Publications
Výstupy projektu standardizace v ošetřovatelství a porodní asistenci
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hiporepie
Miroslav Janura, T. Dvořáková, Z. Svoboda
Year: 2004, Rehabilitácia
journal article

Využití biomechaniky při analýze pohybu koně
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití epidurální analgezie u rodiček
Bohdana Dušová
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod
Jiří Švec
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Využití různých typů kmenových buněk v klinické praxi
L. Pilka, M. Smrčka, R. Pilka, P. Čermák, D. Rumpík, T. Kaplanová
Year: 2004, Gynekolog
journal article

Využití systémového účinku ozařovácí techniky " Double half body irradiation" v léčbě relapsu resp.progrese mnohočetného myelomu .
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj mezinárodní nomenklatury konstitučních chorob kostí do roku 2001-aplikace do klinické praxe.
Ivo Mařík, O. Maříková, M. Kuklík
Year: 2004, Osteologický bulletin, 9
journal article

Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov
Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Henrieta Hudečková
Year: 2004, Nozokomiálne nákazy
journal article

Význam HACEK group u závažných infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2004, Správy klinickej mikrobiologie (Zborník abstraktov XII.Moravsko-slovenských mikrobiologických dní)
journal article

Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene
Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Význam sociologie ve vzdělávání sester a porodních asistentek
Kateřina Ivanová
Year: 2004
abstract in proceedings

Vzdělávání smyslově postižených - Inclusive practices for learnerners with disabillities.
Jana Kutnohorská
Year: 2004
abstract in proceedings

World apheresis registry-first data report
B. Stegmayr, Jan Pták, B. Wikström
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní aspekty problematiky nemocničních infekcí
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Year: 2004
abstract in proceedings

Základní charakteristiky vybraných imunosupresiv
David Suchý, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2004, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Základní chirurgické přístupy k syndromu diabetické nohy
Jana Lísalová
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Miloslav Mazur
Year: 2004
abstract in proceedings

Zásady a úskalí vnitronemocnicního transportu v pediatrii
Jan Neiser
Year: 2004
abstract in proceedings

Zásady moderní terapie migrény
David Doležil
Year: 2004, Interní medicíny
journal article

Zásady správného nákupu.
Pavla Šťastná
Year: 2004, Právo
journal article

Zásady tvorby odporúčaných postupov (guidelines)
Rastislav Maďar, Elena Kavcová
Year: 2004, Slovenský lekár
journal article

Zásobení jódem rodiček ve vybraných lokalitách ČR
Lydie Ryšavá
Year: 2004
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Zdraví a peníze
Jan Holčík
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Zdraví učitelů a učitelské povolání.
Jan Šteigl, T. Šteiglová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zdraví 21.Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie.
Jan Holčík
Year: 2004, Ministerstvo zdravotnictví ČR
specialist book chapter

Zevní fixace u dětí.
Leopold Pleva, Ivo Kopáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Zevní fixace u komplexního poranění kolenního kloubu.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Pavel Prusenovsky
Year: 2004
abstract in proceedings

Zevní fixace u polytraumat - damage control traumatology.
Leopold Pleva, M. Šír, Ivo Klus
Year: 2004
abstract in proceedings

Zevní fixátor na loket s motorickým pohonem.
Leopold Pleva, Karel Rozum, L. Kovář, Josef Pech, R. Stach
Year: 2004
abstract in proceedings

Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsoobilosti k práci. Programy kvality astandardy léčebných postupů 2004.
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová
Year: 2004, Verlag Dashöfer, s.r.o.
specialist book

Zkušenosti s holterovským monitorováním tlaku u velmi malých dětí (0-6 let)
Terezie Šuláková, I. Kacířová, A. Bosáková, Milan Grundmann
Year: 2004
abstract in proceedings

Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Zlomenina pately po náhradě LCA BTB štěpem.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Roman Madeja
Year: 2004
abstract in proceedings

Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie. Vliv stárnutí na snížení a poruchy funkcí orgánů ? možnost léčebného ovlivnění
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová, Et Al.
Year: 2004, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J.E. Purkyně
specialist book

Zobrazení fractury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jana Chmelová, M. Kodaj
Year: 2004
abstract in proceedings

Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jana Chmelová, M. Kodaj
Year: 2004
abstract in proceedings

Zpráva o materiálu dvou vratných pístů
Arnošt Silbernagel
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Zvláštnosti v řízení zdravotnických organizací
Václav Lednický
Year: 2004, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article


