Publications
Význam reelinu při vývoji centrálního nervového systému. I.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2002, Čs. fyziologie
článek v odborném periodiku

Výživa seniorů - stravovací zvyklosti
Darja Jarošová
Year: 2002
stať ve sborníku

Vzdělávání seniorů na vysokých školách - U3V
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2002
stať ve sborníku

Vzužití manažerských přístupů ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

What ist best: to have only one or models for the take-off in ski-jumping?
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
stať ve sborníku

Zajištění hromadného termického úrazu na severní Moravě
Jarmila Tymonová, R. Gřegoř
Year: 2002, Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Základní doporučení pro ATB terapii infekční endokarditidy
Věra Toršová, R. Kerekeš
Year: 2002, Cardio3
článek v odborném periodiku

Základní komunikační pravidla
Petr Kazík
Year: 2002,
článek v odborném periodiku

Základy anesteziologie 1. část
Jitka Zemanová
Year: 2002, IDV PZ
odborná kniha

Základy managementu
Václav Lednický
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zamyšlení nad knihou "Poranění orgánů dutiny břišní a retroperitonea"
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002, Rozh¨ledy chirurgie
článek v odborném periodiku

Zásady zpracování strategie území
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Zásady zpracování strategie území
Václav Lednický
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích
Zdeněk Jirák, J. Chaloupka, Samuel Lvončík
Year: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zdravá obuv pro děti i dospělé.
Pavla Šťastná
Year: 2002
stať ve sborníku

Zdravotné riziká chovu piraní v humánnej medicíne
Rastislav Maďar, Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič
Year: 2002, Slovenský lekár
článek v odborném periodiku

Zdravotní sestra a pacient s chronickou bolestí
Darja Jarošová
Year: 2002, Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Zkušenosti z Popáleninového centra FNsP Ostrava
Jarmila Tymonová, R. Gřegoř
Year: 2002, Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Zkušenosti z Popáleninového centra FNsP Ostrava
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2002, Lékařské listy, 31/2002
článek v odborném periodiku

Změna rolí u adolescentek
Yvetta Vrublová
Year: 2002
stať ve sborníku

Změny ve spotřebě antiinfektiv ve FNsP Ostrava v posledních šesti letech
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

Změny ve spotřebě antiinfektiv ve velké nemocnici
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

3-M syndrom in two sisters.
Ivo Mařík, O. Maříková, D. Zemková, K. Kozlowski, M. Kuklík
Year: 2002, J Pediatr Child Health, 38
článek v odborném periodiku

700 + 1 otázka z biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aby srdce nezradilo
Jaroslav Šimíček
Year: 2001, ISV nakladatelství
odborná kniha

Aktivizace ve stáří
Bohdana Dušová
Year: 2001
stať ve sborníku

Aktuální problémy epidemiologie tetanu v České republice
Vladimír Janout, I. Matoušková
Year: 2001, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Akutní ischemicko-reperfúzní a komartmentní syndrom
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík, M. Šir
Year: 2001
stať ve sborníku

Algoritmus pro zavádění perkutánních stentů u nemocných se syndromem horní duté žíly způsobené zhoudným nádorem
Pavel Vodvářka
Year: 2001
stať ve sborníku

Alice Masaryk (1879 ? 1966) ? Czechoslovakia. Historical portraits of important European leaders in social work
Naděžda Kubíčková
Year: 2001, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Alice Masaryk (1879- 1966) - Czechoslovakia. Historical portraits of important European leaders in social work.
Naděžda Špatenková
Year: 2001, European Journal of Social Work, Oxford University Press
článek v odborném periodiku

Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve.
Z. Klika, M. Kurková, Michal Ritz
Year: 2001, Uhlí - rudy - geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Analysis of nosocomial blood-stream infections in Martin Teaching Hospital (1986-1999)
Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Biológia
článek v odborném periodiku

Analýza životního stylu vysokoškolských studentů
Darja Jarošová
Year: 2001
stať ve sborníku

Anestezie v ambulantní oftalmochirurgii
Jitka Hrubá
Year: 2001
stať ve sborníku

Anestézie v ambulantní ophtalmochirurgii
Jitka Zemanová
Year: 2001,
kapitola v odborné knize

Antibiotika v těhotenství
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2001, Interní medicína
článek v odborném periodiku

Are ultrasonic images in diabetics different?
Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2001, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Assessment of optimal AV delay in permanentdual - chamber pacing by dobutamin stress echocardiography
T. Minarik, P. Matoška, Leopold Pleva, Arnošt Martínek
Year: 2001, Europace Supplemants
článek v odborném periodiku

Bakteriální testy mutagenita ovzduší
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaromíra Kůsová
Year: 2001, IDVPZ Brno
kapitola v odborné knize

"Banální" nemoc angína
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
článek v odborném periodiku

Bazaloidní karcinom se sarkomatoidní komponentou - méně obvyklá varianta tumoru hrtanu
Libor Jeřábek, Jaroslav Horáček
Year: 2001, Otorhinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční
Jiří Švec
Year: 2001
stať ve sborníku

Bio-psycho-sociální aspekty sluchově postižených dětí
Marie Lindovská
Year: 2001
stať ve sborníku

Bio-psycho-sociální aspekty sluchově postižených dětí
Marie Lindovská
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemica non leguntur
Jana Chmelová
Year: 2001, Čes. Radiol
článek v odborném periodiku

CD - Miniinvazivní chirurgie 2001 - tlusté střevo/colon
Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cestovní medicína
Darja Jarošová
Year: 2001
stať ve sborníku

Changes to Internal Space of Walking Shoes at Groups of Diabetics and Healthy People.
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes to Internal Space of Walking Shoes at Groups of Diabetics and Healthy People.
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
stať ve sborníku


