Publications
Trend saturace jódem dětské populace v ČR
Lydie Ryšavá
Year: 2002
abstract in proceedings

Trendy v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2002
editorial work

Tváření vybraných slitin titanu
M. Greger, Arnošt Silbernagel
Year: 2002, Zeszyty naukowe Seria Mechanika
journal article

Úloha technických památek v rozvoji českého cestovního ruchu.
Václav Lednický
Year: 2002, Ekonomická revue cestovního ruchu
journal article

Úloha všeobecného lékaře při léčení aterosklerotických a venosních onemocnění končetin
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002
abstract in proceedings

University of Kupio
Hana Sochorová
Year: 2002
work experience abroad

Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester
Darja Jarošová, Viera Uhrová, Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2002, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Úrazové protětí dolní duté žíly, léčba a ekonomické zhodnocení
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Richter, Lubomír Martínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz
David Doležil, R. Čuřík, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article

Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup I. díl
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Karolinum
specialist book

Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup II. díl
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Karolinum
specialist book

Úvod do ošetřovatelství,I a II díl,Ošetřovatelství,Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
Jana Kutnohorská, Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Úvod do ošetřovatelství,I a II díl,systémový přístup.
Jana Kutnohorská, Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Úvod do studia zdravotnické psychologie
Eva Zacharová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

V záujme zvyšovania kvality
Jana Marečková, Iva Kubátová, Ivana Kupečková, František Konrád
Year: 2002, Sestra
journal article

Vakcína, ktorá může zachrániť život
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů.
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Validation of sparse sampling strategies for prediction of AUC of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl. lek. Listy
journal article

Vascular complications in miniinvasive surgery
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Velká cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Velké cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vesmír v kostce
Dittmar Chmelař, Stephen Hawking
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Vlastnosti sester manažerek ve zdravotnictví.
Darja Jarošová, Václav Lednický
Year: 2002, Moderný medicínsky manažment
journal article

Vliv fototerapie UVB 311 nm na osídlení kůže atopiků zlatým stafylokokem
M. Selerova, Věra Toršová, M. Nožičková
Year: 2002, Česko-slovenská dermatologie
journal article

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká
Year: 2002
abstract in proceedings

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká
Year: 2002
abstract in proceedings

Volnočasové aktivity seniorů
Bohdana Dušová, Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Výpočetní simulace léčení deformit páteře trupovou ortézou.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý
Year: 2002
abstract in proceedings

Využitelnost manažerských metod Tomáše Bati v nastupujícím desetiletí
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Využití manažerskcýh přístupů ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku
Václav Lednický
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití speciální stavebnice k diagnostice a léčbě poruch mozkových funkcí
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002, In J.Riegrová " Diagnostika pohybového systému
journal article

Využitie metódy kvantifikácie ošetrovateľskej starostlivosti pre stanovenie počtu ošetrovatelského personálu v domovoch dochodcov
Darja Jarošová
Year: 2002, Revue profesionálnej sestry
journal article

Využívanie moderných prípravkov pri ošetrovaní a liečbe dekubitov
Darja Jarošová
Year: 2002, Revue profesionálnej sestry
journal article

Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu
Bohdana Dušová
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu
Bohdana Dušová
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam alternativních porodů a jejich srovnávání s klasickým vedením porodu
Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Význam reelinu při vývoji centrálního nervového systému. I.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2002, Čs. fyziologie
journal article

Výživa seniorů - stravovací zvyklosti
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Vzdělávání seniorů na vysokých školách - U3V
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Vzužití manažerských přístupů ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

What ist best: to have only one or models for the take-off in ski-jumping?
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

Zajištění hromadného termického úrazu na severní Moravě
Jarmila Tymonová, R. Gřegoř
Year: 2002, Lékařské listy
journal article

Základní doporučení pro ATB terapii infekční endokarditidy
Věra Toršová, R. Kerekeš
Year: 2002, Cardio3
journal article

Základní komunikační pravidla
Petr Kazík
Year: 2002,
journal article

Základy anesteziologie 1. část
Jitka Zemanová
Year: 2002, IDV PZ
specialist book

Základy managementu
Václav Lednický
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zamyšlení nad knihou "Poranění orgánů dutiny břišní a retroperitonea"
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002, Rozh¨ledy chirurgie
journal article

Zásady zpracování strategie území
Václav Lednický
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zásady zpracování strategie území
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings


