Publications
An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters.
Miroslav Janura, M. Máčala, František Vaverka, J. Kratochvíl, M. Lehnert
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request form for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000
Rastislav Maďar, D. Maslenová, K. Ranostajová, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2003, Central European Journal of Public Health
journal article

Antagonisté GnRH ve stimulačních schématech pro asistovanou reprodukci
P. Čermák, T. Jaroš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antagonisté GnRH ve stimulačních schématech pro asistovanou reprodukci
P. Čermák, T. Jaroš
Year: 2003, Slovenská Gynekologia a porodníctvo
journal article

Antimicrobial Susceptibility of Bacteroides fragilis Group Isolates in Europe
M. Hedberg, C. E. Nord, Dittmar Chmelař
Year: 2003, CLIN MICROBIOL INFEC
journal article

Antioxidant status, lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids
R. Večeřa, N. Škottová, Pavel Váňa, L. Kazdová, Z. Chmela, Zdeněk Švagera, D. Waltera, Jitka Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2003, Physiol. Res.
journal article

antropologie.
Jan Šteigl
Year: 2003
abstract in proceedings

Approaches to quality assurance.Standards of care.
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bad Klosterlausnitz
Jana Lísalová
Year: 2003
work experience abroad

Beta-trace protein as a marker for cerebrospinal fluid
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, M. Škutová, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2003
abstract in proceedings

Biological activities of Prunella vulgaris extract
Jitka Psotová, M. Kolář, Jaromír Soušek, Zdeněk Švagera, J. Vičar, Jitka Ulrichová
Year: 2003, Phytother Res.
journal article

Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček
Year: 2003, Alergie
journal article

Bůh stále neodpovídá
Dittmar Chmelař
Year: 2003, King
specialist book

CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu
Hana Sochorová, Josef Pešák
Year: 2003, Akustické listy
journal article

CD ROM věnovaný lidskému hlasu
Hana Sochorová, J. Pešák, M. Grepl
Year: 2003
abstract in proceedings

CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu
Hana Sochorová
Year: 2003, Pelikán
journal article

Chainless haulage units development of longwall shearer.
Jiří Freis
Year: 2003
abstract in proceedings

Charakteristika zájemců o spirometrické vyšetření prováděné v rámci dnů zdraví v Ostravě
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Cheirospondyloenchondromatosis.
Ivo Mařík, O. Maříková, A. Ignys, M. Krajewska-Walasek, K. Kozlowski
Year: 2003, Magyar Radiologia, 77
journal article

CO by měly sestry a porodní asistentky v ČR vědět o Evropském systému převodu kreditů (ECTS)v souvislosti s akreditací předchozího vzdělání pro další akademické studium.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003,
specialist book

Co udělám pro své zdraví. Prohloubení motivace ke zdravému způsobu života
Hana Kubešová, J. Holík, M. Kyasová
Year: 2003, Hygiena
journal article

Coeliac Disease Incidence in Children and Adolescents in Moravia, Czech Republic
A. Kolek, Z. Heřmanová, Vladimír Janout, J. Vospělová
Year: 2003, Journal of Pediatric Gastroenerology and Nutrition
journal article

CT Sim softwar vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Cytologic and biopsy findings leading to conization in adenocarcinoma of the cervix
Jaroslav Horáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Cytologic and Biopsy Findings Leading to Conization in Adenocarcinoma of the Cervix
Jaroslav Horáček, J. Ondruš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie a její odraz ve zdravotnické praxi.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Česká společnost na prahu vstupu do evropské unie a jrjí odraz ve zdravotnické praxi.podpora multikulturního ošetřovate¨lského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání.
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Darwinovo rádio
Dittmar Chmelař, Greg Bear
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Dekubity jako stále závažnější problém ? komentář
Hana Kubešová
Year: 2003, Medicína po promoci
journal article

Diagnostika a terapie kognitivních funkcí
Kateřina Macháčková
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin
Karel Rozum, L. Kovář, J. Melecký, F. Kovařčík, R. Stacha, Leopold Pleva
Year: 2003
abstract in proceedings

Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 2003, Rozhledy v chirurgii
journal article

Dynamické zevní fixátory v traumatologii
Leopold Pleva, Karel Rozum, Vladimír Ječmínek, Ivo Klus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
abstract in proceedings

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
abstract in proceedings

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
journal article

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
journal article

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Emise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništích
Michal Ritz, L. Bartoňová, Z. Klika
Year: 2003, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

EMS in Czech Republic
R. Gřegoř
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endocrine changes after burns : the bone involvement
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2003, ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE
journal article

Enterální výživa u nemocných s nádorovým onemocněním
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Enteropatické spondylartritidy
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.Radiol.
journal article

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Darja Jarošová
Year: 2003
work experience abroad


