Publications
Validation of multiple myeloma risk stratification indices in routine clinical practice: Analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies
Jakub Radocha, Vladimír Maisnar, Luděk Pour, Ivan Špička, Jiři Minařík, Petr Pavlíček, Alexandra Jungová, Marta Krejčí, Tomáš Pika, Jan Straub, Lucie Brožová, Lukáš Stejskal, Adriana Heindorfer, Pavel Jindra, Petr Kessler, Peter Mikula, Michal Sýkora, Marek Wróbel, Jiří Jarkovský, Roman Hájek, Lenka Szeligová
Year: 2018, Cancer Medicine
journal article

Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.
Petr Matlák, M Gärtner, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, A Piegzová, L Gregorová, P Hanzlíková, Christian Kufa, Ondřej Šimetka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Venetoclax: A new wave in hematooncology
Jana Fečková Mihályová, Tomáš Jelínek, K. Growková, Matouš Hrdinka, Michal Šimíček, Roman Hájek
Year: 2018, EXPERIMENTAL HEMATOLOGY
journal article

Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík
Year: 2018, MEDYCYNA PRACY
journal article

VI. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Year: 2018
organizing conference, workshop

Vícečetná gravidita - úvod
David Matura, Richard Špaček, Erika Doležálková, Petr Matlák, M Bukovanská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv časnější zátěže na hojení zlomenin patní kosti po stabilní osteosyntéze
Roman Litner, Leopold Pleva, Jiří Kohút, Pavel Koscielnik, Pavel Kubíček, Jiří Szeliga
Year: 2018, Úrazová chirurgie
journal article

Vliv techniky ošetřování místa zavedení centrálního žilního katétru na výskyt infekce
Kateřina HAŠOVÁ, K Horáková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv životního prostředí na vývoj dětí
Radim Šrám, V. Veleminsky
Year: 2018, Pediatrie pro Praxi
journal article

Vnitřní kýly
Daniel Toman, Petr Vávra, Otakar Kubala, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Vladimír Richter
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving
F. Novomeský, M. Janík, Michal Hájek, Jozef Krajčovič, Lubomír Straka
Year: 2018, Diving and Hyperbaric Medicine
journal article

Vrozené vývojové vady dělohy
Petr Kovář, J Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, Dušan Žiak
Year: 2018, Gynekologie a porodnictví
journal article

Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3
Markéta Jakšová, Patricie Delongová, Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová, Radoslava Tomanová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití molekulárně-genetických metod v diagnostice primárních nádorů CNS
R. Měch, I. Urbanovská, J. Šímová, I. Žebráková, I. Janáčková, J. Žmolíková, S. Pitronová, R. Lipina, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence
Zuzana Kotajná, Eliška Kuboňová, Hana Sochorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využitie analýzy zásahov v preventívnej činnosti horskej záchrannej služby
Karol Korhelík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium
Miroslav Rozložník, Simona Havlíková, Jana Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2018, Pracovní lékařství
journal article

Vývoj 'in vitro' modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík
Miroslav Rozložník, S. Havlíková, J. Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny - projekt Tibie FV30348
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, J Voves
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad, zisk z jednotlivých ultrazvukových projekcí
Jan Pavlíček, E. Klásková, E. Doležálková, D. Matura, R. Špaček, Tomáš Gruszka, S. Polanská, M. Procházka
Year: 2018, ČESKA GYNEKOLOGIE
journal article

Výživové opatření při Crohnově chorobě.
Petra Lörincziová, Karin Petřeková, Petra Hýsková, Marieta Balíková
Year: 2018, Výživa a potraviny
journal article

Vzrůstající rezistence bakterií k antibiotikům
Eva Krejčí
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah tuhosti žlázy k sekundární prevenci karcinomu prsu
Jiří Prokop, Petr Maršálek, Petr Jelínek, Otakar Kubala
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Workshop Role cvičení svalů pánevního dna v léčbě močové inkontinence z pohledu urologa
Radek Sýkora
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Xerosis in patient with vitamin a deficiency - a case report
Adam Kopecký, František Benda, Jan Němčanský
Year: 2018, Česká a Slovenská Oftalmologie
journal article

Základy hyperbarické medicíny a její význam v současném systému zdravotní péče v ČR
Michal Hájek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s prováděním zevního obratu plodu při poloze podélné koncem pánevním ve FN Ostrava
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, I Michalec, K Magdová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v hemodynamice žilního systému plodu při patologických stavech
David Matura
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

10 let laparoskopie v chirurgii jater
Petr Vávra
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

§155
Ivana Nytra, Eva Lapčíková, Pavlína Blahutová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke
Ondřej Volný, Maria Justanová, Petra Cimflová, Ivana Svobodová, Jan Mužík, Martin Bareš, Linda Kašičková
Year: 2018, OURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES
journal article

A randomized phase III study of carfilzomib vs low-dose corticosteroids with optional cyclophosphamide in relapsed and refractory multiple myeloma (FOCUS)
Roman Hájek, T. Masszi, M. T. Petrucci, A. Palumbo, L. Rosinol, A. Nagler, K. L. Yong, A. Oriol, J. Minarik, M.A. Dimopoulos, V. Maisnar, D. Rossi, H. Kasparu, J. Van Droogenbroeck, D. B. Yehuda, I. Hardan, M. Jenner, M. Calbecka, M. Dávid, J. de la Rubia, J. Drach, Z. Gasztonyi, S. Górnik, X. Leleu, M. Munder, M. Offidani, N. Zojer, K. Rajangam, Y-L Chang, J. F. San-Miguel, H. Ludwig, L. Pour
Year: 2017, LEUKEMIA
journal article

Abscesy plic
Lubomír Tulinský, Marcel Mitták
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Activity of aldehyde dehydrogenase in B-cell and plasma cell subsets of monoclonal gammopathy patients and healthy donors
P. Všianská, R. Bezděková, Fedor Kryukov, M. Almáši, L. Pour, M. Penka, Roman Hájek, L. Říhová
Year: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
journal article

Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adiponektin u nemocných s metabolickým syndromem a chorobami jater, žlučových cest a pankreatu
A. Vašura, Martin Blaho, Petr Dítě, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Vnitřní lékařství
journal article

Ageneze vena cava inferior a hluboká žilní trombóza
Tomáš Kuhn, Aneta Maslíková, Jana Gurná, Václav Procházka, Martina Pavlíková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Airbag systémy v lavínovej záchrane
Karol Korhelík
Year: 2017
abstract in proceedings

Akupunkturní dráha LI
Radka Durďáková, Radomír Durďák, Mgr. Tomáš Mičaník, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akupunkturní meridián tlustého střeva
Kateřina Nováková, Adéla Morávková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akutní poškození a selhání ledvin u dětí: nezávislý rizikový faktor mortality a dalšího poškození
Tomáš Zaoral
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alarmins and Clinical Outcomes After Major Abdominal Surgery-A Prospective Study
Jan Máca, Filip Burša, Pavel Ševčík, Peter Sklienka, Michal Burda, M. Holub
Year: 2017, JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
journal article

ALARMINY A CHIRURGICKÉ TRAUMA
Jan Máca, Matúš Peteja
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Altered expression pattern of SLAM family receptors on pathological B cells of patients with chronic lymphocytic leukemia
M. Coma, Elena Tóthová, T. Guman, M. Hajikova, M. Giertlova, M. Sarissky
Year: 2017, Leukemia and Lymphoma
journal article

An anatomic variation of muscular masses of an anterior thoracic wall - case report
Ján Tokarčík, František Dorko, Alžběta Grussmannová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anální inkontinence - závažný medicínský problém
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petr Ostruszka, Igor Penka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates
R. Čada, K. Frydrýšek, F. Sejda, Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2017, JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
journal article

Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol
Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anatomic Peculiarities of Pig and Human Liver
Andriy Nykonenko, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2017, Experimental and Clinical Transplantation
journal article


