Publications
Porovnání výsledků acidobazické rovnováhy mezi analyzátory ARK a ÚKB
Jiřina Ungerová, A. Gajdová, H. Hlaváčová
Year: 2002
stať ve sborníku

Postavení rehabiitace v prevenci komplikací po mastektomii
Anton Pelikán
Year: 2002, Sanquis
článek v odborném periodiku

Post-flood fungal contamination of indoor in buildings and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Jaroslav Volf, Hana Sochorová
Year: 2002
stať ve sborníku

Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy
Jan Slepička, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová
Year: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy
Jan Slepička, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová
Year: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Potřeby seniorů zpohledu obyvatele domova důchodců
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2002
stať ve sborníku

Pozdní relaps Hodgkinovy choroby po 20 letech od stanovení diagnózy. Vlastní pozorování dvou případů a přehled literatury.
David Feltl
Year: 2002, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Praktické lékařství pro magisterské studium lékařských věd
Hana Kubešová, J. Holík, I. Bogrová
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktické zkušenosti s využitím relaxačních pohádek u dětí předškolního věku
Ivana Fialová
Year: 2002
stať ve sborníku

Prealence hyperhomocystinémie u osob s ischemickou cévní mozkovou příhodou respektive tranzitorní ischemickou atakou-pilotní studie
L. Máchová, Vladimír Janout, Z. Stránský, Jan Ševčík, T. Adam
Year: 2002, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Preoperative assessment of carbohydrate deficient transferin ( CDT) in surgical patient
Taťána Grosmanová
Year: 2002, Critical care
článek v odborném periodiku

Preskripce antibiotik v terénní pediatrické praxi
Milan Grundmann, Lubomír Dvořáček, Ivana Kacířová, Hana Knedlíková
Year: 2002
stať ve sborníku

Prevalence a atopické dermatitídy u dětí v ordinaci kožních lékařů
H. Kollárová, Vladimír Janout
Year: 2002, Česko-slovenská dermatologie
článek v odborném periodiku

Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001)
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2002, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Prevence a řešení případů násilí na školách
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prevence osteoporózy-program podpory spotřeby školního mléka
Lydie Ryšavá, J. Burdych
Year: 2002
stať ve sborníku

Preventive oncologic check-ups in the district Šumperk, 1975-1986: the description of a database
Vladimír Janout, Lucie Máchová, Jiřina Koutná, F. Beška, L. Čížek, J. Lorenc
Year: 2002, Biomedical Papers 146 (2)
článek v odborném periodiku

Prístupy k edukácii dospelých pacientov/klientov
Jana Košková
Year: 2002
stať ve sborníku

Procento nediagnostikovaných depresí ve vyšším věku je velmi vysoké
Hana Kubešová, P. Weber
Year: 2002, Zdravotnické Noviny- Zdravotně sociální příloha
článek v odborném periodiku

Profesní příprava zdravotnických pracovníků na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2002
stať ve sborníku

Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec
Year: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec
Year: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy II. Prognostic significance of some existing staging systems
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec
Year: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy II. Prognostic significance of some existing staging systems
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec
Year: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Programy podpory spotřeby školního mléka
Lydie Ryšavá, J. Burdych
Year: 2002, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Projekt pro MZ ČR - Integrace cizinců aneb o překonávání komunikačních a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur
Kateřina Ivanová
Year: 2002, Grada
kapitola v odborné knize

Prüfung von Sohleneigenschaften für Diabetikerschuhe.
Martina Černeková, Petr Hlaváček
Year: 2002, ORTOPAEDIE Schuhtechnik
článek v odborném periodiku

Prüfung von Sohleneingeschafften für Diabetikerschuhe.
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2002
stať ve sborníku

První zkušenosti s použitím analgetika Neodolpasse-R
Taťána Grosmanová
Year: 2002, Anest. Neodkl. péče
článek v odborném periodiku

Přehled hromonální substituční terapie
Peter Koliba, Libor Ševčík, Jaroslav Hlavačka
Year: 2002, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Přehled opeativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocnění končetin
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, J. Samlík, Igor Satinský, Tomáš Posolda, Pavel Havránek
Year: 2002, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Překonávání kulturních a komunikačních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur
Kateřina Ivanová
Year: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Přezouvání nepodceňujte.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Právo . Test servis.
článek v odborném periodiku

Přezouvání studentů ve škole.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Kožařství
článek v odborném periodiku

Příčiny havárie vodicí tyče lisu
Arnošt Silbernagel, A. Horyl, M. Greger
Year: 2002
stať ve sborníku

Příčiny nízkých pevností dutých ocelových profilů po normalizačním žíhání v peci "NASSHEUER"
Arnošt Silbernagel
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu
Jaroslav Mayzlík, Kamil Petruška, Leopold Pleva, Jan Dostalík
Year: 2002
stať ve sborníku

Pubovaginální sling - komplikace a jejich řešení
Jan Krhut, K. Mainer
Year: 2002, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Radikalita chirurgické léčby ovariálních tumorů hraniční malignity
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Peter Koliba
Year: 2002
stať ve sborníku

Radioactivity of building materials
Jiří Švec
Year: 2002
stať ve sborníku

Radon ve vnitřním ovzduší budov
Jiří Švec
Year: 2002
stať ve sborníku

Recensní posudek skript: "Základy cytopatologie, I. díl"
Jaroslav Horáček, J. Kobilková, J. Dušková
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rehabilitace u onkkologicky nemocných
Anton Pelikán
Year: 2002, Sanquis
článek v odborném periodiku

Režim dne a zdravotní stav vysokoškolských studentů
Darja Jarošová
Year: 2002, Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Rizika antikoncepce z pohledu cévního chirurga
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Riziko, jeho míry a interpretace: Atributivní riziko a další míry rizika.
Jan Holčík, I. Koupilová, A. Gerylovová
Year: 2002, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Rodinné firmy jako součást malého a středního podnikání
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Roup dětský
M. Förstl, P. Čermák, Zuzana Čermáková, V. Pellantová, Vojtěch Kamarád, V. Tollarová, J. Dlhý
Year: 2002, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993 - 2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratislavské lékařské listy
článek v odborném periodiku


