Publications
Časné a odložené použití cyklosporinu v imunologickém schematu u transplantací ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1992
stať ve sborníku

Febrilní stav neobvyklého původu
V. Poljak, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Prakt. lékař
článek v odborném periodiku

Fetal Alkohol Syndrome
Jaroslav Horáček
Year: 1992
stať ve sborníku

Fetální alkoholový syndrom
Jaroslav Horáček
Year: 1992, Protialkoholický obzor
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nekrotizující fasciitidy
Z. Krásová, A. Matušek, Dittmar Chmelař
Year: 1992, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Otázka ceny - ZAKLÍNAČ - Stříbrný meč - Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Year: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ovlivnění střevní peristaltiky po velkých cévních výkonech pomocí enterální výživy
Taťána Grosmanová
Year: 1992, Plzeňský lék. sborn. ,,
článek v odborném periodiku

Own experience with portosystemic shunts in portal hypertension
Taťána Grosmanová
Year: 1992
stať ve sborníku

Porodní poranění sleziny u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček
Year: 1992
stať ve sborníku

Primární adenokarcinom apendixu
Josef Kopecký, Stanislav Jelen, T. Kyselá, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Punkční biopsie expanzivních procesů mediastina pod kontrolou výpočetní tomografie
V. Chudoba, M. Chmelík, Jaroslav Horáček, H. Lazarová
Year: 1992, Stud.pneumol.phtiseol.Cechoslov.
článek v odborném periodiku

Rezonance a chaos
Dittmar Chmelař
Year: 1992, VTM
článek v odborném periodiku

Riziko karcinogénnych faktorov v koksárenskom priemysle ČSFR
Lubomír Dobiáš, D. Gajdosova, V. Rimár, O. Gajdoš, S. Lukács
Year: 1992
stať ve sborníku

Schrödingerova kočička - Georg A. Effinger; Mouchy paměti - Ian Watson - Don Wohlheim představuje nejlepší sci-fi povídky 1989
Dittmar Chmelař
Year: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sledování imunosuprese po transplantaci ledvin
J. Bystroň, Taťána Grosmanová
Year: 1992, Vnitř. Lék.
článek v odborném periodiku

Současné možnosti včasné diagnostiky karcinomu mammy
Josef Kopecký, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Bratislavské onkologické listy
článek v odborném periodiku

The Genotoxic Exposure in Uranium Miners
Lubomír Dobiáš, M. Černá, P. Rossner, J. R. Šrám, A. Pastorková, B. Binková, J. Topinka, D. Veselá, D. Veselý
Year: 1992
stať ve sborníku

The problems of alcoholism in viniferous regions of middle europe
J. Dušek, W. Dutz, F. Ondriáš, Jaroslav Horáček, Z. Lukáš, L. Foretová, Ján Buček, H. Swoboda, V. Kubálek, K. Dvořák
Year: 1992, Scripta medica
článek v odborném periodiku

Změny v portální cirkulaci při experimentální prehepatické portální hypertenzi
Taťána Grosmanová
Year: 1992, Rozhl. Chir.
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.
Dittmar Chmelař, Leopold Pleva, P. Urbášková, Josef Kopecký
Year: 1991, Anaerob
článek v odborném periodiku

Expiratorische Stenose der Trachea und der grossen Bronchien bei obstructiven Lungenemphysen
Jaroslav Horáček
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech
P. Walder, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fruehkomplikationen subcutaner arteriovenoeser Fisteln zur extrakorporalen Haemodialyse
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomouc
článek v odborném periodiku

Gefahren der peropherm Dauerkanülierung
Jaroslav Horáček
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Haló, taxi!
Dittmar Chmelař
Year: 1991, Spirit
článek v odborném periodiku

Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy
Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 1991, Čs.patologie
článek v odborném periodiku

K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kidney transplantation and malignant dideases
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ., Palack., Olomuc.
článek v odborném periodiku

Některé otázky pneumopatologie a iatrogenní poškození
Jaroslav Horáček
Year: 1991
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky DH-ergotoxinu
Milan Grundmann
Year: 1991
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Origami (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1991, Hepterida
kapitola v odborné knize

Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sledování hladin aminokyselin u karcinomu jícnu
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomuc
článek v odborném periodiku

Spontánní perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, H. Podešvová, Jaroslav Horáček
Year: 1991, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru
K. Neuwirt, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách
M. Kabina, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ueberlegungen zur operativen Tactik bei AV-Fistelnanlagen Landzeitdialyse.
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomouc
článek v odborném periodiku

Výskyt maligního onemocnění u nemocných s transplantovanými
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Transplant.
článek v odborném periodiku

Allgemeine Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Vídeň , Rakousko
Dittmar Chmelař
Year: 1990
působení v zahraničí

Ames Test with Chemically Pure Titanum
Lubomír Dobiáš, J. Vaněk, V. Březina, L. Freyburg
Year: 1990
stať ve sborníku

Analýza mutagenní aktivity faktorů pracovního prostředí v uranových dolech
Lubomír Dobiáš, M. Černá, A. Pastorková, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1990, Příloha AHEM č.13/1990
článek v odborném periodiku

Dinosauři & Sex & DAIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Dnes, zítra a my
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Year: 1990, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Filadelfský experiment
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Genesis
Dittmar Chmelař, Aleš Zedník
Year: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
odborná kniha

Kondomologie
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Kondomy & AIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1990, Nová Svoboda
článek v odborném periodiku


