Publications
Bezpečnost ergometrické zátěže do maxima u rizikového souboru 37 250 osob (1969 - 1994)
Jaroslav Šimíček, A. Káňa, Daniel Michalík, Eva Miklová, Jindřich Šajnar, Zdeněk Tesař
Year: 1995, Vnitřní lékařství
journal article

Comparison of epilepsi of children in Katowice and Ostrava
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk, jeho chindi a Roger Zelazny
Dittmar Chmelař
Year: 1995, Aradan
specialist book chapter

High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic meukemie in children
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC method for analysis of a small amount of toxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1995, Thef Drug Monit
journal article

HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hygiena práce - Chemické látky v životním a pracovním prostředí
Lubomír Dobiáš, Zdeněk Jirák, Michael Vít
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K životnímu jubileu profesora MUDr.Bartoše,DrSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
journal article

Kirkliche Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Linec, Rakousko
Dittmar Chmelař
Year: 1995
work experience abroad

Komplikace a reoperace po rekonstrukeních operacích
Jaroslav Mayzlík
Year: 1995, Rozhledy v chirurgii
journal article

Národ sobě
Dittmar Chmelař
Year: 1995, Sexfór
journal article

Náš současný přístup k chirurgické léčbě degenerativního onemocnění bederní meziobratlové ploténky
Tomáš Paleček, Ervin Wolný, Pavel Veselský, Pavel Drábek
Year: 1995, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Nejvyšší přípustná koncentrace respirační frakce důlních prostorů Ostravsko-karvinských černouhelných dolů stanovena na základě rozboru plic zemřelých horníků
Václav Škoda, Josef Tvrdík, Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
journal article

Neurologická symptomatika a vyšetoování komatózních stavu
Pavel Drábek
Year: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Nové pojetí ošetřovatelské péče
Dagmar Mastiliaková
Year: 1995
abstract in proceedings

Oko kočky (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1995
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933: (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
journal article

Physical Exertion and Sudden Coronary Death: Protection or Risk
Jaroslav Šimíček
Year: 1995, Cor et Vasa
journal article

Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u děti polskich i czeskich
M. Zielinski, Anna Zielinska, K. Kmieciak-Kolada, Milan Grundmann
Year: 1995
abstract in proceedings

Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u dětí polskich i czeskich
M. Zielinski, Anna Zielinska, K. Kmieciak-Kolada, Milan Grundmann
Year: 1995
abstract in proceedings

První výsledky v programu in vitro fertilizace a embryotransferu v nestátním zdravotnickém zařízení
P. Čermák
Year: 1995, Česká gynekologie
journal article

Silymarin a fumarin v léebi chronických hepatopatií v ditském viku
Jaroslav Slaný
Year: 1995, Praktický lékao
journal article

Stavebnicový stabilizační nákrčník ING.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1995, Technické informace 2.2.1., ING corporation - firemní publikace
journal article

Středisko sociální prevence
Lenka Holá
Year: 1995, Sociální politika
journal article

TDM during epilepsi
Milan Grundmann, M. Zielinski
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995
abstract in proceedings

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM of antiepileptics during and after pregnancy. Abstracts IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995, Ther. Drug. Monit
journal article

Tělesná námaha při koronární nemoci: risk či zisk?
Jaroslav Šimíček
Year: 1995, Eurorehab
journal article

Tepelně vlhkostní podmínky
Miroslav Cikrt, Zdeněk Jirák, Bohuslav Málek
Year: 1995, CIVOP (Centrum informací a vzdělávání ochrany práce,s.r.o.)
specialist book

Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik na JIP FNsP Ostrava
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková, M. Zielinski, David Doležil, Z. Höring
Year: 1995
abstract in proceedings

Tinnitus aurium-ušní šelesty
Jiří Mrázek
Year: 1995, Amireport
journal article

Topografie caudae equinae - Diagnostické hledisko
Pavel Drábek
Year: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví
Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
journal article

Volární luxace lunata jako pokraeování dorzální perilunární luxace karpu
Leopold Pleva, Jan Musialek
Year: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
journal article

Výhoezy hrudních meziobratlových plotének
Pavel Drábek, Tomáš Paleček
Year: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

XX. Kongres Československé společnosti mikrobiologické
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Year: 1995
organizing conference, workshop

Allgemeine und USA & NATO Krankenhaus, Mannheim, SRN
Dittmar Chmelař
Year: 1994
work experience abroad

Antiepileptika v těhotenství
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, M. Zielinski, Radmila Ličková
Year: 1994
abstract in proceedings

Bioequivalence of drugs
Milan Grundmann, A. Lenardič, Hana Brozmanová, Z. Kopitar
Year: 1994, Can. J. Physiol. Pharmacol
journal article

Fantasy - Postkomunismus - Nacionalismus & Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Year: 1994, Leonardo
specialist book chapter

Genetic toxicology of metronidazole
Lubomír Dobiáš, M. Černá, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1994, Mutation Res
journal article

HPLC method for analysis a small amount of troxerutine in human plasma
Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1994, Therapeutic Drug Monitoring
journal article

Hysteroscopy and endosurgery
Peter Koliba
Year: 1994
work experience abroad

Intrauterinní inseminace spermiemi partnera - zvýšení úspěšnosti léčby neplodných párů
P. Čermák
Year: 1994, Česká gynekologie
journal article

Ješti k akutní bolesti v ditském viku
Jaroslav Slaný, René Hrdlička
Year: 1994, Eesko - slovenská pediatrie
journal article

Jurský park - realita nebo pouhá fikce?
Dittmar Chmelař
Year: 1994, Fantasy&Science Fiction
journal article

Katalog ortopedicko-protetických pomůcek.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1994, Technické informace 1.1.1., ING corporation - firemní publikace
journal article

Kompresní zařízení na jaterní tepnu u paliativní léčby metastáz v jaterní ischemii
Taťána Grosmanová
Year: 1994, Rozhl. Chir.
journal article

Léčba ALL u dětí s vysokodávkovaným metotrexátem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Year: 1994, Čs. pediatrie
journal article


