Publications
Obchod I.
Petr Kazík
Year: 2002,
journal article

Obchod II.
Petr Kazík
Year: 2002,
journal article

Obouvání v létě.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Osobní lékař
journal article

Obsah vybraných živin v nemocničním stravování v okrese Frýdek-Místek
Lydie Ryšavá, H. Pánková, R. Kubaláková
Year: 2002, Výživa a potraviny
journal article

Očkovanie proti chrípke chráni aj pred inými chorobami
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Očkovat dítě- ano či ne?
Jaroslav Slaný
Year: 2002, H-M
journal article

Odezva organismu na pracovně-tepelnou zátěž pracovníků ve slévárenství
Samuel Lvončík
Year: 2002, Slévárenství, časopis pro slévárenství
journal article

Optimální a přípustné tepelně vlhkostní podmínky na pracovištích a v obytných interiérech budov
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2002
abstract in proceedings

Organizácia zdravotno sociálnej starostlivosti o seniorov v komunite
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osteoporóza - nejzávažnější metabolické onemocnění kostí
Antonín Pohlídal, P. Řehořková, V. Palička, P. Živný
Year: 2002, Practicus
journal article

Ošetřovatelský proces u těhotných žen s HIV infekcí a onemocněním AIDS
Yvetta Vrublová, Aleš Hladký, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2002, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

Ošetřovatelský proces u těhotných žen s HIV infekcí a onemocněním AIDS
Yvetta Vrublová
Year: 2002, Slovenský zdravotník
journal article

Ošetřovatelství a antropologie
Darja Jarošová, H. J. Sandkühler (Ed.), Pavla Holešinská
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků
Darja Jarošová
Year: 2002, Ošetřovatelství
journal article

Our experience with TDM of lamotrigine
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
journal article

Our experiences with skin banking based on glycerol preservation of donor skin
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2002
abstract in proceedings

Péče o kojení v devíti českých porodnicích v letech 1998-1999
D. Schneidrová, M. Paulová, A. Mydlilová, A. Klimová, Z. Bartáková, F. Stožický, D. Mullerová, A. Aujezdská, J. Šmejkalová, E. Kudlová, Vladimír Janout, V. Hynčica
Year: 2002, Česká gynekologie
journal article

Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou.
Jana Chmelová
Year: 2002, Česká Radiologie
journal article

Pipkinova zlomenina
Ondrej Krempaský
Year: 2002, Acta chirugiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca
journal article

Plasticita mozku; adaptace pohybového projevu po mozkových lézích
Anna Gregorková
Year: 2002
abstract in proceedings

Plazmatické bílkoviny a imunoadsorpce
Jan Pták, Ludmila Nováčková
Year: 2002
abstract in proceedings

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková
Year: 2002, Cor et Vasa
journal article

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková
Year: 2002, Cor et Vasa supplementum
journal article

Plísňová onemocnění žen v gynekologii a porodnictví
Jiří Bošota
Year: 2002, Iatrike techne - Cebiko, s. r. o., Praha
journal article

Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách v okrese Frýdek-Místek
Lydie Ryšavá, R. Kubaláková, S. Kociánová
Year: 2002
abstract in proceedings

Podpůrná léčba v chirurgii stenotického karcinomu rekta
Anton Pelikán
Year: 2002
abstract in proceedings

Pohybový program u osteoporóz
Zdeňka Krhutová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání výsledků acidobazické rovnováhy mezi analyzátory ARK a ÚKB
Jiřina Ungerová, A. Gajdová, H. Hlaváčová
Year: 2002
abstract in proceedings

Postavení rehabiitace v prevenci komplikací po mastektomii
Anton Pelikán
Year: 2002, Sanquis
journal article

Post-flood fungal contamination of indoor in buildings and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Jaroslav Volf, Hana Sochorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy
Jan Slepička, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová
Year: 2002, České pracovní lékařství
journal article

Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy
Jan Slepička, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová
Year: 2002, České pracovní lékařství
journal article

Potřeby seniorů zpohledu obyvatele domova důchodců
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Pozdní relaps Hodgkinovy choroby po 20 letech od stanovení diagnózy. Vlastní pozorování dvou případů a přehled literatury.
David Feltl
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article

Praktické lékařství pro magisterské studium lékařských věd
Hana Kubešová, J. Holík, I. Bogrová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktické zkušenosti s využitím relaxačních pohádek u dětí předškolního věku
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

Prealence hyperhomocystinémie u osob s ischemickou cévní mozkovou příhodou respektive tranzitorní ischemickou atakou-pilotní studie
L. Máchová, Vladimír Janout, Z. Stránský, Jan Ševčík, T. Adam
Year: 2002, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Preoperative assessment of carbohydrate deficient transferin ( CDT) in surgical patient
Taťána Grosmanová
Year: 2002, Critical care
journal article

Preskripce antibiotik v terénní pediatrické praxi
Milan Grundmann, Lubomír Dvořáček, Ivana Kacířová, Hana Knedlíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Prevalence a atopické dermatitídy u dětí v ordinaci kožních lékařů
H. Kollárová, Vladimír Janout
Year: 2002, Česko-slovenská dermatologie
journal article

Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001)
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2002, Acta Medica Martiniana
journal article

Prevence a řešení případů násilí na školách
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prevence osteoporózy-program podpory spotřeby školního mléka
Lydie Ryšavá, J. Burdych
Year: 2002
abstract in proceedings

Preventive oncologic check-ups in the district Šumperk, 1975-1986: the description of a database
Vladimír Janout, Lucie Máchová, Jiřina Koutná, F. Beška, L. Čížek, J. Lorenc
Year: 2002, Biomedical Papers 146 (2)
journal article

Prístupy k edukácii dospelých pacientov/klientov
Jana Košková
Year: 2002
abstract in proceedings

Procento nediagnostikovaných depresí ve vyšším věku je velmi vysoké
Hana Kubešová, P. Weber
Year: 2002, Zdravotnické Noviny- Zdravotně sociální příloha
journal article

Profesní příprava zdravotnických pracovníků na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article

Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article


