Publications
Marillion
Dittmar Chmelař
Year: 1987, Účelová publikace PKO Ostrava-Černá Louka
specialist book

Metoprolol in hypertension, angina pectoris and arrggythmias
O. Votroubková, J. Bitter, F. Boudík, Z. Cícha, Milan Grundmann
Year: 1987
abstract in proceedings

Mikrofórum - Science fiction včera a dnes.
Dittmar Chmelař, Aleš Koval
Year: 1987
radio and televison broadcast

Na lince M
Dittmar Chmelař
Year: 1987
radio and televison broadcast

Neoobvyklá pozdní komplikace (fatální krvácení) po totální laryngektomii
I. Stárek, I. Slezáček, Jaroslav Horáček
Year: 1987, Čs. otolaryngologie
journal article

protetické pracoviště ve Vídni a ortopedické kliniky AKH a Gersthof ve Vídni
Jan Šlechta
Year: 1987
work experience abroad

Bakteriální infekce - stálá hrozba
Dittmar Chmelař
Year: 1986, Vesmír
journal article

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
abstract in proceedings

Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Chronická aktivní cholestatická choroba jater alkoholiků
V. Vavroš, B. Přibyl, Jaroslav Horáček
Year: 1986, Vnitřní lékařství
journal article

Farmakokinetika a farmakodynamika vysokých dávek DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků
R. Kuchejdová, Milan Grundmann, T. Lerchová, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Izolace Legionella pneumophila ze sputa a ze sekčního materiálu
Dittmar Chmelař, J. Šelle
Year: 1986, -
journal article

Mikroskopický průkaz vyvolavatele
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1986, Avicenium
specialist book chapter

Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
abstract in proceedings

Problémy osobních mikropočítačů
Dittmar Chmelař
Year: 1986, Věda a život
journal article

Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985
T. Rovanová, Milan Grundmann, T. Ambrozová
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Získané stenózy trachey
Jaroslav Horáček
Year: 1986, Čs. patologie
journal article

Alveolární lipoproteinóza
Jaroslav Horáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Appendix epididymis und seine Rolle in der Ätiologie der idiopathischen Hydrozele
B. Vaněk, Vojtěch Kamarád, Jaroslav Horáček
Year: 1985, Aktuelle Urologie
journal article

Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delikatesa - sci-fi povídka
Dittmar Chmelař
Year: 1985
radio and televison broadcast

Duše nebo kondenzátor?
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
journal article

Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Ferripolyizomaltosát jako katalytické činidlo v médiích pro kultivaci anaerobních bakterií
Dittmar Chmelař, Věra Toršová, J. Terlecká
Year: 1985, -
journal article

Gravitační biologie (Překvapivé biofyzikální efekty přetížení)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
journal article

Patomorfologické nálezy po kanylacích
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas, I. Dvořáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová, Miloš Grundmann
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Večírek (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, -
journal article

Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin
T. Rovanová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP
K. Neuwirt, Milan Grundmann
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1984, Čs. fyziol.
journal article

Izolace Clostridium difficile z anaerobní myonekrózy horní končetiny
Dittmar Chmelař, Z. Tulachová
Year: 1984, Čs. EMI
journal article

Ragistr patologie a registr zhoubných nádorů
Č. Dvořáček, Jaroslav Horáček, P. Vácha
Year: 1984, Revue zdravotnické statistiky
journal article

Výhra (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1984, VTM
journal article

Zařízení pro sterilizaci bakteriologických klíček
Dittmar Chmelař
Year: 1984, -
journal article

Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intravaskulární sklerózující bronchioloalveolární nádor
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik
Year: 1983, Čs. patologie
journal article

Izolace bakterií rodu Campylobacter z klinického materiálu
Dittmar Chmelař, J. Dvořák, J. Stoklasová, M. Sýkorová
Year: 1983, -
journal article

Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RIA metoda stanovení námelových alkaloidů
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozbor spotřeby léků podle žádanek na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
T. Lerchová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


