Publications
The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, J. Burdová, Z. Dluhosova, P. Mikes
Year: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, Vladimíra Němcová
Year: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998, Polish J. Pharmacology
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998, Pol. J. Pharmacol.
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha antagonistů AT1 receptoru v léčbě srdečního selhání
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

V. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), II. pracovní konference DURG
Milan Grundmann
Year: 1998
uspořádání konference, workshopu

Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998
stať ve sborníku

Vliv fenytoinu a primidonu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998, Čes. slov. Neurol. Neurochir.
článek v odborném periodiku

Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho matebolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998, Čes. slov. neurolog. neurochir
článek v odborném periodiku

Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1998
stať ve sborníku

Vliv životního prostředí na zdraví
Milan Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Year: 1998, International Journal of Environmental Health Research
článek v odborném periodiku

Vybraná kazuistika TDM digoxinu
Radmila Ličková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1998
stať ve sborníku

Vybrané otázky z platného práva pro magisterské studium
Jaroslav Horáček, Svatopluk Loyka, Jaroslav Vašut, Oldřich Eliáš
Year: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Význam compliance v terapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vztah mezi subjektivními potížemi a objektivními nálezy u vybraných postižení horních končetin
Milena Menzlová
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zásady a postup bandažování - amputace v bérci.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1998, Technické informace ING - firemní publikace
článek v odborném periodiku

Zásady péče o pahýl - pooperační stadium - amputace v bérci.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1998, Technické informace ING - firemní publikace
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva dílčí části grantového projektu č.17: Stanovení systému pro výběr, hodnocení a kontrolu příslušníků PO - Výsledky hodnocení energetické zátěže hasičů v průběhu jejich pracovní směny.
Zdeněk Jirák
Year: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 1998
stať ve sborníku

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zpráva z pobytu ve Velké Británii
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998, Bulletin České společnosti sester
článek v odborném periodiku

20 let klinické farmakologie v Ostravě
Milan Grundmann
Year: 1998, Zprav. klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

A proposal for the Assessment of Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Mikroklimatic Conditions
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Year: 1997, Indoor Built Environ.
článek v odborném periodiku

Antiasmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1997
stať ve sborníku

Antiastmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1997
stať ve sborníku

Biologie člověka
Zdeněk Majkus, Jaroslav Horáček
Year: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Blokátor kalciových kanálů typu T mibefradil v léčbě arteriální hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1997
stať ve sborníku

Chirurgické postupy při tromboembolismu
Jaroslav Mayzlík
Year: 1997, Bratislavské lekárské listy
článek v odborném periodiku

Compartment syndrom
Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Jan Bartoš
Year: 1997, Praktická Flebologie
článek v odborném periodiku

Congenital fibre-type disproportion myopathy: two types starting in early childhood and in adult age
Jan Hromada, Jan Lukáš, Josef Stanik, František Vlček
Year: 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
článek v odborném periodiku

Congenital fibre-type disproportion myopathy: two types starting in early childhood and in adult age
Jan Hromada, Jan Lukáš, Josef Stanik, František Vlček
Year: 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
článek v odborném periodiku

CT a MR obraz toxoplazmozy a lymfomu mozku u infekcí HIV
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Marie Haringová
Year: 1997, Česká Radiologie
článek v odborném periodiku

CT a MR obraz toxoplazmózy a lymfomu mozku u infekcí HIV
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Marie Haringová
Year: 1997, Čes. Radiol
článek v odborném periodiku

Cystická adventiciální degenerace arteria femoralis communis
Jaroslav Mayzlík
Year: 1997, Bratislavské Lekárské listy
článek v odborném periodiku

Dawkowanie i stezenie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenotoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1997
stať ve sborníku

Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1997
stať ve sborníku

Filtrace likvoru - možnosti a indikace
David Doležil
Year: 1997, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Fyloidní nádory mléčné žlázy
Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 1997
stať ve sborníku

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympdo-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug resistance in leukemia and Lymphoma II
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1997, Harwood Acad. Publishers
článek v odborném periodiku

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blasticleukemia in children (a pharmacokinetic study)
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1997, Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers
článek v odborném periodiku

Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%
Z. Kubica, Milan Grundmann, B. Vlčková
Year: 1997
stať ve sborníku

Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%
Z. Kubica, Milan Grundmann, B. Vlčková
Year: 1997
stať ve sborníku


