Publications
Tracheální odsávání u dětí - výzkumné šetření
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Traumatogenic changes in pelvic vascular system - diagnostic and treatment
Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 2005, Central European Vascular Journal
journal article

Treatment of myasthenia gravis by immunoadsorption
Jan Pták
Year: 2005, Ther. Apher. Dial.
journal article

Trh práce a politika nezaměstnanosti
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Truchlení není nemoc
Naděžda Špatenková
Year: 2005, Eternity. Ústí nad Labem:Masmedia
journal article

Třetí věk trojí optikou
Darja Jarošová, Dana Sýkorová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
Milan Kvapil
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
Milan Kvapil
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Učební texty k praktickým cvičním z umělé výživy
Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Účinnost programu sekundární prevence u osob s osteoporózou.
Zdeňka Krhutová
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Ukazatelé kostního obratu po traumatech a po popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ukazatele zdravotního stavu a indikátory socioekonomické deprivace v epidemiologických studiích.
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, H. Tomášková, P. Polaufová
Year: 2005
abstract in proceedings

Úloha přirozených anti-IgE protilátek v diagnostice onemocnění zprostředkovaných IgE
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, V. Krauz
Year: 2005, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Úloha vody v přenosu nozokomiálních infekcí
I. Matoušková, Vladimír Janout
Year: 2005, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

University Of Strahclyde, National Centre for Training in Prosthetics and Orthotics
Jarmila Kristiníková
Year: 2005
work experience abroad

Úvod do biofyziky
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Úvod do biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do studia zdravotnické psychologie 2
Eva Zacharová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu
P. Vávra, M. Vávrová, J. Dostalík, Petr Krawczyk, Anton Pelikán, T. Jonszta, Petr Anděl, Marie Rydlová
Year: 2005, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv fenytoinu na kompenzaci hypertenze - kazuistika
I. Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vliv onkologického onemocnění ženy na její sebehodnocení
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vnitřní lékařství II.
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II.
Hana Kubešová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vodněminerální změny u onemocnění jater a riziko hepatornálního syndromu
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005
abstract in proceedings

Vtáčie chrípka H5N1-epizootická a epidemická hrozba 21.storočia? Ze sítě internetu, přeložili a upravili.
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z konvenční radiologie
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z metabolismu
Karel Martiník
Year: 2005, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví jako nedílná součást pedagogické způsobilosti.
M. Cichá, Jan Šteigl
Year: 2005
abstract in proceedings

Výpočet LDL cholesterolu v rámci MPZ
D. Novotný, M. Budina, B. Friedecký, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevním skupinám v okrese Šumperk
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2005
abstract in proceedings

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2005, České pracovní lékařství
journal article

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2005, České pracovní lékařství
journal article

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2005
abstract in proceedings

Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, T. Hrbáč, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

VYužití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu).
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití MDS-HC nástroje v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití MDS-HC nástroje v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití metody KAB (knowledge, attitude a behaviour) při zjišťování přístupu jednotlivců k životnímu stylu
Kateřina Ivanová, J. Lorencová, Naděžda Špatenková, J. Matulík
Year: 2005, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
specialist book chapter

Využití 166Holmia-boro- makroagregátů při radiosynovektomii
A. Kelnarová, Š. Dočkalová, Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj domácí péče v České republice
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřovaání geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings


