Publications
Laparoskopické resekce jater
Petr Vávra, J Roman, Martina Škrobánková, Marek Penhaker, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopický přístup u pacientů s IBD
Stanislav Czudek, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopie budoucnosti
Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LARS (Low Anterior Resection Syndrome)
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Milan Lerch, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba dysmenorey kombinovanou formou hormonální kontracepcí.
Peter Koliba
Year: 2016, Acta medicinae
článek v odborném periodiku

Léčba starší nemocné s chronickou lymfocytární leukemií kombinací obinutuzumab a chlorambucil.
J. Zuchnická, J. Fečková Mihalyová, Roman Hájek
Year: 2016, Acta medicinae
článek v odborném periodiku

Lidské papillomaviry a jejich detekce v molekulárně genetické laboratoři
D. Konvalinka, Irena Urbanovská, J. Mazurová, I. Žebráková, L. Trombik, A. Hopenštoková, B. Kubová, R. Měch, L. Schreiberová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla
A. Jalůvková, D. Konvalinka, J. Mazurová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, M. Klosová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidské papillomaviry (HPV) a jejich detekce v laboratoři molekulární genetiky
D. Konvalinka, Irena Urbanovská, J. Mazurová, I. Žebráková, L. Trombik, A. Hopenštoková, B. Kubová, R. Měch, L. Schreiberová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidský faktor a jeho role v léčbě život ohrožujícího krvácení.
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Jakub Foldyna
Year: 2016
ostatní

Live videoconference Strasbourg ? Ostrava
L Soler, J Marescaux, Stanislav Czudek, Pavel Zonča, Petr Vávra
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

lntravesical instillation oť CIriahotL!|inurn toNin A ernbedded ín inert hydrogefi in the treatmet,lt of idiopathíc eyveractive bladder; A doubHe-hlind randonrized pilot study
Jan Krhut, Marie Navrátilová, Radek Sýkora, Michaela Juráková, Macel Gartner, David Mika, Lubomír Pavliska, Peter Zvara
Year: 2016, Scandinavian Journal of Urology
článek v odborném periodiku

Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation
P. Stourac, M. Adamus, D. Seidlerova, T. Pavlik, P. Janku, I. Krikava, Z. Mrozek, M. Prochazka, J. Klucka, R. Stoudek, I. Bartikova, M. Kosinova, H. Harazim, H. Robotkova, K. Hejduk, Z. Hodicka, M. Kirschnerova, J. Francakova, L. Obare Pyszkova, J. Hlozkova, Pavel Ševčík
Year: 2016, ANESTH ANALG
článek v odborném periodiku

Lower Limb Loading during Gait in Patients Long Period after Total Hip Arthroplasty Revision
Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Gallo, Šárka Dušková
Year: 2016, BioMed Research International
článek v odborném periodiku

Management of diabetic individuals with emphasis on prevention of foot amputation
M. Korintušová, V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Meek-mikrografting u rozsáhlých popáleninových úrazů - současné zkušenosti Popáleninového centra FN Ostrava
Hana Klosová, J Štětínský, Zdeňka Němečková Crkvenjaš
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mehmet Akif Ersoy University
Hana Sochorová
Year: 2016
působení v zahraničí

Měření tuhosti prsů ? pilotní studie
Jiří Prokop, P Maršálek, Otakar Kubala, Petr Jelínek, Vladimír Janout
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách.
Pavol Holéczy
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metastázy solidních nádorů v prsu - výskyt, diagnostika a léčba
Petr Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP
A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, J. Neumann, D. Šaňák, R. Mikulík, Daniel Václavík, R. Herzig, Michal Bar
Year: 2016, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Migrace a zdraví
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová
Year: 2016
stať ve sborníku

Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Marcel Mitták, P Ostruszka, Lubomír Tulinský
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mnohopočetný myelóm: MyKE 2016
Elena Tóthová, Adriana Kafková
Year: 2016, Onkológia
článek v odborném periodiku

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová, I. Bartošovič
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Molekulárně genetická diagnostika melanocytárních lézí dětského věku
J. Kopečková, I. Janáčková, J. Žmolíková, V. Bajčiová, Magdalena Uvírová, J. Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Irena Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Irena Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Monoclonal antibodies - A new era in the treatment of multiple myeloma.
Tomáš Jelínek, Roman Hájek
Year: 2016, Blood reviews
článek v odborném periodiku

Monoklonové protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu
Adriana Kafková, Elena Tóthová
Year: 2016, Onkológia
článek v odborném periodiku

Morfologická variabilita periprotetických tkání
Jana Vaculová, Pavel Hurník, O. Motyka, J. Gallo, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Možnosti a výhody onkoplastických resekčních technik u nádorů prsu zevních kvadrantů
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti replantační a rekonstrukční chirurgie
Martin Paciorek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti terapie DM II pomocí bypassu na tenkém střevu - sci-fi nebo realita?
Marek Bužga, Evžen Machytka, Christopher Thompson
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka, Martin Paciorek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka, Martin Paciorek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček
Year: 2016
stať ve sborníku

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem
A. Hopenštoková, I. Žebráková, L. Kalábová, J. Šimová, D. Konvalinka, R. Měch, B. Kubová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše zkušenosti se zlomeninou bérce u dětí.
Vronský Rudolf, Ivo Kopáček, Stanislav Jelen
Year: 2016
ostatní

Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti
Karla Kailová, Bohdana Dušová
Year: 2016, Zdravotnictví a medicína
článek v odborném periodiku

Neobvyklá příčina spánkové apnoe - kazuistika
Jaroslava Hybášková, Veronika Babiarová, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2016, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Neuropsychická zátěž všeobecných sester a porodních asistentek na gynekologicko-porodnických odděleních
Mgr. Jana Šálková, Yvetta Vrublová
Year: 2016, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku

Nová antikoagulancia
Anna Pohlídalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2016, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Nové inovativní léky v léčbě mnohočetného myelomu.
Lenka Zahradová, Hana Plonková, Kristina Grácová, Roman Hájek
Year: 2016, Remedia
článek v odborném periodiku

Nové možnosti ošetření paréz lícního nervu po operacích schwannomu n. VIII
Martin Paciorek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


