Publications
Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Year: 2018, Praktický lékař
journal article

Komplexní odezva organizmu na trauma
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Jan Divák, Marcela Káňová, Ondřej Jor, K. Tomášek, Leopold Pleva
Year: 2018, Úrazová chirurgie
journal article

Komplikace při léčení zlomeniny klíční kosti nitrodřeňovou metodou
Vladimír Ječmínek
Year: 2018, Galén
specialist book chapter

Komplikace při stabilizaci střední třetiny klíční kosti dlahovou osteosyntézou
Vladimír Ječmínek
Year: 2018, Galén
specialist book chapter

Komplikace vícečetné gravidity
Richard Špaček, David Matura, Petr Matlák, Erika Doležálková, M Bukovanská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koordinovaná rehabilitace pacientů po získaném poškození mozku
Šárka Daňková, Irina Chmelová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Korelace ultrazvukových a hysteroskopických nálezů
Petr Kovář
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra
Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout
Year: 2018, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Krvácení v urgentní medicíně
Jiří Bílek, Renáta Ječmínková, Jakub Foldyna, Stanislav Jelen
Year: 2018
others

Kvalita života osob pečujících o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním.
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Lactate as an early predictor of psychomotor development in neonates with asphyxia receiving therapeutic hypothermia
Renáta Poláčková, Dana Salounová, Lumir Kantor
Year: 2018, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku - kazuistika
Jan Žatecký, J Hájek, Peter Ihnát
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
journal article

Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu?
Jaroslav Klát
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi
Eva Krejčí
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem
B. Pipek, Přemysl Falt
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

LGCP po 7 letech. Jak dál?
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek, Aleš Foltys
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells
M. Bartas, J. Červeň, J. Oppelt, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča, V. Procházka, V. Brázda, P. Pečinka
Year: 2018, Oncology Letters
journal article

lmunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz
Jana Vaculová, Pavel Hurník, J. Gallo, D. Ziak, O. Motyka
Year: 2018, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
journal article

Lung cancer and socioeconomic status in a pooled analysis of case-control studies
Vladimír Janout
Year: 2018, PLOS ONE
journal article

Magnetic Resonance Imaging Compatible Non-Invasive Fibre-Optic Sensors Based on the Bragg Gratings and Interferometers in the Application of Monitoring Heart and Respiration Rate of the Human Body: A Comparative Study
Jan Nedoma, Stanislav Kepák, Marcel Fajkus, Jakub Čubík, Petr Šiška, Radek Martínek, Petr Krupa
Year: 2018, SENSORS
journal article

Maintenance Treatment and Survival in Patients With Myeloma A Systematic Review and Network Meta-analysis
F. Gay, G. Jackson, L. Rosinol, S.A. Holstein, P. Moreau, S. Spada, F. Davies, J.J. Lahuerta, X. Leleu, S. Bringhen, A. Evangelista, C. Hulin, U. Panzani, D.A. Cairns, F. Di Raimondo, M. Macro, A.M. Liberati, C. Pawlyn, M. Offidani, A. Spencer, Roman Hájek, E. Terpos, G.J. Morgan, J. Blade, P. Sonneveld, J. San-Miguel, P.L. McCarthy, H. Ludwig, M. Boccadoro, MV Mateos, M. Attal
Year: 2018, Jama Oncology
journal article

Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Petr Jelínek, P Ostruszka, Igor Penka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Maligní arytmie u dvanáctileté dívky
Eva Lapčíková, Michaela Hlávková
Year: 2018, Pediatria
journal article

Máme důkazy pro účinnost vysokých dávek olanzapinu?
Martin Hýža
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

MANAGEMENT OF NON-HEALING WOUNDS WITH HONEY DRESSINGS: A LITERATURE REVIEW
Dagmar Vyhlídalová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Maternal thyroid-stimulating hormone reference ranges for first trimester screening from 11 to 14 weeks of gestation
Tomáš Šálek, I. Dhaifalah, D. Langová, J. Havalová
Year: 2018, Journal of Clinical Laboratory Analysis
journal article

Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Czech Republic: Technical Results from the Year 2016
M. Kocher, D. Sanak, J. Zapletalova, F. Cihlar, Daniel Czerný, P. Cernik, P. Duras, L. Endrych, R. Herzig, J. Lacman, M. Lojik, S. Ostry, R. Padr, V. Rohan, M. Skorna, M. Sramek, L. Sterba, D. Vaclavik, J. Vanicek, O. Volny, A. Tomek
Year: 2018, Cardiovascular and Interventional Radiology
journal article

Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic
O. Volny, A. Krajina, S. Belaskova, Michal Bar, P. Cimflova, R. Herzig, D. Sanak, A. Tomek, M. Kocher, M. Rocek, R. Padr, F. Cihlar, M. Nevsimalova, L. Jurak, R. Havlicek, M. Kovar, P. Sevcik, V. Rohan, J. Fiksa, BK Menon, R. Mikulik
Year: 2018, Journal of Neurointerventional Surgery
journal article

Meckel's Diverticulum in Children-Parameters Predicting the Presence of Gastric Heterotopia
Hana Tomášková, I. Slívová, Z. Vávrová, O. Okantey, I. Penka, Peter Ihnát
Year: 2018, WORLD JOURNAL OF SURGERY
journal article

Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu
Jiří Prokop, Otakar Kubala, Petr Jelínek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolický syndrom
Marek Bužga, Jitka Macháčková, Veronika Horká
Year: 2018
organizing conference, workshop

Metabolický syndrom a malignity
Petr Dítě
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metoda case managementu
Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units
Jakub Doležel, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ivana Nytra
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Igor Penka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Minor stroke due to large artery occlusion. When is intravenous thrombolysis not enough? Results from the SITS International Stroke Thrombolysis Register
MV Mazya, C. Cooray, KR Lees, D. Toni, GA Ford, Michal Bar, S. Frol, T. Moreira, L. Sekaran, V. Svigelj, N. Wahlgren, N. Ahmed
Year: 2018, European Stroke Journal
journal article

MOBBING OF NURSES: PREVALENCE, FORMS AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2018, CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
journal article

Mobbing zdravotnických pracovníků
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mobbing zdravotnických pracovníků. In: Profesionalita v ošetřovatelství III
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modely služeb Centra pro rodinné pečující
Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii
J Roman, Petr Vávra
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Pavol Holéczy
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma
D. Žiak, Pavel Hurník, M. Urik, J. Nieslanik, L. Kučerová, I. Slapak, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, I. Urík, I. Šlapák, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti časné rehabilitace a jejich význam pro pacienty v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Ivana Chwalková, M Májek, Jan Máca
Year: 2018, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Možnosti detekce nehmatných lézí prsu pomocí magnetického markeru Magseed a detekční sondy Sentimag - pilotní zkušenosti
Otakar Kubala, Jiří Prokop, M Kepičová, J Žatecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti ošetření durálních defektů v neurochirurgii
Zdeněk Večeřa, Štefan Reguli, Michael Houdek, Radim Lipina
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
journal article

Multi-Omics Analysis Reveals a HIF Network and Hub Gene EPAS1 Associated with Lung Adenocarcinoma
Vladimír Janout
Year: 2018, EBIOMEDICINE
journal article

M1/M2 macrophage polarization in human obese adipose tissue
Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Z. Tauber, V. Kamarad
Year: 2018, Biomedical Papers-Olomouc
journal article

Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Year: 2018, Rehabilitacia
journal article


