Publications
Mukormykóza nosní a ústní dutiny
Janušková, P. Komínek, E. Kostřicová, Vladimír Hořava
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2001
abstract in proceedings

Nad knihou Poranění orgánů dutiny bříšní a retroperitonea
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Úrazová chirurgie
journal article

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001, Bull.Slov.antropol.Spoloč.
journal article

Některé aspekty chirurgické léčby Madelungovy choroby
T. Hrabec, Jiří Mrázek, E. Mrázková
Year: 2001, Choroby hlavy a krku
journal article

"Neznámá" nemoc s názvem fenylketonurie
Jaroslav Slaný
Year: 2001, Mamita
journal article

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Nové pohledy na profylaxi migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
journal article

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Jitka Zemanová
Year: 2001, NCO NZO
specialist book chapter

Nový studijní program ošetřovatelství- obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Oncocytic papillary carcinoma with lymphoid stroma (Warthin-like tumour) of the thyroid: a distinct entity with favourable prognosis
M. Ludvíková, Antonín Ryška, M. Korabečná, Marie Rydlová, M. Michal
Year: 2001, Histopathology
journal article

Onemocnění dýchacích cest v zimě
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Oponentský posudek dizertační práce MUDr Světlany Brychtové: "Příspěvek ke studiu vývoje patologických lézí děložního čípku: lokální buněčná reakce a HPV DNA"
Jaroslav Horáček, Světlana Brychtová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Optimální přístupová cesta k tumorům mostomozečkového koutu.( Univerzální cesta či eklektická filosofie při volbě přístupu ? )
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Tomáš Paleček, E. Wolný
Year: 2001, Otorinolaryng.a Foniat
journal article

Osobnost strategického manažéra
Darja Jarošová, Milan Myška, Václav Lednický, Štefan Slávik
Year: 2001, Ekonóm
specialist book chapter

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Outsorcing jako metoda řízení v České republice
Václav Lednický
Year: 2001
abstract in proceedings

Pečlivě vybírat se musí také bačkory
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Pharmacokinetic study of iodine-labeled silibinins in rat
N. Škottová, Zdeněk Švagera, R. Večeřa, K. Urbánek, A. Jegorov, Vilím Šimánek
Year: 2001, Pharmacol Res.
journal article

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef
Year: 2001, ATMOS ENVIRON
journal article

Podíl aortae caudalis na kolaterální cirkulaci
Jaroslav Mayzlík, J. Havelka, P. Samlík, Pavel Havránek
Year: 2001, Praktická flebologie
journal article

Pohyb, jako součást léčebného programu u osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Polymorfizmus genů a molekulární epidemiologie - docentská habilitace
Lubomír Dobiáš, Antonín Vaishar, J. Salagovič, Pavlína Hlavinková, Sylvie Hofírková, Mojmír Hrádek, Eva Kallabová, Karel Kirchner, Alžbieta Klímová, Jan Lacina, Stanislav Ondráček, Evžen Quitt, Jitka Škrabalová, Bohumír Trávníček
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy
J. Chládek, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Martínková
Year: 2001, Acta Med.
journal article

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2001, Čs. Fyziol.
journal article

Possibilities of Caring for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Possibilities of Carying for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek- v oboru hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie Profesorské inaugurační řízení
Lubomír Dobiáš, Petr Kutáč, M. Černá
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Potransfuzní komplikace - diagnostika a prevence
Blahomír Kuča, Julie Tesařová, Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Pavel Vodvářka
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru.
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Preskripce antiastmatik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Preskripce antibiotik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Preskripce antiepileptik v terénní praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, L. Dvořáček, H. Knedlíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Prevence násilí v rodinách
Ivana Fialová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Primární prevence KVO na pracovištích okresu Karviná
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Primární prevence KVO na pracovištích okresu Karviná
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej
Ivana Fialová
Year: 2001, Auxilium sociale
journal article

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Year: 2001
abstract in proceedings


