Publications
Kombinační terapie hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Lesions of peripheral nerves in the region of the Shoulder (axillary nerve, long thoracic nerve, suprascapular nerve) from excessive and long-term overwork
Jan Hromada, Jan Slepička
Year: 1997, European Journal of Neurology
journal article

Long-term and short-term tolerable work-time in a hot environment
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Year: 1997, International Journal of Environmental Health Research
journal article

Monitorování vytypovaných biochemických markerů tkáňové ischemie
J. Bártek, Taťána Grosmanová
Year: 1997, Rozhl. Chir., , , ,
journal article

Monosomy 7 in Childhood Hematological Malignancies. A Czech Childhood Leukemia Working Group Experience
Jan Starý, Karla Michalová, Ladislava Zemanová, Jaroslav Horáček
Year: 1997
abstract in proceedings

Možnosti diagnostiky patologii endometria v perimenopauze
Peter Koliba
Year: 1997, Eeská Gynekologie
journal article

Možnosti predikce tepelné zátěže a reakce organismu v pruběhu zásahu pomocí výpočetního programu
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, H. Tomášková
Year: 1997, SPBI Spectrum
journal article

Náhle angiochirurgické príhody a akutný ischemickoreperfúzný syndrom v klinickej praxi
Jaroslav Mayzlík, J. Vajo
Year: 1997, Praktický lekár
journal article

Nová koncepce ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 1997
abstract in proceedings

Nová koncepce ošetřovatelství v evropských zemích
Dagmar Mastiliaková
Year: 1997, I. část Zdravotnické noviny
journal article

Osteoporóza, techniky k vyhodnocení úbytku kostní hmoty - 1.část
Daniela Třetinová
Year: 1997, Praktická radiologie
journal article

Patologie
Jaroslav Horáček, F. Havlíček
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Pohled na problém biologické a funkení léčby zlomenin pažní kosti
Jan Penjak, Leopold Pleva, Tomáš Posolda, Pavel Prusenovsky
Year: 1997, Úrazová chirugie
journal article

Problematika diagnostiky leptomeningealnich metastáz
David Doležil, Renáta Hasalíková, Romuald Elšík
Year: 1997, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents croup-C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures
Ladislav Stika, Václav Biba, Václav Fikr, Milan Grundmann
Year: 1997, Praha
specialist book

Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group - C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures
L. Štika, V. Bíba, Václav Fikr, Milan Grundmann, L. Honzáková, Z. Kubica, F. Perlík, B. Vlčková
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group-C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures
L. Štika, V. Bíba, Václav Fikr, Milan Grundmann, L. Honzáková, Z. Kubica, F. Perlík, B. Vlčková
Year: 1997, Eur. J. Clin. Pharmacol
journal article

Přínos ultrasonografického vyšetření pro sledování nemocných po transplantaci ledviny
Taťána Grosmanová
Year: 1997, Rozhl. Chir.
journal article

Spirální (helikální) CT
Jana Chmelová, S. Koval
Year: 1997, Čes. Radiol
journal article

Spolupráce farmaceutického průmyslu a klinických pracovišť
Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Srdce, buď zdrávo!
Jaroslav Šimíček
Year: 1997, Nakladatelství Žár Ostrava
specialist book

Srovnání nejuživanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Srovnání nejužívanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

St. Joseph`s Hospital, Toronta, Kanada
Stanislav Fuka
Year: 1997
work experience abroad

Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou
Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1997
abstract in proceedings

"Suchá chemie" a "mokrá chemie"
Antonín Pohlídal, Gabriela Funková, Irena Kubalová
Year: 1997, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1997
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1997
abstract in proceedings

Terapie hypertenze-význam sympatického nervového systému
Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

The Anterior Spinal Artery Syndrome: An Unusual Complication of Vertebral Angiography
Olga Zapletalová, Sylvia Skotnicová, Jan Hromada, Radek Hofer
Year: 1997, European Journal of Neurology
journal article

The Assessment Proposal for Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Microclimatic Conditions
Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Year: 1997, Physiol. Res.
journal article

Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in realtion to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison
Z. Kubica, F. Perlík, L. Štika, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Wettermark, U. Bergman
Year: 1997, Eur. J. Clin. Pharmacol
journal article

Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in relation to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison
Z. Kubica, F. Perlík, L. Štika, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Wettermark, U. Bergman
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky antikoncepení poradny pro mladistvé
Peter Koliba, Eva Wolná
Year: 1997, Eeská Gynekologie
journal article

Význam sledování některých cytokinů pro prognosu akutní pankreatitidy
Taťána Grosmanová, J. Bártek
Year: 1997, Rozhl. Chir.
journal article

Vzácná příčina interminentní klaudikace: cystická adventiciální degenerace femorální arterie
Jaroslav Mayzlík, Tomáš Posolda, René Michalský, Romuald Elšík
Year: 1997, Praktická flebologie
journal article

Vzácná příčína interminentní klaudikace:cystická adventiciální degenerace femoralni arterie
Jaroslav Mayzlík, Tomáš Posolda, René Michalský, Romuald Elšík
Year: 1997, Miniinvazní terapie
journal article

Zásady a postup bandažování - amputace ve stehně.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1997, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Zásady péče o pahýl - pooperační stadium - amputace ve stehně.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1997, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3 Screeningové šetření rizika onemocnění pohybového systému a určení jeho hlavních determinant, I. a II. díl.
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Zebra pro školy - Fyzika, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Změny farmakoterapie hypertenze - farmakoekonomický přístup
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1997, Čs. Fyziol.
journal article

Balada o mocnosti prvků
Dittmar Chmelař
Year: 1996, Sexfór
journal article

Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1996
abstract in proceedings

Cytologie
Jaroslav Horáček, Miloslav Kincl
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeckich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Year: 1996
abstract in proceedings

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Year: 1996
abstract in proceedings

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostický poínos sonografického vyšetoení oeního bulbu
Jana Chmelová
Year: 1996, Česká radiologie
journal article

Diagnostický přínos sonografického vyšetření očního bulbu
Jana Chmelová
Year: 1996, Čes. Radiol
journal article


