Publications
Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II.
Hana Kubešová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vodněminerální změny u onemocnění jater a riziko hepatornálního syndromu
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005
abstract in proceedings

Vtáčie chrípka H5N1-epizootická a epidemická hrozba 21.storočia? Ze sítě internetu, přeložili a upravili.
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z konvenční radiologie
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z metabolismu
Karel Martiník
Year: 2005, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví jako nedílná součást pedagogické způsobilosti.
M. Cichá, Jan Šteigl
Year: 2005
abstract in proceedings

Výpočet LDL cholesterolu v rámci MPZ
D. Novotný, M. Budina, B. Friedecký, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevním skupinám v okrese Šumperk
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2005
abstract in proceedings

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2005, České pracovní lékařství
journal article

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2005, České pracovní lékařství
journal article

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2005
abstract in proceedings

Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, T. Hrbáč, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

VYužití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu).
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití MDS-HC nástroje v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití MDS-HC nástroje v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití metody KAB (knowledge, attitude a behaviour) při zjišťování přístupu jednotlivců k životnímu stylu
Kateřina Ivanová, J. Lorencová, Naděžda Špatenková, J. Matulík
Year: 2005, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
specialist book chapter

Využití 166Holmia-boro- makroagregátů při radiosynovektomii
A. Kelnarová, Š. Dočkalová, Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj domácí péče v České republice
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřovaání geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam laické první pomoci a neodkladné resuscitace s využitím externí defibrilace pro frekvenci přežití a kvalitu výkonnosti mozku
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam L-karnitinu u pacientů s chronickým renálním selháním léčených hemodialýzou - editorial.
Vladimír Teplan
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Význam rehabilitačního ošetřování u pacienta s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu v diagnostice a hodnocení aktivity mnohočetného myelomu u vybraných monoklonálních gamapatií
V. Ščudla, J. Minařík, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Year: 2005, Alergie
journal article

Významné internetové adresy v oblasti nozokomiálnych nákaz.
Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Významné monografie v problematike prevencie nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Výživová hodnota Fast Food
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2005, Výživa a potraviny
journal article

Výživová hodnota školních obědů
Lydie Ryšavá, A. Červková, Kristina Dylová
Year: 2005, Výživa a potraviny
journal article

Vzácné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Bartoše, DrSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 2005, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vzdělávání:moderní nebo módní?
Petr Kazík
Year: 2005, Moderní řízení
journal article

Vzpomínka na Charlese Kelmana
Petr Mašek
Year: 2005
abstract in proceedings

Z historie péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Z historie péče o seniory v českých zemích
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2005, Ošetrovateľský obzor
journal article

Základy anesteziologie 2.část.
Jitka Zemanová
Year: 2005, NCO NZO
specialist book

Základy cestovnej medicíny
Rastislav Maďar, Dušan Meško, .. A Kol.
Year: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
specialist book chapter

Základy obecné a klinické biochemie pro bakalářské obory studia.
P. Štern, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2005, Karolinum
specialist book

Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii pro porodní asistentky
Peter Koliba, David Matura, Marcel Gartner
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy výživy pro studenty ošetřovatelství
Ondřej Urban, Martin Kliment, Andrea Volfová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zamyšlení nad Buergerovou chorobou
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, M. Mitták, I. Satinský
Year: 2005
abstract in proceedings

Záněty hltanu
P. Komínek, V. Chrobok, J. Astl, A Kol.
Year: 2005, Tobiáš
specialist book

Zarzadzanie bezpiecznstwem produkcji
Marek Smetana, J. Matuszek
Year: 2005
abstract in proceedings


