Publications
Fecal urobilinoid excretion in neonates and infants: A possible role of intenstinal colonization in the pathogenesisi of neonatal hyperbilirubinemia
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery
Year: 1999, HEPATOLOGY
journal article

Fyziologie práce dorostu
Zdeněk Jirák
Year: 1999
abstract in proceedings

Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin
Milan Grundmann, M. Souček, L. Špinarová, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová
Year: 1999
abstract in proceedings

Holistické přístupy v péči o zdraví.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 1999, Medicínský monitor
journal article

Kvalita péče a standardy v systému péče o zdraví
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
abstract in proceedings

Léčba hypertenze ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Lékové interakce sildenafilu - Viagra
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí
P. Ventruba, I. Crha, D. Burgetová, Dittmar Chmelař
Year: 1999, Česká gynekologie
journal article

Model fungujícího zdraví Marjory Gordonové In: E. Trachtová a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Model fungujího zdraví" Marjory Gordonové In: E. Trachtová a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Ontogeneze a její vliv na lidskou sexualitu
Yvetta Vrublová
Year: 1999
abstract in proceedings

Perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček, H. Podešvová
Year: 1999, Úrazová chirurgie
journal article

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Staud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Štaud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřebuje kardiolog RA laboranta?
Daniela Třetinová
Year: 1999, Praktická Radiologie
journal article

Použití Sulperazolu u akutních stavů v chirurgii
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Bratisl. lék. listy
journal article

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
abstract in proceedings

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

První zkušenosti s TDM isepamicinu
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1999
abstract in proceedings

Předoperační výživa u chirurgických nemocných
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Čtvrtletní noviny
journal article

Results of Measuring Children´s Feet in the the Czech Republic
Pavla Šťastná
Year: 1999
abstract in proceedings

Some Remarks to the Health Care System in Finland
Darja Jarošová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Jana Chmelová
Year: 1999, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
journal article

Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Stavba protéz DK z kompozitních materiálů (1.část)
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
journal article

Technické přehledy - Dynamická chodidla skeletární.
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
journal article

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Trendy v TDM, poznatky z posledního světového sjezdu
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 1999
work experience abroad

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 1999
work experience abroad

Úvod do problematiky kompozitních materiálů.
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 1999, Ortopedická protetika
journal article

Velký Třesk (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1999, - ORIGAMI
journal article

VI. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), III. pracovní konference DURG, I. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 1999
organizing conference, workshop

Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů
Jarmila Kristiníková
Year: 1999
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Bohdana Dušová, Darja Jarošová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z teorie ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


