Publications
J-pouch versus Roux-en-Y reconstruction after gastrectomy: functional assessment and quality of life (randomized trial)
Pavel Zonča, Tomáš Malý, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Otakar Kraft, Kamil Kuča
Year: 2017, ONCOTARGETS AND THERAPY
journal article

Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?
Petr Ambroz, Jana Janoutová, Ondřej Machaczka, Martina Kovalová, Anna Zatloukalová, Kateřina Vařechová, Oto Košta, Hana Tomášková, Omar Šerý, L. Hosák, Vladimír Janout
Year: 2017, Česka Gynekologie
journal article

Karcinom ledviny
T. Büchler, Jana Dvořáčková, Jana Prausová, Nina Dvořáčková, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Marek Babjuk, Tomáš Pavlík, Jiří Finek
Year: 2017, Farmakon Press, spol. s r. o.
specialist book

Karcinom prostaty a sekundární prevence v ordinacích praktických lékařů
Z. Kyselý, J. Ševčíková, K. Azeem, Hana Tomášková, J. Vlčková, D. Horáková, H. Kollárová
Year: 2017, Praktický lékař
journal article

Kardiopulmonální resuscitace u dětí dle aktuálního doporučení
Tomáš Olos
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 10134/16
Mária Gamratová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 1114/16
Iveta Szotkovská
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 11482/16
Fádi Fakhouri
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 15603/16
Fádi Fakhouri
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 1608/16
Pavel Hurník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 4684/16
Hana Faistová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO č. 9658/16
Radoslava Tomanová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika BIO KON č. 10277/16
Pavel Hurník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinetóza
Karol Zeleník, Martin Formánek, Pavel Komínek, Z. Čada
Year: 2017, Tobiáš
specialist book chapter

Klíčení semen ke konzumaci - výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen
Karin Petřeková, Zuzana Sovadinová
Year: 2017, Výživa a potraviny
journal article

Klinické prostředí v přípravě sester: organizace, strategie, hodnocení
Elena Gurková, Renáta Zeleníková
Year: 2017, Grada
specialist book

Klíšťová encefalitida - aktuální vývoj
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
journal article

KOMPLETNÍ MINIINVAZIVNÍ IVOR-LEWISOVA RESEKCE JÍCNU
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, P Ostruszka, D Worek, Jan Štigler
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Koncept prideľovanej/chýbajúcej starostlivosti
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontroverze při ošetřování poranění cév u suprakondylických zlomenin u dětí.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění
Leopold Pleva, Milan Šír, Vladimír Ječmínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga
Jan Štembírek, Vilém Novák, Markéta Skalná, Jaroslava Hybášková, Marek Bužga, Radomír Hodan, Jiří Stránský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Korelace fází menstruačního cyklu s výkonností a efektivitou tréninku u rekreačních běžkyň
Alžběta Grussmannová, Veronika Buroňová, Barbara Kredbová, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kouzlo úsměvu
Michaela Hlávková, Gabriela Priesolová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lakunární ischemický iktus
Pavel Ressner, Michal Bar, Linda Kašičková
Year: 2017, Neurologie pro praxi
journal article

Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2017, THERAPEUTIC DRUG MONITORING
journal article

LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, A Zatloukal, Stanislav Czudek, Pavel Zonča
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopické resekce jater a předoperační 3D vizualizace
Petr Vávra, D Toman, J Roman, Matúš Peteja, M Vávrová, T Karásek, P Strakoš, M Jaroš, Tomáš Jonszta
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopické resekce jater a 3D navigace
Petr Vávra, D Toman, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Jan Roman, Igor Penka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes
Vladimír Janout
Year: 2017, NATURE GENETICS
journal article

Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study)
Martin Formánek, Debora Jančatová, Pavel Komínek, Petr Matoušek, Karol Zeleník
Year: 2017, Clinical Otolaryngology
journal article

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí
Eva Češková
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017, Zdravotnícke listy
journal article

LÉČEBNÝ EFEKT A PERZISTENCE NA LÉČBĚ MIRABEGRONEM U PACIENTŮ S PŘÍZNAKY HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII
A Martan, J Mašata, K Švabík, Jan Krhut, R Zachoval
Year: 2017, CESKA GYNEKOL
journal article

Legislativní aspekty posuzovaní zdravotní způsobilosti ke sportu v ordinaci PLDD
Dalibor Pastucha
Year: 2017
others

Léky navozená porucha rovnováhy
Karol Zeleník, Martin Formánek, Pavel Komínek, Z. Čada
Year: 2017, Tobiáš
specialist book chapter

Lethal suicidal attempt with a mixed-drug intoxication involving metoprolol and propafenone - a first paediatric case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Martin Kolek
Year: 2017
organizing conference, workshop

Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, M. Kolek, E. Vyskocilova-Hrudikova, R. Urinovska, Petr Handlos
Year: 2017, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL
journal article

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
organizing conference, workshop

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Juraj Ďuraš, Michal Kaščák, Roman Hájek
Year: 2017, Onkológia
journal article

L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Ondřej Šimetka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
journal article

Mechanistická definice chronické pankreatitidy - nové pohledy na onemocnění
Petr Dítě, Martin Blaho, J. Šímová, Tomáš Kupka, A. Vašura, K. Kapounková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article

Meek micrografting technique and its use in the treatment of severe burn injuries at the university hospital ostrava burn center
Hana Klosová, Zdeňka Němečková Crkvenjaš, J. Štětinský
Year: 2017, Acta Chirurgiae Plasticae
journal article

Mění se chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta?
Anton Pelikán, Lubomír Tulinský, Matúš Peteja, Milan Lerch
Year: 2017, Gastroenterologie a hepatologie
journal article


