Publications
Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Problémy s podáváním léků ve stáří - I. Farmakokinetika ve stáří.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Problémy s podáváním léků ve stáří - II. Nažádoucí účinky léků.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Problémy s podáváním léků ve stáří - III. Compliance.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Proces komunikace a jeho význam v onkologii.
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Profesionální inhalační expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům pracovníků hutnických provozů a riziko chemické karcinogenity
J. Kubina, G. Večerková
Year: 2001, České pracovní lékařství
journal article

Proposal for a methodology and measurement of changes to the internal space of children´s footwear.
J. Pavlačková, Petr Hlaváček
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protetická chodidla a jejich vlastnosti (2.část).
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Průkaz lymfatických uzlin v perikolické tukové tkáni u kolorektálního karcinomu
Marie Rydlová, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Předpoklady dalšího rozšřování mediace
Lenka Holá
Year: 2001, Bulletin pro sociální prevenci
journal article

Příspěvek k diferenciální diagnostice granulomatózních procesů v plicní tkáni
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, M. Vrátný
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a páru k porodu - úloha porodní asistentky
Bohdana Dušová
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychosociální podpora nemocných se zhoubným nádorem prsu
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Recidivující intraneurální ganglion n. peroneus comm
Pavel Drábek, M. Filip, P. Šupšáková, R. Čuřík
Year: 2001, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
journal article

Regulační systém a ošetřovatelská praxe
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001, Ošetřovatelství
journal article

Regulační systém a ošetřovatelská praxe
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001, Ošetřovatelství.Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Renoprotektivní účinek Irbesartanu u diabetických pacientů - výsledky programu PRIME
Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease
T. Minarik, Arnošt Martínek, P. Matoška, Leopold Pleva, I. Stolarova
Year: 2001, Europace Supplements
journal article

Risiken der Verletzung von Diabetikerfüßen während der Zeit des Tragens von neuen Schuhen
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
abstract in proceedings

Risk of Pressure Damage to Diabetic Feet when Wearing new Footwear
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
abstract in proceedings

Riziko citrátové intoxikace při léčebných aferézách
Jan Pták
Year: 2001
abstract in proceedings

Rizikové faktory u poruch příjmu potravy-průřezová epidemiologická studie
Vladimír Janout, H. Kollárová, P. Němečková
Year: 2001, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Rok 2000 - historická změna - oddělení ošetřovatelství od lékařských věd a jeho zařazení do nomenklatury zdravotních věd v ČR
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Role porodní asistentky v sexuální výchově
Yvetta Vrublová
Year: 2001
abstract in proceedings

Rozpojitelnost hornin při popvrchovém dobývání užitkových nerostů a jejich matematické modelování
Jiří Vrbický
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rozvojové možnosti českého cestovního ruchu na příkladu Ostravy
Václav Lednický
Year: 2001
abstract in proceedings

Růstové změny u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová, Jana Robová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Řešení problematiky ochrany ovzduší při výrobě niklkadmiových akumulátorů
Lubomír Dobiáš, O. Mikšánek, Jarmila Riegerová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Saturace a frustrace bazálních potřeb onkologicky nemocných a ošetřujícího personálu
Naděžda Kubíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Sborník I. ostravské sympozium ošetřovatelství
Bohdana Dušová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Sborník I.ostravské sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Schwartz-Jampel syndrome.
Ivo Mařík, K. Kozlowski
Year: 2001, Magyar radiologia, 75
journal article

Sedm let Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě a její podíl na výchově mladých pracovníků v oboru pracovního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2001
abstract in proceedings

Silové působení ortézy s vysokým předpětím na femur a tibii.
Ivo Mařík, J. Čulík
Year: 2001, Pohybové ústrojí, 8
journal article

Skeletální poranění v dětském věku
Josef Kopecký, Zbyněk Svozil, Pavel Havránek
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001, Central European Journal of Public Health
journal article

Smutné dětské nohy ...
Pavla Šťastná
Year: 2001, TEST
journal article

Social Work Practice: A Reader
Růžena Dvořáčková
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sonographic examination of the eyeball using whole body USG equipment in children : potential and clinical singnificance.
Jana Chmelová
Year: 2001, Biomed.Papers
journal article

Současné trendy v chirurgické léčbě karcinomu mammy
Josef Kopecký
Year: 2001
abstract in proceedings

Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou
Jirka Mačák, Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2001, Če.-slov.Patologie
journal article

Stanovení ferritinu v séru metodou imunoturbidimetrickou
Jiřina Ungerová, David Slabík, A. Gajdová, L. Marková
Year: 2001
abstract in proceedings

Stanovení glykovaného hemoglobinu - HbA1c (srovnání dvou vyšetřovacích metod
Jiřina Ungerová, Gabriela Bolková, Pavla Coufalová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Stanovení kreatininu - srovnání dvou metod
Jiřina Ungerová, Petra Dobešová, Hana Martinková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Stavebnicový stabilizační korzet typ Jewet.
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strategie léčby migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
journal article

Strategie měření dle ČSN EN 689
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Studie ALLHAT a léčba hyperplazie prostaty
Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings


