Publications
Sexual Life in the Menopauze and in the Andropause
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sexualita - přirozená potřeba
Yvetta Vrublová
Year: 2005, CERM
specialist book

Sexualita v menopauze a andropauze
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Klimakterická medicína
journal article

Sexualita žen s onkologickým onemocněním
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sexuální zdraví žen v menopauze
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Praktická gynekologie
journal article

Shodné požadavky směrnic EIA, IPPC A SEVESO
Marek Smetana
Year: 2005
abstract in proceedings

Simultánní stanovení lamotriginu spolu s ostatními antiepileptiky metodou HPLC
Lucie Pavlíková, Hana Brozmanová, J. Fišer, J. Šešulková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu
Zdeňka Hajduková, A. Kalinec, D. Dušíková
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sociální epidemioogie
Hana Šlachtová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Somatická a psychosomatická problematika ženského klimakteria a její dopad na ošetřovatelskou péči
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Somatická a psychosomatická problematika ženského klimakteria a její dopad na ošetřovatelskou péči
Yvetta Vrublová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Some variability sources of event related potentials to word stimuli.
Josef Petřek
Year: 2005, Homeostasis Health Dis.
journal article

Současná zdravotní rizika cestovatelů
Zdeňka Hajduková
Year: 2005
abstract in proceedings

Současné možnosti prevence makrovaskulárních komplikací pacientů s diabetes mellitus
Milan Kvapil
Year: 2005, MediNews
journal article

Současné možnosti využití transfuzních přípravků a krevních derivátů při závažných poruchách hemokoagulace
Jan Pták
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Současné trendy v povinném zveřejňování výskytu závažných NN
Věra Toršová, Olga Tomoszková, V. Martínková
Year: 2005
abstract in proceedings

Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence
Jan Krhut, R. Holaňová, I. Muroňová
Year: 2005, Klinická urologie
journal article

Spotřeba antiarytmik
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Spotřeba antiarytmik a digoxinu
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Spotřeba antiarytmik a digoxinu.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání průběhu RS s časným začátkem u pacientů lečených DMD podle pohlaví
Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová, Radek Hofer
Year: 2005, Čes a Slov neurol.,neurochir.
journal article

Standardy péče o intravenózní vstupy.
Renata Podstatová, Jarmila Řehořová, I. Beránková, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC
Hana Brozmanová, K. Kleslová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Stanovení diagnózy diabetes mellitus
Marcela Szabó, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Stárnoucí oko ? jeho specifika a choroby
P. Weber, J. Svačinová, Hana Kubešová
Year: 2005, Čas. Lék. Čes
journal article

Stav farmakoterapie u těžších forem hypertenze
Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Stav farmakoterapie u těžších forem hypertenze
Milan Grundmann
Year: 2005, TRITON
specialist book

stručná učebnice základů managementu
Václav Lednický
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) v Karviné v roce 2004
P. Fejtková, D. Skýbová, Hana Šlachtová, H. Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2005
abstract in proceedings

Stumbling blocks of development of clinical pharmacology
F. Sjöqvist, Milan Grundmann
Year: 2005
organizing conference, workshop

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. III.Analýza subjektivně udávaného zdraví ve vztahu k socioekonomickým faktorům.
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, Hana Šlachtová
Year: 2005, Česká a slovenská hygiena
journal article

Subjrktivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomíckém statusu a vzdělání. IV. použití metody rozhodovacích stromů k identifikaci cílových skupin pro zadrvotní intervenci.
H. Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2005, Česká a slovenská hygiena
journal article

Switchabillity of Neoral and Equoral according to Food and Drug Administration (FDA) rules and regulations
Vojtěch Kamarád, Marwan Masri, M. Haberal , A. Rizvi, A. Stephan, N. Bilgin, A. Naqvi, A. Barbari, G. Kamel , N. Zafar, R. Emiroglu, T. Colak, K. Manzoor, V. Maťha, M. Rost, S. Rizk, A. Hazime, F. Perlík
Year: 2005, Transplant Proc
journal article

Syndrom diabetické nohy-závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2005, -
journal article

Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2005, Psychiatrie pro praxi
journal article

System for Complex Analysis of Functional Scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft, A. Slanina
Year: 2005
abstract in proceedings

Tallinna Tervishoiu Korgkool
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

TDM amiodaronu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
abstract in proceedings

TDM amiodaronu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM lamotriginu.
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM lamotriginu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
abstract in proceedings

TDM of lamotrigin in childhood
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2005
abstract in proceedings

TDM of lamotrigine in childhood
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM topiramátu..
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM topiramátu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
abstract in proceedings

Terapie deprese ? kasuistiky
Hana Kubešová
Year: 2005, Česká geriatrická revue
journal article


