Publications
Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii
J Roman, Petr Vávra
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Pavol Holéczy
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma
D. Žiak, Pavel Hurník, M. Urik, J. Nieslanik, L. Kučerová, I. Slapak, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, I. Urík, I. Šlapák, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti časné rehabilitace a jejich význam pro pacienty v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Ivana Chwalková, M Májek, Jan Máca
Year: 2018, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Možnosti detekce nehmatných lézí prsu pomocí magnetického markeru Magseed a detekční sondy Sentimag - pilotní zkušenosti
Otakar Kubala, Jiří Prokop, M Kepičová, J Žatecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti ošetření durálních defektů v neurochirurgii
Zdeněk Večeřa, Štefan Reguli, Michael Houdek, Radim Lipina
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
journal article

Multi-Omics Analysis Reveals a HIF Network and Hub Gene EPAS1 Associated with Lung Adenocarcinoma
Vladimír Janout
Year: 2018, EBIOMEDICINE
journal article

M1/M2 macrophage polarization in human obese adipose tissue
Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Z. Tauber, V. Kamarad
Year: 2018, Biomedical Papers-Olomouc
journal article

Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Year: 2018, Rehabilitacia
journal article

Nástroje k hodnocení zátěže rodičů, kteří pečují o děti s handicapem. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Konference s mezinárodní účastí v rámci 10. Výročí založení FZV. Olomouc: FZV UP v Olomouci. 2018.
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nástroje pro hodnocení kvality života a non-motorických příznaků pacientů s Parkinsonovou chorobou
Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti s MIO osteosyntézou zlomenin proximálního konce kosti vřetenní u dětí
Rudolf Vronský, Stanislav Jelen, Ivo Kopáček
Year: 2018
others

Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nekrotizující pneumonie u dětí - chirurgická léčba
I Slívová, Marcel Mitták, Lubomír Tulinský, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemocnost dětí v Moravskoslezském (a Jihočeském) kraji
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Michal Bar, Petra Bártová, Radka Kozáková, Pavel Ressner, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Newly designed 11-gene panel reveals first case of hereditary amyloidosis captured by massive parallel sequencing
Zuzana Kufová, Tereza Ševčíková, J. Januska, P. Vojta, A. Boday, P. Vanickova, Jana Filipová, Kateřina Growková, Tomáš Jelínek, M. Hajduch, Roman Hájek
Year: 2018, JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY
journal article

Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome
Daniel Toman, Petr Vávra, P Ostruszka, Petr Jelínek, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

Novel Series of Quaternary Ammonium Surfactants Based on 2,3-Dihydro- [1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-ol Ring: Synthesis, Analysis and Antimicrobial Evaluation
Jan Marek, D. Malinak, R. Dolezal, O. Soukup, M. Benková, P. Nachtigal, Petr Vávra, K. Kuca
Year: 2018, LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY
journal article

Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective
Elena Gurková, Renáta Zeleníková
Year: 2018, NURSE EDUCATION TODAY
journal article

Obesity paradox in patients undergoing lung lobectomy - myth or reality?
Hana Tomášková, Lubomír Tulinský, Marcel Mitták, Petr Ostruszka, Igor Penka, Peter Ihnát
Year: 2018, BMC SURGERY
journal article

Obezita a ledviny
Vladimír Teplan, a kol.
Year: 2018, Mladá Fronta
specialist book

Obezita u akutního poškození a selhání ledvin
Nadežda Petejová
Year: 2018, Mladá Fronta
specialist book chapter

Obezita u chronického selhání ledvin léčeného dialýzou
Ivo Valkovský
Year: 2018, Mladá Fronta
specialist book chapter

Obezitologie I
Marek Bužga, Karin Petřeková, Jitka Macháčková, Veronika Horká
Year: 2018
organizing conference, workshop

Obinutuzumab v první linii léčby chronické lymfocytární leukemie - zkušenosti z klinické praxe
J. Zuchnicka, J. Feckova Mihalyova, L. Istvanikova, Roman Hájek
Year: 2018, Remedia, Od teorie k praxi
journal article

Oční projevy u pacientů s HIV infekcí
D. Linzerová, A. Štěpanov, Jan Němčanský
Year: 2018, Česka a Slovenská Oftalmologie
journal article

Od DNA k chromozomům a cytogenetice
Tomáš Adamus
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od srdce k srdci
Jakub Doležel
Year: 2018, Sesterna
journal article

On site cytology of pancreas EUS FNA - the results of 11 years of cooperation
B. Šnajdrová, Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, L. Kučerová, A. Jalůvková, J. Šustíková, O. Urban, P. Fojtík, V. Zoundjiekpon, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice
Eva Češková, M. Sedova, R. Kellnerova, O. Starobova
Year: 2018, Pharmacology
journal article

Onemocnění gastrointestinálního traktu a choroby ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Lukáš
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Operační postupy a konstrukce stomií
Peter Ihnát
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, P. Polievka, Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2018, Praktický lékař
journal article

Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchami polykání
Petra Mandysová, Renáta Zeleníková, Naděžda Lasotová
Year: 2018, Tobiáš
specialist book chapter

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Pacienti s progresivním neurologickým onemocněním v hospicové péči
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia - výsledky epidemiologické studie
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Vladimír Janout
Year: 2018, Profese online
journal article

Paliativní péče u neurologických pacientů ve FN Ostrava
Jana HORÁKOVÁ, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parastomal and incisional hernia following laparoscopic/open abdominoperineal resection: is there a real difference?
Peter Ihnát, Lubomír Tulinský, Tomáš Jonszta, Pavel Koscielnik, Lucia Ihnát Rudinská, Igor Penka
Year: 2018, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques
journal article

Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parciální jejunální diverze - technické aspekty a počáteční zkušenosti
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Year: 2018, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PARTIAL JEJUNAL DIVERSION - NOVEL PROCEDURE IN METABOLIC SURGERY - TECHNICAL ASPECT AND PRELIMINARY RESULTS
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M. Bolek, J. Macháčková
Year: 2018
abstract in proceedings

Patient-controlled epidural analgesia versus conventional epidural analgesia after total hip replacement - a randomized trial
Jan Máca, Lenka Grasslova, Dana Streitová, Renáta Zoubková, Michaela Trlicová
Year: 2018, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc
journal article

PERCEIVED EMOTIONAL AND SITUATIONAL HEARING HANDICAP IN THE ELDERLY AND THEIR FAMILY MEMBERS
Radka Kozáková, Jarmila TOBOLOVÁ, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


