Publications
Výživová hodnota Fast Food
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2005, Výživa a potraviny
journal article

Výživová hodnota školních obědů
Lydie Ryšavá, A. Červková, Kristina Dylová
Year: 2005, Výživa a potraviny
journal article

Vzácné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Bartoše, DrSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 2005, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vzdělávání:moderní nebo módní?
Petr Kazík
Year: 2005, Moderní řízení
journal article

Vzpomínka na Charlese Kelmana
Petr Mašek
Year: 2005
abstract in proceedings

Z historie péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Z historie péče o seniory v českých zemích
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2005, Ošetrovateľský obzor
journal article

Základy anesteziologie 2.část.
Jitka Zemanová
Year: 2005, NCO NZO
specialist book

Základy cestovnej medicíny
Rastislav Maďar, Dušan Meško, .. A Kol.
Year: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
specialist book chapter

Základy obecné a klinické biochemie pro bakalářské obory studia.
P. Štern, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2005, Karolinum
specialist book

Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii pro porodní asistentky
Peter Koliba, David Matura, Marcel Gartner
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy výživy pro studenty ošetřovatelství
Ondřej Urban, Martin Kliment, Andrea Volfová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zamyšlení nad Buergerovou chorobou
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, M. Mitták, I. Satinský
Year: 2005
abstract in proceedings

Záněty hltanu
P. Komínek, V. Chrobok, J. Astl, A Kol.
Year: 2005, Tobiáš
specialist book

Zarzadzanie bezpiecznstwem produkcji
Marek Smetana, J. Matuszek
Year: 2005
abstract in proceedings

Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).
Rastislav Maďar, Dušan Meško, Elena Kavcová
Year: 2005, Osveta
specialist book chapter

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů starších 65 let - využití MDS-HC protokolu při hodnocení klientů agentur domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Zdravotnická psychologie. učební texty pro střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením
Eva Zacharová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Zkušenosti ČIŽP s procesem sanace bývalé koksovny Karolina v Ostravě
Břetislav Crha, P. Pomazal
Year: 2005
abstract in proceedings

Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, L. Malásková
Year: 2005, Česká geriatrická revue
journal article

Znalostní systémy řízení
Miroslav Pokorný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zobrazení fraktury os scaphoideum pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Čes.Radiol.
journal article

Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2005, NUCLEUS HK
specialist book

Ženské klimakterium a jeho vliv na kvalitu života
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Klimakterická medicína
journal article

10 let spolupráce s Německou studijní skupinou Hodgkinova lymfomu ( DHSG)
David Feltl
Year: 2005
abstract in proceedings

10 years of cooperation with the German Hodgkin Study Group (GHSG)
J. Marková, Z. Král, H. Mociková, David Feltl, K. Klásková, L. Šmardová, B. Wagnerová, J. Vorlíček, T. Kozák
Year: 2005, ONKOLOGIE
journal article

?Maligní nehodgkinské lymfomy v dětském věku
Jaroslav Slaný
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

.: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

A Comparison Between Conventional Imaging Methods and Positron Emission Tomography in the Treatment of Hodgkin´s Lymphoma
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, International Journal for Cancer Research and Treatment
journal article

A role for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartment syndrome?
R. Kula, P. Szturz, P. Sklenka, Jan Neiser
Year: 2004, Intensive Care Med
journal article

Abdominal compartment syndrome in polytrauma.
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Madeja
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Abrahámovo šero
Dittmar Chmelař
Year: 2004, ALISA
specialist book

Add-on therapy with mitoxantron in multiple sclerosis patients inadequately responsive to interferon-ß or glatiramer-acetate treatment: efficacy and tolerability.
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová
Year: 2004, Multiple sclerosis
journal article

Advanced Rehabilitation Therapy
Jiří Rosický
Year: 2004
work experience abroad

Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
work experience abroad

Akta X
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Aktivizace ve stáří
Bohdana Dušová
Year: 2004, Sestra
journal article

Akutní tonzilofaryngitida - současné léčebné možnosti
P. Komínek
Year: 2004, Causa subita
journal article

Alergie a horníci
Zdeňka Hajduková, Z. Kubinyiová
Year: 2004
abstract in proceedings

Alternativní sed na body-ballu.
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

Amniová membrána při perforačním poranění - a co dál?
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza histopatologických nálezů resekátů hrtanu
Libor Jeřábek, Jaroslav Horáček, I. Hybášek
Year: 2004, Otorinolaryngologie e Foniatrie
journal article

Anděl strážný, Blízce daleko, Inspiprace, Jsi, Kyberpunková láska, Pravda je virus, Přízeň, Sexuální demokracie, Snědé dívce z Ostravy, Umírám...
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2004, King
specialist book chapter

Antropologická východiska školní ergonomie. Ergonomie na pracovištích. VII. Uplatnění ergonomie na školských pracovištích.
Jan Šteigl
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


