Publications
Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003, Anthropologie
journal article

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
abstract in proceedings

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
abstract in proceedings

Trends in primary health care consumption by the erderly
S Vožehová, K Zikmundová, H Zavázalová, V Zaremba, J Vlasák
Year: 2003, Acta medica Austriaca
journal article

Trendy v ošetřovatelství II.
Darja Jarošová
Year: 2003
editorial work

Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte
Stanislav Jelen, Igor Satinský, I. Martínek, Leopold Pleva, Vladimír Richter
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Učenie pomocou počítača - CTSim software vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Úloha sestry v saturácii spirituálnych potrieb u chorých
Renáta Zeleníková
Year: 2003, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Ultrasonografie v dětské oftalmologii
Jana Chmelová
Year: 2003, Česká radiologie
journal article

Umírání mimo nemocnici z etického, právního a ekonomického pohledu
Hana Kubešová, L. Kabelka, J. Matějovský, P. Weber
Year: 2003, Česká geriatrická revue
journal article

Úmrtnost a gender
Kateřina Ivanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Únava při onemocněních zhoubnými nádory (fatigue)
Pavel Vodvářka, Z. Adam
Year: 2003, Grada, Avicenum Praha
specialist book chapter

University of Kuopio
Yvetta Vrublová
Year: 2003
work experience abroad

University of Kuopio
Tomáš Mareth
Year: 2003
work experience abroad

Určení středu kyčelního kloubu při kinematické analýze pohybu.
Miroslav Janura, P. Bastlová
Year: 2003, Česká kinantropologie
journal article

Using methods of decision tree for indentification of target population groups for health intervention.
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2003, Epidemiology
journal article

Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2003, Respirace
journal article

Utopený Archimedes
Dittmar Chmelař, Vojtěch Mornstein
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Úvod do studia zdravotnických systémů
Karel Pustelník, Darja Jarošová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vakcíny sú na to, aby nás chránili
Rastislav Maďar
Year: 2003, Diabetik
journal article

Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík
Year: 2003, Ther. Drug. Monit.
journal article

Validita zisťovaných údajov o fajčiarskom návyku
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
abstract in proceedings

Vankomycín rezistentné enterokoky (VRE)-význam, charakteristika a možnosti prevencie
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Ventilator associated pneumonia
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2003, Klinická mikrobiologie
journal article

Veřejné zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl
Hana Kubešová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl.
Hana Kubešová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Všeobecná bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Michail Šenovský, K. Balog
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané ošetřovatelské modely a teorie
Darja Jarošová
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Východiska a základy zdravotní politiky v Jihomoravském kraji
Jan Holčík
Year: 2003, JmK
specialist book chapter

Vyhodnocení účinnosti a tolerance kombinace docetaxel a vinorelbin(DV) u nemocných s recidivujícím karcinomem prsu po předchozí kombinované léčbě včetně chemoterapie s antracykliny
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Gynekologie po promoci
journal article

Vymezení pojmu transkulturní ošetřovatelství a jeho dimenze.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Repronis
specialist book

Výsledky hodnocëní preventivních prohlídek u zaměstnanců podniku na výrobu autokol
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Výsledky prevence jódového deficitu u dětí a dorostu v ČR
Lydie Ryšavá
Year: 2003
abstract in proceedings

Výsledky sledování BMI u dětí a mládeže v letech 2001-2003
Šárka Andělová, Lydie Ryšavá
Year: 2003
abstract in proceedings

Vysokoškolské vzdelávanie ošetrovatel'stva v klinickej praxi - naše prvé skúsenosti ,problémy a ich riešenia.
Jana Košková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolské vzdelávanie ošetrovatel'stva v klinickej praxi - naše prvé skúsenosti ,problémy a ich riešenia
Jana Košková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vyšetření držení těla žáků 2.stupně ZŠ v prevenci vertebrogenních obtíží
M. Fojtíková, Šárka Andělová, M. Pryszczová, A. Nedvědová, P. Kolisko
Year: 2003
abstract in proceedings

Výuka ošetřovatelské etiky na vysoké škole
Kateřina Ivanová, Darja Jarošová
Year: 2003, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

Využití biomechaniky v kinezioterapii.
Miroslav Janura, M. Míková
Year: 2003, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice
Miroslav Janura, Anna Gregorková
Year: 2003
abstract in proceedings

Využitie biomechnických metód v hippoterapii.
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj metodiky pro tvorbu národních standardů v ošetřovatelství
Jana Marečková
Year: 2003, UK JLF
specialist book chapter

Vývoj metody na stanovení topiramatu
Hana Brozmanová, R. Uhřinovská
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
Hana Sochorová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam polohování u pacientů po cévních mozkových příhodách a jeho zařazení do systému rehabilitačního ošetřovatelství
Kateřina Macháčková
Year: 2003
abstract in proceedings

Význam polohování u pacientů po cévních mozkových příhodách a jeho zařazení do systému rehabilitačního ošetřovatelství
Kateřina Macháčková, Darja Jarošová
Year: 2003, OU
specialist book chapter


