Publications
Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci - 10 let zkušeností
Petr Kovář
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci - 10 let zkušeností
Petr Kovář
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci - 10 let zkušeností
Petr Kovář
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children
Milan Uhrík, Pavel Hurník, Dušan Žiak, Josef Machač, Ivo Šlapák, Oldřich Motyka, Petr Jabandžiev
Year: 2019, INT J PEDIATR OTORHI
článek v odborném periodiku

Informing patients with progressive neurological disease of their health status, and their adaptation to the disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2019, BMC NEUROL
článek v odborném periodiku

Inhibitor of apoptosis proteins in human health and disease
Matouš Hrdinka, Monica Yabal
Year: 2019, Genes & Immunity
článek v odborném periodiku

Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotómií s fascitídou ? priebežné výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie
A Jurkovič, J Bartoš, V Benčurik, Lubomír Martínek, M Škrovina
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

INTERPRETACE POKYNŮ OPERÁTORA
Sabina Psennerová
Year: 2019
stať ve sborníku

Intradurálne extramedulárne nádory chrbtice
P. Moják, Michal FILIP, P. Linzer, P. Jurek, M. Mital, A. Švehlák, K. Trenzová
Year: 2019, Cesk Slov Ne urol N
článek v odborném periodiku

Investigation of the unfinished nursing care and hospital safety culture in four European countries
Renáta Zeleníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of the unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of unfinished nursing care in selected European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Darja Jarošová, Ilona Plevová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinom žlučníku v době laparoskopické chirurgie - minireview
Lubomír Martínek
Year: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Kazuistika: Placenta accreta léčena Metotrexátem
Patricie Delongová, R. Ondruššek, J. Horáček, Mária Wozniaková, Ondřej Šimetka
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Year: 2019
stať ve sborníku

KPR REPETE
Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ
Year: 2019
stať ve sborníku

KVALITATIVNÍ ANALÝZA NENAPLNĚNÝCH POTŘEB PACIENTŮ S PROGRESIVNÍM NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM V POKROČILÉ FÁZI NEMOCI
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes in paediatric patients.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2019, Basic and clinical pharmacology and toxicology
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater - minireview
Lubomír Martínek
Year: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Lenalidomide and dexamethasone in treatment of patients with relapsed and refractory multiple myeloma - analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies
Roman Hájek, V. Maisnar, Z. Stefanikova, I. Spicka, L. Pour, J. Minařík, M. Flochová, J. Radocha, E. Gregora, N. Stecová, Tomáš Jelínek, A. Jungová, E. Kralíková, L. Brožová
Year: 2019, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Levels of CEACAM6 in Peripheral Blood Are Elevated in Patients with Plasma Cell Disorders: A Potential New Diagnostic Marker and a New Therapeutic Target?
Michal Hájek, N. Steiner, D. Nachbaur, B. Borjan, S. Ševčíková, G. Goebel, E. Gunsilius
Year: 2019, DISEASE MARKERS
článek v odborném periodiku

MACROPHAGES OF THE SUBCUTANEOUS AND OMENTAL FATTY TISSUE IN OBESE PATIENTS: IMMUNOHISTOCHEMICAL PHENOTYPING OF M2 SUBTYPES IN RELATION TO TYPE 2 DIABETES
Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Vojtěch Kamarád, Kateřina Čížková, Helena Lacey
Year: 2019, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Magnetic resonance imaging of rectal cancer - The surgeon principles
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN
Year: 2019, Acta Scientific Cancer Biology
článek v odborném periodiku

MEASURES TO PREVENT MEDICATION ERRORS IN INTENSIVE CARE UNITS
Z Plutínská, Ilona Plevová
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Metoda case managementu a její aplikace v rámci CpRP
Radka Kozáková
Year: 2019, Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
kapitola v odborné knize

Missed Nursing Care Among Hospital Nurses: Pilot Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Ilona Plevová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková
Year: 2019
stať ve sborníku

Missed nursing care measured by MISSCARE Survey - the first pilot study in the Czech Republic and Slovakia
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Elena Gurková
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Mobbing medical staff
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti diagnostiky a terapie valgózního postavení pat u dětí
Lucie Honzíková, Denisa Dlugošová, Natalie Vartecká
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti hodnocení valgózního postavení paty u dětí v oblasti fyzioterapie
Lucie Honzíková, Denisa Dlugošová, Natalie Vartecká
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti okamžité rekonstrukce prsu po mastektomii pro karcinom
Jiří Prokop
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multi-parametric functional hemodynamic optimization improves postsurgical outcome after intermediate risk open gastrointestinal surgery: a randomized controlled trial
Pavel Szturz, P. Folwarczny, R. Kula, J. Neiser, Pavel Ševčík, J. Beneš
Year: 2019, EDIZIONI MINERVA MEDICA
článek v odborném periodiku

Multiple myeloma in patients up to 30 years of age: a multicenter retrospective study of 52 cases
Roman Hájek, A. Jurczyszyn, J. Davila, K.M. Kortüm, D.S. Jayabalan, R. Vij, M. Fiala, V. Milunovic, C.S. Chim, K. Wiśniewska-Piaty, A. Waszczuk-Gajda, E. Crusoe, P. Robak, M. Raźny, D. Zawirska, M. Bittrich, H. Nahi, H. Liu, J.J. Castillo, D.H. Vesole
Year: 2019, Leukemia and Lymphoma
článek v odborném periodiku

Nitroděložní tělíska a LNG-IUS
Petr Kovář, J. Daňková Kučerová, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2019, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Nutriční deficity po bariatrickém výkonu
Karin Petřeková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční změny v klíčených obilovinách a luštěninách - dílčí výsledky.
Renáta Dlouhá, Ivo Hartman, Jaroslav Šimek, Karin Petřeková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obiloviny a luštěniny v bezlepkové stravě
Karin Petřeková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Eva Janíková, Andrea Polanská
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann
Year: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Paliativní medicína u neurodegenerativních onemocnění: workshop
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jarmila Kušnírová, Petr Ridzoň, Michal Bar
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer
Petr Dítě, Ivo Novotný, Jana Dvořáčková, Bohuslav Kianicka, Martin Blaho, Pavel Svoboda, Magdalena Uvirova, Tomáš Rohan, Hana Mašková, Lumír Kunovský
Year: 2019, DIGESTIVE DISEASES
článek v odborném periodiku

Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Jitka Macháčková
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Perinatal palliative care education: An integrative review
Kateřina Ratislavová, Radka Bužgová, Jana Vejvodová
Year: 2019, Nurse Education Today
článek v odborném periodiku

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek® Pro II a koagulačními analyzátory cobat t 511 a Sysmex CS-5100
Martin Pulcer, Ondře Hývnar
Year: 2019, LABOR AKTUELL
článek v odborném periodiku

Posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek a žen s diabetes mellitus - hodnotící nástroje
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Year: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199