Publications
Tyroidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004, Praktický lékař
journal article

Ukončení neúspěšné protinádorové léčby - možnosti a limity komunikace s pacientem
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Z. Kubíček
Year: 2004
abstract in proceedings

Ukončení neúspěšné protinádorové léčby - možnosti a limity komunikace s pacientem
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2004
abstract in proceedings

Úloha fyzioterapeuta v rehabilitaci pacientů po amputaci DK (překlady podkladů BAPCAR).
Jiří Rosický, G. Birgusová
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Ultrasonographical evaluation of the blood flow parameters and the structure of the optic nerve in optic neuritis patients.
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2004, Neuroophthalmology
journal article

Ultrazvukový peroperační monitoring glioblastomů v 2D obraze a reálném čase
M. Filip, Tomáš Paleček, Pavel Veselský, M. Starý, Radim Lipina
Year: 2004, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Únava při onemocnění zhoubnými nádory
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Grada, Avicenum
specialist book chapter

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 2004
work experience abroad

Upravená Milwaukee ortéza pro korekci hrudní hyperkyfózy.
Jan Šlechta
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Urogenitální chlamydiové infekce: stále aktuální problém
Věra Toršová
Year: 2004, Praktická gynekologie
journal article

Úspěchy a další úkoly v prevenci jódového deficitu v České republice
Lydie Ryšavá
Year: 2004, Vox pediatriae
journal article

Vady na polykarbonátových sklech
Arnošt Silbernagel
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Verteilung des BMI bei Kindern und Jugendlichen in Tschechien
Lydie Ryšavá, M. Stransky
Year: 2004
abstract in proceedings

VII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Year: 2004
organizing conference, workshop

Viktimologické poradenství jako studijní disciplína v systému vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Year: 2004
abstract in proceedings

Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků
Zdeňka Hajduková, I. Macháček, Z. Kubinyiová, Jiří Slepička, J. Havlásková, V. Kosek
Year: 2004, Pracovní lékařství
journal article

Vliv vstupního klinického obrazu a výskytu komplikací na výsledný stav pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Year: 2004, NEURO3
journal article

Vliv životního stylu na vznik gestačního diabetu
Bohdana Dušová, Ludmila Sikorová
Year: 2004, Sestra
journal article

Vrozená neprůchodnost slzných cest - přehled současných léčebných možností
P. Komínek, S. Červenka
Year: 2004, MamiTa
journal article

V.Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou.
Leopold Pleva
Year: 2004
work experience abroad

Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.
Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

Vyladění individuálního manažerského stylu
Petr Kazík
Year: 2004, HR Forum
journal article

Výskyt a prevence návykových látek u dětí a adolescentů
Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Výsledky hodnocení preventivních prohlídek u zaměstnanců podniku na výrobu autokol
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Výstupy projektu standardizace v ošetřovatelství a porodní asistenci
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hiporepie
Miroslav Janura, T. Dvořáková, Z. Svoboda
Year: 2004, Rehabilitácia
journal article

Využití biomechaniky při analýze pohybu koně
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití epidurální analgezie u rodiček
Bohdana Dušová
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod
Jiří Švec
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Využití různých typů kmenových buněk v klinické praxi
L. Pilka, M. Smrčka, R. Pilka, P. Čermák, D. Rumpík, T. Kaplanová
Year: 2004, Gynekolog
journal article

Využití systémového účinku ozařovácí techniky " Double half body irradiation" v léčbě relapsu resp.progrese mnohočetného myelomu .
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař
Year: 2004, České pracovní lékařství
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj mezinárodní nomenklatury konstitučních chorob kostí do roku 2001-aplikace do klinické praxe.
Ivo Mařík, O. Maříková, M. Kuklík
Year: 2004, Osteologický bulletin, 9
journal article

Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov
Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Henrieta Hudečková
Year: 2004, Nozokomiálne nákazy
journal article

Význam HACEK group u závažných infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2004, Správy klinickej mikrobiologie (Zborník abstraktov XII.Moravsko-slovenských mikrobiologických dní)
journal article

Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene
Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Význam sociologie ve vzdělávání sester a porodních asistentek
Kateřina Ivanová
Year: 2004
abstract in proceedings

Vzdělávání smyslově postižených - Inclusive practices for learnerners with disabillities.
Jana Kutnohorská
Year: 2004
abstract in proceedings

World apheresis registry-first data report
B. Stegmayr, Jan Pták, B. Wikström
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní aspekty problematiky nemocničních infekcí
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Year: 2004
abstract in proceedings

Základní charakteristiky vybraných imunosupresiv
David Suchý, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2004, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Základní chirurgické přístupy k syndromu diabetické nohy
Jana Lísalová
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Miloslav Mazur
Year: 2004
abstract in proceedings

Zásady a úskalí vnitronemocnicního transportu v pediatrii
Jan Neiser
Year: 2004
abstract in proceedings

Zásady moderní terapie migrény
David Doležil
Year: 2004, Interní medicíny
journal article


