Publications
Hygiena práce v základních výrobních odvětvích / II. díl
Zdeněk Jirák
Year: 1998, CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany]
odborná kniha

Hyperfunkční arteriovenosní spojka, nežádoucí komplikace přístupu k hemodialyse
Taťána Grosmanová, P. Bachleda
Year: 1998, Rozhl Chir.
článek v odborném periodiku

Indikace enterální výživy v chirurgii.
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1998, Rozhl. Chir.,
článek v odborném periodiku

Jaká je optimální hodnota diastolického krevního tlaku?
Milan Grundmann
Year: 1998, Zpav. klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Jezdci ve vánici - ROKHORM Z ARON - Piotr Witold Lech
Dittmar Chmelař
Year: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů
Vladimír Janout
Year: 1998, GRADA Publishing
odborná kniha

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Klinicky významné lékové interakce statinů
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Kvalita, standardy a ošetřovatelská péče
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998, Časopis České lékařské komory
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik
J. Hromada, J. Bar, Milan Grundmann, B. Vlčková, Hana Brozmanová
Year: 1998, Čs. slov. Neurolog. Neurochir.
článek v odborném periodiku

Metan (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1998, - ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Year: 1998
stať ve sborníku

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Nádory nervového systému v revidované klasifikaci WHO
Jaroslav Horáček, Rostislav Koďousek
Year: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nejvyšší přípustná koncentrace prachu černouhelných dolu
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nepřípustná koncentrace respirabilní frakce dulních prachu
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nové poznatky o klinicky významných lékových interakcích statinů
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nový studijní obor na Zdravotně sociální fakultě OU
Darja Jarošová
Year: 1998
stať ve sborníku

Origami (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1998, -ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Osobnost pedagoga přednášející sexuální výchovu
Yvetta Vrublová
Year: 1998
stať ve sborníku

Osteoporóza, techniky k vyhodnocení úbytku kostní hmoty - 2.část
Daniela Třetinová
Year: 1998, Praktická Radiologie
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelství pro bakalářské studium I. díl
Ludmila Madejová
Year: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

PAU - přátelé angažovaného úsilí
Bohdana Dušová
Year: 1998, Sestra
článek v odborném periodiku

Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace
Jarmila Kristiníková
Year: 1998
stať ve sborníku

Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB)
J. Chládek, B. Vlčková, Hana Brozmanová, J. Martínková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Posibilities of the care of elderly people
Darja Jarošová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Požadavky na vyšetoení v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Aleš David, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků
Milan Grundmann
Year: 1998, Klinická farmakologie
článek v odborném periodiku

Provedení CT cisternografie při diagnostice mokových píštělí (likvorey)
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1998, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Průkaz botulotoxinu v konzervovaných jahodách
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 1998
stať ve sborníku

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu.
Bohdana Dušová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), predbežná správa (International Health Regulations, IRH)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 1998, Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Seznámení s lékařskou etikou
Kateřina Ivanová
Year: 1998, VUP
kapitola v odborné knize

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

St. Joseph`s Hospital, Toronto, Kanada
Dittmar Chmelař
Year: 1998
působení v zahraničí

Stadnardní postup konzervativní léčby karcinomu prsu u žen.Současnost a perspektiva
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998, Instrumentářka
článek v odborném periodiku

Standardní postup konzervativní chirurgické léčby karcinomu prsu u žen
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998
stať ve sborníku

Standardy individuální profesionální výkonnosti sester
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Staplers or handf sutures in rectal surgery?
Anton Pelikán
Year: 1998
stať ve sborníku

Střevní karcinoidy
Anton Pelikán, Petr Anděl, Jaroslav Mayzlík
Year: 1998, Chirurgický zpravodaj
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin digoxinu
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku


