Publications
Poškození stálých dětských zubů tetracykliny
Milan Grundmann, M. Saverová, E. Sedláčková
Year: 1980, Čs. fyziol.
journal article

Spontánní perforace žlučníku do peritonea
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, B. Hrabovský
Year: 1980, Rozhledy v chirurgii
journal article

Úmyslná otrava lysolem
Z. Petr, A. Kosatík, Jaroslav Horáček
Year: 1980, Kriminalistický sborník
journal article

Vliv vysokých koncentrací iontů na stabilitu virulentního stafylofága SA 812
M. Němec, K. Hoďák, Dittmar Chmelař
Year: 1980, Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně,
journal article

Změny ve stabilitě volných fágových částic SA 812 vyvolané přetížením
Dittmar Chmelař, M. Němec
Year: 1980, Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně
journal article

Appendix duplex
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, B. Hrabovský
Year: 1979, Rozhledy v chirurgii
journal article

Histologisch-pathologische Veränderungen bei der Hepatopathie
Jaroslav Horáček
Year: 1979
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K diagnostice jaterní echinokokové cysty
J. Šváb, Jaroslav Horáček
Year: 1979, Prakt. lékař
journal article

Racionální podklady pro léčbu esenciální hypertenze betalytiky
Milan Grundmann
Year: 1979
abstract in proceedings

Srovnání tkáňové distribuce chlorochinu a hydroxychlorochinu u krys
Milan Grundmann, D. Říhová, D. Lukášová, P. Vrublovský
Year: 1979, Čs. fyziol.
journal article

Tetracyclines and children s teeth. A retrospective study
Milan Grundmann, M. Saverová, E. Sedláčková
Year: 1979
abstract in proceedings

Amyloidóza dýchacího systému
Jaroslav Horáček
Year: 1978, Čs. patologie
journal article

Echinokokové cysty v játrech
Jaroslav Horáček
Year: 1978, Čs. patologie
journal article

Farmakologie antirevmatik ze skupiny antimalarik
Milan Grundmann
Year: 1978, Farmakoterapické zprávy Spofa
journal article

Vliv thiaminu na tkáňovou distribuci chlorochinu u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha
Year: 1978, Čs. fyziol.
journal article

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. III. Sex differences in concentrations of cholesterol and ascorbic acid in the suprarenal gland after a single administration of chloroquine in the rat
Milan Grundmann
Year: 1977, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1977, Harwood Acad. Publishers
journal article

Interakce některých 4-aminochinolinových derivátů s chinokainem
B. Žeravová, Milan Grundmann
Year: 1977, Čs. fyziol.
journal article

Poznámky k farmakoterapii u rizikových těhotenství na základě rozboru preskripčních karet
J. Lenfeld, M. Kroutil, Jaroslav Jezdínský, Milan Grundmann
Year: 1977
abstract in proceedings

Tissue distribution of chloroquine in quinea-pigs
Milan Grundmann, P. Vrublovský
Year: 1977, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

Vliv thiaminu na tkáňovou ditribuci chlorochinu u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha
Year: 1977
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. II. Histological, histochemical and biochemical changes in suprarenal gland of rats
Milan Grundmann, A. Bayer
Year: 1976, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Effects of chloroquine on the adrenocortical function (Review)
Milan Grundmann
Year: 1976, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

Endometrióza tenkého střeva jako příčina ileózního stavu
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, R. Žák, A. Rozsípal
Year: 1976, Rozhledy v chirurgii
journal article

Interakce některých 4-aminochinolinových derivátů s prokainem
B. Žeravová, Milan Grundmann
Year: 1976, Čs. fyziol.
journal article

Spontánní amputace části apendixu u tříletého dítěte
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, A. Rozsípal
Year: 1976, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv thiaminu na experimentální myopatii vyvolanou chlorochinem u krys
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1976, Čs. fyziol.
journal article

Aneurysma mostomozečkového úhlu
J. Trnečka, G. Waberžinek, Jaroslav Horáček
Year: 1975, Čs. neurologie a neurochirurgie
journal article

Lokálně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí
Milan Grundmann, B. Žeravová, M. Canibal, V. Jorda
Year: 1975, Čs. fyziol.
journal article

Primární plicní histiocytóza X
Jaroslav Horáček
Year: 1975, Čs. patologie
journal article

Radiační změny plic po ozáření karcinomu
Jaroslav Horáček, V. Říha
Year: 1975, Čs. patologie
journal article

Action of hydroxychloroquine on m. masseter preparation in rats
Milan Grundmann, M. Herberová
Year: 1974, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Akute Strahlenpneumonitis als Tödliche Komplikation der strahlenterapie des Bronchialkarzinoms
V. Říha, Jaroslav Horáček, O. Kameníček
Year: 1974, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis
journal article

Lokálně anestetický účinek hydroxychlorochinu
B. Žeravová, Milan Grundmann
Year: 1974, Čs. fyziol
journal article

Lokáoně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí
Milan Grundmann, B. Žeravová, M. Canibal, V. Jorda
Year: 1974
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dependence of chloroquine myopathy incidence on the dose, dosage and sex in the rat
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha, I. Mikulíková
Year: 1973
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. I. Concentration of chloroquine and morphological changes in the suprarenal gland of rats on long-term administration of chloroquine
Milan Grundmann, A. Bayer, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1973, Z. Rheumaforchg.
journal article

Granulární myoblastom kůže
V. Jorda, Jaroslav Horáček, O. Černý
Year: 1973, Čs. dermatologie
journal article

Klinicky nepoznaná aktivní tuberkulóza u zemřelých
O. Ošťádal, Jaroslav Horáček
Year: 1973, Praktický lékař
journal article

Primární plicní histiocytóza X
V. Říha, Jaroslav Horáček
Year: 1973, Stud. pneumol. phtiseol. cechoslov.
journal article

Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie v různých svalech krysích samic a samců. I. koncentrace chlorochinu a glykogenu
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1973, Čs. fyziol.
journal article

A comparison of hydroxychloroquine and chloroquine effects on masseter preparation in rats
Milan Grundmann, M. Herberová
Year: 1972, Acta Univ. Olomouc, Fac. Med.
journal article

Differences in the development of experimental chloquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
abstract in proceedings

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
abstract in proceedings

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of some pyrazolone derivatives upon the neuromuscular transmision
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1972, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie u krysích samců a samic
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1972
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tissue distribution and urinary excretion of chloroquile in rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Year: 1972, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Tissue distribution of chloroquine in rats in the course of long-term application
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Year: 1972, Arch. Int. Pharmacodyn.
journal article


