Publications
Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985
T. Rovanová, Milan Grundmann, T. Ambrozová
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Získané stenózy trachey
Jaroslav Horáček
Year: 1986, Čs. patologie
journal article

Alveolární lipoproteinóza
Jaroslav Horáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Appendix epididymis und seine Rolle in der Ätiologie der idiopathischen Hydrozele
B. Vaněk, Vojtěch Kamarád, Jaroslav Horáček
Year: 1985, Aktuelle Urologie
journal article

Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delikatesa - sci-fi povídka
Dittmar Chmelař
Year: 1985
radio and televison broadcast

Duše nebo kondenzátor?
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
journal article

Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Ferripolyizomaltosát jako katalytické činidlo v médiích pro kultivaci anaerobních bakterií
Dittmar Chmelař, Věra Toršová, J. Terlecká
Year: 1985, -
journal article

Gravitační biologie (Překvapivé biofyzikální efekty přetížení)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
journal article

Patomorfologické nálezy po kanylacích
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas, I. Dvořáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová, Miloš Grundmann
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Večírek (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, -
journal article

Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin
T. Rovanová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP
K. Neuwirt, Milan Grundmann
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1984, Čs. fyziol.
journal article

Izolace Clostridium difficile z anaerobní myonekrózy horní končetiny
Dittmar Chmelař, Z. Tulachová
Year: 1984, Čs. EMI
journal article

Ragistr patologie a registr zhoubných nádorů
Č. Dvořáček, Jaroslav Horáček, P. Vácha
Year: 1984, Revue zdravotnické statistiky
journal article

Výhra (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1984, VTM
journal article

Zařízení pro sterilizaci bakteriologických klíček
Dittmar Chmelař
Year: 1984, -
journal article

Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intravaskulární sklerózující bronchioloalveolární nádor
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik
Year: 1983, Čs. patologie
journal article

Izolace bakterií rodu Campylobacter z klinického materiálu
Dittmar Chmelař, J. Dvořák, J. Stoklasová, M. Sýkorová
Year: 1983, -
journal article

Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RIA metoda stanovení námelových alkaloidů
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozbor spotřeby léků podle žádanek na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
T. Lerchová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozbory terapie na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
L. Závodná, Milan Grundmann, T. Lerchová
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bezerkshygienische Station, Rostock, Erfurt; NRL pro anaerobní bakterie NDR
Jan Erhart
Year: 1982
work experience abroad

Bezirk Hygienische Station; NRL pro anaerobní bakterie NDR
M. Němec
Year: 1982
work experience abroad

Bezirk Hygienische Station; NRL pro anaerobní bakterie NDR
K. Schaffner
Year: 1982
work experience abroad

Bezirkshygiene Station Rostock, Erfurt; NRL opro anaeerobní bakterie NDR
Gerhard Fink
Year: 1982
work experience abroad

Bezirkshygienische Station, Rostock, Erfurt; NRL pro anaerobní bakterie, NDR
Dittmar Chmelař
Year: 1982
work experience abroad

Hladina digoxinu a digitálisová intoxikace
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Jaroslav Šimíček
Year: 1982, Čs. fyziol.
journal article

Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1982, Čs. fyziol.
journal article

Interakce kardiotonik
Milan Grundmann
Year: 1982
abstract in proceedings

Komplikationem durch Kava-Katheter und ihr pathologisch-anatomisches Substrat
Jaroslav Horáček
Year: 1982
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kongenitální aneurysma Valsalvova sinu aorty
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas
Year: 1982, Čs. patologie
journal article

Nifedipine in hypertension
Milan Grundmann
Year: 1982
abstract in proceedings

Tissue distribution of chloroquine and hydroxychloroquine in rats
Milan Grundmann, D. Říhová, D. Lukášová, P. Vrublovský
Year: 1982, Acta Univ., Fac. Med.
journal article

Dva případy Krukenbergova nádoru
J. Heloňa, Jaroslav Horáček
Year: 1981
abstract in proceedings

Echinokoková cysta jater penetrující do žlučových cest a do transversa
J. Šváb, Jaroslav Horáček
Year: 1981, Rozhledy v chirurgii
journal article

Intoxikace kardiotoniky
Milan Grundmann
Year: 1981
abstract in proceedings

Labetol v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1981, Čs. fyziol.
journal article

Patologie trachey u bronchopulmonálních chorob a stavy vedoucí k její stenóze
Jaroslav Horáček
Year: 1981
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

About Diagnostical Possibilities of Liver Echinococ Cystis in the District Hospital
Jaroslav Horáček, J. Šváb
Year: 1980, Veterinary Public Health Division of Communicable Diseases
journal article


