Publications
Rozpojitelnost hornin při popvrchovém dobývání užitkových nerostů a jejich matematické modelování
Jiří Vrbický
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rozvojové možnosti českého cestovního ruchu na příkladu Ostravy
Václav Lednický
Year: 2001
abstract in proceedings

Růstové změny u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová, Jana Robová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Řešení problematiky ochrany ovzduší při výrobě niklkadmiových akumulátorů
Lubomír Dobiáš, O. Mikšánek, Jarmila Riegerová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Saturace a frustrace bazálních potřeb onkologicky nemocných a ošetřujícího personálu
Naděžda Kubíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Sborník I. ostravské sympozium ošetřovatelství
Bohdana Dušová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Sborník I.ostravské sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Schwartz-Jampel syndrome.
Ivo Mařík, K. Kozlowski
Year: 2001, Magyar radiologia, 75
journal article

Sedm let Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě a její podíl na výchově mladých pracovníků v oboru pracovního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2001
abstract in proceedings

Silové působení ortézy s vysokým předpětím na femur a tibii.
Ivo Mařík, J. Čulík
Year: 2001, Pohybové ústrojí, 8
journal article

Skeletální poranění v dětském věku
Josef Kopecký, Zbyněk Svozil, Pavel Havránek
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001, Central European Journal of Public Health
journal article

Smutné dětské nohy ...
Pavla Šťastná
Year: 2001, TEST
journal article

Social Work Practice: A Reader
Růžena Dvořáčková
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sonographic examination of the eyeball using whole body USG equipment in children : potential and clinical singnificance.
Jana Chmelová
Year: 2001, Biomed.Papers
journal article

Současné trendy v chirurgické léčbě karcinomu mammy
Josef Kopecký
Year: 2001
abstract in proceedings

Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou
Jirka Mačák, Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2001, Če.-slov.Patologie
journal article

Stanovení ferritinu v séru metodou imunoturbidimetrickou
Jiřina Ungerová, David Slabík, A. Gajdová, L. Marková
Year: 2001
abstract in proceedings

Stanovení glykovaného hemoglobinu - HbA1c (srovnání dvou vyšetřovacích metod
Jiřina Ungerová, Gabriela Bolková, Pavla Coufalová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Stanovení kreatininu - srovnání dvou metod
Jiřina Ungerová, Petra Dobešová, Hana Martinková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Stavebnicový stabilizační korzet typ Jewet.
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strategie léčby migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
journal article

Strategie měření dle ČSN EN 689
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Studie ALLHAT a léčba hyperplazie prostaty
Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Studie obouvání dětí školního věku.
J. Pavlačková, M. Tomášová
Year: 2001, Kožařství
journal article

Systémové, končetinové a kombinované vady skeletu: vybraná kasuistická sdělení - 2.část
Ivo Mařík
Year: 2001,
specialist book

Systémové vady pohybového aparátu. Souborné sdělení s kasuistikou.
Ivo Mařík
Year: 2001, VOX Pediatrie, 1
journal article

Technické přehledy - Dynamická chodidla Flex - Foot.
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Technické přehledy - Kolenní klouby ÖSSUR - Total Knee.
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin léků (TDM)
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2001
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin theofylinu ve stáří
Milan Grundmann, I. Komzáková, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2001
abstract in proceedings

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus
Year: 2001
abstract in proceedings

The Importance of drug metabolites in TDM
Milan Grundmann
Year: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
journal article

The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2001, Pharmacol. Toxicol.
journal article

The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The therapy of myasthenia gravis byimmunoadsorption
M. Bláha, Kolektiv Autorů, Jan Pták, J. Malý, M. Skořepová, M. Pecka, J. Malý, J. Hromada, H. Matulová
Year: 2001, HK Credit
specialist book chapter

Tronmbofilní stavy - metody vyšetření a klinický význam
Blahomír Kuča, Petr Grulich, Hana Čechová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Tři metody tanovení glomerulární filtrace - význam cystatinu C
Jiřina Ungerová, Antonín Pohlídal, Michal Hladík, O. Kraft, T. Zaoral
Year: 2001
abstract in proceedings

Třiadvacet dialogů o rakovině
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Třicetileté zkušenosti s ergometrií do maxima u rizikového souboru 58 175 osob
Jaroslav Šimíček, A. Káňa, Arnošt Martínek, Jindřich Šajnar, R. Schenk, Zdeněk Tesař, V. Vykopal
Year: 2001, Cor et Vasa Supplementum
journal article

Tvorba volných kyslíkových radikálů a jejich scavangerů u zdravé dětské populace
Jaroslav Slaný, Ivo Lochman, Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2001, Nutrica - čtvrtletní noviny
journal article

Umírání z pohledu sestry
Darja Jarošová, Radka Růžičková
Year: 2001, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book

University of Kuopio
Bohdana Dušová
Year: 2001
work experience abroad

Úrazy dětí na zotavovacích akcích
Šárka Andělová, Petr Anděl
Year: 2001
abstract in proceedings

Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu
Anna Gregorková, D. Sýkora, Miroslav Janura
Year: 2001
abstract in proceedings

Urgentní medicína 2001
Jitka Dostálová, Jitka Dostálová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work


