Publications
Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
Miloslav Klugar, Dagmar Tučková, Michal Hájek, Jitka Klugarová, Jitka Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
M. Klugar, D. Tučková, Michal Hájek, J. Klugarová, J. Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař
Year: 2017
stať ve sborníku

Ungewöhnliche Entzündung des Oberlides
Adam Kopecký, K.R. Koch, L.M. Heindl
Year: 2017, OPHTHALMOLOGE
článek v odborném periodiku

United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU)
J.M. Löhr, E. Dominguez-Munoz, J. Rosendahl, M. Besselink, J. Mayerle, M. M. Lerch, S. Haas, F. Akisik, N. Kartalis, J. Iglesias-Garcia, J. Keller, M. Boermeester, J. Werner, J-M. Dumonceau, P. Fockens, A. Drewes, G. Ceyhan, B. Lindkvist, J. Drenth, N. Ewald, P. Hardt, E. de Madaria, H. Witt, A. Schneider, R. Manfredi, F. J. Brondum, S. Rudolf, T. Bollen, M. Bruno, Petr Dítě
Year: 2017, UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL
článek v odborném periodiku

Upper Extremity in Neurorehabilitation.
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2017, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Úrazy pri zjazdovom lyžovaní a snowboardingu
Karol Korhelík
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urgentní příjem-brána nemocnice pro všechny akutní stavy
Stanislav Jelen, Kutěj Vladislav
Year: 2017
ostatní

Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS)
Renáta Zeleníková, P. Homzová, Miroslav Homza, Radka Bužgová
Year: 2017, JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING
článek v odborném periodiku

Validity of tools for assessing the risk of falls in patients
Kamila Majkusová, Darja Jarošová
Year: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Vliv zvoleného modu zobrazení na radiační zátěž při angiografickém vyšetření
Lukáš Tomkiv, Karol Korhelík
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Eva Češková, L. Sušilová, L. Ustohal
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha
Dalibor Pastucha, Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střílecká, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová, Dominika Ranková, Jana Čepová, Marcela Malíková
Year: 2017, Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa
článek v odborném periodiku

Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Milan Šír
Year: 2017
ostatní

Výuka předmětu medicína katastrof na Lékařské fakultě Ostravské univerziy
Martin Novák, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, Pavla Segarová
Year: 2017,
článek v odborném periodiku

VYUŽITÍ BIOMARKERŮ V PSYCHIATRICKÉ FARMAKOTERAPII
Eva Češková, L. Ustohal
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Využití dozimetru Isotrak v radiační ochraně
Hana Cábová, Karol Korhelík
Year: 2017,
článek v odborném periodiku

Využití krytí s obsahem medu v léčbě nehojících se ran: první výsledky
Renáta Zeleníková, Dana Vyhlídalová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití krytí s obsahem medu v léčbě nehojících se ran: první výsledky
Renáta Zeleníková, Dana Vyhlídalová
Year: 2017
stať ve sborníku

Využití medu v péči o nehojící se rány: kazuistika
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Michal Bar
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití škály CL-FODS pro hodnocení strachu ze smrti u studentů ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ultrazvuku pro navigaci v neurochirurgii
Michal FILIP, P. Linzer, P. Jurek
Year: 2017, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jana Vyskotová, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum zátěže pečovatelů v České a Slovenské republice
Taťána Kršíková, Renáta Zeleníková
Year: 2017
stať ve sborníku

Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami
Karin Petřeková, Marek Bužga, Jana Janoutová, Evžen Machytka
Year: 2017, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy
Petr Dítě, Martin Blaho, Martina Bojková, J. Šímová, K. Kapounková, Nina Dvořáčková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
článek v odborném periodiku

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část I
Martin Pleva, Júlia Borová, Ilona Plevová, Jaroslav Januška, Margita Belicová
Year: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část II
M. Pleva, J. Borová, Ilona Plevová, J. Januška, M. Belicová
Year: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Vzácné autoimunitní onemocnění.
Tomáš Pískovský
Year: 2017
stať ve sborníku

VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI
H Kováčová, David Matura, Ondřej Šimetka, J Pannová, Patricie Delongová
Year: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Waldenström's macroglobulinemia: Two malignant clones in a monoclonal disease? Molecular background and clinical reflection
Kateřina Growková, Elena Kryukova, Zuzana Kufová, Jana Filipová, Tereza Ševčíková, L. Rihova, M. Kascak, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Whole exome sequencing of aberrant plasma cells in a patient with multiple myeloma minimal residual disease
M. Zatopkova, Jana Filipová, Tomáš Jelínek, Tereza Ševčíková, Michal Šimíček, L. Rihova, R. Bezdekova, Kateřina Growková, Zuzana Kufová, J. Smejkalova, M. Hajduch, L. Pour, J. Minarik, A. Jungova, V. Maisnar, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Onkologie
článek v odborném periodiku

XII. Ostravské dny léčebné výživy
Veronika Horká, Olga Plačková
Year: 2017, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Petr Chmátal, Petr Došel
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Záněty středního ucha u dětí - Omyly při diagnostice a léčbě
Martin Formánek, Debora Jančatová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2017, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Závažný průběh hantavirózy
J. Sagan, Nadežda Petejová, H. Zelená, P. Čížová
Year: 2017
stať ve sborníku

Zdravotní rizika cestování dětí do ciziny
Rastislav Maďar
Year: 2017, Florence
článek v odborném periodiku

Zdravotní výkony a úhrady zdravotních pojišťoven
Jiří Šatník
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní výkony v chirurgii a úhrady zdravotní péče
Jiří Šatník
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotnická psychologie-2. vydání
Eva Zacharová
Year: 2017, Grada
odborná kniha

Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, M. Klugar
Year: 2017, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
stať ve sborníku

Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientu s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích
B. Weinbergerová, P. Čičátková, M. Palová, Lukáš Stejskal, P. Bělohlávková, J. Kissová, L. Walterová, H. Fraňková, O. Černá, L. Lakomá, M. Brejcha, J. Pelková, M. Schützová, J. Obernauerová, D. Nechvílová, E. Bogoczová, A. Hluší, E. Faber, M. Penka, Y. Brychtová, L. Červinek, M. Doubek, P. Žák, J. Mayer, Z. Ráčil
Year: 2017, Transfuze a Hematologie Dnes
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s použitím thuliového laseru RevoLix Jr při resekci glioblastomu - kazuistiky
M. Filip, Tomáš Krejčí, P. Linzer, S. Potičný, A. Švehlák, P. Jurek
Year: 2017, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Zpracování cytologických vzorků pro elektronovou mikroskopii
H. Bielniková, Jana Dvořáčková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Year: 2017, Kazuistiky v APORL
článek v odborném periodiku

A case report of clonazepam dependence: utilization of therapeutic drug monitoring during withdrawal period
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, MUDr. Petr Šilhán, Hana Brozmanová
Year: 2016, MEDICINE
článek v odborném periodiku

A comparison of two endoscopic closures: over-the-scope clip (OTSC) versus KING closure (endoloop + clips) in a randomized long-term experimental study  
R. Dolezel, O. Ryska, M. Kollar, J. Juhasova, J. Kalvach, M. Ryska, Jan Martínek
Year: 2016, SURG ENDOSC
článek v odborném periodiku

A Randomized Phase III Trial of Melphalan and Dexamethasone (MDex) Versus Bortezomib, Melphalan and Dexamethasone (BMDex) for Untreated Patients with AL Amyloidosis
Roman Hájek
Year: 2016
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199