Publications
Senioři a zdraví
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, ZSF OU a nakladatelství Albert v Boskovicích
specialist book chapter

Senioři v domácí péči - zdravotní a sociální charakteristiky
Darja Jarošová, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j Nucl Med
journal article

Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
O. Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j. Nucl. Med
journal article

Serotypes and anti-microbial susceptibility of Plesiomonas shigelloides isolates from humans, animals and aquatic environments in different countries.
C. González-Rey, SB Svenson, L. Bravo, A. Siitonen, V. Pasquale, S. Dumontet, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2004, Comp Immunol Microbiol Infect Dis.
journal article

Sexualita stárnoucích
Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Sexuální potřeby u tělesně a mentálně postižených jedinců
Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Sexuální potřeby u tělesně a mentálně postižených jedinců
Yvetta Vrublová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2004, Acta Medica Martiniana
journal article

Signification movement activities in old age in Czech Republic
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
abstract in proceedings

Sledování a léčba akutní pooperační bolesti v ORL
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Sledování morfologické odpovědi plic a regionálních uzlin na aplikaci křemenného praxu v experimentu
Jaroslav Horáček, J. Váňová, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2004
abstract in proceedings

Sledování pracovníků s expozicí genotoxickým látkám v těžkém a chemickém průmyslu (1987-2002)
Jaromíra Kůsová, Lubomír Dobiáš, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Slovenský kongres úrazovej chirurgie.
Leopold Pleva
Year: 2004
work experience abroad

Sociální práce na onkologii
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Současné možnosti terapie starších diabetiků 2. typu
P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, Hana Kubešová
Year: 2004, . Geriatria
journal article

Specifická rizika mechanické ventilace pro vznik ventilátorové pneumonie.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004, Klinická mikrobiologie
journal article

Správný manažerský styl
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
journal article

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004
abstract in proceedings

Stanovení tau proteinu v beta-amyloidu jako možných diagnostických markerů demencí
V. Pidrman, K. Látalová, J. Mareš, K. Urbánek, R. Herzig, V. Bekárek, Petr Schneiderka
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Stanovení tau proteinu v beta-amyloidu jako možných diagnostických markerů demencí
V. Pidrman, K. Látalová, J. Mareš, K. Urbánek, R. Herzig, V. Bekárek, Petr Schneiderka
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Statiny jako imunomodulační léky
David Doležil
Year: 2004, Neurologia pre praxi
journal article

Statistické vyhodnocení operací šedého zákalu v České republice v roce 2003
Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Studium radiologických asistentů na Slovensku - možnost pro další spolupráci
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Surgical managemant of endometriosis
Peter Koliba, Libor Ševčík, Z. Dančíková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Switchability of Neoral with Equoral according to FDA rules and regulations
Ma Masri, M. Haberal , A. Rizvi, A. Stephan, N. Bilgin, A. Naqvi, A. Barbari, G. Kamel , N. Zafar, R. Emirodlu, T. Colak, K. Manzoor, V. Matha, Vojtěch Kamarád, T. Andrysek, S. Rizk, A. Hazime
Year: 2004, Transplant Proc
journal article

Školení pracovníků krizových štábů a bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností
Marek Smetana, M. Štrublík , P. Ivanko
Year: 2004,
specialist book

Školní mléko
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Školní mléko-vyhodnocení ankety
Lydie Ryšavá, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Štúdium manažmentu zdravotníctva v ČR
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Year: 2004, Sestra
journal article

Tau protein a beta-amyloid jako diagnostické markery Alzheimerovy demence (pilotní studie)
J. Mareš, R. Herzig, V. Pidrman, K. Urbánek, V. Bekárek, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2004, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Technické památky v cestovním ruchu
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Temperament and character inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: a controlled study.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004, European Psychiatry
journal article

Terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie
Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terénní zdravotnické a sociální služby pro seniory
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

Test of Manipulation Abilities as a Means of Therapy to Tackle Insufficient Hand Functions
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2004
abstract in proceedings

Testování metod hodnocení soběstačnosti v ošetřovatelství
Jana Marečková
Year: 2004, Grada
specialist book chapter

Těžká sepse - lze jí předejít, Vybrané kapitoly o tom, jak jsme poučitelní.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004, Postgraduální medicína
journal article

The acute phase response after trauma and burn - Endocrine, cytokine and bone involvement.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, Jarmila Tymonová, A. Pohlídal
Year: 2004
abstract in proceedings

The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis
P. Hradílek, Jan Krhut, I. Woznicová, Olga Zapletalová, K. Mainer, David Doležil
Year: 2004, Multiple sclerisis
journal article

The assessment of environmental genotoxic risk and protection of human health
Hana Lehocká, J. Kubina, Lubomír Dobiáš, G. Zdařilová
Year: 2004
abstract in proceedings

The background of beta-oxidation disorders in humans. I. Theory
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

The background of beta-oxidation disorders in humans. II. Laboratoy studies and clinical data
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

The detection of myc proteins in the developing human kidney
B Erdösová, Filip Wagner, D Kylarová
Year: 2004,
journal article

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Year: 2004, World J. Nucl. Med
journal article

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, O. Kraft
Year: 2004, World J Nucl. Med 2004
journal article


