Publications
Radioekologie pro bakaláře
Jiří Švec
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Radiologie
Josef Nekula
Year: 2005,
specialist book

Radiosynoviorteza drobných a středních kloubů u revmatoidní artritidy
R. Kašpárek, Otakar Kraft
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2005
abstract in proceedings

Registrační databáze HemIS a její význam pro sledování pacientů s inhibotorem proti faktoru VIII/IX
Jan Pták, J. Malý, A Kolektiv, M. Pecka
Year: 2005, HK Credit, Hradec Králové
specialist book chapter

Repaglinid
Milan Kvapil
Year: 2005, Farmakoterapie
journal article

Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2005, Praktická flebologie
journal article

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie.
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Reradiosynoviorthesis of the knee
O. Kraft
Year: 2005, Cancer Biother Radiopharm
journal article

Results of molecular-genetic analysis in the group of probands with the Prader - Willi and Angelman syndromes
Kolektiv Autorů, Eva Šilhánová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizikový faktor ionizující záření - závodní preventivní péče
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozdíky ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozdíly ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

RTG propjekce kostí a skloubení hodní a dolní končetiny
Daniela Třetinová
Year: 2005, Praktická radiologie
journal article

SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.
Zuzana Čermáková, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sebeobrana záchranáře - řízení rizikových situací
Karel Doležal
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2005
organizing conference, workshop

Sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze.
J. Heroková, P. Zonča, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Sérologický přehled a vakcinace proti virové hepatitidě A u zdravotníků na infekční klinice v Ostravě.
Luděk Rožnovský, Andrea Klaudová, J. Dlhý, Ivo Lochman, M. Kovalská
Year: 2005, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Sérová koncentrace kreatininu a funkce ledvin (nový vzhled do staré problematiky).
O. Schuck, Vladimír Teplan, I. Smrčková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Sexual life in menopause and in andropause
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Pielegniarstwo XXI wieku
journal article

Sexual Life in the Menopauze and in the Andropause
Yvetta Vrublová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexual Life in the Menopauze and in the Andropause
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sexualita - přirozená potřeba
Yvetta Vrublová
Year: 2005, CERM
specialist book

Sexualita v menopauze a andropauze
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Klimakterická medicína
journal article

Sexualita žen s onkologickým onemocněním
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sexuální zdraví žen v menopauze
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Praktická gynekologie
journal article

Shodné požadavky směrnic EIA, IPPC A SEVESO
Marek Smetana
Year: 2005
abstract in proceedings

Simultánní stanovení lamotriginu spolu s ostatními antiepileptiky metodou HPLC
Lucie Pavlíková, Hana Brozmanová, J. Fišer, J. Šešulková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu
Zdeňka Hajduková, A. Kalinec, D. Dušíková
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sociální epidemioogie
Hana Šlachtová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Somatická a psychosomatická problematika ženského klimakteria a její dopad na ošetřovatelskou péči
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Somatická a psychosomatická problematika ženského klimakteria a její dopad na ošetřovatelskou péči
Yvetta Vrublová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Some variability sources of event related potentials to word stimuli.
Josef Petřek
Year: 2005, Homeostasis Health Dis.
journal article

Současná zdravotní rizika cestovatelů
Zdeňka Hajduková
Year: 2005
abstract in proceedings

Současné možnosti prevence makrovaskulárních komplikací pacientů s diabetes mellitus
Milan Kvapil
Year: 2005, MediNews
journal article

Současné možnosti využití transfuzních přípravků a krevních derivátů při závažných poruchách hemokoagulace
Jan Pták
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Současné trendy v povinném zveřejňování výskytu závažných NN
Věra Toršová, Olga Tomoszková, V. Martínková
Year: 2005
abstract in proceedings

Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence
Jan Krhut, R. Holaňová, I. Muroňová
Year: 2005, Klinická urologie
journal article

Spotřeba antiarytmik
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Spotřeba antiarytmik a digoxinu
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Spotřeba antiarytmik a digoxinu.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání průběhu RS s časným začátkem u pacientů lečených DMD podle pohlaví
Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová, Radek Hofer
Year: 2005, Čes a Slov neurol.,neurochir.
journal article

Standardy péče o intravenózní vstupy.
Renata Podstatová, Jarmila Řehořová, I. Beránková, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article


