Publications
Paraneoplastické neurologické syndromy - klinický obraz a diagnostika
David Doležil
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article

Paranoplastická svalová onemocnění
David Doležil, Olga Zapletalová, Alexandra Lochmanová, Radek Hofer, I. Kovářová
Year: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
journal article

Patogeneze postižení kostní tkáně po popálení a po polytraumatech - možná role hormonů a cytokinů.
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal, Jarmila Tymonová
Year: 2004, Osteologický bulletin
journal article

Patologie
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Year: 2004, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Patologie
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Year: 2004, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Pedagovové a riziko KVO
Šárka Andělová, Vera Vráblíková, Kristina Dylová
Year: 2004
abstract in proceedings

Perkutánní endoskopická gastronomie u nemocných s nádory hlavy a krku - pětileté zkušenosti
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Perkutánní sutura Achilovy šlachy.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jiří Demel
Year: 2004
abstract in proceedings

Peroperační barvení pouzdra čočky
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Pneumokokové nákazy a ich prevencia
Rastislav Maďar
Year: 2004, ARD
specialist book

Podpůrná léčba u pacientů s Burkittovým lymfomem v režimu CODOX-M/IVAC
Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Pojetí životního stylu v sociálních vědách, medicíně a v ošetřovatelství
Kateřina Ivanová
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

Pojetí životního stylu v sociálních vědách, v medicíně a v ošetřovatelství - hledání společného východiska
Jana Marečková, Kateřina Ivanová
Year: 2004, Grada
specialist book chapter

Pokroky v kriminalistice
Luboš Valerián
Year: 2004
abstract in proceedings

Popálení v dětském věku
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění cév u luxací a zlomenin.
Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004, Prakt flebol.
journal article

Poranění cév u polytraumat.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Year: 2004, Prakt flebol.
journal article

Poranění cév u zlomenin pánve.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Sylvia Skotnicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění hrudníku u dětí.
Leopold Pleva, Rudolf Vronský, Michal Hladík
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění jater u dospělých.
Leopold Pleva, M. Šir, L. Bialy
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace.
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy
Year: 2004, Úrazová chirurgie
journal article

Poranění očnice a splanchnokrania.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Bronislav Vřeský
Year: 2004
abstract in proceedings

Poruchy funkce ledvin a metabolismu ve stáří.
Vladimír Teplan
Year: 2004, Postgraduální medicína : Geriatrie pro praktické lékaře
journal article

Postavenie experimentu v ošetrovateľskom výskume
Želmíra Fetisová, Igor Ondrejka, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Postižení skeletu Hodgkinovým lymfomeme - naše zkušenosti
David Feltl
Year: 2004, Vnitřní lékařství
journal article

Posttreatment plasma TGF-betal level predicts late morbidity in advanced head and neck cancer
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2004, INT J RADIAT ONCOL
journal article

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnická zařízení
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Potential virulence-associated properties of Plesiomonas shigelloides strains.
Ivan Čižnár, A. Hostacká, A Kol.
Year: 2004, Folia Microbiol
journal article

Poúrazové změny žilního systému pánve - diagnostika a léčba.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Použití metody rozhodovacích stromů při vytipování skupin obyvatel pro zdravotní intervenci
H. Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů
Jiří Švec
Year: 2004
abstract in proceedings

Pracovně - lékařská péče poskytovaná oddělením fyziologie práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Hana Lehocká, Zdeněk Jirák, V. Straková, M. Krygel, I. Strnadelová, G. Zdařilová, Ivona Zavacká, Marek Bužga, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková
Year: 2004
abstract in proceedings

Praktické využití prstové pletysmografie v diagnostice profesionálních i neprofesionálních onemocnění periferních cév
Anna Šplíchalová, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Predictive power of bone involvement in Hodgkin´s lymphoma
David Feltl, J. Marková, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
journal article

Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením.
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article

Prehospital care in severe trauma in Moravia-Silesian region: integrated rescue system.
Leopold Pleva, R. Gřegoř, Stanislav Jelen
Year: 2004
abstract in proceedings

Prevence ICHS
Jaroslav Šimíček
Year: 2004
abstract in proceedings

Principy CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika laryngektomovaných pacientů
Marie Lindovská
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika laryngektomovaných pacientů
Marie Lindovská
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika umělé plícní ventilace v domácí péči v České republice
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2004
abstract in proceedings

Proces začleňování transkulturních hledisek do vzdělávání v ošetřovatelství.In:Nové trendy v ošetřovatelství III.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2004
abstract in proceedings

Program rozvoje bakalářských studijních programů, Boloňská deklarace, přijato pro obor Ochrana veřejného zdraví na roky 2002-2004
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Protetická fyzioterapie pro pacienty po amputaci DK - 2.část
Jiří Rosický, G. Birgusová
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Prstová pletysmografie-možnosti využití v diagnostice Raynaudova fenoménu
Anna Šplíchalová, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

První zkušenosti s užitím VAC při léčení kožních defektů
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Prvotní neodkladné postupy
Milan Ticháček
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Přehled a hodnocení jedlých tuků a olejů nabízených na našem trhu.
Lydie Ryšavá, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Přehled výukových programů pro smyslově postižené a případové studie.
Jana Kutnohorská
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Překlad kapitoly 32, 33, 34, 38
Milan Ticháček
Year: 2004, Grada
specialist book chapter


