Publications
TDM topiramátu
Milan Grundmann
Year: 2003
stať ve sborníku

The application of aspiration puncture under ultrasound control in the therapy of abscesses and other purulent foci in the liver, pancreas and kidney
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, P. Klvaňa
Year: 2003, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

The Comparison of Pharmacology of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, U. Bergman, F. Sjöqvist
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Comparison of Pharmacotherapy of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, U. Bergman, F. Sjöqvist
Year: 2003
stať ve sborníku

The detection of phagocytes involved in executional phase of apoptosis in human metanephros
Filip Wagner, B Erdösová, J Procházková
Year: 2003, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

The detection of phagocytes involved in executional phase of apoptosis in human metanephros
Filip Wagner, B Erdösová, J Procházková
Year: 2003, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

The Improvement of Digoxin Therapy after Development and Rational Drug Therapy
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2003
stať ve sborníku

The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life Style of Seniors Living at Home
Darja Jarošová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Year: 2003
stať ve sborníku

The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of aspiration puncture and drainage under the ultrasound control in the therapy of extra-organ intra-abdominal abscesses
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, P. Klvaňa
Year: 2003, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

The use of aspiration puncture and drainage under the ultrasound control in the therapy of extra-organ intra-abdominal abscesses
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, P. Klvaňa
Year: 2003, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

The use of the Special Brick-Box to Diagnose and Treatment Brain functions Disorders and those of the Hand
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The vascular anastomoses in the humoroscapular region.
Alžběta Holibková, S. Laichman, R. Holibka, Z. Zacpalová
Year: 2003, Lék. Sb. Suppl.
článek v odborném periodiku

Therapeutic Drug Monitoring
Milan Grundmann
Year: 2003
uspořádání konference, workshopu

Tie nešťastné cigarety
Rastislav Maďar
Year: 2003, Alergo
článek v odborném periodiku

Transkulturní ošetřovatelské zhodnocení.Aplikace kulturně ošetřovatelského modelu
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Transkulturní ošetřovatelství a globalizace zdravotní péče: jejich význam, zaměření a historická hlediska
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Transport of conveyor belts under hoisting cage.
Jiří Freis
Year: 2003
stať ve sborníku

Treatment of Jones´s fracture using Herbert´s cannulated screw
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2003
stať ve sborníku

Treatment of myastenia gravis with mycophenolate mofetil: our first experience
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Year: 2003, Lékařský obzor
článek v odborném periodiku

Treatment of open fractures in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Year: 2003
stať ve sborníku

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw
Jiří Demel, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku

Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
stať ve sborníku

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
stať ve sborníku

Trends in primary health care consumption by the erderly
S Vožehová, K Zikmundová, H Zavázalová, V Zaremba, J Vlasák
Year: 2003, Acta medica Austriaca
článek v odborném periodiku

Trendy v ošetřovatelství II.
Darja Jarošová
Year: 2003
ediční a redakční práce

Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte
Stanislav Jelen, Igor Satinský, I. Martínek, Leopold Pleva, Vladimír Richter
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Učenie pomocou počítača - CTSim software vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Úloha sestry v saturácii spirituálnych potrieb u chorých
Renáta Zeleníková
Year: 2003, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Ultrasonografie v dětské oftalmologii
Jana Chmelová
Year: 2003, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Umírání mimo nemocnici z etického, právního a ekonomického pohledu
Hana Kubešová, L. Kabelka, J. Matějovský, P. Weber
Year: 2003, Česká geriatrická revue
článek v odborném periodiku

Úmrtnost a gender
Kateřina Ivanová
Year: 2003
stať ve sborníku

Únava při onemocněních zhoubnými nádory (fatigue)
Pavel Vodvářka, Z. Adam
Year: 2003, Grada, Avicenum Praha
kapitola v odborné knize

University of Kuopio
Yvetta Vrublová
Year: 2003
působení v zahraničí

University of Kuopio
Tomáš Mareth
Year: 2003
působení v zahraničí

Určení středu kyčelního kloubu při kinematické analýze pohybu.
Miroslav Janura, P. Bastlová
Year: 2003, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Using methods of decision tree for indentification of target population groups for health intervention.
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2003, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2003, Respirace
článek v odborném periodiku

Utopený Archimedes
Dittmar Chmelař, Vojtěch Mornstein
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do studia zdravotnických systémů
Karel Pustelník, Darja Jarošová
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vakcíny sú na to, aby nás chránili
Rastislav Maďar
Year: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku

Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík
Year: 2003, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Validita zisťovaných údajov o fajčiarskom návyku
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
stať ve sborníku

Vankomycín rezistentné enterokoky (VRE)-význam, charakteristika a možnosti prevencie
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně
Jiří Švec
Year: 2003
stať ve sborníku

Ventilator associated pneumonia
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2003, Klinická mikrobiologie
článek v odborném periodiku


