Publications
Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Lenka Zahradová, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Biochemie a Metabolismus
journal article

Očkování doporučené pro dospělý věk v ordinacích primární péče
Rastislav Maďar
Year: 2017, Practicus
journal article

Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii 'aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme'
Pavel Hurník, D. Žiak
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ODS - stále aktuální?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Pavel Zonča
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ODS ? stále aktuální?
Peter Ihnát
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, R. Ondruššek, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
Leopold Pleva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostrava v urgentní péči 2017
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2017
organizing conference, workshop

Otevřené zlomeniny bérce.
Jiří Demel, Milan Šír, Leopold Pleva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otevřené zlomeniny u dětí
Ivo Kopáček, I Slívová, Leopold Pleva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otto Wichterle und weiche Kontaktlinsen
Adam Kopecký, Jan Němčanský, K. R. Koch, L. M. Heindl
Year: 2017, Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde
journal article

Out-of-hospital cardiac arrest
Martin Porzer, Eva Mrázková, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2017, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký
journal article

Ověření Morse Fall Scale u hospitalizovaných pacientů v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Radka Kozáková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pacient s hemiplegií má být vezen přímo do KCC
Michal Bar
Year: 2017
others

Paediatric Home Parenteral Nutrition in the Czech Republic and Its Development: Multicentre Retrospective Study 1995-2011
J. Stýblová, J. Kalousová, M. Adamcová, K. Bajerová, J. Bronský, F. Fencl, E. Karásková, P. Keslová, J. Melek, O. Pozler, V. Sebroň, Astrid Šuláková, J. Tejnická, P. Tláskal, L. Tomášek, B. Vlková, P. Szitýnyi
Year: 2017, Annals of Nutrition and Metabolism
journal article

Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes
Evžen Machytka, Marek Bužga, Pavel Zonča, D.B. Lautz, M. Ryou, D.C. Simonson, C.C. Thompson
Year: 2017, GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
journal article

ParticleRecognition, a Mathematica GUI interface for analysis of complex shaped nanoparticles in micrographs
Filip Novotný
Year: 2017, ParticleRecognition, a Mathematica GUI interface for analysis of complex shaped nanoparticles in micrographs
journal article

Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review
Jan Máca, Michal Holub, Filip Burša, Peter Sklienka, Michal Burda, Vladimír Janout, Pavel Ševčík, Ondřej Jor
Year: 2017, Respiratory Care
journal article

Patologie v kostce
Jana Dvořáčková, Mária Gamratová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PD-1/PD-L1 inhibitors in haematological malignancies
Tomáš Jelínek, J. Mihalyova, M. Kascak, J. Duras, Roman Hájek
Year: 2017, IMMUNOLOGY
journal article

PD-1/PD-L1 inhibitors in haematological malignancies: update 2017
Tomáš Jelínek, Roman Hájek, J. Mihalyova, M. Kascak, J. Duras
Year: 2017, Immunology
journal article

PD-1/PD-L1 inhibitors in multiple myeloma: The present and the future
Tomáš Jelínek, Roman Hájek
Year: 2017, ONCOIMMUNOLOGY
journal article

Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas
M. Huser, P. Janku, R. Hudecek, Z. Zbozinkova, M. Bursa, Vít Unzeitig, P. Ventruba
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
journal article

Perioperační péče o seniory a možnosti ERAS režimu a PRE(RE)HABILITACE k časnějšímu návratu domů
Jiří Šatník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetic interaction between digoxin and amiodarone
Adam Šíbl, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics of valproate and lamotrigine combined therapy in pregnancy and its effect on the newborn - a case report
Erik Rumpel, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Pixantron v léčbě non-hodgkinských lymfomů
Juraj Ďuraš, Michal Kaščák, Milan Navrátil, Roman Hájek
Year: 2017, Onkologická revue
journal article

PLACENTA PERCRETA A JEJÍ ATYPICKÁ LOKALIZACE JAKO PŘÍČINA SILNÉHO NITROBŘIŠNÍHO KRVÁCENÍ
M Rolná, Petr Matlák, Jana Dvořáčková
Year: 2017, CESKA GYNEKOL
journal article

Plochá noha a možnosti rehabilitace
Miroslav Dobeš, Petra Dobešová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů
Jitka Macháčková, Markéta Skalná, Marek Bužga
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů
Jitka Macháčková, Markéta Skalná, Marek Bužga
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polytrauma s poraněním mozku a vliv změny sociálního systému v ČR na úrazovost a kriminalitu obyvatel
Leopold Pleva, Štefan Reguli, Pavla Segarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pooperační delirium: prevence a terapie
Pavel Ševčík, Marcela Káňová, Jana Janoutová
Year: 2017, Farmakoterapeutické informace
journal article

Popáleniny v oblasti ruky
Zdeňka Němečková Crkvenjaš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PORANĚNÍ LEVÉ HEPATICKÉ VÉNY V PRŮBĚHU LAPAROSKOPICKÉ FUNDOPLIKACE PRO VELKOU PARAEZOFAGEÁLNÍ HIÁTOVOU KÝLU
Stanislav Czudek, Milan Lerch, P Ostruszka, Pavel Zonča, J Dzielicki
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)
Lucia Ihnát Rudinská, P Hejna, Margita Smatanová, Peter Ihnát, Igor Dvořáček
Year: 2017, Soudní lékařství
journal article

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů
M. Holinka, J. Gallo, I. Tozzi, M. Zvonař, Michal FILIP, Jarmila Kristiníková, R. Pavličný
Year: 2017, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Possible influence of the acupuncture on bronchial asthma
Radka Durďáková, Radomír Durďák, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postoperative Pain Management
Jiří Málek, Pavel Ševčík, David Bejšovec, Tomáš Gabrhelík, Michaela Hnilicová, Ivo Křikava, Viktor Kubricht, Jan Lejčko, Dušan Mach, Vladimír Mixa
Year: 2017, Mladá fronta a.s.
specialist book

Posttraumatická paréza n. radialis - terapeutické postupy a funkční diagnostika
Ivana Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potential biological pathways linking Type-D personality and poor health: A cross-sectional investigation.
Vera Kristýna Jandačková, J. Koenig, M. N. Jarczok, J. E. Fischer, J. F. Thayer
Year: 2017, PLOS ONE
journal article

Potřebujeme v lékařské bakteriologii taxonomii bakterií?
Eva Krejčí
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2017, Pediatrie pro praxi
journal article

Potřeby, problémy a pocity sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poučení pro praxi
Z. Čada, V. Chrobok, Pavel Komínek
Year: 2017, Tobiáš
specialist book chapter

PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Practical application of the results of clinical trials
Peter Sklienka, J. Zvaka, Roman Kula
Year: 2017, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
journal article


