Publications
Použití Sulperazolu u akutních stavů v chirurgii
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Bratisl. lék. listy
journal article

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
abstract in proceedings

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

První zkušenosti s TDM isepamicinu
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1999
abstract in proceedings

Předoperační výživa u chirurgických nemocných
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Čtvrtletní noviny
journal article

Results of Measuring Children´s Feet in the the Czech Republic
Pavla Šťastná
Year: 1999
abstract in proceedings

Some Remarks to the Health Care System in Finland
Darja Jarošová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Jana Chmelová
Year: 1999, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
journal article

Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Stavba protéz DK z kompozitních materiálů (1.část)
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
journal article

Technické přehledy - Dynamická chodidla skeletární.
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
journal article

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Trendy v TDM, poznatky z posledního světového sjezdu
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 1999
work experience abroad

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 1999
work experience abroad

Úvod do problematiky kompozitních materiálů.
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 1999, Ortopedická protetika
journal article

Velký Třesk (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1999, - ORIGAMI
journal article

VI. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), III. pracovní konference DURG, I. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 1999
organizing conference, workshop

Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů
Jarmila Kristiníková
Year: 1999
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Bohdana Dušová, Darja Jarošová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z teorie ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané výsledky vlivu některých faktorů životního prostředí na dýchací systém dětí získané v národní studii České republiky v rámci projektu CESAR-PHARE
Anna Šplíchalová, Samuel Lvončík, J. Tvrdík, H. Tomášková, I. Tomášek, Jaroslav Volf
Year: 1999
abstract in proceedings

Výskyt botulismu v ČR v letech 1990-1998
H. Šrámová, Č. Beneš, Dittmar Chmelař
Year: 1999, -
journal article

Využití stanovení tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) v séru a v moči k diagnostice a sledování urologických onemocnění
Jan Krhut, K. Mainer
Year: 1999, Česká urologie
journal article

Vývoj klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Význam compliance v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Wie gut past sich dem Fus an ?
J. Pavlačková
Year: 1999
abstract in proceedings

Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Year: 1999
abstract in proceedings

Absurdita mechanismu
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Oftis
specialist book

Bakteriální supertoxiny: botulotoxin a tetanotoxin
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
journal article

Biologická dostupnost a bioekvivalence
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Biologická dostupnost a bioekvivalnce
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Clostridium septicum - původce hnisavé meningoencephalitidy
Dittmar Chmelař, E. Kostřicová, J. Jančová
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
journal article

Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Enteral Nutrition in Surgery
Taťána Grosmanová, P. Bachleda
Year: 1998, Nutrition14
journal article

Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Pavla Svrčinová, J. Burdová, Vladimíra Němcová, S. Kaderka, J. Pavelka
Year: 1998, Hygiena
journal article

Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Fournierova gangréna
A. Matušek, L. Martínek, Dittmar Chmelař, Z. Krásová
Year: 1998, Rozhledy v chirurgii
journal article

Health care services in the Czech Republic and region of North Moravia
Darja Jarošová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Health promoting design of children´s footwear.
J. Pavlačková
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení trendů mortality na karcinom děložního čípku v České republice a v Belgii
Vladimír Janout, F. Beška, S. Lisoňková, P. Burdová
Year: 1998, Klinická onkologie 11
journal article

Holistická ošetřovatelská péče, 2. Standardy profesionálního ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998
abstract in proceedings

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví
specialist book

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích / II. díl
Zdeněk Jirák
Year: 1998, CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany]
specialist book


