Publications
The university students life styles
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

The university students life styles
Darja Jarošová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thoracic-pelvic dysostosis.
Ivo Mařík, J. Grochová, K. Kozlowski
Year: 2000, Clinical Dysmorphology, 9
journal article

Trupové ortézy pro léčení skoliózy (2.část).
Ivo Mařík, P. Černý, P. Zubina, P. Korbelář
Year: 2000, Ortopedická protetika, 2
journal article

Úkoly antropologa v obuvnickém průmyslu.
Pavla Šťastná
Year: 2000
abstract in proceedings

VII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 2000
organizing conference, workshop

Vlastnosti práškovývh materiálů na bázi W-Ni-Fe
Arnošt Silbernagel, M. Greger
Year: 2000, Zeszyty naukowe Politechniky Opolskiej, Seria Mechanika
journal article

Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, K. Matějová
Year: 2000
abstract in proceedings

Vliv pohybové aktivity u gerontů na jejich celkovou mobilitu a soběstačnost.
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Vybrané aspekty nozokomiálnych sepsí
Rastislav Maďar
Year: 2000, Merkantil
specialist book

Vybrané kapitoly z hodnocení expozice
Vladimír Janout, K. Markvart
Year: 2000, SZÚ Praha
specialist book

Výsledky celostátního průzkumu zdravotního stavu nohou dětí a mládeže ve věku od tří do 19 let.
Pavla Šťastná
Year: 2000, Kožařství
journal article

Výsledky studií úrazovosti od 0-18 let v ČR
Šárka Andělová, Z. Roth , L. Pelech
Year: 2000
abstract in proceedings

Vývoj bércové protézy z kompozitních materiálů.
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Význam stanovení troponinu
Antonín Pohlídal, Roman Štípal, Arnošt Martínek
Year: 2000, Laboratórna diagnostika
journal article

Významné lékové interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Year: 2000, Medicína v praxi
journal article

Základní aspekty patogeneze, diagnostiky a léčby ventilátorové pneumonie
Jaromír Roubec, Věra Toršová, J. Jahoda
Year: 2000, Klinická mikrobiologie
journal article

Základní aspekty patogeneze, diagnostiky a léčby ventilátorové pneumonie.
Jaromír Roubec, Věra Toršová, J. Jahoda
Year: 2000
abstract in proceedings

Základní principy evropské strategie WHO pro vzdělávání sester a porodních aistentek.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Závislost pH plazmy na použitém protisrážlivém roztoku při odběru dárcovské krve technikou plazmaferézy
Jan Pták, Ludmila Nováčková, M. Stachelová, David Slabík, Soňa Králová
Year: 2000, Vnitřní lékařství
journal article

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 2000, Revue ošetrovatelstva a laboratornych metodik
journal article

Zhoubné nádory u starých lidí - jsou odlišné?
Pavel Vodvářka
Year: 2000
abstract in proceedings

Zisťovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti
Darja Jarošová
Year: 2000, Revue profesionálnej sestry
journal article

Zjištování kvality ošetřovatelské péče ve FNsP Ostrava
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Změna ve vzdělání sester - předpoklad realizace změn v ošetřovatelské praxi.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam - I
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní medicína pro praxi
journal article

Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam - II
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní medicína pro praxi
journal article

Analýza farmakoterpaie epilepsie v letech 1993-1998, význam TDM
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1999
abstract in proceedings

Anforderungen an eine Fusgesunde Konstruktion.
J. Pavlačková
Year: 1999
abstract in proceedings

Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, J. Burdová
Year: 1999, Hygiena
journal article

Carbamazepine population pharmacokinetics
J. Chládek, J. Martínková, B. Vlčková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999, Acta med.
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999, Ther Drug Monit
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Compendium of epidemiology
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková
Year: 1999, Comenius University
specialist book

Compliance
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Coronary arteriogram and revascularisation in patients with coronary artery disease with sustained ventricular tachycardiaand ventricular fibrilation
Leoš Pleva, A Kol.
Year: 1999, Cardiology Uptade
journal article

Correction of morphology and indicators of atrial function using long-term physiologic cardiac pacing in patients with prior chronic atrioventricular dissociation or VVI pacing
Tomáš Kuhn, A Kolektiv
Year: 1999, Neuveden
specialist book chapter

CT cisternografie a problematika mokových píštělí (likvorey)
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Pavel Drábek
Year: 1999, -
journal article

Déjá Vu / Möbius (komiks)
Dittmar Chmelař, Jozef Gertli - Danglár
Year: 1999, -ORIGAMI
journal article

Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 1999, Central European Journal of Public Health
journal article

Fecal urobilinoid excretion in neonates and infants: A possible role of intenstinal colonization in the pathogenesisi of neonatal hyperbilirubinemia
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery
Year: 1999, HEPATOLOGY
journal article

Fyziologie práce dorostu
Zdeněk Jirák
Year: 1999
abstract in proceedings

Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin
Milan Grundmann, M. Souček, L. Špinarová, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová
Year: 1999
abstract in proceedings

Holistické přístupy v péči o zdraví.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


