Publications
PAU - přátelé angažovaného úsilí
Bohdana Dušová
Year: 1998, Sestra
journal article

Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace
Jarmila Kristiníková
Year: 1998
abstract in proceedings

Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB)
J. Chládek, B. Vlčková, Hana Brozmanová, J. Martínková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Posibilities of the care of elderly people
Darja Jarošová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Požadavky na vyšetoení v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Aleš David, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků
Milan Grundmann
Year: 1998, Klinická farmakologie
journal article

Provedení CT cisternografie při diagnostice mokových píštělí (likvorey)
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1998, Praktická radiologie
journal article

Průkaz botulotoxinu v konzervovaných jahodách
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
journal article

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 1998
abstract in proceedings

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu.
Bohdana Dušová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), predbežná správa (International Health Regulations, IRH)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 1998, Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie
journal article

Seznámení s lékařskou etikou
Kateřina Ivanová
Year: 1998, VUP
specialist book chapter

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

St. Joseph`s Hospital, Toronto, Kanada
Dittmar Chmelař
Year: 1998
work experience abroad

Stadnardní postup konzervativní léčby karcinomu prsu u žen.Současnost a perspektiva
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998, Instrumentářka
journal article

Standardní postup konzervativní chirurgické léčby karcinomu prsu u žen
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998
abstract in proceedings

Standardy individuální profesionální výkonnosti sester
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Staplers or handf sutures in rectal surgery?
Anton Pelikán
Year: 1998
abstract in proceedings

Střevní karcinoidy
Anton Pelikán, Petr Anděl, Jaroslav Mayzlík
Year: 1998, Chirurgický zpravodaj
journal article

Terapeutické monitorování hladin digoxinu
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, J. Burdová, Z. Dluhosova, P. Mikes
Year: 1998, Hygiena
journal article

The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, Vladimíra Němcová
Year: 1998, Hygiena
journal article

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998, Polish J. Pharmacology
journal article

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998, Pol. J. Pharmacol.
journal article

Úloha antagonistů AT1 receptoru v léčbě srdečního selhání
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

V. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), II. pracovní konference DURG
Milan Grundmann
Year: 1998
organizing conference, workshop

Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Vliv fenytoinu a primidonu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998, Čes. slov. Neurol. Neurochir.
journal article

Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho matebolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998, Čes. slov. neurolog. neurochir
journal article

Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Vliv životního prostředí na zdraví
Milan Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Year: 1998, International Journal of Environmental Health Research
journal article

Vybraná kazuistika TDM digoxinu
Radmila Ličková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1998
abstract in proceedings

Vybrané otázky z platného práva pro magisterské studium
Jaroslav Horáček, Svatopluk Loyka, Jaroslav Vašut, Oldřich Eliáš
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Význam compliance v terapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. fyziol.
journal article

Vztah mezi subjektivními potížemi a objektivními nálezy u vybraných postižení horních končetin
Milena Menzlová
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Zásady a postup bandažování - amputace v bérci.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1998, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Zásady péče o pahýl - pooperační stadium - amputace v bérci.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1998, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Závěrečná zpráva dílčí části grantového projektu č.17: Stanovení systému pro výběr, hodnocení a kontrolu příslušníků PO - Výsledky hodnocení energetické zátěže hasičů v průběhu jejich pracovní směny.
Zdeněk Jirák
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 1998
abstract in proceedings

Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


