Publications
Ferripolyizomaltosát jako katalytické činidlo v médiích pro kultivaci anaerobních bakterií
Dittmar Chmelař, Věra Toršová, J. Terlecká
Year: 1985, -
journal article

Gravitační biologie (Překvapivé biofyzikální efekty přetížení)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
journal article

Patomorfologické nálezy po kanylacích
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas, I. Dvořáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová, Miloš Grundmann
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Večírek (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, -
journal article

Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin
T. Rovanová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP
K. Neuwirt, Milan Grundmann
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1984, Čs. fyziol.
journal article

Izolace Clostridium difficile z anaerobní myonekrózy horní končetiny
Dittmar Chmelař, Z. Tulachová
Year: 1984, Čs. EMI
journal article

Ragistr patologie a registr zhoubných nádorů
Č. Dvořáček, Jaroslav Horáček, P. Vácha
Year: 1984, Revue zdravotnické statistiky
journal article

Výhra (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1984, VTM
journal article

Zařízení pro sterilizaci bakteriologických klíček
Dittmar Chmelař
Year: 1984, -
journal article

Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intravaskulární sklerózující bronchioloalveolární nádor
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik
Year: 1983, Čs. patologie
journal article

Izolace bakterií rodu Campylobacter z klinického materiálu
Dittmar Chmelař, J. Dvořák, J. Stoklasová, M. Sýkorová
Year: 1983, -
journal article

Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RIA metoda stanovení námelových alkaloidů
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozbor spotřeby léků podle žádanek na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
T. Lerchová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozbory terapie na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
L. Závodná, Milan Grundmann, T. Lerchová
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bezerkshygienische Station, Rostock, Erfurt; NRL pro anaerobní bakterie NDR
Jan Erhart
Year: 1982
work experience abroad

Bezirk Hygienische Station; NRL pro anaerobní bakterie NDR
M. Němec
Year: 1982
work experience abroad

Bezirk Hygienische Station; NRL pro anaerobní bakterie NDR
K. Schaffner
Year: 1982
work experience abroad

Bezirkshygiene Station Rostock, Erfurt; NRL opro anaeerobní bakterie NDR
Gerhard Fink
Year: 1982
work experience abroad

Bezirkshygienische Station, Rostock, Erfurt; NRL pro anaerobní bakterie, NDR
Dittmar Chmelař
Year: 1982
work experience abroad

Hladina digoxinu a digitálisová intoxikace
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Jaroslav Šimíček
Year: 1982, Čs. fyziol.
journal article

Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1982, Čs. fyziol.
journal article

Interakce kardiotonik
Milan Grundmann
Year: 1982
abstract in proceedings

Komplikationem durch Kava-Katheter und ihr pathologisch-anatomisches Substrat
Jaroslav Horáček
Year: 1982
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kongenitální aneurysma Valsalvova sinu aorty
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas
Year: 1982, Čs. patologie
journal article

Nifedipine in hypertension
Milan Grundmann
Year: 1982
abstract in proceedings

Tissue distribution of chloroquine and hydroxychloroquine in rats
Milan Grundmann, D. Říhová, D. Lukášová, P. Vrublovský
Year: 1982, Acta Univ., Fac. Med.
journal article

Dva případy Krukenbergova nádoru
J. Heloňa, Jaroslav Horáček
Year: 1981
abstract in proceedings

Echinokoková cysta jater penetrující do žlučových cest a do transversa
J. Šváb, Jaroslav Horáček
Year: 1981, Rozhledy v chirurgii
journal article

Intoxikace kardiotoniky
Milan Grundmann
Year: 1981
abstract in proceedings

Labetol v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1981, Čs. fyziol.
journal article

Patologie trachey u bronchopulmonálních chorob a stavy vedoucí k její stenóze
Jaroslav Horáček
Year: 1981
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

About Diagnostical Possibilities of Liver Echinococ Cystis in the District Hospital
Jaroslav Horáček, J. Šváb
Year: 1980, Veterinary Public Health Division of Communicable Diseases
journal article

Die spontane Performation der Gallenblase in das Retroperitoneum
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček
Year: 1980
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Echinokokkuscysten in der Leber
Jaroslav Horáček
Year: 1980
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K léčbě akutní epididymitidy
B. Vaněk, Jaroslav Horáček, B. Polách
Year: 1980, Rozhledy v chirurgii
journal article

Labetalol in hypertension
Milan Grundmann, Jaroslav Šimíček, Zdeněk Tesař, E. Flanderková
Year: 1980
abstract in proceedings

Labetalol in hypertension
Milan Grundmann, Jaroslav Šimíček, Zdeněk Tesař, E. Flanderková
Year: 1980
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poškození stálých dětských zubů tetracykliny
Milan Grundmann, M. Saverová, E. Sedláčková
Year: 1980, Čs. fyziol.
journal article

Spontánní perforace žlučníku do peritonea
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, B. Hrabovský
Year: 1980, Rozhledy v chirurgii
journal article

Úmyslná otrava lysolem
Z. Petr, A. Kosatík, Jaroslav Horáček
Year: 1980, Kriminalistický sborník
journal article

Vliv vysokých koncentrací iontů na stabilitu virulentního stafylofága SA 812
M. Němec, K. Hoďák, Dittmar Chmelař
Year: 1980, Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně,
journal article

Změny ve stabilitě volných fágových částic SA 812 vyvolané přetížením
Dittmar Chmelař, M. Němec
Year: 1980, Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně
journal article

Appendix duplex
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, B. Hrabovský
Year: 1979, Rozhledy v chirurgii
journal article

Histologisch-pathologische Veränderungen bei der Hepatopathie
Jaroslav Horáček
Year: 1979
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K diagnostice jaterní echinokokové cysty
J. Šváb, Jaroslav Horáček
Year: 1979, Prakt. lékař
journal article


