Publications
Přijetí zákona o nelékařích č.96/2004 a celoživotní vzdělávání
Svatopluk Koval
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Příprava těhotných žen a párů k porodu - edukace porodní asistentky
Bohdana Dušová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Jaroslava Havránková, Lubomír Dobiáš
Year: 2004
abstract in proceedings

Psychologie pro ekonomy
Helena Kolibová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychosociální potřeby žen s karcinomem prsu - informace
Josef Nekula
Year: 2004
abstract in proceedings

Quinckého edém
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky
Miroslav Janura, M. Míková, A. Krobot
Year: 2004, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Refrakterní myasthenická krize při léčbě interferonem alfa a interleukinem 2.
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, I. Kovářová, František Vlček
Year: 2004,
journal article

Rekreační tenis zabíjí muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, EUROREHAB
journal article

Rekreační tenis zabíjí muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, Cor et Vasa Supplementum
journal article

Režim CHARTWELL v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - teoretický základ a první klinické zkušenosti
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

Riziko infekcí při používání centrálních venózních katertrů a možnosti prevence
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu
P. Mrázková, E. Mrázková, Jiří Mrázek, R. Chmurová, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu
P. Mrázková, E. Mrázková, Jiří Mrázek, R. Chmurová, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu.
P. Mrázková, Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárních a metabolických nemocí u populace okresu Šumperk
Lucie Máchová, Vladimír Janout, L. Čížek, F. Beška, J. Lorenc, Jiřina Koutná
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Rozvoj organizačních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny I.
Daniela Třetinová
Year: 2004, Praktická Radiologie
journal article

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny II.
Daniela Třetinová
Year: 2004, Praktická Radiologie
journal article

Řešení etických dilemat s současné systémy bioetiky
Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Senior Nursing Care Management
Mária Zamboriová, Katarína Žiaková, Ivan Farský, Igor Ondrejka, Juraj Čáp, Darja Jarošová
Year: 2004
abstract in proceedings

Senior Nursing Care Management
Darja Jarošová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
abstract in proceedings

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
abstract in proceedings

Senioři a zdraví
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, ZSF OU a nakladatelství Albert v Boskovicích
specialist book chapter

Senioři v domácí péči - zdravotní a sociální charakteristiky
Darja Jarošová, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j Nucl Med
journal article

Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
O. Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j. Nucl. Med
journal article

Serotypes and anti-microbial susceptibility of Plesiomonas shigelloides isolates from humans, animals and aquatic environments in different countries.
C. González-Rey, SB Svenson, L. Bravo, A. Siitonen, V. Pasquale, S. Dumontet, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2004, Comp Immunol Microbiol Infect Dis.
journal article

Sexualita stárnoucích
Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Sexuální potřeby u tělesně a mentálně postižených jedinců
Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Sexuální potřeby u tělesně a mentálně postižených jedinců
Yvetta Vrublová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2004, Acta Medica Martiniana
journal article

Signification movement activities in old age in Czech Republic
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
abstract in proceedings

Sledování a léčba akutní pooperační bolesti v ORL
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Sledování morfologické odpovědi plic a regionálních uzlin na aplikaci křemenného praxu v experimentu
Jaroslav Horáček, J. Váňová, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2004
abstract in proceedings

Sledování pracovníků s expozicí genotoxickým látkám v těžkém a chemickém průmyslu (1987-2002)
Jaromíra Kůsová, Lubomír Dobiáš, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Slovenský kongres úrazovej chirurgie.
Leopold Pleva
Year: 2004
work experience abroad

Sociální práce na onkologii
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Současné možnosti terapie starších diabetiků 2. typu
P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, Hana Kubešová
Year: 2004, . Geriatria
journal article

Specifická rizika mechanické ventilace pro vznik ventilátorové pneumonie.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004, Klinická mikrobiologie
journal article

Správný manažerský styl
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
journal article

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004
abstract in proceedings

Stanovení tau proteinu v beta-amyloidu jako možných diagnostických markerů demencí
V. Pidrman, K. Látalová, J. Mareš, K. Urbánek, R. Herzig, V. Bekárek, Petr Schneiderka
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Stanovení tau proteinu v beta-amyloidu jako možných diagnostických markerů demencí
V. Pidrman, K. Látalová, J. Mareš, K. Urbánek, R. Herzig, V. Bekárek, Petr Schneiderka
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Statiny jako imunomodulační léky
David Doležil
Year: 2004, Neurologia pre praxi
journal article

Statistické vyhodnocení operací šedého zákalu v České republice v roce 2003
Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Studium radiologických asistentů na Slovensku - možnost pro další spolupráci
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article


