Publications
Stereotactic body radiotherapy using the CyberKnife (R) system in the treatment of patients with liver metastases: state of the art
Peter Ihnát, E. Skacelikova, Milan Tesař, Igor Penka
Year: 2018, ONCOTARGETS AND THERAPY
journal article

Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení
Peter Ihnát, P Ostruszka, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
journal article

Stromální mikroprostředí u dobře diferencovaného kolorektálního karcinomu
Mária Gamratová, Patricie Delongová, T. Hulínová, S. Brychtová, J. Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky.
Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Simona Hladíková Hladíková, Jana Kociánová
Year: 2018
research reports and final reports of opposed grants

Studium genetických změn u chordomů
Irena Urbanovská, Žaneta Šenková, Barbora Skugarevská, M. Smolíková, S. Pitronová, R. Lipina, T. Geryk, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjektivní vnímání léčby u pacientů s mnohočetným myelomem
Ivana Tvrdá, Radka Bužgová, Kateřina Hašová
Year: 2018, Ošetřovatelstvo a porodní asistencia
journal article

Subjektivní vnímání nemoci a kvality života dětí s chronickým onemocněním a vliv na jejich rodiče
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
journal article

Successful surgical excision of cerebral abscess caused by Fonsecaea monophora in an immunocompetent patient and review of literature
R. Dobias, Michal FILIP, K. Vragova, D. Dolinska, P. Zavodna, A. Dujka, P. Linzer, P. Jurek, B. Studena, E. Cerna, J. Mrazek, P. Jaworska, M. Kantorova, P. Lyskova, Eva Krejčí, V. Hubka
Year: 2018, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Syndrom diabetické nohy z pohledu chirurga FN Ostrava
P Ostruszka, F Jalůvka, Petr Jelínek, Milan Tesař
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) - změny tělesného složení po nutriční intervenci
Veronika Horká, Markéta Skalná, Jitka Macháčková, Marek Bužga, Jan Štembírek, Vilém Novák, Jaroslava Hybášková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii
Milan Tesař, Peter Ihnát
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test of artifical femurs with intramedullary nail
Leopold Pleva, V. Machalla, K. Šimečková, K. Frýdryšek, F. Fojtík, L. Stránský, J. Bending
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Těžký průběh chřipky B komplikované rabdomyolýzou a akutním respiračním selháním s letálním koncem
J. Sagan, Petr Širůček, P. Folwarczny, M. Sporková, Pavel Hurník
Year: 2018, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

The effect of reminiscence therapy on quality of life, attitudes to ageing, and depressive symptoms in institutionalized elderly adults with cognitive impairment: A quasi-experimental study
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING
journal article

The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy comparing to pharmalogical treatment in the patients with complex regional pain syndrome: a systematic review protocol
D. Tučková, M. Klugar, Michal Hájek, J. Klugarová, Dittmar Chmelař
Year: 2018, Pracovní lékařství
journal article

THE EFFICACY OF SELECTED BARIATRIC SURGERY METHODS ON LIPID AND GLUCOSE METABOLISM: A RETROSPECTIVE 12-MONTH STUDY
Marek Bužga, P. Marešová, Karin Petřeková, Pavol Holéczy, K. Kuča
Year: 2018, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

The metabolomic plasma profile of myeloma patients is considerably different from healthy subjects and reveals potential new therapeutic targets
Roman Hájek, Normann Steiner, Udo Müller, Sabina Sevcikova, Bojana Borjan, Karin Jöhrer, Georg Göbel, Andreas Pircher, Eberhard Gunsilius
Year: 2018, PUBLIC LIBRARY SCIENCE
journal article

The Plasma Levels of the Angiogenic Cytokine Endocan Are Elevated in Patients with Multiple Myeloma
Roman Hájek, N. Steiner, S. Sevcikova, B. Borjan, G. Untergasser, G. Göbel, E. Gunsilius
Year: 2018, Anticancer Research
journal article

The renal replacement therapy in critically ill patients: Practical approaches in specific situations based on case reports
Nadežda Petejová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The start of a new wave: Developments in proteasome inhibition in multiple myeloma
Roman Hájek, K. Yong, S. Gonzalez-McQuire, Z. Szabo, P. Schoen
Year: 2018, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
journal article

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
abstract in proceedings

The utilisation of ultrasound for navigation in neurosurgery
Michal FILIP, P. Linzer, P. Jurek
Year: 2018
abstract in proceedings

Tools for identification of nurses' experiences of inpatient aggression
Zuzana Kadlčková, Martina Tomagová
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Toxická epidermální nekrolýza - nečekaná komplikace v klinické praxi.
Hana Klosová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tradiční a netradiční zpracování luštěnin
Karin Petřeková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transcriptomic Profiling of Circulating Tumor Cells (CTCs) in Multiple Myeloma (MM): A New Model to Understand Disease Dissemination
Tomáš Jelínek
Year: 2018
abstract in proceedings

Treatment and outcome patterns in European patients with Waldenstrom's macroglobulinaemia: a large, observational, retrospective chart review
Roman Hájek, C. Buske, S. Sadullah, E. Kastritis, A. Tedeschi, R. García-Sanz, L. Bolkun, X. Leleu, W. Willenbacher, MC. Minnema, M. Cheng, E. Bilotti, T. Graef, MA. Dimopoulos
Year: 2018, The Lancet Haematology
journal article

Treatment Intensification With Autologous Stem Cell Transplantation and Lenalidomide Maintenance Improves Survival Outcomes of Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma in Complete Response
Roman Hájek, R. Mina, MT Petrucci, S. Spada, F. Patriarca, C. Cerrato, L. De Paoli, N. Pescosta, R. Ria, A. Malfitano, P. Musto, L. Baldini, T. Guglielmelli, B. Gamberi, D. Mannina, G. Benevolo, R. Zambello, AP Falcone, A. Palumbo, A. Nagler, V. Calafiore, A. Spencer, M. Boccadoro, P. Corradini, S. Bringhen
Year: 2018, CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA
journal article

Treatment Outcomes of Real Life Elderly Multiple Myeloma Patients: A Analysis from Registry of Monoclonal Gammopathies (RMG)
Roman Hájek
Year: 2018
abstract in proceedings

Trombóza kavernózního splavu - Stále aktuální komplikace rinosinusitidy
M. Masarova, J. Micanik, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Účinnost materiálů obsahujících med v péči o nehojící se ránu u seniorů v domácím prostředí
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umíme rozpoznat a zabránit riziku preeklampsie?
Ondřej Šimetka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Update on PD-1/PD-L1 Inhibitors in Multiple Myeloma
Tomáš Jelínek, Roman Hájek, B. Paiva
Year: 2018, Frontiers in Immunology
journal article

Úraz břicha a bloudivá slezina - kazuistika
Milan Viskupič, Petr Krátký, Yvo Lefa, Leopold Pleva
Year: 2018, Úrazová chirurgie
journal article

Urolitiáza - efekt terapie indapamidem - kazuistika
Tomáš Šálek, I. Kurfürstová, M. Pšenčík
Year: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
journal article

Uzlinový syndrom u nemoci z kočičího škrábnutí dětí a dospělých
Lubomíra Hozáková, Luděk Rožnovský, Fádi Fakhouri, J. Doležílková, Vladimír Janout
Year: 2018, Časopis lékařů českých
journal article

Užívání nových antikoagulancií - předběžné výsledky epidemiologické studie a možná doporučení
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Vladimír Janout
Year: 2018, Remedia
journal article

VAGAL MODULATION AND COGNITIVE DECLINE OVER 10 YEARS: THE WHITEHALL II COHORT STUDY
Vera Kristýna Jandačková, Shaun Scholes, Annie Britton, Andrew Steptoe
Year: 2018
abstract in proceedings

Validation of multiple myeloma risk stratification indices in routine clinical practice: Analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies
Jakub Radocha, Vladimír Maisnar, Luděk Pour, Ivan Špička, Jiři Minařík, Petr Pavlíček, Alexandra Jungová, Marta Krejčí, Tomáš Pika, Jan Straub, Lucie Brožová, Lukáš Stejskal, Adriana Heindorfer, Pavel Jindra, Petr Kessler, Peter Mikula, Michal Sýkora, Marek Wróbel, Jiří Jarkovský, Roman Hájek, Lenka Szeligová
Year: 2018, Cancer Medicine
journal article

Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.
Petr Matlák, M Gärtner, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, A Piegzová, L Gregorová, P Hanzlíková, Christian Kufa, Ondřej Šimetka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Venetoclax: A new wave in hematooncology
Jana Fečková Mihályová, Tomáš Jelínek, K. Growková, Matouš Hrdinka, Michal Šimíček, Roman Hájek
Year: 2018, EXPERIMENTAL HEMATOLOGY
journal article

Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík
Year: 2018, MEDYCYNA PRACY
journal article

VI. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Year: 2018
organizing conference, workshop

Vícečetná gravidita - úvod
David Matura, Richard Špaček, Erika Doležálková, Petr Matlák, M Bukovanská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv časnější zátěže na hojení zlomenin patní kosti po stabilní osteosyntéze
Roman Litner, Leopold Pleva, Jiří Kohút, Pavel Koscielnik, Pavel Kubíček, Jiří Szeliga
Year: 2018, Úrazová chirurgie
journal article

Vliv techniky ošetřování místa zavedení centrálního žilního katétru na výskyt infekce
Kateřina HAŠOVÁ, K Horáková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv životního prostředí na vývoj dětí
Radim Šrám, V. Veleminsky
Year: 2018, Pediatrie pro Praxi
journal article

Vnitřní kýly
Daniel Toman, Petr Vávra, Otakar Kubala, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Vladimír Richter
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving
F. Novomeský, M. Janík, Michal Hájek, Jozef Krajčovič, Lubomír Straka
Year: 2018, Diving and Hyperbaric Medicine
journal article


