Publications
Perioperační péče o seniory a možnosti ERAS režimu a PRE(RE)HABILITACE k časnějšímu návratu domů
Jiří Šatník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetic interaction between digoxin and amiodarone
Adam Šíbl, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics of valproate and lamotrigine combined therapy in pregnancy and its effect on the newborn - a case report
Erik Rumpel, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Pixantron v léčbě non-hodgkinských lymfomů
Juraj Ďuraš, Michal Kaščák, Milan Navrátil, Roman Hájek
Year: 2017, Onkologická revue
journal article

PLACENTA PERCRETA A JEJÍ ATYPICKÁ LOKALIZACE JAKO PŘÍČINA SILNÉHO NITROBŘIŠNÍHO KRVÁCENÍ
M Rolná, Petr Matlák, Jana Dvořáčková
Year: 2017, CESKA GYNEKOL
journal article

Plochá noha a možnosti rehabilitace
Miroslav Dobeš, Petra Dobešová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů
Jitka Macháčková, Markéta Skalná, Marek Bužga
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů
Jitka Macháčková, Markéta Skalná, Marek Bužga
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polytrauma s poraněním mozku a vliv změny sociálního systému v ČR na úrazovost a kriminalitu obyvatel
Leopold Pleva, Štefan Reguli, Pavla Segarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pooperační delirium: prevence a terapie
Pavel Ševčík, Marcela Káňová, Jana Janoutová
Year: 2017, Farmakoterapeutické informace
journal article

Popáleniny v oblasti ruky
Zdeňka Němečková Crkvenjaš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PORANĚNÍ LEVÉ HEPATICKÉ VÉNY V PRŮBĚHU LAPAROSKOPICKÉ FUNDOPLIKACE PRO VELKOU PARAEZOFAGEÁLNÍ HIÁTOVOU KÝLU
Stanislav Czudek, Milan Lerch, P Ostruszka, Pavel Zonča, J Dzielicki
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)
Lucia Ihnát Rudinská, P Hejna, Margita Smatanová, Peter Ihnát, Igor Dvořáček
Year: 2017, Soudní lékařství
journal article

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů
M. Holinka, J. Gallo, I. Tozzi, M. Zvonař, Michal FILIP, Jarmila Kristiníková, R. Pavličný
Year: 2017, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Possible influence of the acupuncture on bronchial asthma
Radka Durďáková, Radomír Durďák, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postoperative Pain Management
Jiří Málek, Pavel Ševčík, David Bejšovec, Tomáš Gabrhelík, Michaela Hnilicová, Ivo Křikava, Viktor Kubricht, Jan Lejčko, Dušan Mach, Vladimír Mixa
Year: 2017, Mladá fronta a.s.
specialist book

Posttraumatická paréza n. radialis - terapeutické postupy a funkční diagnostika
Ivana Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potential biological pathways linking Type-D personality and poor health: A cross-sectional investigation.
Vera Kristýna Jandačková, J. Koenig, M. N. Jarczok, J. E. Fischer, J. F. Thayer
Year: 2017, PLOS ONE
journal article

Potřebujeme v lékařské bakteriologii taxonomii bakterií?
Eva Krejčí
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2017, Pediatrie pro praxi
journal article

Potřeby, problémy a pocity sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poučení pro praxi
Z. Čada, V. Chrobok, Pavel Komínek
Year: 2017, Tobiáš
specialist book chapter

PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Practical application of the results of clinical trials
Peter Sklienka, J. Zvaka, Roman Kula
Year: 2017, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
journal article

Predictive validity of the Braden Scale, Norton Scale and Waterlow Scale in the Czech Republic
Lenka ŠÁTEKOVÁ, Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková
Year: 2017, International Journal of Nursing Practice
journal article

Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2017, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
journal article

Predictors of Good Clinical Outcome in Patients with Acute Stroke Undergo ing Endovascular Treatment - Results from CERBERUS
Martin Roubec, D. Krajickova, J. Hommerova, P. Kesnerova, S. Klimosova, P. Rapantova, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2017, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy
Martin Hýža
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Preoperative assessment using mobile technologies in the Czech Republic - are our patients ready for it? Prospective, observational, multicentre, cross-sectional study
T. Parizek, R. Gal, J. Hlozkova, P. Neumann, J. Skola, R. Skulec, P. Stourac, René Urbanec, T. Vymazal, V. Cerny
Year: 2017, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
journal article

Prevention of thermal injuries
R Vrátná, Pavlína Blahutová, S Bocková, Z Němečková Crkvenjaš, L Petráš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prideľovaná-chýbajúca starostlivosť: konceptuálne a metodologické aspekty
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Darja Jarošová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období
Igor Penka, Vladimír Richter, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, F Jalůvka, Marcel Mitták, V Procházka, Tomáš Jonszta, P Svoboda, Petr Jelínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Progress in acetylcholinesterase reactivators and in the treatment of organophosphorus intoxication: a patent review (2006-2016)
L. Gorecki, J. Korabecny, K. Musilek, E. Nepovimova, Dávid Maliňák, T. Kucera, R. Dolezal, D. Jun, O. Soukup, K. Kuca
Year: 2017, EXPERT OPIN THER PAT
journal article

Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy
M. N. Capoor, F. Růžička, J. E. Schmitz, G. A. James, T. Machackova, R. Jancalek, M. Smrcka, Radim Lipina, F. S. Ahmed, T. F. Alamin, N. Anand, J. C. Baird, N. Bhatia, S. Demir-Deviren, R. K. Eastlack, S. Fisher, S. R. Garfin, J. S. Gogia, Z. L. Gokaslan, C. C. Kuo, Y-P. Lee, K. Mavrommatis, E. Michu, H. Nosková, A. Raz, J. Sana, A. N. Shamie, P. S. Stewart, J. L. Stonemetz, J. C. Wang, T. F. Witham, M. F. Coscia, Ch. Birkenmaier, V. A. Fischetti, O. Slaby
Year: 2017, PLOS ONE
journal article

Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution
Vítězslav Jiřík, Hana Tomášková, Ondřej Machaczka, Lucie Kissová, Barbara Břežná, Andrea Dalecká, Vladimír Janout
Year: 2017, European Journal of Environmental Sciences
journal article

Proteasome inhibitors in AL amyloidosis: focus on mechanismof action and clinical activity
Tomáš Jelínek, Elena Kryukova, Zuzana Kufová, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2017, Hematological Oncology
journal article

Průběh léčby defektu pr.kolene po úrazu el.proudem 6000V.
M Košťálová, Zdeňka Němečková Crkvenjaš, Hana Klosová, L Petráš, M Kadlčík, J Štětinský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průtoková cytometrie v mikrobiologii.
Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, Michal Hájek
Year: 2017, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Předběžná srovnávací analýza změn tělesného složení bariatrických pacientů po chirurgické a endoskopické plikaci žaludku.
Karin Petřeková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předoperační a pooperační výživa zaměřena na bariatrické pacienty
Veronika Horká, Karin Petřeková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty
Karin Petřeková, Veronika Horká
Year: 2017, Výživa a potraviny
journal article

předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2017
organizing conference, workshop

předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2017
organizing conference, workshop

Přínos vyšetření sliznice dutiny ústní přístrojem VELscope u pacientů s leukoplakií dutiny ústní
T. Uhříková, J. Šrubař, J. Stránský, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodní katastrofy-epidemiologie, doporučené postupy
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
journal article

Příspěvek k diferenciální diagnostice sklerozujících cholangitid
Martin Blaho, Petr Dítě, Martina Bojková, Martin Rydlo, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Pavel Klvaňa, Jan Martínek
Year: 2017, Vnitřní lékařství
journal article

Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch
Jana Vyskotová, Kristýna Vojkovská, Mgr. Kateřina Macháčková, PhD., Eva Mrázková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pulmonary trauma by energy load - Ventilator-induced lung injury
Jan Máca, Filip Burša
Year: 2017, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
journal article


