Publications
Influence of the Large Intestine Meridian on Bronchial Astma
Radka Durďáková, František Dorko, Radomír Durďák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INITIAL PHASE 2 RESULTS OF IBRUTINIB COMBINED WITH BORTEZOMIB/DEXAMETHASONE IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA
Roman Hájek
Year: 2017
abstract in proceedings

Inovované žeberní dlahy Judetova typu (preklinická studie, první klinické zkušenosti) d
Leopold Pleva
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Interrater variability for CT angiography evaluation between neurologists and neuroradiologist in acute stroke patients
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha, R. Mikulik
Year: 2017, BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY
journal article

Intraamniotic inflammation and umbilical cord blood interleukin-6 concentrations in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes
I. Musilova, C. Andrys, M. Drahosova, O. Soucek, M. Stepan, T. Bestvina, Richard Špaček, B. Jacobsson, T. Cobo, M. Kacerovsky
Year: 2017, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
journal article

Intravenous thrombolysis in posterior circulation stroke - risk of intracranial hemorrhage and clinical outcome: results from the SITS-EAST registry
Michal Bar
Year: 2017
abstract in proceedings

IV. Kongres pediatrů v Ostravě
Michal Hladík, Kristýna Mílková Pavlíková, Eva Malá
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak nepřežít zdravý životní styl.
Michal Hladík
Year: 2017
organizing conference, workshop

Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
Renáta Zoubková, Milan Májek, Markéta Kočí
Year: 2017, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia: časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
journal article

Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
Renáta Zoubková, Markéta Kočí, M. Májek, Z. Rybárová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak šel čas - vznik oboru nukleární medicína
Hana Materová
Year: 2017, Nukleární medicína
journal article

Job Satisfaction and Subjective Well-Being Among Midwives: Analysis of a Multinational Cross-Sectional Survey.
Darja Jarošová, E. Gurkova, K. Ziakova, Daniela Nedvědová, A. Palese, G. Godeas, S.W.CH. Chan, M.S. Song, J. Lee, R. Cordeiro, B. Babiarczyk, M. Fras
Year: 2017, Journal of Midwifery & Women?s Health
journal article

JOB SATISFACTION OF MIDWIVES: A LITERATURE REVIEW
Daniela Nedvědová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová
Year: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Jönkoping University
Hana Sochorová
Year: 2017
work experience abroad

Jönkoping University
Marcela Dabrowská
Year: 2017
work experience abroad

J-pouch versus Roux-en-Y reconstruction after gastrectomy: functional assessment and quality of life (randomized trial)
Pavel Zonča, Tomáš Malý, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Otakar Kraft, Kamil Kuča
Year: 2017, ONCOTARGETS AND THERAPY
journal article

Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?
Petr Ambroz, Jana Janoutová, Ondřej Machaczka, Martina Kovalová, Anna Zatloukalová, Kateřina Vařechová, Oto Košta, Hana Tomášková, Omar Šerý, L. Hosák, Vladimír Janout
Year: 2017, Česka Gynekologie
journal article

Karcinom ledviny
T. Büchler, Jana Dvořáčková, Jana Prausová, Nina Dvořáčková, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Marek Babjuk, Tomáš Pavlík, Jiří Finek
Year: 2017, Farmakon Press, spol. s r. o.
specialist book

Karcinom prostaty a sekundární prevence v ordinacích praktických lékařů
Z. Kyselý, J. Ševčíková, K. Azeem, Hana Tomášková, J. Vlčková, D. Horáková, H. Kollárová
Year: 2017, Praktický lékař
journal article

Kardiopulmonální resuscitace u dětí dle aktuálního doporučení
Tomáš Olos
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 10134/16
Mária Gamratová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 1114/16
Iveta Szotkovská
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 11482/16
Fádi Fakhouri
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 15603/16
Fádi Fakhouri
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 1608/16
Pavel Hurník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 4684/16
Hana Faistová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 9658/16
Radoslava Tomanová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO KON č. 10277/16
Pavel Hurník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinetóza
Karol Zeleník, Martin Formánek, Pavel Komínek, Z. Čada
Year: 2017, Tobiáš
specialist book chapter

Klíčení semen ke konzumaci - výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen
Karin Petřeková, Zuzana Sovadinová
Year: 2017, Výživa a potraviny
journal article

Klinické prostředí v přípravě sester: organizace, strategie, hodnocení
Elena Gurková, Renáta Zeleníková
Year: 2017, Grada
specialist book

Klíšťová encefalitida - aktuální vývoj
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
journal article

KOMPLETNÍ MINIINVAZIVNÍ IVOR-LEWISOVA RESEKCE JÍCNU
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, P Ostruszka, D Worek, Jan Štigler
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Koncept prideľovanej/chýbajúcej starostlivosti
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontroverze při ošetřování poranění cév u suprakondylických zlomenin u dětí.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění
Leopold Pleva, Milan Šír, Vladimír Ječmínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga
Jan Štembírek, Vilém Novák, Markéta Skalná, Jaroslava Hybášková, Marek Bužga, Radomír Hodan, Jiří Stránský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Korelace fází menstruačního cyklu s výkonností a efektivitou tréninku u rekreačních běžkyň
Alžběta Grussmannová, Veronika Buroňová, Barbara Kredbová, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kouzlo úsměvu
Michaela Hlávková, Gabriela Priesolová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lakunární ischemický iktus
Pavel Ressner, Michal Bar, Linda Kašičková
Year: 2017, Neurologie pro praxi
journal article

Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2017, THERAPEUTIC DRUG MONITORING
journal article

LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, A Zatloukal, Stanislav Czudek, Pavel Zonča
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopické resekce jater a předoperační 3D vizualizace
Petr Vávra, D Toman, J Roman, Matúš Peteja, M Vávrová, T Karásek, P Strakoš, M Jaroš, Tomáš Jonszta
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopické resekce jater a 3D navigace
Petr Vávra, D Toman, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Jan Roman, Igor Penka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes
Vladimír Janout
Year: 2017, NATURE GENETICS
journal article

Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study)
Martin Formánek, Debora Jančatová, Pavel Komínek, Petr Matoušek, Karol Zeleník
Year: 2017, Clinical Otolaryngology
journal article

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí
Eva Češková
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


