Publications
Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
stať ve sborníku

Senioři a zdraví
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, ZSF OU a nakladatelství Albert v Boskovicích
kapitola v odborné knize

Senioři v domácí péči - zdravotní a sociální charakteristiky
Darja Jarošová, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j Nucl Med
článek v odborném periodiku

Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
O. Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j. Nucl. Med
článek v odborném periodiku

Serotypes and anti-microbial susceptibility of Plesiomonas shigelloides isolates from humans, animals and aquatic environments in different countries.
C. González-Rey, SB Svenson, L. Bravo, A. Siitonen, V. Pasquale, S. Dumontet, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2004, Comp Immunol Microbiol Infect Dis.
článek v odborném periodiku

Sexualita stárnoucích
Yvetta Vrublová
Year: 2004
stať ve sborníku

Sexuální potřeby u tělesně a mentálně postižených jedinců
Yvetta Vrublová
Year: 2004
stať ve sborníku

Sexuální potřeby u tělesně a mentálně postižených jedinců
Yvetta Vrublová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2004, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Signification movement activities in old age in Czech Republic
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
stať ve sborníku

Sledování a léčba akutní pooperační bolesti v ORL
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Sledování morfologické odpovědi plic a regionálních uzlin na aplikaci křemenného praxu v experimentu
Jaroslav Horáček, J. Váňová, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2004
stať ve sborníku

Sledování pracovníků s expozicí genotoxickým látkám v těžkém a chemickém průmyslu (1987-2002)
Jaromíra Kůsová, Lubomír Dobiáš, M. Makowková
Year: 2004
stať ve sborníku

Slovenský kongres úrazovej chirurgie.
Leopold Pleva
Year: 2004
působení v zahraničí

Sociální práce na onkologii
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

Současné možnosti terapie starších diabetiků 2. typu
P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, Hana Kubešová
Year: 2004, . Geriatria
článek v odborném periodiku

Specifická rizika mechanické ventilace pro vznik ventilátorové pneumonie.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004, Klinická mikrobiologie
článek v odborném periodiku

Správný manažerský styl
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004
stať ve sborníku

Stanovení tau proteinu v beta-amyloidu jako možných diagnostických markerů demencí
V. Pidrman, K. Látalová, J. Mareš, K. Urbánek, R. Herzig, V. Bekárek, Petr Schneiderka
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
článek v odborném periodiku

Stanovení tau proteinu v beta-amyloidu jako možných diagnostických markerů demencí
V. Pidrman, K. Látalová, J. Mareš, K. Urbánek, R. Herzig, V. Bekárek, Petr Schneiderka
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
článek v odborném periodiku

Statiny jako imunomodulační léky
David Doležil
Year: 2004, Neurologia pre praxi
článek v odborném periodiku

Statistické vyhodnocení operací šedého zákalu v České republice v roce 2003
Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Studium radiologických asistentů na Slovensku - možnost pro další spolupráci
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Surgical managemant of endometriosis
Peter Koliba, Libor Ševčík, Z. Dančíková
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Switchability of Neoral with Equoral according to FDA rules and regulations
Ma Masri, M. Haberal , A. Rizvi, A. Stephan, N. Bilgin, A. Naqvi, A. Barbari, G. Kamel , N. Zafar, R. Emirodlu, T. Colak, K. Manzoor, V. Matha, Vojtěch Kamarád, T. Andrysek, S. Rizk, A. Hazime
Year: 2004, Transplant Proc
článek v odborném periodiku

Školení pracovníků krizových štábů a bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností
Marek Smetana, M. Štrublík , P. Ivanko
Year: 2004,
odborná kniha

Školní mléko
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2004
stať ve sborníku

Školní mléko-vyhodnocení ankety
Lydie Ryšavá, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
stať ve sborníku

Štúdium manažmentu zdravotníctva v ČR
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Year: 2004, Sestra
článek v odborném periodiku

Tau protein a beta-amyloid jako diagnostické markery Alzheimerovy demence (pilotní studie)
J. Mareš, R. Herzig, V. Pidrman, K. Urbánek, V. Bekárek, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2004, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Technické památky v cestovním ruchu
Václav Lednický
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Temperament and character inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: a controlled study.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004, European Psychiatry
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie
Milan Grundmann
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terénní zdravotnické a sociální služby pro seniory
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2004, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Test of Manipulation Abilities as a Means of Therapy to Tackle Insufficient Hand Functions
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2004
stať ve sborníku

Testování metod hodnocení soběstačnosti v ošetřovatelství
Jana Marečková
Year: 2004, Grada
kapitola v odborné knize

Těžká sepse - lze jí předejít, Vybrané kapitoly o tom, jak jsme poučitelní.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

The acute phase response after trauma and burn - Endocrine, cytokine and bone involvement.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, Jarmila Tymonová, A. Pohlídal
Year: 2004
stať ve sborníku

The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis
P. Hradílek, Jan Krhut, I. Woznicová, Olga Zapletalová, K. Mainer, David Doležil
Year: 2004, Multiple sclerisis
článek v odborném periodiku

The assessment of environmental genotoxic risk and protection of human health
Hana Lehocká, J. Kubina, Lubomír Dobiáš, G. Zdařilová
Year: 2004
stať ve sborníku

The background of beta-oxidation disorders in humans. I. Theory
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

The background of beta-oxidation disorders in humans. II. Laboratoy studies and clinical data
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková
Year: 2004
stať ve sborníku

The detection of myc proteins in the developing human kidney
B Erdösová, Filip Wagner, D Kylarová
Year: 2004,
článek v odborném periodiku

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Year: 2004, World J. Nucl. Med
článek v odborném periodiku


