Publications
Postižení skeletu Hodgkinovým lymfomeme - naše zkušenosti
David Feltl
Year: 2004, Vnitřní lékařství
journal article

Posttreatment plasma TGF-betal level predicts late morbidity in advanced head and neck cancer
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2004, INT J RADIAT ONCOL
journal article

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnická zařízení
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Potential virulence-associated properties of Plesiomonas shigelloides strains.
Ivan Čižnár, A. Hostacká, A Kol.
Year: 2004, Folia Microbiol
journal article

Poúrazové změny žilního systému pánve - diagnostika a léčba.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Použití metody rozhodovacích stromů při vytipování skupin obyvatel pro zdravotní intervenci
H. Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů
Jiří Švec
Year: 2004
abstract in proceedings

Pracovně - lékařská péče poskytovaná oddělením fyziologie práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Hana Lehocká, Zdeněk Jirák, V. Straková, M. Krygel, I. Strnadelová, G. Zdařilová, Ivona Zavacká, Marek Bužga, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková
Year: 2004
abstract in proceedings

Praktické využití prstové pletysmografie v diagnostice profesionálních i neprofesionálních onemocnění periferních cév
Anna Šplíchalová, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Predictive power of bone involvement in Hodgkin´s lymphoma
David Feltl, J. Marková, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
journal article

Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením.
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article

Prehospital care in severe trauma in Moravia-Silesian region: integrated rescue system.
Leopold Pleva, R. Gřegoř, Stanislav Jelen
Year: 2004
abstract in proceedings

Prevence ICHS
Jaroslav Šimíček
Year: 2004
abstract in proceedings

Principy CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika laryngektomovaných pacientů
Marie Lindovská
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika laryngektomovaných pacientů
Marie Lindovská
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika umělé plícní ventilace v domácí péči v České republice
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2004
abstract in proceedings

Proces začleňování transkulturních hledisek do vzdělávání v ošetřovatelství.In:Nové trendy v ošetřovatelství III.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2004
abstract in proceedings

Program rozvoje bakalářských studijních programů, Boloňská deklarace, přijato pro obor Ochrana veřejného zdraví na roky 2002-2004
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Protetická fyzioterapie pro pacienty po amputaci DK - 2.část
Jiří Rosický, G. Birgusová
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Prstová pletysmografie-možnosti využití v diagnostice Raynaudova fenoménu
Anna Šplíchalová, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

První zkušenosti s užitím VAC při léčení kožních defektů
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Prvotní neodkladné postupy
Milan Ticháček
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Přehled a hodnocení jedlých tuků a olejů nabízených na našem trhu.
Lydie Ryšavá, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Přehled výukových programů pro smyslově postižené a případové studie.
Jana Kutnohorská
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Překlad kapitoly 32, 33, 34, 38
Milan Ticháček
Year: 2004, Grada
specialist book chapter

Přijetí zákona o nelékařích č.96/2004 a celoživotní vzdělávání
Svatopluk Koval
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Příprava těhotných žen a párů k porodu - edukace porodní asistentky
Bohdana Dušová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Jaroslava Havránková, Lubomír Dobiáš
Year: 2004
abstract in proceedings

Psychologie pro ekonomy
Helena Kolibová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychosociální potřeby žen s karcinomem prsu - informace
Josef Nekula
Year: 2004
abstract in proceedings

Quinckého edém
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky
Miroslav Janura, M. Míková, A. Krobot
Year: 2004, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Refrakterní myasthenická krize při léčbě interferonem alfa a interleukinem 2.
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, I. Kovářová, František Vlček
Year: 2004,
journal article

Rekreační tenis zabíjí muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, Cor et Vasa Supplementum
journal article

Rekreační tenis zabíjí muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Year: 2004, EUROREHAB
journal article

Režim CHARTWELL v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - teoretický základ a první klinické zkušenosti
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

Riziko infekcí při používání centrálních venózních katertrů a možnosti prevence
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu
P. Mrázková, E. Mrázková, Jiří Mrázek, R. Chmurová, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu
P. Mrázková, E. Mrázková, Jiří Mrázek, R. Chmurová, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu.
P. Mrázková, Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárních a metabolických nemocí u populace okresu Šumperk
Lucie Máchová, Vladimír Janout, L. Čížek, F. Beška, J. Lorenc, Jiřina Koutná
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Rozvoj organizačních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny I.
Daniela Třetinová
Year: 2004, Praktická Radiologie
journal article

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny II.
Daniela Třetinová
Year: 2004, Praktická Radiologie
journal article

Řešení etických dilemat s současné systémy bioetiky
Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Senior Nursing Care Management
Mária Zamboriová, Katarína Žiaková, Ivan Farský, Igor Ondrejka, Juraj Čáp, Darja Jarošová
Year: 2004
abstract in proceedings

Senior Nursing Care Management
Darja Jarošová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
abstract in proceedings

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
abstract in proceedings


