Publications
.: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

A Comparison Between Conventional Imaging Methods and Positron Emission Tomography in the Treatment of Hodgkin´s Lymphoma
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, International Journal for Cancer Research and Treatment
journal article

A role for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartment syndrome?
R. Kula, P. Szturz, P. Sklenka, Jan Neiser
Year: 2004, Intensive Care Med
journal article

Abdominal compartment syndrome in polytrauma.
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Madeja
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Abrahámovo šero
Dittmar Chmelař
Year: 2004, ALISA
specialist book

Add-on therapy with mitoxantron in multiple sclerosis patients inadequately responsive to interferon-ß or glatiramer-acetate treatment: efficacy and tolerability.
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová
Year: 2004, Multiple sclerosis
journal article

Advanced Rehabilitation Therapy
Jiří Rosický
Year: 2004
work experience abroad

Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
work experience abroad

Akta X
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Aktivizace ve stáří
Bohdana Dušová
Year: 2004, Sestra
journal article

Akutní tonzilofaryngitida - současné léčebné možnosti
P. Komínek
Year: 2004, Causa subita
journal article

Alergie a horníci
Zdeňka Hajduková, Z. Kubinyiová
Year: 2004
abstract in proceedings

Alternativní sed na body-ballu.
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

Amniová membrána při perforačním poranění - a co dál?
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza histopatologických nálezů resekátů hrtanu
Libor Jeřábek, Jaroslav Horáček, I. Hybášek
Year: 2004, Otorinolaryngologie e Foniatrie
journal article

Anděl strážný, Blízce daleko, Inspiprace, Jsi, Kyberpunková láska, Pravda je virus, Přízeň, Sexuální demokracie, Snědé dívce z Ostravy, Umírám...
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2004, King
specialist book chapter

Antropologická východiska školní ergonomie. Ergonomie na pracovištích. VII. Uplatnění ergonomie na školských pracovištích.
Jan Šteigl
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Antropologicko-psychologická charakteristika populace moravských regionů z hlediska využití pro podporu zdraví a školní ergonomii.
Jan Šteigl, J. Krátoška, H. Zieglerová
Year: 2004
abstract in proceedings

Aplikace léků před operací katarakty pomocí Sugi
Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Aplikovaná antropologie v obuvnickém průmyslu.
Pavla Šťastná
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Arole for nagative fluid balance in surgical patients with abdominal comaprtiment syndrome?
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004
abstract in proceedings

Arole for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartiment syndrome.
J. Jahoda, A Kol.
Year: 2004
abstract in proceedings

Bakalárské študijné programy v odbore ošetrovatelstvo vo vybraných európskych krajinách.
Jana Košková
Year: 2004
abstract in proceedings

Bakalárské študijné programy v odbore ošetrovatelstvo vo vybraných euvrópských krajinách
Jana Košková, Bohdana Dušová
Year: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
specialist book chapter

BEACOPP eskalovaný - intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

Beta trace jako marker likvorhei-pilotní studie
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
journal article

Bezpečnost a účinnost trombotripse - akcelerace trombolýzy pomocí ultrazvuku.
David Školoudík, A Kol.
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Year: 2004
organizing conference, workshop

Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Roman Litner
Year: 2004
abstract in proceedings

Biomarkers of Bone Metabolism in Patients with Classic galactosemia
D. Procházková, Antonín Pohlídal, David Slabík, J. Mrázová, H. Francová
Year: 2004, J. Inherit. Metb. Dis.
journal article

Biomechanika a rozvoj zevních fixací.
Leopold Pleva, Karel Rozum
Year: 2004
abstract in proceedings

Bispektrální index a moderní inhalační anestetika.
Ivana Volfová, Radmila Burkovičová, H. Csibrei, R. Schwarz, J. Jahoda
Year: 2004
abstract in proceedings

Bolesti bederní páteře degenerativního původu ? low back pain syndrom
Tomáš Paleček, Radim Lipina
Year: 2004, Interní medicína pro praxi
journal article

Bolesti hlavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní
David Doležil, M. Mrázková, I. Ježková, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article

Caledonian University Glasgow
Kateřina Macháčková
Year: 2004
work experience abroad

Cévní poranění u zlomenin pánve.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Vladimír Ječmínek
Year: 2004
abstract in proceedings

Changes of plasma proteins after immunoadsorption using Ig-Adsopak columns in patients with myasthenia gravis.
Jan Pták
Year: 2004, Transfusion and apheresis science
journal article

Charakteristika tělesného stavu a životního stylu adolescenta v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Charakteristika zájemců o spirometrické vyšetření prováděné v rámci dnů zdraví v Ostravě
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

CI/SVRI relationship during different phases of inflamatory response.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004
abstract in proceedings

Clinical pharmacological principles in therapeutic drug monitoring
F. Sjöqvist, Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Combined infection of Ixodes ricinus with three Borrelia burgdorferi sensu lato genotypes.
K. Schwarzová, Ivan Čižnár
Year: 2004, Folia Microbiol
journal article

Comparison between conventional imaging methods and positron emision tomography in the treatment of Hodgkin´s lymphoma
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čermák, F. Čáp, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
journal article

Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension
I. Kacířová, Milan Grundmann, Terezie Šuláková, A. Bosáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension
I. Kacířová, Milan Grundmann, Terezie Šuláková, A. Bosáková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Cvičíme s Fosamaxem
Zdeňka Krhutová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


