Publications
Possibilities of Carying for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek- v oboru hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie Profesorské inaugurační řízení
Lubomír Dobiáš, Petr Kutáč, M. Černá
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Potransfuzní komplikace - diagnostika a prevence
Blahomír Kuča, Julie Tesařová, Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Pavel Vodvářka
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru.
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Preskripce antiastmatik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Preskripce antibiotik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Preskripce antiepileptik v terénní praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, L. Dvořáček, H. Knedlíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Prevence násilí v rodinách
Ivana Fialová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Primární prevence KVO na pracovištích okresu Karviná
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Primární prevence KVO na pracovištích okresu Karviná
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej
Ivana Fialová
Year: 2001, Auxilium sociale
journal article

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Year: 2001
abstract in proceedings

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Problémy s podáváním léků ve stáří - I. Farmakokinetika ve stáří.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Problémy s podáváním léků ve stáří - II. Nažádoucí účinky léků.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Problémy s podáváním léků ve stáří - III. Compliance.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Proces komunikace a jeho význam v onkologii.
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Profesionální inhalační expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům pracovníků hutnických provozů a riziko chemické karcinogenity
J. Kubina, G. Večerková
Year: 2001, České pracovní lékařství
journal article

Proposal for a methodology and measurement of changes to the internal space of children´s footwear.
J. Pavlačková, Petr Hlaváček
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protetická chodidla a jejich vlastnosti (2.část).
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Průkaz lymfatických uzlin v perikolické tukové tkáni u kolorektálního karcinomu
Marie Rydlová, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Předpoklady dalšího rozšřování mediace
Lenka Holá
Year: 2001, Bulletin pro sociální prevenci
journal article

Příspěvek k diferenciální diagnostice granulomatózních procesů v plicní tkáni
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, M. Vrátný
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a páru k porodu - úloha porodní asistentky
Bohdana Dušová
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychosociální podpora nemocných se zhoubným nádorem prsu
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Recidivující intraneurální ganglion n. peroneus comm
Pavel Drábek, M. Filip, P. Šupšáková, R. Čuřík
Year: 2001, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
journal article

Regulační systém a ošetřovatelská praxe
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001, Ošetřovatelství
journal article

Regulační systém a ošetřovatelská praxe
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001, Ošetřovatelství.Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Renoprotektivní účinek Irbesartanu u diabetických pacientů - výsledky programu PRIME
Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease
T. Minarik, Arnošt Martínek, P. Matoška, Leopold Pleva, I. Stolarova
Year: 2001, Europace Supplements
journal article

Risiken der Verletzung von Diabetikerfüßen während der Zeit des Tragens von neuen Schuhen
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
abstract in proceedings

Risk of Pressure Damage to Diabetic Feet when Wearing new Footwear
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
abstract in proceedings

Riziko citrátové intoxikace při léčebných aferézách
Jan Pták
Year: 2001
abstract in proceedings

Rizikové faktory u poruch příjmu potravy-průřezová epidemiologická studie
Vladimír Janout, H. Kollárová, P. Němečková
Year: 2001, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Rok 2000 - historická změna - oddělení ošetřovatelství od lékařských věd a jeho zařazení do nomenklatury zdravotních věd v ČR
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Role porodní asistentky v sexuální výchově
Yvetta Vrublová
Year: 2001
abstract in proceedings

Rozpojitelnost hornin při popvrchovém dobývání užitkových nerostů a jejich matematické modelování
Jiří Vrbický
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rozvojové možnosti českého cestovního ruchu na příkladu Ostravy
Václav Lednický
Year: 2001
abstract in proceedings

Růstové změny u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová, Jana Robová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Řešení problematiky ochrany ovzduší při výrobě niklkadmiových akumulátorů
Lubomír Dobiáš, O. Mikšánek, Jarmila Riegerová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Saturace a frustrace bazálních potřeb onkologicky nemocných a ošetřujícího personálu
Naděžda Kubíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Sborník I. ostravské sympozium ošetřovatelství
Bohdana Dušová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Sborník I.ostravské sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Schwartz-Jampel syndrome.
Ivo Mařík, K. Kozlowski
Year: 2001, Magyar radiologia, 75
journal article

Sedm let Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě a její podíl na výchově mladých pracovníků v oboru pracovního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2001
abstract in proceedings

Silové působení ortézy s vysokým předpětím na femur a tibii.
Ivo Mařík, J. Čulík
Year: 2001, Pohybové ústrojí, 8
journal article

Skeletální poranění v dětském věku
Josef Kopecký, Zbyněk Svozil, Pavel Havránek
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001, Central European Journal of Public Health
journal article


