Publications
Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství
Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktické informace k horečce Zika
Rastislav Maďar
Year: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Praktické poznámky k otužování
Jiří Šatník
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparace aktivních bodů na meridián plic
František Dorko, Radka Durďáková, Radomír Durďák, Kryštof Švub
Year: 2016
stať ve sborníku

Preparace arterie maxillaris a jejich větví
Tomáš Pindur, Jiří Stach, Martina Červeňová, Martin Jasiok, Erik Rumpel, David Škrda, Ján Tokarčík, František Dorko, Eva Výborná
Year: 2016
stať ve sborníku

Preparace orbity
Martin Jasiok, Martina Červeňová, Tomáš Pindur, Erik Rumpel, Jiří Stach, David Škrda, Ján Tokarčík, Eva Výborná, František Dorko
Year: 2016
stať ve sborníku

Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study
Manu N. Capoor, Filip Ruzicka, Tana Machackova, Radim Jancalek, Martin Smrcka, Jonathan E. Schmitz, Marketa Hermanova, Jiri Sana, Elleni Michu, John C. Baird, Fahad S. Ahmed, Karel Maca, Radim Lipina, Todd F. Alamin, Michael F. Coscia, Jerry L. Stonemetz, Timothy Witham, Garth D. Ehrlich, Ziya L. Gokaslan, Konstantinos Mavrommatis, Christof Birkenmaier, Vincent A. Fischetti, Ondřej Slabý
Year: 2016, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

Prevence pádů seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2016, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu
Jan RATAJ, Miroslav Janura, Z. Svobodová, Zdeňka Krhutová, M. Elfmark
Year: 2016, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Profesionální rizika u karcinomu močového měchýře-přehled problematiky a výsledky pilotní studie
Kateřina Vařechová, Lucie Provazníková, Jana Janoutová, Peter Dančík, Vladimír Janout
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Projekce akupunkturních bodů plicní dráhy na povrch těla
František Dorko, Radka Durďáková, Radomír Durďák, Kryštof Švub
Year: 2016
stať ve sborníku

Propojení anatomie s klinickými pracovišti
František Dorko
Year: 2016
ostatní

PRP a laserterapie - inovativní metody redukce jizvení po termickém traumatu
Hana Klosová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průkaz nanočástic v bioptickém a cytologickém materiálu pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu SEM-EDS a Ramanovy mikrospektroskopie
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Karol Zeleník, K. Čabanová, H. Barošová, M. Uvírová, Jana Kukutschová
Year: 2016
stať ve sborníku

Přednášky: Nursing student competences during the practical placement
Darja Jarošová
Year: 2016
působení v zahraničí

Přednášky: Work environment of Czech nurses and nursing care
Darja Jarošová
Year: 2016
působení v zahraničí

Předoperační 3D vizualizace jater
Petr Vávra, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, J Roman, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled současných metod screeningu kolorektálního karcinomu
Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Year: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí.
Jan Pavlíček, J. Strnadel, Tomáš Gruszka, Terezie Šuláková
Year: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Přínos MRI v diagnostice poranění kolenního kloubu.
Jiří Demel, Roman Madeja
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika
H,. Bielniková, M. Kadalová, D. Žiak, P. Hurník, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika
H,. Bielniková, M. Kadalová, D. Žiak, P. Hurník, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2016, PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE
článek v odborném periodiku

Psychometric properties of the Slovak and Czech versions of the evidence-based practice beliefs and implementation scales
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Katarína Žiaková, Martina Tomagová, Darja Jarošová, Ellen Fineout-Overholt
Year: 2016, Worldviews on Evidence-Based Nursing
článek v odborném periodiku

Psychometrické vlastnosti škály Přesvědčení o praxi založené na důkazech a Škály implementace EBP
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Racionální diagnostika cholangiokarcinomu
Martin Rydlo, Jana Dvořáčková, Tomáš Kupka, Pavel Klvaňa, J. Havelka, M. Uvírová, E. Geryk, Daniel Czerný, Tomáš Jonszta, Martina Bojková, Vladimír Hrabovský, Veronika Jelínková, Arnošt Martínek, Petr Dítě
Year: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Rádce školní jídelny 3
Dana Hrnčířová, Olga Johanidesová, Alexandra Košťálová, Jana Křečková, Anna Niklová, Anna Packová, Karin Petřeková, Jana Spáčilová, Veronika Suchodolová
Year: 2016, Státní zdravotní ústav
odborná kniha

Radical Robotic Prostatectomy
Stanislav Czudek, Pavel Zonča, V Študent
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Randomized evaluation of fibrinogen vs placebo in complex cardiovascular surgery (REPLACE): a double-blind phase III study of haemostatic therapy
Rahe-Meyer N., Levy JH, Mazer CD, Schramko A., Klein AA, Radim Brát, Okita Y, Ueda Y, Schmidt DS, Ranganath R., Gill R.
Year: 2016, BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
článek v odborném periodiku

RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA ? KAZUISTIKA
Milan Lerch, Matúš Peteja, A Zatloukal, P Ostruzska, Peter Ihnát, J Polovko, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Rationing v ošetřovatelství
Darja Jarošová, Michaela Gehrová
Year: 2016
stať ve sborníku

Reaminace obličeje u parézy n. facialis
Libor Streit, Martin Paciorek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recovery of somatosensory and motor functions of the paretic upper limb in patients after stroke: Comparison of two therapeutic approaches
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský
Year: 2016, Acta Gymnica
článek v odborném periodiku

Rekonstrukce prsu
Martin Paciorek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reminiscence v péči o seniory s demencí
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2016, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Renal cell carcinoma: Review of etiology, pathophysiology and risk factors
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek
Year: 2016, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Reprodukční bezpečnost glatiramer acetátu při léčbě těhotných s roztroušenou sklerózou
Olga Zapletalová
Year: 2016, Remedia
článek v odborném periodiku

Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?
Matúš Peteja, Vladimír Richter, Pavel Zonča, Milan Lerch, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Respirační fyzioterapie jako součást léčby Parkinsonovy nemoci
Kamila Bartusiková, Zdeňka Krhutová, MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Year: 2016, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Restriktivní bariatrické zákroky - dlouhodobé srovnání LSG vers LGCP
Marek Bužga
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rezy os temporale
Ján Tokarčík, František Dorko, Erik Rumpel, Martin Jasiok, Martina Červeňová, Tomáš Pindur, Jiří Stach, David Škrda
Year: 2016
stať ve sborníku

Rizika anestezie.
Andrea Hladíková, Tomáš Olos, Michal Hladík, Eva Šilhánová, Hana Medřická
Year: 2016, Angelman CZ, spolek
kapitola v odborné knize

Rizika plánovaného rodičovství z pohledu vyššího věku ženy
Yvetta Vrublová
Year: 2016
stať ve sborníku

Riziko hypovitaminóz po restrikčních bariatrických operacích
Marek Bužga
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Robotic Surgery in the Czech Republic
Stanislav Czudek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role lokálních anestetik v léčbě bolesti u akutní faryngitidy
Karol Zeleník
Year: 2016, Practicus
článek v odborném periodiku

Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM
I. Žebráková, A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM
I. Žebráková, A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


