Publications
Vliv thiaminu na experimentální myopatii vyvolanou chlorochinem u krys
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1976, Čs. fyziol.
journal article

Aneurysma mostomozečkového úhlu
J. Trnečka, G. Waberžinek, Jaroslav Horáček
Year: 1975, Čs. neurologie a neurochirurgie
journal article

Lokálně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí
Milan Grundmann, B. Žeravová, M. Canibal, V. Jorda
Year: 1975, Čs. fyziol.
journal article

Primární plicní histiocytóza X
Jaroslav Horáček
Year: 1975, Čs. patologie
journal article

Radiační změny plic po ozáření karcinomu
Jaroslav Horáček, V. Říha
Year: 1975, Čs. patologie
journal article

Action of hydroxychloroquine on m. masseter preparation in rats
Milan Grundmann, M. Herberová
Year: 1974, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Akute Strahlenpneumonitis als Tödliche Komplikation der strahlenterapie des Bronchialkarzinoms
V. Říha, Jaroslav Horáček, O. Kameníček
Year: 1974, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis
journal article

Lokálně anestetický účinek hydroxychlorochinu
B. Žeravová, Milan Grundmann
Year: 1974, Čs. fyziol
journal article

Lokáoně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí
Milan Grundmann, B. Žeravová, M. Canibal, V. Jorda
Year: 1974
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dependence of chloroquine myopathy incidence on the dose, dosage and sex in the rat
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha, I. Mikulíková
Year: 1973
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. I. Concentration of chloroquine and morphological changes in the suprarenal gland of rats on long-term administration of chloroquine
Milan Grundmann, A. Bayer, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1973, Z. Rheumaforchg.
journal article

Granulární myoblastom kůže
V. Jorda, Jaroslav Horáček, O. Černý
Year: 1973, Čs. dermatologie
journal article

Klinicky nepoznaná aktivní tuberkulóza u zemřelých
O. Ošťádal, Jaroslav Horáček
Year: 1973, Praktický lékař
journal article

Primární plicní histiocytóza X
V. Říha, Jaroslav Horáček
Year: 1973, Stud. pneumol. phtiseol. cechoslov.
journal article

Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie v různých svalech krysích samic a samců. I. koncentrace chlorochinu a glykogenu
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1973, Čs. fyziol.
journal article

A comparison of hydroxychloroquine and chloroquine effects on masseter preparation in rats
Milan Grundmann, M. Herberová
Year: 1972, Acta Univ. Olomouc, Fac. Med.
journal article

Differences in the development of experimental chloquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
abstract in proceedings

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
abstract in proceedings

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of some pyrazolone derivatives upon the neuromuscular transmision
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1972, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie u krysích samců a samic
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tissue distribution and urinary excretion of chloroquile in rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Year: 1972, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Tissue distribution of chloroquine in rats in the course of long-term application
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Year: 1972, Arch. Int. Pharmacodyn.
journal article

Tkáňová distribuce chlorochinu u krys v průběhu dlouhodobé aplikace
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Year: 1972, Čs. fyziol.
journal article

Tkáňová distribuce chlorochinu u krys v průběhu dlouhodobé aplikace
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Year: 1972, Čas. Lék. čes.
journal article

Význam poměru laktát - pyruvát u experimentálního poškození jater u krys
V. Pelikán, P. Vrublovský, V. Seidlová, Milan Grundmann
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of long-term administration of chloroquine on the weight or rat s. suprarenal gland
Milan Grundmann
Year: 1971, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

The relation of chloroquine to the adrenocortical function
Milan Grundmann, A. Bayer
Year: 1971
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The relation of chloroquine to the adrenocortical function
Milan Grundmann, A. Bayer
Year: 1971
abstract in proceedings

Tissue distribution of subcutaneously administered chloroquine in the rat
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Year: 1971, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. Morfologické změny
A. Bayer, Milan Grundmann
Year: 1971, Čs. fyziol.
journal article

Vliv chlorochiu na krysí nadledvinku. Biochemické změny
Milan Grundmann
Year: 1971, Čs. fyziol.
journal article

Action of chloroquine on the skeletal muscle. I. Effect upon the neuromuscular transmission
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1970, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

Action of hydroxychloroquine on the skeletal muscle in vitro
Milan Grundmann, M. Herberová
Year: 1970, Experientia
journal article

Tissue distribution of chlotoquine in the rabbit
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1970, Arch. Int. Pharmacodyn.
journal article

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku
A. Bayer, Milan Grundmann
Year: 1970
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. II. biochemické změny
Milan Grundmann
Year: 1970
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv dlouhodobého podávání chlorochinu na krysí nadledvinku
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1970, Čs. fyziol.
journal article

Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1969
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1969
abstract in proceedings

Experimentální myopathie vyvolaná chlorochinem u králíků a krys
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský
Year: 1969, Čs. fyziol.
journal article

Tissue distribution and urinary excretion of chloroquine in rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Year: 1969
abstract in proceedings

Tissue Distribution and Urinary Excretion of Chloroquine in Rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková
Year: 1969
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tkáňová distribuce a vylučování chlorochinu močí u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Year: 1969, Čs. fyziol.
journal article

K farmakologii mekambrinu
M. Kroutil, Milan Grundmann, J. Marek, J. Lenfeld, V. Jezdínská, V. Preiniger
Year: 1968, Čs. fyziol.
journal article

K farmakologii mekambrinu
M. Kroutil, Milan Grundmann, J. Marek, J. Lenfeld, Jaroslav Jezdínský, V. Preiniger
Year: 1967
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv chlorochinu na histologický obraz kosterního svalu krysí končetiny postižené nocicepčním podrážděnín
Milan Grundmann, V. Blaha
Year: 1967, Čs. fyziol.
journal article

Vliv chloroninu na metabolické změny krysího kosterního svalu u některých experimentálních atrofií
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1967, Čs. fyziol.
journal article

K účinku některých antirevmatik na nervosvalový preparát
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1966, Čs. fyziol.
journal article


