Publications
6th European Trauma Congress 2004
Leopold Pleva
Year: 2004
organizing conference, workshop

Podmínky a parametry rozhodnutí o ukončení onkologické terapie u nemocných s nízkou "life expectancy"
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

A contribution to examination of propidium iodide and annexin V plasma cells indices in multiple myeloma
Arnošt Martínek
Year: 2003, NEOPLASMA
journal article

Abdominal compartment syndrome in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Abdominální kompartment syndrom dětí
Leopold Pleva, I. Kopáček, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Abdominální kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ladislav Lukáč
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šír
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Agresivní pacient
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Aktuální stav managementu? Nůžky znalostí a dovedností se neustále rozevírají
Petr Kazík
Year: 2003, Moderní řízení
journal article

Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Year: 2003, -
journal article

Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multidisciplinární přístup
Leopold Pleva, Ivo Klus, Roman Madeja
Year: 2003, 3.anesteziologická konference - Křivánkovy dny
journal article

Algoritmus vyšetřování zobrazovacími metodami u nádorů mozku, páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2003, Neurologie pro praxi
journal article

Alternative session on the ball-results of three-years monitoring
Jarmila Kristiníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

An Advanced Method of Neuro-Fuzzy Modelling
Miroslav Pokorný
Year: 2003
abstract in proceedings

An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters.
Miroslav Janura, M. Máčala, František Vaverka, J. Kratochvíl, M. Lehnert
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request form for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000
Rastislav Maďar, D. Maslenová, K. Ranostajová, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2003, Central European Journal of Public Health
journal article

Antagonisté GnRH ve stimulačních schématech pro asistovanou reprodukci
P. Čermák, T. Jaroš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antagonisté GnRH ve stimulačních schématech pro asistovanou reprodukci
P. Čermák, T. Jaroš
Year: 2003, Slovenská Gynekologia a porodníctvo
journal article

Antimicrobial Susceptibility of Bacteroides fragilis Group Isolates in Europe
M. Hedberg, C. E. Nord, Dittmar Chmelař
Year: 2003, CLIN MICROBIOL INFEC
journal article

Antioxidant status, lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids
R. Večeřa, N. Škottová, Pavel Váňa, L. Kazdová, Z. Chmela, Zdeněk Švagera, D. Waltera, Jitka Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2003, Physiol. Res.
journal article

antropologie.
Jan Šteigl
Year: 2003
abstract in proceedings

Approaches to quality assurance.Standards of care.
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bad Klosterlausnitz
Jana Lísalová
Year: 2003
work experience abroad

Beta-trace protein as a marker for cerebrospinal fluid
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, M. Škutová, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2003
abstract in proceedings

Biological activities of Prunella vulgaris extract
Jitka Psotová, M. Kolář, Jaromír Soušek, Zdeněk Švagera, J. Vičar, Jitka Ulrichová
Year: 2003, Phytother Res.
journal article

Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček
Year: 2003, Alergie
journal article

Bůh stále neodpovídá
Dittmar Chmelař
Year: 2003, King
specialist book

CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu
Hana Sochorová, Josef Pešák
Year: 2003, Akustické listy
journal article

CD ROM věnovaný lidskému hlasu
Hana Sochorová, J. Pešák, M. Grepl
Year: 2003
abstract in proceedings

CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu
Hana Sochorová
Year: 2003, Pelikán
journal article

Chainless haulage units development of longwall shearer.
Jiří Freis
Year: 2003
abstract in proceedings

Charakteristika zájemců o spirometrické vyšetření prováděné v rámci dnů zdraví v Ostravě
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Cheirospondyloenchondromatosis.
Ivo Mařík, O. Maříková, A. Ignys, M. Krajewska-Walasek, K. Kozlowski
Year: 2003, Magyar Radiologia, 77
journal article

CO by měly sestry a porodní asistentky v ČR vědět o Evropském systému převodu kreditů (ECTS)v souvislosti s akreditací předchozího vzdělání pro další akademické studium.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003,
specialist book

Co udělám pro své zdraví. Prohloubení motivace ke zdravému způsobu života
Hana Kubešová, J. Holík, M. Kyasová
Year: 2003, Hygiena
journal article

Coeliac Disease Incidence in Children and Adolescents in Moravia, Czech Republic
A. Kolek, Z. Heřmanová, Vladimír Janout, J. Vospělová
Year: 2003, Journal of Pediatric Gastroenerology and Nutrition
journal article

CT Sim softwar vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Cytologic and biopsy findings leading to conization in adenocarcinoma of the cervix
Jaroslav Horáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Cytologic and Biopsy Findings Leading to Conization in Adenocarcinoma of the Cervix
Jaroslav Horáček, J. Ondruš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie a její odraz ve zdravotnické praxi.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Česká společnost na prahu vstupu do evropské unie a jrjí odraz ve zdravotnické praxi.podpora multikulturního ošetřovate¨lského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání.
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Darwinovo rádio
Dittmar Chmelař, Greg Bear
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Dekubity jako stále závažnější problém ? komentář
Hana Kubešová
Year: 2003, Medicína po promoci
journal article

Diagnostika a terapie kognitivních funkcí
Kateřina Macháčková
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin
Karel Rozum, L. Kovář, J. Melecký, F. Kovařčík, R. Stacha, Leopold Pleva
Year: 2003
abstract in proceedings

Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 2003, Rozhledy v chirurgii
journal article

Dynamické zevní fixátory v traumatologii
Leopold Pleva, Karel Rozum, Vladimír Ječmínek, Ivo Klus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


