periodiku

Whole genome amplification effect on segmental copy-number changes and copy-number neutral loss of heterozygosity analysis by oligonucleotide-based array-comparative genomic hybridization in human myeloma cell line
Aneta Mikulášová, Jan Smetana, Markéta Wayhelová, Helena Janyskova, Samuel A Okubote, Roman Hájek, Petr Kuglik
Year: 2016, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Wspolpraca chirurga, onkologa, gastroenterologa u schorzen onkologicznych ukladu trawiennego w Czechach
Stanislav Czudek, Pavel Zonča, Petr Vávra
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Základní postupy při podezření na intoxikaci
Michal Hladík
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy jaterní chirurgie
Matúš Peteja, Pavel Zonča, Petr Vávra, E. Schadde
Year: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zánět dýchacích cest - banalita nebo začátek boje o život?
Martina Hrubá, Hana Lukšová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zanícený pupek s rezistencí. Kožní pupek s rezistencí, susp. granulom
Pavel Hurník
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závažná onemocnění u seniorů a závratě
Eva Mrázková, Jakub Šichnárek, E. Záthurecký, Š. Baarová
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zdravotní stav cizinců registrovaných u praktických lékařů v Ostravě
Jana Vavrošová
Year: 2016
stať ve sborníku

Zkušenosti z řešení hromadných neštěstí ve Studénce 2008 a 2015
Stanislav Jelen, Vlček Vladimír
Year: 2016
ostatní

Zkušenosti žen s ukončením těhotenství z genetické indikace
Petra Kramná, Yvetta Vrublová
Year: 2016, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Změny GIT-u po bariatrických/metabolických operacích
Pavol Holéczy, M Hanousek, P Fojtík, M Bolek, A Foltys
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zoletil anaesthesia in chronobiological studies
Pavol Svorc, Ivana Bacová, Pavol Švorc, Monika Nováková, Soňa Gresová
Year: 2016, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie
Pavel Zonča
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi
Petr Vávra, T Karásek, P Strakoš, M Jaroš, P Gajdoš, M Němec, Matúš Peteja, J Roman, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Iveta Neuwirtová, Miloslav Klugar
Year: 2016, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

A case report of congenital labial fusion.
E Doležálková, David Matura, Ondřej Šimetka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A rare truncating BRCA2 variant and genetic susceptibility to upper aerodigestive tract cancer
M. Delahaye-Sourdeix , D. Anantharaman, MN. Timofeeva, V. Gaborieau, Amelie Chabrier, Maxime P Vallee, Pagona Lagiou, Ivana Holcatova, Lorenzo Richiardi, Kristina Kjaerheim, Antonio Agudo, Xavier Castellsague, Tatiana V Macfarlane, Luigi Barzan, Cristina Canova, Nalin S. Thakker, David I. Conway, Ariana Znaor, Claire M Healy, Wolfgang Ahrens, David Zaridze, Neonilia Szeszenia-Dabrowska, Jolanta Lissowska, Eleonora Fabianova, Ioan Nicolae Mates, Vladimir Bencko, Lenka Foretová, Vladimír Janout, Maria Paula Curado, Sergio Koifman, Ana Menezes, Victor Wuensch-Filho, Jose Eluf-Neto, Paolo Boffetta, Leticia Fernandez Garrote, Jerry Polesel, Marcin Lener, Ewa Jaworowska, Jan Lubinski, Stefania Boccia, Thangarajan Rajkumar, Tanuja A. Samant, Manoj B. Mahimkar, Keitaro Matsuo, Silvia Franceschi, Graham Byrnes, Paul Brennan, James D. Mckay
Year: 2015, J NATL CANCER I
článek v odborném periodiku

A Review of the Total Synthesis of (+)-Lactacystin and its Analogs
Dávid Maliňák, Jozef Gonda, Jan Korabecny, Rafael Dolezal, Jan Honegr, Ondřej Soukup, Marek Bužga, Kamil Kuča
Year: 2015, ARCH CARDIOVASC DIS
článek v odborném periodiku

Abdominoskrotální hydroléla - kazuistika
I Slívová, Vladimír Richter, Z Vávrová, E Bednaříková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptace a pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádu hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


